Voorkeuren voor Automatische analyse

Automatische Analyse in Premiere Elements detecteert clip automatisch en voegt er tags aan toe tijdens het analyseren van de media. De voorkeuren voor Automatische analyse zijn verplaatst van de Elements Organizer naar Premiere Elements en u kiest deze als volgt: Bewerken > Voorkeuren > Automatische analyse (Windows), of Adobe Premiere Elements Editor > Voorkeuren > Automatische analyse (Mac OS).

Schakel een van de volgende drie opties in of uit:

  • Alle filters: hiermee kunt u de filters selecteren die u wilt analyseren wanneer Automatische analyse wordt uitgevoerd.
  • Automatische analyse sluiten wanneer de toepassing wordt gesloten: als deze optie is geselecteerd, worden Automatische analyse-processen die op de achtergrond worden uitgevoerd, gesloten wanneer Premiere Elements wordt gesloten.

Als Automatische analyse handmatig is gestart vanuit het contextmenu Projectelementen, blijft deze functie actief op de achtergrond. Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven wanneer u PRE afsluit. Automatische analyse wordt dan dienovereenkomstig uitgevoerd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?