Handboek Annuleren

Adobe Connect-vergaderingen beheren

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Bekijk en beheer alle informatie over een gebeurtenis. Kom te weten hoe u gebeurteniscatalogussen gebruikt en gebeurtenissen beheert. Krijg inzicht in de gegenereerde rapporten en statistieken.

Informatie over een gebeurtenis weergeven

U kunt verschillende soorten informatie over een gebeurtenis bekijken in Adobe Connect Central. Beheerders, gastheren van gebeurtenissen en een gebruiker met bevoegdheden om een gebeurtenisbibliotheekmap te beheren, kunnen gebeurtenisinformatie bekijken.

Een lijst met deelnemers weergeven

 1. Klik in Adobe Connect Central op het tabblad Gebeurtenisbeheer.
 2. Navigeer naar de map met de gewenste gebeurtenis en selecteer deze.
 3. Klik op de koppeling Deelnemerbeheer op de pagina Gebeurtenisgegevens.

  De namen van geregistreerde deelnemers en groepen worden weergegeven.

Een lijst met geüploade inhoud weergeven

U kunt een lijst weergeven met inhoud die is geüpload naar de Adobe Connect-server. Een beheerder, een gastheer van een gebeurtenis of een gebruiker met bevoegdheden om een specifieke gebeurtenisbibliotheekmap te beheren, kan de inhoudslijst bekijken.

 1. Klik in Adobe Connect Central op het tabblad Gebeurtenisbeheer.
 2. Navigeer naar de map met de gewenste gebeurtenis en selecteer deze.
 3. Klik op de koppeling Inhoud selecteren.

  Er wordt een lijst weergegeven met alle geüploade inhoud.

Gegevens over gebeurtenissen weergeven

Het gebeurtenisdashboard verschaft een grafische weergave van de statistische gegevens over uw gebeurtenissen. Klik op de koppeling Gebeurtenisdashboard onder de balk met tabbladen boven in het venster Gebeurtenis om het dashboard weer te geven.

De gegevens vertegenwoordigen gebeurtenissen in de map Mijn gebeurtenissen. De gegevens worden weergegeven in een staafgrafiek die de actiefste gebeurtenissen in de loop van de laatste zes maanden weergeeft (bepaald door het aantal sessies). U kunt op een willekeurige afzonderlijke gebeurtenis in de grafiek klikken om meer gedetailleerde informatie over de gebeurtenis weer te geven.

De status van e-mails voor een gebeurtenis weergeven

Gebeurtenismanagers kunnen voor alle e-mailtriggers de status volgen van e-mails die voor een gebeurtenis zijn verzonden. De optie is beschikbaar op het tabblad E-mailopties onder een gebeurtenis.

E-mailopties voor het volgen van de e-mailstatus.
E-mailopties voor het volgen van de e-mailstatus.

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central en ga naar Gebeurtenisbeheer > pagina Mijn gebeurtenissen.
 2. Klik op de naam van de gebeurtenis waarvan u de e-mailstatus wilt controleren.

 3. Klik op het tabblad E-mailopties en vervolgens op E-mailrapport downloaden.

 4. De velden die in het gedownloade CSV-rapport worden vermeld, zijn Type, Ontvangers, E-mailonderwerp, E-mailtrigger, E-mailsjabloon, Geplande datum, Voltooiingsdatum en Status.

De status heeft een van de volgende waarden en redenen:

Geblokkeerd: niet gepubliceerd/geannuleerd

Wanneer een gebeurtenis nog niet is gepubliceerd of wanneer een gepubliceerde gebeurtenis wordt geannuleerd.

In de wachtrij geplaatst

De e-mails worden in een wachtrij voor verzending geplaatst.

Verzonden

De e-mails zijn verzonden.

Wil geen uitnodigingen meer ontvangen

Gebruikers kunnen aangeven dat ze geen uitnodigingen voor gebeurtenissen meer willen ontvangen. Wanneer een gebruiker deze status heeft, wijst dat erop dat dit scenario actief is.

Teruggestuurd/Fout

Als een e-mail niet verstuurd kan worden, bijvoorbeeld wanneer het e-mailades onjuist is.

Gebeurtenissencatalogus

Om ervoor te zorgen dat gebeurtenissen gemakkelijker worden gevonden, genereert Adobe Connect automatisch een mastergebeurtenissencatalogus met alle gebeurtenissen gepubliceerd in de catalogus. De gebeurtenissencatalogus kan op elke website worden ingesloten met de invoegcode uit de instellingen. Het is ook mogelijk om gebeurtenissencatalogi met meerdere mapniveaus te maken voor mappen op het tabblad Gebeurtenisbeheer. De gebeurtenissencatalogus bevat een lijstweergave en datumweergave voor het bekijken van gebeurtenislijsten.

Een gebeurtenissencatalogus bevat een lijst met alle volgende gebeurtenissen voor een Adobe Connect-account op één pagina. U kunt de lijst met gebeurtenissen ook bewerken en de volgorde van gebeurtenissen in de catalogus wijzigen. Gebeurtenissen kunnen worden gefilterd op basis van labels en aanbevolen gebeurtenissen kunnen in een carrousel worden gemarkeerd.

De gebeurtenissencatalogus openen

U kunt een lijst met gebeurtenissen weergeven die als een catalogus op de website van uw organisatie verschijnen wanneer u de gebeurtenissen publiceert. U kunt de lijst ook bewerken en de volgorde van gebeurtenissen in de lijst wijzigen.

 1. Klik in Adobe Connect Central op het tabblad Gebeurtenisbeheer.

 2. Klik op Gebeurtenissencatalogus.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Weergeven om de gebeurtenissencatalogus weer te geven.

  • Klik op Bewerken om de gebeurtenissencatalogus te bewerken.

  Als u het label Aanbevolen gebeurtenissen hebt toegepast op een gebeurtenis toen u de gebeurtenis maakte, wordt dit weergegeven in de sectie Aanbevolen gebeurtenissen. Een carrousel in de sectie Aanbevolen gebeurtenissen geeft de grote banner van elke aanbevolen gebeurtenis weer.

De vooraf gefilterde gebeurtenissencatalogus weergeven

Als u een specifieke gebeurteniscategorie wilt markeren, kunt u de URL van de gebeurtenissencatalogus die vooraf is gefilterd met een bepaald label delen. U kunt deze URL maken met de id van het label.

 1. Klik in Adobe Connect Central op het tabblad Gebeurtenisbeheer.

 2. Klik op Gebeurtenissencatalogus.

 3. Open deze URL in een browser. Klik op een label in de sectie Populaire labels.

 4. De URL eindigt op een numerieke waarde die de id van het label is. Kopieer deze uit de adresbalk van de browser.

 5. Aan de URL die u in stap 3 gekopieerd hebt, voegt u #currentSearchTag=<id van het label> toe.

U kunt deze geconstrueerde URL nu delen. Door deze URL te bezoeken, kunnen lezers alleen de gebeurtenissen van de specifieke categorieën bekijken.

Opmerking: Alleen de Gebeurtenisbeheerder kan de Gekenmerkte Gebeurtenissenmarkering toepassen op een gebeurtenis.

De branding van de gebeurtenissencatalogus instellen

De gebeurtenisbeheerders kunnen de lay-out en de branding van de gebeurtenissencatalogus aanpassen. Ga als volgt te werk om de gebeurtenissencatalogus aan te passen:

 1. Klik in Adobe Connect Central op het tabblad Gebeurtenisbeheer.

 2. Kies Gebeurtenissencatalogus en klik op Bewerken.

 3. Bewerk de sjabloon in de ontwerpweergave.

Gebeurtenissenbeheer

Gebeurtenisbeheerders beheren Adobe Connect-gebeurtenissen voor de volledige organisatie. Gebeurtenisbeheerders beheren machtigingen voor individuele gebruikers en groepen, stellen machtigingen voor gebeurtenismanagers in en maken extra gebeurtenisbeheerders en gebeurtenismanagers aan. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het beheer van groepslidmaatschap voor gebruikers, gebeurtenislabels, e-mailaliassen, analysebeheer, de gebeurtenissencatalogus en gedeelde sjablonen. Gebeurtenisbeheerders kunnen elke gebeurtenis als aanbevolen gebeurtenis markeren.

Aanbevelingen van Adobe

Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect 9

Adobe Systems Inc.

Groepslidmaatschap bewerken

Gebeurtenisbeheerders kunnen leden toevoegen aan of verwijderen uit de groep van gebeurtenismanagers. Ze kunnen de optie Groepslidmaatschap bewerken gebruiken om de rol van gebeurtenismanager aan een groep of een persoon toe te wijzen

Als u leden wilt toevoegen aan of verwijderen uit groepen:

 1. Klik in Adobe Connect Central op het tabblad Gebeurtenisbeheer.

 2. Kies Gebeurtenissenbeheer > Groepslidmaatschap bewerken.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • In Mogelijke groepsleden, selecteer een lid en klik op Toevoegen. Het lid wordt toegevoegd aan de huidige groep van gebeurtenismanagers.

  • In Huidige groepsleden, selecteer een lid en klik op Verwijderen. Het lid wordt verwijderd uit de huidige groep van gebeurtenismanagers.

Het inschakelen van analyses

Adobe Connect Central biedt gebeurtenisrapporten met een webtoepassing. Als u een account voor Adobe SiteCatalyst hebt, kunt u ook gebeurtenisgegevens openen in uw account voor Adobe SiteCatalyst.

Als u analyses wilt inschakelen:

 1. Klik in Adobe Connect Central op het tabblad Gebeurtenisbeheer.

 2. Kies Gebeurtenissenbeheer > Analysebeheer.

 3. Als u gebeurtenisrapporten enkel wilt openen vanuit de Adobe-webtoepassing, selecteert u Basisrapporten.

  Opmerking:

  Basisrapporten zijn alleen beschikbaar voor accounts die door Adobe worden gehost.

 4. Als u een account voor Adobe SiteCatalyst hebt, geeft u uw gegevens op en klikt u op Opslaan.

 5. Indien nodig, kunnen Accountbeheerders de optie Weigeren inschakelen voor de account. De 'Optie om te weigeren inschakelen voor deelnemers' is beschikbaar bij het maken van een gebeurtenis. Zie Betrokkenheid volgen configureren voor meer informatie.

  Als deze optie is ingeschakeld, sluit Adobe Connect de afspraakindex en het aantal privéchatberichten uit bij het rapporteren van informatie over vergaderingen aan gastheren van gebeurtenissen.

Nadat u analyses hebt ingeschakeld, wordt de rapportendatabase regelmatig gesynchroniseerd. Het kan tot een dag duren voordat u gebeurtenisrapporten kunt weergeven.

Gebeurtenislabels beheren

Met labels kunnen gebruikers gebeurtenissen filteren op de website van uw organisatie of andere websites waarop u de gebeurtenis publiceert. Als u een label Aanbevolen gebeurtenissen aan een gebeurtenis hebt toegekend, wordt dit weergegeven in de sectie Aanbevolen gebeurtenissen in de gebeurtenissencatalogus.

Als u labels aan een gebeurtenis wilt toevoegen:

 1. Klik in Adobe Connect Central op het tabblad Gebeurtenisbeheer.

 2. Kies Gebeurtenisbeheer > Gebeurtenislabels beheren.

 3. Selecteer een label in de lijst.

U kunt een label aan de lijst toevoegen. U kunt een bestaand label ook verwijderen uit de lijst of het label wijzigen.

Het beheer van e-mailaliassen

Met Adobe Connect Central kunt u e-mailaliassen configureren waarnaar voor de gebeurtenis geregistreerde personen vragen kunnen verzenden. Bovendien kunt u reacties van de alias verzenden.

Als u een alias voor een gebeurtenis wilt toevoegen:

 1. Klik in Adobe Connect Central op het tabblad Gebeurtenisbeheer.

 2. Kies Gebeurtenisbeheer > E-mailaliassen beheren.

 3. Selecteer een e-mailalias in de lijst.

U kunt een e-mailalias aan de lijst toevoegen. U kunt ook een bestaande e-mailalias van de lijst verwijderen of de alias wijzigen.

Campagne-id's beheren

Gebeurtenisbeheerders kunnen campagne-id's maken die in de hele organisatie kunnen worden gebruikt. Het gebruik van consistente campagne-id's maakt het bijhouden van campagnes uniformer en gebruiksvriendelijker. Zie Campagne-id's beheren voor meer informatie over campagnes toewijzen en id-beheer.

De indeling van het rapport met gebruikersgegevens configureren

De makers van gebeurtenissen hebben toegang tot het gebeurtenisrapport uit het vak en ook tot de aangepaste rapporten met de titel Rapport Gebruikersgegevens. Gebeurtenisbeheerders kunnen een nieuw exportsjabloon maken en de gegevens definiëren die worden weergegeven in een geëxporteerd CSV-bestand.

Een exportindeling maken

 1. In Adobe Connect klikt u op Gebeurtenisbeheer > Gebeurtenisbeheer > Wizard Export.

 2. Klik op Nieuw exportsjabloon.
 3. Geef het sjabloon een naam. Deze naam wordt weergegeven in het pop-upmenu Indeling in het gedeelte Rapport met gebruikersgegevens.
 4. (Optioneel) Klik op het selectievakje Geen veldnamenrij opnemen in het rapport als u geen veldnaam in het geëxporteerde spreadsheetrapport wilt.

 5. Selecteer de informatie die in het rapport moet worden opgenomen in het pop-upmenu Kies een veld.
 6. Geef het geselecteerde veld een aangepaste naam onder Aangepaste labelnaam voor veld.
 7. Om ervoor te zorgen dat elke cel in de geëxporteerde spreadsheet een waarde bevat en niet leeg is, geeft u een standaardwaarde op onder Standaardwaarde vooraf invullen in veld. Als er geen informatie voor een cel is opgegeven, wordt de opgegeven standaardwaarde ingevoegd.
 8. Als u meer rijen wilt toevoegen, klikt u op Meer toevoegen. Klik op Maken wanneer u klaar bent.

Een bestaand exportrapport bewerken

 1. In Adobe Connect klikt u op Gebeurtenisbeheer > Gebeurtenisbeheer > Wizard Export.

 2. Selecteer het sjabloon dat u wilt bewerken door op het selectievakje te klikken. Klik op Bewerken.

 3. Voeg meer kolommen toe aan het rapport door op Meer toevoegen te klikken en de waarden van nieuwe rijen te definiëren.
 4. Verwijder rapportkolommen door de waarde in de kolom Kies een veld te verwijderen.
 5. Breng andere vereiste wijzigingen in andere velden aan en klik op Opslaan.

Een bestaand exportrapport verwijderen

 1. In Adobe Connect klikt u op Gebeurtenisbeheer > Gebeurtenisbeheer > Wizard Export.

 2. Selecteer een of meer sjablonen die u wilt verwijderen door op hun selectievakje te klikken. Klik op Verwijderen.

 3. Klik op OK om het verwijderen te bevestigen.

Wijzig het standaard exportrapport.

 1. In Adobe Connect klikt u op Gebeurtenisbeheer > Gebeurtenisbeheer > Wizard Export.

 2. Selecteer een sjabloon door op het selectievakje te klikken. Klik op Standaardwaarde instellen.

Gedeelde sjablonen beheren

Gebeurtenisbeheerders hebben aanzienlijke flexibiliteit bij het ontwerpen van pagina's, catalogi en e-mails voor een gebeurtenis. Voordat ze een gebeurtenis maken, is een sjabloon die aan de behoeften voldoet vereist. Adobe Connect ondersteunt gedeelde en persoonlijke sjablonen. Een gebeurtenismanager kan alleen persoonlijke sjablonen maken en een gebeurtenisbeheerder kan alleen gedeelde sjablonen maken. Gebeurtenisbeheerders kunnen gedeelde sjablonen maken om aan de verschillende vereisten van uw organisatie te voldoen. Bovendien kunnen alleen gebeurtenisbeheerders dergelijke sjablonen bewerken. Gewoonlijk worden gedeelde sjablonen gemaakt om te zorgen voor consistentie en branding voor alle communicatie van uw organisatie.

Gebeurtenisrapporten

Adobe Connect verzendt volggegevens naar Adobe SiteCatalyst voor rapportagedoeleinden. Adobe Connect gebruikt de rapportagehulpprogramma's van Adobe SiteCatalyst om gebeurtenisrapporten op te stellen op basis van deze gegevens. De rapporten geven gebeurtenisstatistieken vanuit verschillende perspectieven weer.

U kunt gebeurtenisrapporten openen met de webtoepassing van Adobe. Als u een account voor Adobe SiteCatalyst hebt, kunt u in uw account gebeurtenisgegevens en rapporten openen met de webtoepassing van Adobe.

Een gastheer van een gebeurtenis, een beheerder of een gebruiker met machtigingen om een map met een specifieke gebeurtenissenbibliotheek te beheren configureert gebeurtenisrapporten.

Aanbevelingen van Adobe

Gebeurtenisrapporten in Adobe Connect

Adobe Systems Inc.

Aanbevelingen van Adobe

Gebeurtenisrapporten in Adobe Connect 9

video2brain

Gegevens niet bijhouden

U kunt de optie Weigeren inschakelen om de deelnemers de mogelijkheid te bieden om geen niet-expliciet ingediende informatie aan gastheren te leveren. Wanneer deelnemers de optie Weigeren kiezen, sluit Adobe Connect de afspraakindex en het aantal privéchatberichten uit bij het rapporteren van informatie over vergaderingen aan gastheren. Adobe Connect blijft algemene gebeurtenisgerelateerde informatie rapporteren.

Indien aangeboden door gastheren is de optie Weigeren beschikbaar voor deelnemers aan Adobe Connect-vergaderingen, virtuele lesruimten, seminars en gebeurtenissen. Maar als een vergadering, virtuele lesruimte of seminarruimte aan een gebeurtenis is gekoppeld, krijgen de instellingen voor Weigeren voorrang.

Als de optie om te weigeren is ingeschakeld, wordt dit op elk rapporttabblad aangegeven. Alleen accountbeheerders kunnen de optie om te weigeren inschakelen. Voor meer informatie over het inschakelen van de optie Weigeren, raadpleegt u Analyses inschakelen. Zie ook Betrokkenheid volgen configureren voor meer informatie.

Gebeurtenisrapporten weergeven

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.
 2. Klik op het tabblad Gebeurtenisbeheer.
 3. In de lijst met gebeurtenissen selecteert u de gebeurtenis waarvoor u rapporten wilt weergeven. Het tabblad Gebeurtenisinformatie wordt weergegeven.
 4. Klik op het tabblad Rapporten. Het tabblad Samenvatting wordt weergegeven.

  Het tabblad Samenvatting geeft het volgende weer:

  Gebeurtenisinformatie

  Bevat meer informatie, zoals naam van de gebeurtenis, korte beschrijving van de gebeurtenis, begintijd en eindtijd.

  Gebruikersgegevens samenvoegen

  Samengevoegde registratiegegevens voor deelnemers aan een gebeurtenis. Het rapport bevat de volgende gegevens:

  Uitgenodigd

  Het aantal personen dat is uitgenodigd voor de gebeurtenis.

  Geregistreerd

  Het aantal personen dat het registratieformulier heeft ingevuld en dat is goedgekeurd door de gastheer.

  In behandeling

  Het aantal personen dat wacht op goedkeuring om de gebeurtenis bij te wonen.

  Goedgekeurd

  Het aantal personen dat is goedgekeurd en dat de gebeurtenis mag bijwonen. Tot dit aantal behoren de personen die het registratieformulier hebben ingevuld en die zijn goedgekeurd, plus de personen die rechtstreeks zijn goedgekeurd en die zich niet hoeven te registreren, zoals de presentatoren van een gebeurtenis.

  Afgewezen

  Het aantal personen dat het registratieformulier heeft ingevuld, maar dat is afgewezen. De registratie kan bijvoorbeeld worden afgewezen wanneer de registratie-URL ter beschikking is gesteld op een openbare website of via een e-mail en bepaalde personen zich per ongeluk hebben geregistreerd voor de gebeurtenis.

  Bijgewoond

  Het aantal personen dat de gebeurtenis heeft bijgewoond.

  Rapport met gebruikersgegevens

  Selecteer in het pop-upmenu de vereiste indeling voor het rapport en klik op Rapportgegevens downloaden om een CSV-bestand te downloaden. Het rapport biedt uitgebreide informatie over de gebeurtenis, met inachtneming van filteren en sorteren dat eerder is toegepast op de onlinerapporten.

  Het standaardrapport, Adobe_Standard, bevat de informatie die in het onlinerapport wordt weergegeven. Het bestand bevat samengevoegde informatie die vanaf het begin van de registratie tot het einde van de gebeurtenis wordt bijgehouden. Het bestand bevat informatie over het feit of een bepaalde geregistreerde persoon of uitgenodigde deelnemer de gebeurtenis bijwoonde. Voor deelnemers bevat het bestand informatie zoals de aanmeldingsnaam, campagne-id's, antwoorden op registratievragen en antwoorden op vragen tijdens de gebeurtenis. Dit bestand bevat ook informatie over gekwalificeerde leads op basis van de criteria ingesteld in de sectie Gekwalificeerde lead instellen.

  Zie De indeling van het Rapport Gebruikersgegevens configureren voor meer informatie over het aanpassen van deze CSV-rapporten.

  Conversietrechter

  De gegevens over gebruikersactiviteiten vanaf het moment dat een gebruiker de gebeurtenispagina bekijkt totdat de gebruiker de gebeurtenis heeft bijgewoond. Dit rapport identificeert gekwalificeerde leads op basis van de criteria ingesteld in de sectie Criteria voor lead instellen op het tabblad Registratie. Een gekwalificeerde lead kan een mogelijk klant zijn op basis van relevante gegevens die de gebruiker opgeeft bij de registratie of tijdens de gebeurtenis.

  Met de conversietrechter kunt u de doeltreffendheid van promoties meten en gekwalificeerde leads identificeren.
  Met de conversietrechter kunt u de doeltreffendheid van promoties meten en gekwalificeerde leads identificeren.

 5. Klik op het tabblad Registratie om de rapporten in verband met gebeurtenisregistratie weer te geven.

  Het tabblad Registratie geeft het volgende weer:

  Gekwalificeerde lead instellen

  Hiermee kunt u de criteria opgeven om gekwalificeerde leads te identificeren. Bijvoorbeeld de tijd dat deelnemers in de gebeurtenis hebben doorgebracht, antwoorden op registratievragen en antwoorden op opiniepeilingvragen.

  Rapport met gebruikersgegevens

  Klik op Rapportgegevens downloaden om een CSV-bestand te downloaden dat uitgebreide informatie over de gebeurtenis bevat. Het bestand bevat samengevoegde informatie die vanaf het begin van de registratie tot het einde van de gebeurtenis wordt bijgehouden. Het bestand bevat informatie over het feit of een bepaalde geregistreerde persoon of uitgenodigde deelnemer de gebeurtenis bijwoonde. Voor deelnemers bevat het bestand informatie zoals de aanmeldingsnaam, campagne-id's en antwoorden op vragen van deelnemers tijdens de gebeurtenis. Bovendien bevat het bestand informatie over de vereisten die door de gastheer moeten worden geanalyseerd. Dit bestand bevat ook informatie over gekwalificeerde leads op basis van de criteria ingesteld in de sectie Gekwalificeerde lead instellen.

  Campagnerapport

  U kunt het succes van verschillende campagnepromoties voor uw gebeurtenis meten met het campagnerapport. Hier wordt de samengestelde informatie over de verschillende campagnes getoond (bijvoorbeeld sociale media en e-mailcampagnes) die u hebt gehouden om een gebeurtenis te publiceren. Het bevat het aantal deelnemers die de informatie en registratiepagina's hebben bezocht en het aantal deelnemers die zich voor de gebeurtenissen hebben geregistreerd en aangemeld voor alle campagne-id's. Het rapport toont ook voor elke campagne-id die u hebt gebruikt het aantal personen dat zich heeft aangemeld voor de gebeurtenis en het aantal gekwalificeerde leads. Selecteer de optie Campagne bijhouden tijdens het maken of bewerken van een gebeurtenis om dit rapport in te schakelen.

  Het campagnerapport geeft de doeltreffendheid van verschillende campagnes voor uw gebeurtenis weer.
  Het campagnerapport geeft de doeltreffendheid van verschillende campagnes voor uw gebeurtenis weer.

  Registratievragen

  Het rapport registratievragen geeft het aantal reacties op de registratievragen van een gebeurtenis. Dit rapport kan nuttig zijn bij het bepalen van het aantal gebruikers die afhaken bij bepaalde vragen.

  Het rapport Registratievragen geeft het aantal reacties op verschillende registratievragen.
  Het rapport Registratievragen geeft het aantal reacties op verschillende registratievragen.

 6. Klik op het tabblad Op antwoorden om de verdeling van antwoorden op registratievragen weer te geven. Met andere woorden, gebruik dit tabblad om het aantal antwoorden voor elke vraag te bekijken.
 7. Klik op het tabblad Inhoud om rapporten in verband met gebeurtenisinhoud weer te geven.

  Het tabblad Inhoud geeft het volgende weer:

  Betrokkenheidsrapport

  Het betrokkenheidsrapport gebruikt rechtstreeks informatie van de betrokkenheidsmeter voor een gebeurtenis en toont hoe het betrokkenheids- en aanwezigheidsniveau tijdens die gebeurtenis veranderden. Als u de aanwijzer over het rapport beweegt, kunt u de specifieke cijfers op elk moment tijdens een vergadering zien.

  Het Betrokkenheidsrapport geeft de algemene betrokkenheid van deelnemers aan.
  Het Betrokkenheidsrapport geeft de algemene betrokkenheid van deelnemers aan.

  Gebruik van chat en vragen en antwoorden

  De staafgrafieken in dit rapport bieden een snelle en eenvoudige manier om het totale aantal chatberichten en vragen en antwoorden voor een bepaalde gebeurtenis te zien. Het toont bijvoorbeeld het totaal aan chatberichten, het aantal openbare berichten en het aantal uitgewisselde privéberichten.

  Dit rapport bevat ook gegevens zoals het totale aantal vragen die tijdens de gebeurtenis worden gesteld en het aantal beantwoorde vragen. Gebruik deze gegevens om het aantal onbeantwoorde vragen te berekenen. Dit rapport bevat niet het aantal gebruikers die voor een opt-out van de analysetracking hebben gekozen.

  Rapport van gebruik van chat en vragen en antwoorden.
  Rapport van gebruik van chat en vragen en antwoorden.

  Downloadactiviteit

  Als een bestand tijdens een gebeurtenis kan worden gedownload, wordt het aantal downloads door deelnemers in dit rapport weergegeven. Voor elke gedownloade bron wordt het aantal personen die de bron hebben gedownload weergegeven. Geeft ook het aantal deelnemers voor de gebeurtenis weer.

  Downloadactiviteit geeft de bronnen weer die tijdens een gebeurtenis zijn gedownload.
  Downloadactiviteit geeft de bronnen weer die tijdens een gebeurtenis zijn gedownload.

  Opiniepeilingsactiviteit

  Net als de bovenstaande rapporten van het gebruik van de chat en vragen en antwoorden, geeft dit rapport een overzichtelijke weergave van de opiniepeilingsactiviteit, dat wil zeggen het aantal reacties op elke opiniepeilingsvraag en deelname aan de opiniepeiling.

  De opiniepeilingsactiviteit geeft het aantal opiniepeilingsreacties.
  De opiniepeilingsactiviteit geeft het aantal opiniepeilingsreacties.

  Gebruik van deelnemerstatus

  Cirkeldiagram dat informatie weergeeft over statuswijzigingen die zijn opgetreden tijdens de gebeurtenis. Voor elke status wordt het aantal personen weergegeven die hun status in de specifieke status tijdens de gebeurtenis hebben gewijzigd.

  Gebruik van de deelnemerstatus geeft de deelname van deelnemers en dus de doeltreffendheid van een gebeurtenis weer.
  Gebruik van de deelnemerstatus geeft de deelname van deelnemers en dus de doeltreffendheid van een gebeurtenis weer.

  Rapport met begin- en eindtijd

  Gebruik dit rapport om precies te zien wanneer deelnemers aan een gebeurtenis deelnemen en deze verlaten.

Gegevens opgeslagen door Adobe Connect

Adobe Connect en Adobe SiteCatalyst leggen gegevens over de gastheer, de deelnemers en de gebeurtenis vast en verwerken deze, ten behoeve van het genereren van diverse rapporten en gedetailleerde analyses. Adobe Connect geeft ook het persoonlijke betrokkenheidsniveau aan in de pod Deelnemers, in de vergadering.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende details die over de deelnemers en de gebeurtenis worden opgeslagen.

 • De volgende activiteiten van een persoon worden vastgelegd:

  • Opiniepeilingsreacties

  • Activiteit over vragen en antwoorden

  • Aangemelde tijd

  • Antwoorden van de gebeurtenisregistratie

  • Gedownloade bestanden

  • Aanmelding gebeurtenis

  • Campagne-id gebruikt op het registratieformulier

 • De volgende activiteiten in een vergadering worden vastgelegd, zonder de deelnemersidentiteit vast te leggen:

  • Vergaderbetrokkenheid per minuut

  • Vergaderaanwezigheid per minuut

  • Totaal chattelling van de vergadering

  • Telling statuswijziging van de vergaderdeelnemer

 • De volgende activiteiten van de gebeurtenisregistratie worden vastgelegd:

  • De afzonderlijke antwoorden van de registratiepagina

  • Registratie voltooid

  • Campagne-id gebruikt op het registratievormulier

 • De volgende gegevens in een cursus of studieprogramma worden vastgelegd:

  • Interacties beantwoord in cursussen (vraaggegevens)

  • Algemene volggegevens zoals score, status, tijd, locatie en quizgegevens

  • Aantal pogingen

  • Tijd besteed aan het verwerken van de inhoud

  • Datum en tijdstip waarop een cursus wordt aangevat

  • Studieprogramma-id wanneer een cursus wordt gestart vanuit een studieprogramma

Adobe-logo

Aanmelden bij je account