Overzicht van een Adobe Connect-vergadering: het concept van een online vergaderruimte; besturingselementen, rollen en machtigingen voor vergaderingen; en bijbehorende bibliotheken.

Informatie over vergaderingen

Een vergadering in Adobe Connect is een live onlineconferentie voor meerdere gebruikers. De vergaderruimte is een onlinetoepassing die u gebruikt voor het houden van een vergadering. De ruimte bestaat uit verschillende weergavedeelvensters (pods) en onderdelen. U kunt kiezen uit verschillende geïntegreerde schermindelingen voor vergaderruimten. U kunt ook een aangepaste schermindeling gebruiken om op uw persoonlijke wensen af te stemmen. In de vergaderruimte kunnen deelnemers aan de vergadering computerschermen of bestanden delen, chatten, audio en video uitzenden en online deelnemen aan interactieve activiteiten.

Opmerking:

Als u een vergadering bijwoont via de HTML-client, kunt u alleen uw scherm met anderen delen. Momenteel hebt u niet de mogelijkheid om een document of whiteboard te delen.

Nadat u een vergaderruimte hebt gemaakt, blijft deze bestaan totdat u de ruimte verwijdert. De locatie van de vergaderruimte wordt gevormd door een URL die door het systeem wordt toegewezen wanneer de vergadering wordt gemaakt. Als u op de URL klikt, betreedt u de virtuele vergaderruimte. U kunt een vergaderruimte telkens opnieuw gebruiken voor een wekelijkse vergadering. De gastheer kan de vergaderruimte tussen de geplande vergaderingen open laten of sluiten. Als een vergaderruimte geopend is, kunnen de deelnemers de ruimte op elk gewenst moment binnengaan om de inhoud weer te geven.

Voor deelname aan een vergadering moet u een browser met Flash-ondersteuning of de Adobe Connect-desktoptoepassing hebben. Uw mogelijkheden tijdens een vergadering zijn afhankelijk van de rol en de machtigingen die aan u zijn toegewezen. U kunt ook toegang tot een Adobe Connect-sessie verkrijgen via een smartphone of tablet. Download Adobe Connect-toepassingen en -updates hier.

Aanbevelingen van Adobe

Aanbevelingen van Adobe
Overzicht van Adobe Connect Meeting
Adobe Systems Inc.

In een vergaderruimte

De inhoud in een vergaderruimte wordt weergegeven in zogenaamde pods, dit zijn kleine vensters die verschillende typen media bevatten. Afzonderlijke pods hebben een lijst met vergaderingsdeelnemers, vergaderingsaantekeningen, vergaderingschat, gedeelde bestanden en video. Een gastheer kan deelnemers in de hoofdvergaderruimte naar kleinere brainstormruimten sturen, zodat ze als een kleinere werkgroep kunnen samenwerken.

Gastheren en presentatoren kunnen bovendien een tweede weergavegebied zien, het Presentatorgebied. Deelnemers kunnen dit gebied niet zien. Gastheren en presentatoren kunnen dit exclusieve gebied voor presentatoren gebruiken om inhoud voor te bereiden om te delen met deelnemers of om vertrouwelijke inhoud weer te geven.

Opmerking:

Kies Vergadering > Presentatorgebied inschakelen om het Presentatorgebied weer te geven.

De menubalk bevat verschillende menu's: een gastheer ziet de menu's Vergadering, Schermindelingen, Pods, Audio en Help. Een presentator of een deelnemer ziet alleen de menu's Vergadering en Help. In deze hoek worden ook berichten en waarschuwingen weergegeven. Een rode cirkel op de menubalk geeft aan dat de gastheer de vergadering opneemt. Het SSL-slot (Secure Sockets Lock) geeft aan dat de vergadering via een beveiligde verbinding verloopt (verificatie van de identiteit van de hostserver).

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Opties in een vergadering voor de deelnemers.
Opties in een vergadering voor de deelnemers.

(HTML-client) Opties in een vergadering voor de deelnemers.
(HTML-client) Opties in een vergadering voor de deelnemers.
Opties in een vergadering voor de gastheren en de deelnemers.
Opties in een vergadering voor de gastheren en de deelnemers.

Verbindingsstatus in een vergaderruimte

Helemaal rechts op de menubalk geeft de gekleurde balk de verbindingsstatus van de vergaderruimte aan. De verbindingsstatus geeft ook informatie over de verbindingen van de vergadering weer.

Een verbinding via RTMP of RTMPS is te herkennen aan een slotpictogram op een groene balk. Een 'T' na de gegevens over wachttijden geeft aan dat de verbinding wordt gelegd via HTTP. Als de waarde van de wachttijd hoog is, hebben de streams die u ontvangt (camera, gedeeld scherm, enzovoort) een lichte vertraging.

Een voorbeeld van de verbindingsstatus in de vergaderruimte.
Een voorbeeld van de verbindingsstatus in de vergaderruimte.

Vergaderrollen en machtigingen

Uw rol bepaalt de mogelijkheden die u hebt op het gebied van delen, uitzenden en andere activiteiten in een Adobe Connect-vergadering. Er zijn drie rollen voor deelnemers in een vergaderruimte: gastheer, presentator en deelnemer. Met pictogrammen in de pod Deelnemers kunt u hun rol identificeren en vaststellen of ze verbinding maken vanaf mobiele apparaten.

Degene die de vergadering belegt, wordt standaard als gastheer aangesteld. De gastheer kan de rol van elke deelnemer aangeven en kan andere deelnemers aanstellen als gastheren van de vergadering. De machtigingen voor elke rol zijn als volgt:

Gastheer

Gastheren kunnen een vergadering beleggen, gasten uitnodigen, inhoud toevoegen aan de bibliotheek, inhoud delen en schermindelingen toevoegen aan of bewerken in een vergaderruimte. Zij kunnen andere deelnemers de rol van gastheer of presentator van de vergadering toewijzen, of een deelnemer uitgebreide machtigingen geven zonder de rol van deelnemer te verhogen. Gastheren kunnen audioconferenties starten, stoppen en verlaten en deelnemen aan conferenties. Zij kunnen ook het uitzenden van audio naar een vergaderruimte starten en stoppen. Gastheren kunnen kleine brainstormruimten in een vergadering maken en beheren. Zij kunnen ook alle taken uitvoeren die een presentator of deelnemer kan uitvoeren.

Presentator

Presentatoren kunnen inhoud delen die al in de vergaderruimte is geladen vanuit de bibliotheek. Ze kunnen inhoud van hun computer delen. Gedeelde inhoud kan bestaan uit Adobe Presenter-presentaties (PPT- of PPTX-bestanden), Flash-toepassingsbestanden (SWF-bestanden), afbeeldingen (JPEG-bestanden), Adobe PDF-bestanden, MP3-bestanden en FLV-bestanden. Ze kunnen hun scherm delen met alle deelnemers, chatten en liveaudio en -video uitzenden. Presentatoren kunnen het geluid van audio-uitzendingen op hun computer uitschakelen.

Deelnemer (geregistreerd)

Geregistreerde deelnemers kunnen de inhoud zien die de presentator deelt, de audio- en video-uitzending van de presentator horen en zien, en tekstchat gebruiken. Deelnemers kunnen het geluid van audio-uitzendingen op hun computer uitschakelen.

Deelnemer (gast)

Gastdeelnemers kunnen de inhoud zien die de presentator deelt, de audio- en video-uitzending van de presentator horen en zien, en tekstchat gebruiken. Deelnemers kunnen het geluid van audio-uitzendingen op hun computer uitschakelen.

Informatie over de vergaderingenbibliotheek

Het tabblad Vergaderingen in Adobe Connect Central bevat drie deelvensters voor het openen van vergaderingen: Gedeelde vergaderingen, Gebruikersvergaderingen en Mijn vergaderingen. Elk deelvenster bevat mappen en bestanden met inhoud en opnamen van vergaderingen. Gebruikers kunnen inhoud maken en beheren in het deelvenster Mijn vergaderingen dat wordt weergegeven wanneer zij zijn aangemeld bij Adobe Connect Central. U kunt de toegang tot inhoud in de andere deelvensters bepalen via de machtigingen voor de vergaderingenbibliotheek die de beheerder van Adobe Connect Central voor elke gebruiker instelt.

Inhoud die u in de vergaderingenbibliotheek plaatst, is alleen beschikbaar voor gebruik tijdens vergaderingen. Als u de inhoud beschikbaar wilt stellen voor andere activiteiten in Adobe Connect Central (zoals gebeurtenissen, cursussen of training), moet u de inhoud naar de inhoudsbibliotheek uploaden. U kunt inhoud ook vanuit de vergaderingenbibliotheek naar de inhoudsbibliotheek verplaatsen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid