החלפה למוצר בשפה אחרת או לגרסת פלטפורמה אחרת

החלף את המוצר שלך לגרסה בשפה אחרת או עבור מערכת הפעלה אחרת. כמו כן, קרא את מדיניות ההחלפה של Adobe.

החלפת השפה או הפלטפורמה של יישום Creative Cloud

אם יש לך חשבון ב-Creative Cloud, אינך צריך להחליף את המוצר. ניתן לשנות את השפה המותקנת/מערכת ההפעלה של היישומים דרך יישום שולחן העבודה של Creative Cloud. כל חשבון חבר ב-Creative Cloud מאפשר להפעיל יישומים בעד שני מחשבים. מערכות ההפעלה בשני המחשבים יכולות להיות Windows או macOS, והן אינן נדרשות להיות זהות בשניהם. כלי ההתקנה מזהה באופן אוטומטי את מערכת ההפעלה, ומתקין את הגרסה הנכונה של היישום. ניתן להתקין יישומים בכל שפה שתבחר, ולשנות את שפת ההתקנה בכל עת.

כדי לשנות את השפה של יישום מותקן, פשוט שנה את הגדרת השפה דרך ההעדפות ביישום שולחן העבודה של Creative Cloud, הסר את ההתקנה והתקן מחדש. להוראות מפורטות ראה שינוי הגדרת השפה ביישומי Creative Cloud.

אם Creative Cloud מופעל בשני מחשבים וברצונך להעביר את הרישיון למחשב שלישי שמערכת ההפעלה שלו שונה, עליך לצאת תחילה מ-Creative Cloud במחשב שבו יבוטל הרישיון של Creative Cloud. לקבלת הוראות מפורטות, ראה היכנס כדי להפעיל את יישומי Adobe שלך.

לאחר ביטול ההפעלה של Creative Cloud במחשב הישן ניתן להיכנס ל-Creative Cloud במחשב שמערכת ההפעלה שלו שונה, ואז להוריד ולהתקין את היישומים שלך.

בקשה להחליף את השפה או הפלטפורמה של מוצר

אם נחוצה לך גרסה של מוצר שאינו Creative Cloud שרכשת מ-Adobe למערכת הפעלה אחרת או בשפה אחרת, ניתן להחליף את המוצר. תוכל גם להחליף את המוצר לגרסה בשפה אחרת.

החלפות של הפלטפורמה או השפה זמינות רק עבור גרסת המשלוח הנוכחית. 

Note:

החלפות של הפלטפורמה או השפה של Creative Suite 6 לא זמינה, כיוון שהמוצר כבר לא נמכר או נתמך.

  1. בצע רישום של המוצר שברצונך להחליף. היכנס באמצעות כתובת הדוא"ל שלך, ולאחר מכן הזן אתה מספר הסידורי של המוצר.

  2. צור קשר ונציג שירות לקוחות יסייע לך בתהליך החלפת השפה או הפלטפורמה.

Note:

אם אתה מעוניין בגרסה חדשה יותר של המוצר שברשותך, עליך להזמין שדרוג ולא החלפה. צור קשר לקבלת עזרה בשדרוג לגרסה אחרת של המוצר.

מדיניות ההחלפה של פלטפורמות ושפות

  • ניתן להחליף את הפלטפורמה או השפה של כל תצורות המוצר, חוץ מאריזות OEM.
  • ניתן להחליף את הפלטפורמה או השפה גם במסגרת שדרוג. כדי לברר אם אתה זכאי לשדרוג של הפלטפורמה או השפה, צור איתנו קשר. עליך לוותר על כל זכויות הרישיון שהוענקו לך בגרסה הנוכחית של הפלטפורמה או השפה.
  • אין אפשרות להחליף גרסאות קודמות של מוצר.
  • לאחר ההחלפה של פלטפורמות או שפות, לא תוכל לחזור לגרסה הישנה של הפלטפורמה או השפה.
  • ללא תלות במוצר, מותר לבצע לכל היותר חמישה שדרוגים או מעברים בין פלטפורמות או בין שפות (לכל אורך חיי המוצר).
  • אין אפשרות להחליף מוצרים יד שנייה או מוצרים שנקנו דרך אתר מכרזים, למשל eBay.
  • תוכל לבקש החלפה אך ורק משפה אחת המופצת באיזור שלך לשפה אחרת שגם היא מופצת באיזור שלך.
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון