Handboek Annuleren

Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen maken en beheren. Beheer audio en video van vergaderingen en lay-out in brainstormruimten.

Brainstormruimten zijn subruimten die binnen een vergadering of trainingssessie kunnen worden gemaakt. Dit is handig als u grote groepen wilt opdelen in kleinere discussie- of werkgroepen. Brainstormruimten kunnen worden gebruikt voor vergaderingen en trainingssessies met maximaal 200 deelnemers. Gastheren kunnen maximaal 20 brainstormruimten maken voor één vergadering of trainingssessie.

Als er bijvoorbeeld 20 personen deelnemen aan een sessie, kunt u vier brainstormruimten maken en vijf deelnemers naar elke ruimte verplaatsen. Afhankelijk van de audioconfiguratie kunnen deelnemers in de brainstormruimten met elkaar spreken. Ze kunnen de chatpod gebruiken, op een whiteboard samenwerken en hun schermen delen. De gastheer kan alle brainstormruimten bezoeken om hulp te bieden en vragen te beantwoorden.

 • Er kunnen maximaal 20 brainstormruimten worden gemaakt
 • Er kunnen maximaal 200 deelnemers in een brainstormruimte
 • Het maximumaantal toegestane gebruikers in een brainstormruimte is afhankelijk van de audioconferentieprovider. Het maximumaantal gebruikers in een brainstormruimte voor sessies met alleen VoIP is 200.

Wanneer het werk in de brainstormruimten voltooid is, kan de gastheer de brainstormsessie beëindigen. De deelnemers keren dan terug naar de hoofdruimte. Gastheren kunnen de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de brainstormruimten met iedereen delen. Indien noodzakelijk, kan de gastheer deelnemers terugsturen naar dezelfde brainstormruimten. Als een ruimte weer wordt gebruikt, kan ook de schermindeling en de inhoud van de ruimte weer worden gebruikt. (De toewijzing van deelnemers aan brainstormruimten blijft echter niet behouden.)

Aanbevelingen van Adobe

Zelfstudie over Brainstormruimten

Teaching & Learning Center

Wanneer een audioconferentie wordt uitgevoerd, kan het aantal brainstormruimten niet het aantal overschrijden dat wordt ondersteund door de audioprovider. Als in een van de brainstormruimten het maximale aantal gebruikers wordt overschreden dat wordt ondersteund door de audioprovider, kunnen er geen brainstormruimten worden gestart.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Audio in brainstormruimten

Opmerking:

Brainstormruimten in audioconferenties met Universal Voice gebruiken niet hun eigen audio, maar de audio uit de hoofdvergaderruimte. Als uw organisatie alle online conversaties opneemt, kunt u de compatibiliteits- en besturingsinstellingen gebruiken om brainstormruimten uit te schakelen. Zie Werken met compatibiliteits- en besturingsinstellingen.

Als een geïntegreerde telefonieprovider Adobe Connect-brainstormruimten ondersteunt, wordt elke brainstormsessie een aparte audioconferentie. Wanneer brainstormruimten worden gesloten, keren alle deelnemers automatisch terug naar de hoofdlijn van de audioconferentie.

Als u een niet-geïntegreerde provider gebruikt die ondersteuning biedt voor audiobrainstormruimten, kunt u de telefoniebrainstormruimten handmatig configureren (met persoonlijke audiobruggen) om ze af te stemmen op de online brainstormruimten.

Als uw provider audiobrainstormruimten niet ondersteunt, moet u in plaats daarvan VoIP met computermicrofoons gebruiken. Voor elke brainstormruimte wordt een apart VoIP-audiokanaal gebruikt zodat op elk kanaal aparte gesprekken kunnen plaatsvinden. Deelnemers krijgen automatisch de rol van presentator toegewezen in een brainstormruimte, zodat ze over alle VoIP-machtigingen beschikken. Wanneer een gastheer een brainstormsessie beëindigt, keert iedereen terug naar de hoofdvergaderruimte en wordt hetzelfde VoIP-audiokanaal weer gebruikt.

Opmerking:

Als VoIP niet mogelijk is, kunnen deelnemers de chatpod gebruiken om te communiceren in brainstormruimten.

Video in brainstormruimten

In de brainstormruimten gedraagt de Videopod zich als volgt:

 • De optie Weergave presentator afdwingen is niet beschikbaar in een brainstormruimte.

 • De instelling Weergave presentator afdwingen wordt opgeslagen voor- en nadat een brainstormruimte wordt gebruikt.

 • Iedereen gaat uit de modus Volledig scherm wanneer een brainstormruimten wordt gestart of beëindigd.

Informatie over de schermindeling van brainstormruimten

Gastheren kunnen de standaardschermindeling van de brainstormruimte gebruiken of een nieuwe schermindeling voor brainstormruimten ontwerpen. Het is handig een aangepaste schermindeling te maken voor brainstormruimten als u voorbereidingen wilt treffen voordat u inhoud en personen naar brainstormruimten stuurt. Met aangepaste schermindelingen kunnen vergaderingen sneller verlopen en beter worden georganiseerd.

Het kan zijn dat u verschillende schermindelingen wilt gebruiken voor verschillende brainstormruimten. In verschillende brainstormruimten kunnen bijvoorbeeld andersoortige inhoud of oefeningen voor deelnemers worden getoond. Maak in dat geval afzonderlijke schermindelingen voor de brainstormruimten en zorg ervoor dat de gewenste schermindeling geactiveerd is wanneer u op Brainstormsessies starten klikt.

U kunt een brainstormruimte maken tijdens de voorbereidingsmodus, terwijl een vergadering bezig is, zonder de lay-out van de deelnemers te storen. Wanneer een brainstormsessie wordt gestart, wordt de lay-out die is gemaakt in de voorbereidingsmodus gebruikt.

Als u andere inhoud wilt in elke brainstormruimte, maar geen verschillende schermindelingen nodig hebt, bereidt u de ruimte voor voordat deelnemers zich bij de vergadering of trainingssessie voegen. Configureer eerst het aantal benodigde brainstormruimten. Klik dan op Brainstormsessies starten en ga van ruimte naar ruimte, waarbij u de benodigde inhoud laadt in elke pod Delen. Beëindig vervolgens de brainstormsessies. Als er dan deelnemers komen om mee te doen, klikt u weer op Brainstormsessies starten. De inhoud staat dan al klaar. (U kunt desgewenst ook tijdens een vergadering de schermindeling en de inhoud van brainstormruimten wijzigen.)

Als het gebied Gastheer en presentator is geopend tijdens een Adobe Connect-sessie, wordt het niet gesloten wanneer een brainstormsessie wordt gestart. Hierdoor kunnen de gastheren de pods die beschikbaar zijn in het presentatorgebied, behouden. Gastheren kunnen bijvoorbeeld nog steeds de aanwezigen en hun rechten beheren in de brainstormruimten vanuit de pod Aanwezigen.

Brainstormruimten maken en beheren

Brainstormruimten definiëren en leden toewijzen

Gastheren kunnen tijdens een vergadering of trainingssessie brainstormruimten maken en deelnemers naar deze ruimten sturen.

 1. Ga rechtsboven in de pod Aanwezigen naar het menu Opties  en kies Weergave brainstormruimte.

  Opmerking:

  Alleen de gastheer ziet de Weergave brainstormruimte van de pod Aanwezigen.

 2. In de pod Deelnemers zijn standaard drie brainstormruimten beschikbaar, maar u kunt op de knop Nieuwe brainstormruimte maken klikken als u meer ruimten nodig hebt (er zijn maximaal twintig ruimten beschikbaar).
 3. U kunt als volgt deelnemers in brainstormruimten plaatsen:
  • Selecteer handmatig de naam van een deelnemer in de lijst (houd Ctrl of Shift ingedrukt terwijl u klikt om meerdere deelnemers te selecteren). Selecteer daarna Brainstormruimte wijzigen in het pop-upmenu of sleep aanwezigen naar een brainstormruimte.

  • Wijs aanwezigen automatisch toe aan brainstormruimten door op Distribueren te klikken (knop Evenredig distribueren vanuit hoofd). (Aanwezigen die eerder al aan specifieke brainstormruimten zijn toegewezen, blijven in die ruimten.)

  Voor- en nadat aanwezigen naar verschillende brainstormruimten zijn gesleept
  Voor- en nadat aanwezigen naar verschillende brainstormruimten zijn gesleept

De brainstormruimten draaien

Wanneer de aanwezigen zijn toegewezen aan brainstormruimten, kunt u de knop Draaien gebruiken om de deelnemers met één klik te verplaatsen tussen de brainstormruimten. Adobe Connect wijst iedere aanwezige toe aan de volgende brainstormruimte in de lijst.

 1. Klik boven in de pod Aanwezigen op Draaien.

  Aanwezigen van de ene ruimte naar de andere verplaatsen
  Aanwezigen van de ene ruimte naar de andere verplaatsen

Opmerking:

De functie Draaien is alleen beschikbaar voor gastheren in de HTML-client.

Rechten en machtigingen van deelnemers in brainstormruimten beheren

In brainstormruimten hebben deelnemers rechten nodig zodat ze de pods kunnen gebruiken om hun werk te verrichten en samen kunnen werken via de pods. Zulke rechten ('uitgebreide machtigingen' in Adobe Connect) zijn standaard beschikbaar in de pod Delen, de pod Notities, op het whiteboard, in de pod Bestanden delen en voor het delen van audio en video wanneer een brainstormsessie wordt gestart. De machtigingen worden op hun eerdere staat teruggezet nadat een brainstormsessie eindigt en iedereen in de hoofdvergaderruimte samenkomt.

Gastheren kunnen deze uitgebreide machtigingen wijzigen voordat ze een brainstormsessie starten of tijdens een brainstormsessie. In het laatste geval verleent u uitgebreide machtigingen door de deelnemer naar de hoofdvergadering te verplaatsen, de rechten te verlenen en de deelnemer naar de brainstormruimte te verplaatsen. Het gebied Gastheer en presentator blijft behouden na aanvang van een brainstormsessie. Gastheren kunnen de pods die ze naar het gebied Gastheer en presentator hebben verplaatst, blijven gebruiken.

Volg de onderstaande stappen om uitgebreide deelnemersmachtigingen te verlenen in een brainstormsessie.

 1. Klik op Weergave brainstormruimte () boven in de titelbalk voor een voorvertoning van de brainstormruimten. Sleep de gebruikers handmatig naar elke brainstormruimte of verdeel ze gelijkmatig door te klikken op 'Evenredig distribueren vanuit hoofd' ().

Opmerking:

U kunt enkel aan de deelnemers uitgebreide machtigingen verlenen en niet aan de gastheren of presentatoren van een vergadering.

Een brainstormsessie beginnen

In brainstormruimten krijgen deelnemers automatisch de rol van presentator toegewezen. Ze kunnen hun stem delen, inhoud delen in de pod Delen, whiteboards wijzigen en tekst toevoegen aan de pod Notities. Wanneer deelnemers terugkeren naar de hoofdruimte, krijgen ze hun eerdere status weer terug.

Opmerking:

Alle deelnemers, ook deelnemers die zijn aangemeld als gast, kunnen gedeelde inhoud delen in brainstormruimten.

 1. Definieer in de pod Deelnemers brainstormruimten en ken deelnemers aan de ruimten toe.
 2. Klik op Brainstormsessies starten.

  Deelnemers worden in de aan hun toegewezen brainstormruimten geplaatst.

  Brainstormruimte met deelnemers die zijn toegewezen als presentatoren.
  Brainstormruimte met deelnemers die zijn toegewezen als presentatoren.

  Opmerking:

  Als u een vergadering of trainingssessie opneemt en deelnemers naar brainstormruimten stuurt, wordt alleen de hoofdruimte opgenomen. Bewerk een dergelijke opname, zodat gebruikers die de opname bekijken, niet een lege ruimte zien. Zie Een opgenomen vergadering bewerken voor meer informatie.

De naam van een brainstormruimte wijzigen

 1. Selecteer in de pod Aanwezigen de brainstormruimte waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Klik op Bewerken () om de naam van de geselecteerde brainstormruimte te wijzigen.

Opmerking:

De functie Naam wijzigen is alleen beschikbaar voor gastheren in de HTML-client.

Wanneer u de naam van een brainstormruimte hebt gewijzigd, worden alle bestaande pods automatisch bijgewerkt met de nieuwe naam.

Brainstormruimten bezoeken

Wanneer brainstormruimten worden gebruikt, kunnen gastheren verschillende ruimten bezoeken, waaronder ook de hoofdruimte.

 1. Wilt u naar een andere ruimte gaan, dan sleept u in de pod Deelnemers uw naam naar die ruimte.

Een bericht verzenden naar alle deelnemers in brainstormruimten

Gastheren kunnen berichten uitzenden naar alle brainstormruimten. Deze functie is handig als u ziet dat de deelnemers in verschillende ruimten dezelfde vragen hebben. Het is handig om de deelnemers een paar minuten voor het beëindigen van brainstormsessies een waarschuwing te sturen zodat ze kunnen terugkeren naar de hoofdruimte. De deelnemers kunnen hun gesprekken beëindigen, bestanden laden en het whiteboard afmaken voordat de brainstormsessie wordt beëindigd.

 1. Klik boven in de titelbalk op Weergave brainstormruimte () en kies Bericht uitzenden

 2. Typ het bericht in het vak Bericht uitzenden en klik op Verzenden.

  De deelnemers in alle ruimten zien het bericht in het midden van het venster Adobe Connect.

De status van deelnemers in brainstormruimten weergeven

Gebruik de opties in de statusweergave van de pod Aanwezigen, of er nu wel of geen gastheer aanwezig is. Stel bijvoorbeeld een vraag en vraag de deelnemers deze vraag te beantwoorden aan de hand van de statusopties Akkoord of Afwijzen.

Zie Communiceren met deelnemers aan trainingen of vergaderingen voor meer informatie.

Gastheren kunnen in de hoofdvergaderruimte de statuswijzigingen zien van gebruikers in een brainstormruimte.

Een opiniepeiling uitvoeren in brainstormruimten

Gastheren kunnen afzonderlijke opiniepeilingen uitvoeren in elke brainstormruimte door naar de ruimte te gaan en een pod Opiniepeiling te openen.

Zie Opiniepeilingen houden onder deelnemers voor algemene informatie over opiniepeilingen.

Vragen stellen en beantwoorden in brainstormruimten

Aanwezigen in brainstormruimten kunnen op elk moment een vraag stellen, of de gastheer zich nu wel of niet in hun brainstormruimte bevindt.

 • Gebruik de aanwezige audio (VoIP of telefoon) om een gastheer in dezelfde brainstormruimte een mondelinge vraag te stellen.
 • Met het chatpodmenu kunt u een vraag invoeren voor gastheren in dezelfde brainstormruimte, door een bericht aan de gastheer te verzenden. De gastheer kan dan in de chatpod zijn reactie sturen naar alleen de deelnemer of naar iedereen.
 • Stel een vraag aan alle gastheren in de vergadering door de vraag in het vak Bericht aan gastheren verzenden en klik dan op de knop Verzenden . Alle gastheren in de vergadering zien de vraag in een klein berichtvak waarin ook de naam van de deelnemer wordt vermeld. Gastheren kunnen antwoord geven door de brainstormruimte van de deelnemer in te voeren en door de chatpod te gebruiken.

Chatten in brainstormruimten

Als de chatpod beschikbaar is in de brainstormruimte, gebruikt u chats om te communiceren met alleen de andere gebruikers in de ruimte. Het is niet mogelijk te chatten met deelnemers in andere brainstormruimten.

Zie Chatten in vergaderingen voor algemene informatie over het gebruik van de chatpod.

Een brainstormsessie beëindigen

Alleen gastheren kunnen een brainstormsessie beëindigen. Wanneer brainstormruimten worden gesloten, worden alle deelnemers teruggestuurd naar de hoofdvergaderruimte.

 1. Klik in de Weergave brainstormruimte van de pod Aanwezigen op Brainstormsessies beëindigen.

  Alleen gastheren kunnen een brainstormsessie beëindigen door op Brainstormsessies beëindigen te klikken.
  Alleen gastheren kunnen een brainstormsessie beëindigen door op Brainstormsessies beëindigen te klikken.

De inhoud van brainstormruimten delen in de hoofdruimte

Na het beëindigen van een brainstormsessie kunnen gastheren de inhoud van één brainstormruimte delen met iedereen in de hoofdruimte.

 1. Kies Brainstormsessiepods in het menu  boven in de titelbalk.

 2. Selecteer de naam van een brainstormruimte en selecteer vervolgens Chatten of Delen.

  De geselecteerde inhoud wordt weergegeven in een nieuwe, zwevende pod. De inhoud heeft het kenmerk Alleen-weergeven en kan niet worden gewijzigd of bewerkt.

Gesloten brainstormruimten opnieuw openen

Na het beëindigen van een brainstormsessie kunt u deelnemers weer terugsturen naar de brainstormruimten. De configuratie van de ruimten en de toewijzing van gebruikers geldt voor een volledige vergadering.

 1. Klik rechtsboven in de pod Aanwezigen in het menu Opties  op de Weergave brainstormruimte.

 2. (Optioneel) Voeg een ruimte toe, verwijder een ruimte of verplaats de aanwezigen naar andere ruimten.

 3. Klik op Brainstormsessies starten.

Brainstormruimten verwijderen

Opmerking:

Pods uit de brainstormruimten blijven beschikbaar in het menu Pods, totdat u ze verwijdert uit de pod Deelnemers.

 • Als u alle ruimten wilt verwijderen, kiest u in het menu Opties  rechtsboven Alle ruimten verwijderen. Als u de inhoud van een pod wilt bewaren, kiest u Podinformatie voor toekomst opslaan en voert u een naam in voor de sessie. (Opgeslagen pods kunt u weergeven via Brainstormsessiepods).
 • U verwijdert een afzonderlijke brainstormruimte, inclusief alle pods en inhoud, door te klikken op de X rechts van de naam van de ruimte. De nummering van de volgende ruimten wordt aangepast om de continuïteit te waarborgen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account