החלף את המוצר שלך לגרסה בשפה אחרת או עבור מערכת הפעלה אחרת. כמו כן, קרא את מדיניות ההחלפה של Adobe.

החלפת השפה או הפלטפורמה של יישום Creative Cloud

אם יש לך חשבון ב-Creative Cloud, אינך צריך להחליף את המוצר. ניתן לשנות את השפה המותקנת/מערכת ההפעלה של היישומים דרך יישום שולחן העבודה של Creative Cloud. כל חשבון חבר ב-Creative Cloud מאפשר להתקין יישומים בשני מחשבים. מערכות ההפעלה בשני המחשבים יכולות להיות Windows או Mac OS, והן אינן נדרשות להיות זהות בשניהם. כלי ההתקנה מזהה באופן אוטומטי את מערכת ההפעלה, ומתקין את הגרסה הנכונה של היישום. ניתן להתקין יישומים בכל שפה שתבחר, ולשנות את שפת ההתקנה בכל עת.

כדי לשנות את השפה של יישום מותקן, פשוט שנה את הגדרת השפה דרך ההעדפות ביישום שולחן העבודה של Creative Cloud, הסר את ההתקנה והתקן מחדש. להוראות מפורטות ראה שינוי הגדרת השפה ביישומי Creative Cloud.

אם Creative Cloud מופעל אצלך בשני מחשבים ואתה מעוניין להעביר את הרישיון למחשב שלישי שמערכת ההפעלה שלו שונה, עליך לצאת תחילה מ-Creative Cloud במחשב שבו יבוטל הרישיון של Creative Cloud. ביישום שולחן העבודה של Creative Cloud, בחר את 'הגדרות > העדפות > כללי > יציאה'. לקבלת הוראות מפורטות, ראה כניסה ויציאה לצורך הפעלת יישומי Creative Cloud‏.

לאחר ביטול ההפעלה של Creative Cloud במחשב הישן תוכל להיכנס ל-Creative Cloud במחשב שמערכת ההפעלה שלו שונה, ולהוריד ולהתקין יישומים כרגיל. להוראות מפורטות, ראה הורדת יישומי Creative Cloud שלך.

בקשה להחליף את השפה או הפלטפורמה של מוצר

אם נחוצה לך גרסה של מוצר שאינו Creative Cloud שרכשת מ-Adobe למערכת הפעלה אחרת או בשפה אחרת, ניתן להחליף את המוצר. תוכל גם להחליף את המוצר לגרסה בשפה אחרת.

החלפות של הפלטפורמה או השפה זמינות רק עבור גרסת המשלוח הנוכחית. 

הערה:

החלפות של הפלטפורמה או השפה של Creative Suite 6 לא זמינה, כיוון שהמוצר כבר לא נמכר או נתמך.

  1. בצע רישום של המוצר שברצונך להחליף. היכנס באמצעות Adobe ID, ולאחר מכן הזן אתה מספר הסידורי של המוצר.

  2. צור קשר ונציג שירות לקוחות יסייע לך בתהליך החלפת השפה או הפלטפורמה.

הערה:

אם אתה מעוניין בגרסה חדשה יותר של המוצר שברשותך, עליך להזמין שדרוג ולא החלפה. צור קשר לקבלת עזרה בשדרוג לגרסה אחרת של המוצר.

מדיניות ההחלפה של פלטפורמות ושפות

  • ניתן להחליף את הפלטפורמה או השפה של כל תצורות המוצר, חוץ מאריזות OEM.
  • ניתן להחליף את הפלטפורמה או השפה גם במסגרת שדרוג. כדי לברר אם אתה זכאי לשדרוג של הפלטפורמה או השפה, צור איתנו קשר. עליך לוותר על כל זכויות הרישיון שהוענקו לך בגרסה הנוכחית של הפלטפורמה או השפה.
  • אין אפשרות להחליף גרסאות קודמות של מוצר.
  • לאחר ההחלפה של פלטפורמות או שפות, לא תוכל לחזור לגרסה הישנה של הפלטפורמה או השפה.
  • ללא תלות במוצר, מותר לבצע לכל היותר חמישה שדרוגים או מעברים בין פלטפורמות או בין שפות (לכל אורך חיי המוצר).
  • אין אפשרות להחליף מוצרים יד שנייה או מוצרים שנקנו דרך אתר מכרזים, למשל eBay.
  • תוכל לבקש החלפה אך ורק משפה אחת המופצת באיזור שלך לשפה אחרת שגם היא מופצת באיזור שלך.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת