Hyperlink- en knopoverlays

Bent u het juiste artikel aan het lezen?

Dit artikel verwijst naar Digital Publishing Suite. Raadpleeg Hyperlinks voor het artikel voor AEM Mobile.

Met het deelvenster Hyperlinks of Knoppen kunt u koppelingen maken naar websites, andere artikelen of andere elementen. Niet alle knophandelingen en hyperlinktypen worden ondersteund in folio's.

In schuifbare frames en presentaties worden alleen hyperlinkoverlays ondersteund en geen andere overlays.

Zelfstudievideo

Gebruik het deelvenster Knoppen om koppelingen naar websites, naar een andere pagina of naar een ander artikel te maken.

Voor de beste resultaten gebruikt u het deelvenster Knoppen in plaats van het deelvenster Hyperlinks om koppelingen te maken. Het deelvenster Knoppen is flexibeler en stabieler.

 1. Maak in InDesign het object dat u als knop wilt gebruiken.

  Als u bijvoorbeeld wilt dat de gebruiker via de knop naar een website gaat, maakt u een tekstframe of plaatst u een afbeelding.

 2. Open het deelvenster Knoppen (Venster > Interactief > Knoppen), selecteer het object en klik op het pictogram Object omzetten in een knop.

 3. Kies bij Gebeurtenis de optie Bij loslaten.

  Bij loslaten is de enige ondersteunde knopgebeurtenis.

 4. Klik op het plusteken naast Actie en selecteer een ondersteunde actie.

  Ondersteunde knopacties

  A. Ondersteunde acties voor hyperlinkknoppen B. Ondersteunde acties voor presentatieknoppen 

  Tot de ondersteunde hyperlinkacties behoren Ga naar eerste pagina, Ga naar laatste pagina, Ga naar volgende pagina, Ga naar vorige pagina, Ga naar URL, Geluid, Video en Ga naar pagina. De acties Ga naar volgende status, Ga naar vorige status en Ga naar status worden ondersteund voor presentaties.

  Gebruik niet de actie Ga naar bestemming om naar een ander artikel te gaan. Gebruik in plaats hiervan de actie Ga naar URL met een “navto”-indeling. Zie de verwante sectie verderop in dit artikel.

 5. Voeg desgewenst aanvullende knopacties toe.

  Acties worden na elkaar afgespeeld. Als in de eerste actie bijvoorbeeld een video wordt afgespeeld en in de tweede actie een andere dia wordt weergegeven, wordt de video afgespeeld en wordt de dia daarna weergegeven.

 6. Als u de hyperlinkinstellingen wilt wijzigen, selecteert u het knopobject en geeft u deze instellingen op in het deelvenster Folio Overlays:

  Openen in folio

  Geef de inhoud weer in een webweergave in de viewer. Hef de selectie van deze optie op wanneer u een koppeling maakt naar URL's zoals itms://-, mailto: en tel:.

  Openen in apparaatbrowser

  Geef de inhoud buiten de viewer weer in de browser van een mobiel apparaat, bijvoorbeeld in Mobile Safari op de iPad. Selecteer Eerst vragen als u wilt dat er een vraag wordt weergegeven wanneer gebruikers op de koppeling tikken.

In InDesign kunt u hyperlinks toevoegen met het deelvenster Hyperlinks. Hyperlinks zijn vooral handig voor tekst. Als u van een frame een hyperlink wilt maken, kunt u in plaats van het deelvenster Hyperlinks ook het deelvenster Knoppen gebruiken. De knoppen zijn veelzijdiger en stabieler.

 1. Selecteer een frame of tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

 2. Open het deelvenster Hyperlinks (Venster > Interactief > Hyperlinks).

 3. Kies in het deelvenster Hyperlinks de optie Nieuwe hyperlink in het menu van het deelvenster.

 4. Hef de selectie van Gedeelde bestemming op.

  Met Gedeelde bestemming kunt u hyperlinks een naam geven en opnieuw gebruiken; u kunt deze optie echter beter niet gebruiken in de DPS-workflow.

 5. Stel in het menu Koppelen naar een of meer van de volgende opties in en klik vervolgens op OK:

  URL

  Wanneer u tikt op een URL-hyperlink wordt een webpagina (http://), een App Store-toepassing (itms://), een Amazon Appstore-toepassing (amzn://) of een ander artikel (navto://) weergegeven.

  Bijvoorbeeld: http://www.adobe.com/nl.

  Wanneer u een koppeling naar een website maakt, typt u de volledige URL, met inbegrip van “http://”.

  Opmerking:

  Als u een koppeling naar een iTunes-URL maakt, heft u de selectie van Openen in folio in het deelvenster Folio Overlays op. Als u dit niet doet, wordt de foutmelding “Kan pagina niet openen” weergegeven wanneer op de hyperlink wordt getikt. Schakel Openen in folio ook uit als u de indeling itms:// of amzn:// gebruikt om een koppeling naar een app in de winkel tot stand te brengen.

  Met een hyperlink met de indeling navto:// gaat u naar een ander artikel of een andere pagina in dat artikel. Typ navto:// gevolgd door de naam van het artikel zoals deze wordt weergegeven in het deelvenster Folio Builder. Gebruik niet de waarde Titel, maar de waarde Naam van artikel. Als u een paginanummer in de hyperlink wilt opnemen, voegt u # toe, gevolgd door het gewenste nummer. Houd er echter rekening mee dat het nummer van de eerste pagina 0 is, dus als u #2 aan de hyperlink toevoegt, komt u terecht op pagina 3.

  Voorbeeld: navto://nieuwsartikel

  Voorbeeld: navto://nieuwsartikel#2 (gaat naar pagina 3)

  E-mail

  Door te tikken op een hyperlink naar e-mail, wordt de e-mailtoepassing gestart, met het veld Aan ingevuld.

  Pagina

  Door te tikken op een hyperlink naar een pagina, gaat u naar een andere pagina van het artikel. Gebruik deze optie niet om naar een ander artikel te gaan.

  Er wordt geen ondersteuning geboden voor hyperlinks naar tekstankers.

 6. Als u de hyperlinkinstellingen wilt wijzigen, selecteert u de hyperlinkobjecten en configureert u deze instellingen in het deelvenster Folio Overlays:

  Openen in folio

  Geef de inhoud weer in een webweergave in de viewer. Hef de selectie van deze optie op wanneer u een koppeling maakt naar URL's zoals itms://-, mailto: en tel:.

  Openen in apparaatbrowser

  Geef de inhoud buiten de viewer weer in de browser van een mobiel apparaat, bijvoorbeeld in Mobile Safari op de iPad. Selecteer Eerst vragen als u wilt dat er een vraag wordt weergegeven wanneer gebruikers op de koppeling tikken. Deze optie is niet beschikbaar wanneer Openen in folio is geselecteerd.

  Opmerking:

  De instellingen in het deelvenster Folio Overlays zijn niet beschikbaar voor teksthyperlinks. U kunt geen instellingen wijzigen voor teksthyperlinks; deze zijn standaard ingesteld op Openen in folio. De viewer bevat echter ingebouwde uitzonderingen voor bepaalde voorvoegsels zoals itms://-, tel: en mailto:. Voor deze URL's wordt standaard een externe app geopend.

Raadpleeg Hyperlinks maken in de Help bij InDesign CS5/CS5.5 voor meer informatie over het maken van hyperlinks.

Folioartikelen worden opgeslagen op een server. Hierdoor werken alle koppelingen waarvoor een pad naar een InDesign-bestand is opgegeven, niet meer wanneer hiervan een voorvertoning wordt weergegeven. Gebruik de “navto”-indeling om een koppeling te maken naar andere artikelen.

Als u een knop of hyperlink maakt, kunt u “http://” vervangen door “navto://” in het URL-veld. Geef vervolgens de naam van het doelartikel op zoals deze wordt weergegeven in het deelvenster Folio Builder. Gebruik niet de waarde Titel, maar de waarde Naam van artikel. Voorbeelden van geldige navto-indelingen zijn: navto://[artikelnaam] en navto://[artikelnaam]#n. Met #n geeft u een paginanummer op. Het nummer van de eerste pagina is 0, dus als u #2 aan de hyperlink toevoegt, komt u terecht op pagina 3.

Naar pagina 3 van een ander artikel gaan

Voorbeelden van navto-hyperlinks

navto://fietsen

navto://fietsen#2 (gaat naar pagina 3 van artikel over fietsen)

Opmerking:

Als u een lagere versie van de programma's hebt gebruikt om een navto-koppeling te maken met een map- of artikelnaam die afwijkt van de naam van het doelartikel, werken de koppelingen niet meer. Om de navto-koppelingen te repareren, kunt u de naam van het artikel (de naam niet de titel) wijzigen of de navto-koppelingen wijzigen, zodat deze verwijzen naar de naam van het artikel zoals dit wordt weergegeven in het deelvenster Folio Creator.

In de v30-release zijn nieuwe relatieve opties voor artikel- en paginanavigatie geïntroduceerd. De relatieve navto-indelingen worden ondersteund in apps van versie 30 of hoger, maar u kunt elke gewenste folio-indeling gebruiken (versie 20 of hoger). Relatieve navto-koppelingen worden ondersteund in viewers voor iOS, Android en Windows Store, maar niet in de desktopviewer en de webviewer.

U kunt verschillende navto://relative-indelingen gebruiken om naar het volgende, vorige, eerste of laatste artikel te gaan of de folio opnieuw in te stellen. Zo gaat u met een knop met de actie navto://relative/first naar het eerste artikel in het folio. Geldige indelingen zijn onder andere first, last, next, previous, current en reset. U kunt ook direct naar een bepaald artikel ten opzichte van de positie in het folio, bijvoorbeeld het vijfde artikel, gaan.

Voorbeeld: navto://relative/last (gaat naar het laatste artikel in het folio)

Voorbeeld: navto://relative/last#last (gaat naar de laatste pagina van het laatste artikel in het folio)

Voorbeeld: navto://relative/4 (gaat naar het vijfde artikel in het folio)

Voorbeeld: navto://relative/4#2 (gaat naar de derde pagina van het vijfde artikel in het folio)

De indeling “current” is met name handig voor paginanavigatie. U kunt #previous, #next, #first, #last gebruiken. Ook kunt u naar een specifieke pagina gaan: gebruik bijvoorbeeld #3 om naar de vierde pagina van het artikel te gaan.

Voorbeeld: navto://relative/current#previous (gaat naar de vorige pagina in het artikel)

Voorbeeld: navto://relative/current#last (gaat naar de laatste pagina in het artikel)

Voorbeeld: navto://relative/current#3 (springt naar de vierde pagina in het huidige artikel)

Gebruik de navto-indeling om een knop te maken die het folio opnieuw instelt.

Voorbeeld: navto://relative/reset (hiermee gaat u naar het eerste artikel en worden alle leesposities voor artikelen gewist)

In artikelen met vloeiend schuiven kunt u decimalen en percentages gebruiken om naar een specifieke positie te gaan.

Voorbeeld: navto://mijnartikel#3.3 (gaat naar een specifieke positie in een artikel met vloeiend schuiven waarin de onderkant van pagina 4 en de bovenkant van pagina 5 wordt weergegeven)

Voorbeeld: navto://mijnartikel#50% (gaat naar het midden van een artikel met vloeiend schuiven)

Als u deze relatieve navto-mogelijkheden wilt uitbreiden, kunt een webinhoud-overlay of HTML-artikel maken dat de Reading API kan openen. U kunt bijvoorbeeld in het folio zoeken naar informatie als hoeveel artikelen het folio bevat en hoeveel pagina's een artikel heeft. Vervolgens kunt u deze informatie weergeven of op een andere manier gebruiken in de overlay of het HTML-artikel. Zie New APIs and features in r30 (Engelstalig) in DPS Developer Center voor meer informatie.

Wanneer u een hyperlink of knop maakt op basis van een URL, kunt u de URL “navto://” gebruiken om naar een ander artikel te gaan. Navto is vooral handig voor sprongen naar HTML-artikelen.  

Springen naar HTML-artikel

typ navto:// gevolgd door het HTML-artikelnaam (niet de titel van het artikel).

Voorbeeld: navto://nieuwsartikel

Springen naar anker in HTML-artikel

U kunt niet naar een specifieke pagina in een HTML-artikel springen, maar u kunt wel naar een anker springen door navto://[artikelnaam]#[ankernaam]te typen.

Voorbeeld: navto://nieuwsartikel#deel4

Opmerking:

U kunt een anker definiëren in een HTML-bestand door het HTML-bestand te openen in een teksteditor. Navigeer naar de tekst die u als anker wilt gebruiken en sluit de tekst in met een ankertag, zoals "Dit is deel 4 van het artikel".

Naar InDesign-artikel gaan vanuit HTML-artikel

Gebruik de navto-indeling om vanuit een HTML-artikel een hyperlink te maken naar een InDesign-artikel. Voorbeeld:

<a href="navto://newsarticle">Zie het nieuwsartikel</a>

U kunt ook naar pagina's in een InDesign-artikel navigeren door het paginanummer achter de documentnaam toe te voegen. Het nummer van de eerste pagina van het document is 0, de tweede pagina is 1 enz. Voorbeeld:

<a href="navto://Cycling#3">Ga naar pagina 4 van het artikel over fietsen</a>

Springen vanuit HTML naar HTML

Gebruik de navto-indeling om te springen van het ene HTML-artikel naar het andere met gebruik van de mapnaam. Voorbeeld:

<a href="navto://newsarticle">Zie het nieuwsartikel</a>

U kunt knoppen maken waarmee gebruikers naar de bibliotheek kunnen gaan, naar de lijst met secties of naar de laatste weergave (knop Terug). U kunt de volgende goto://-indelingen gebruiken voor een knopactie:

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

Deze goto://-indelingen worden niet ondersteund in de op AIR gebaseerde Android-viewer. Alleen de indeling “library” en “lastview” worden momenteel ondersteund door de systeemeigen Android-viewer.

Als u een Enterprise DPS-account hebt, kunt u de goto-indeling gebruiken om koppelingen te maken vanuit artikelen naar de HTML-inhoud die is gekoppeld aan aangepaste pictogrammen. U kunt bijvoorbeeld de DPS App Builder gebruiken om aangepaste pictogrammen op te geven voor ''Winkel'', ''Help'' en ''Voorwaarden''. Deze knoppen worden weergegeven in de viewerbibliotheek. Als u voor een van deze aangepaste pictogrammen een knop in een artikel wilt maken waarmee de HTML-inhoud wordt geopend, gebruikt u de volgende indeling:

goto://ApplicationViewState/[label]

Met de knopactie goto://ApplicationViewState/Store wordt bijvoorbeeld de HTML-winkel geopend. Dit werkt hetzelfde als het tikken op het aangepaste pictogram voor Winkel in de bibliotheek.

Gebruik de DPS App Builder om aangepaste pictogrammen te maken en labels op te geven. Zie Navigatiebalk (alleen Enterprise).

Deze goto-indelingen werken niet bij het koppelen vanuit de bibliotheek of bij het koppelen van een aangepaste sleuf aan een andere aangepaste sleuf. Gebruik in deze gevallen de goToState API. Zie Library and Store SDK.

U kunt een hyperlink of een knop maken waarmee een lokaal HTML-, afbeeldings- of PDF-bestand in de interne app-browser van de viewer wordt weergegeven.

 1. Voeg de map met het lokale HTML-bestand toe aan de map HTMLResources.

  Controleer of de map HTMLResources is opgenomen in het folio. Zie HTMLResources-map importeren.

 2. Maak een koppeling om het HTML-bestand in een browser in de app weer te geven:

  InDesign-brondocument

  Voer in het URL-veld van een hyperlink of een knop het pad in zonder http://, navto:// of een ander voorvoegsel. Voorbeeld:

  HTMLResources/Cartoons/trein1.html

  HTML-artikel

  Geef de locatie op vanuit een HTML-artikel. Voorbeeld:

  <a href=”../HTMLResources/Cartoons/trein1.html”>Zie galerie met treincartoons</a>

  U kunt als volgt een referentie naar een PNG-afbeelding opgeven:

  <a href=”../HTMLResources/Cartoons/trein2.png”>Zie treinafbeelding</a>

  Webinhoud-overlay

  De webinhoud-overlays zijn twee niveaus dieper genest dan een HTML-artikel. Voorbeeld:

  <a href=”../../../HTMLResources/trein1.html”>Zie galerie met treincartoons</a>

  Opmerking:

  Voor de beste resultaten vermijdt u spaties en speciale tekens in uw HTML-mappen en -bestanden. Als u een spatie in een map of een bestandsnaam opneemt, gebruikt u de juiste HTML-code voor het spatieteken. Gebruik bijvoorbeeld 'Strips%20en%20cartoons' voor een map met de naam 'Strips en cartoons'.

U kunt een koppeling maken waarmee een e-mailbericht (mailto:) of een tekstbericht (SMS) wordt verzonden of een nummer (tel:) wordt gebeld vanuit een artikel. Ook kunt u koppelingen maken die de YouTube-app of een iTunes-nummer of -album openen. Zie Apple URL Scheme Reference (Engelstalig) voor meer informatie over de vereiste indelingen voor iOS-apparaten.

Informatie over het maken van geavanceerde e-mailkoppelingen (mailto:) vindt u in het Engelstalige artikel van James Lockman Sending email and email attachments from DPS publications.

Als u een Optional URL Scheme instelt wanneer u met behulp van DPS App Builder een iOS-app maakt, kunt u een koppeling maken naar die app vanuit een andere app of bij weergave vanuit een webpagina in Mobile Safari. Zie Deelvenster Viewer Details.

Opmerking:

wanneer u een koppeling naar een externe app of service maakt, selecteert u de knop en kiest u de optie Openen in apparaatbrowser in het deelvenster Folio Overlays.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?