Opprette HTML-artikler for DPS

Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om AEM Mobile i Opprette HTML-artikler.

Du kan importere HTML-baserte artikler til en folio, slik at den kan vises som en artikkel i visningsprogrammet. Én fordel med HTML-artikler er mye mindre filer som passer bedre for ukentlige publikasjoner og enkle artikler med mye tekst. HTML-artikler kan også inneholde interaktivitet som ikke er tilgjengelig i Folio Overlays-panelet.

Opplæringsvideo

Hvis du vil ha informasjon om å bruke Adobe Edge for å opprette HTML for DPS, kan du se Raghu Thricovils artikkel Forbedre DPS-folioene med HTML-animasjoner med Adobe Edge (på engelsk).

 1. Opprett en mappe som inneholder HTML-filer.

  Kontroller at du bare legger til objektene du bruker, i mappen. Alle objektene i mappen lastes opp, selv om de ikke brukes.

 2. Hvis du importerer HTML-artikkelen til en mappe med én retning, legger du til suffikset _h eller _v i navnet på HTML-filen, for eksempel index_h.html.

  Hvis du ikke legger til et suffiks, kan det hende at artikkelen importeres som en artikkel med dobbel orientering. Hvis du prøver å forhåndsvise eller publisere folioen med én retning, vises det en feilmelding.

 3. Åpne folioen som skal inneholde HTML-artikkelen, i Folio Builder-panelet.

 4. Gå til panelmenyen i artikkelvisningen i Folio Builder-panelet, og velg Importer artikkel.

 5. Velg alternativet "Importer én artikkel", klikk mappeikonet Plassering og angi HTML-mappen.

  Du kan også importere HTML-artikler ved hjelp av alternativet Importer flere artikler (se Mappestruktur for importerte artikler) eller bruke alternativet for import ved hjelp av sidecar.xml (se Importere artikler ved hjelp av banebasert sidecar.xml).

 6. Angi flere innstillinger, for eksempel Jevn rulling, og velg OK.

Hvis du redigerer HTML-filene, velger du HTML-artikkelen i Folio Builder-panelet og velger Oppdater.

Krav til HTML-artikler

 • Du kan opprette en enkelt HTML-fil som fungerer for både stående og liggende retninger, eller du kan opprette separate HTML-filer for de to retningene. Hvis du vil bruke separate HTML-filer for stående og liggende retning, legger du til _v- og _h-suffiksene i slutten av HTML-filnavnene, for eksempel "index_h.html." Hvis du oppretter en folio med én retning, trenger du bare én HTML-fil. Ta med _h- eller _v-suffikset for HTML-filen i en folio med én retning.

 • Dynamiske HTML-filer (DHTML) støttes for øyeblikket ikke fullt ut.

 • Når det gjelder filstrukturen, er én metode å plassere alle tilknyttede bilder og skript for HTML-filen i de individuelle artikkelmappene. Du kan også plassere tilknyttede bilder og skript for hele folioen i en fil ved navn HTMLResources.zip. Deretter importerer du filen HTMLResources.zip til folioen fra Folio Builder-panelet eller Folio Producer på Internett. Se Importer HTML-ressursmappe.


  Eksempel på en HTML-ressursmappe

 • Pass på at du bruker relative baner i HTML-koden. Hvis du kobler til et bilde på samme nivå som HTML-filen, følger du denne fremgangsmåten:

  <img src="GlobalImage.jpg"/>

  Hvis du kobler til et bilde i HTMLResources-mappen, følger du denne fremgangsmåten:

  <img src="../HTMLResources/GlobalImage.jpg"/>

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter hyperkoblinger til og fra HTML-artikler, kan du se Opprette navto-hyperkoblinger for HTML-artikler.

Opprette HTML-artikler for Android-visningsprogrammer

Hvis du vil ha veiledning om og krav til hvordan du oppretter HTML-artikler for Android-visningsprogrammer, kan du se Create HTML articles for Android Viewers (Opprette HTML-artikler for Android-visningsprogrammer).

HTML5-ressurser

Få videoer i HTML-artikler til å fungere som videooverlegg i fullskjerm

Når du oppretter en HTML-artikkel med én retning og videokoblinger, kan det hende at videoen roteres hvis enheten roteres under avspillingen. Når videoen er ferdig, kan det også hende at programnettleseren som spiller av videoen, avsluttes. Denne funksjonsmåten aktiveres ved å bruke et videofile://-prefiks i HTML-videokoblingen. Dette alternativet er bare tilgjengelig for iOS-apper.

Merk:

Hvis du vil se eksempler på videovirkemåter, kan du se HTML Examples-utgaven av det gratis DPS Tips-programmet (bare på engelsk).

Standard videofunksjon

I dette eksemplet spilles videoen av i en innebygd nettleser og roteres ikke i en folio med enkel orientering.<a href="Links/video.mp4">Spill av video</a>

eller <a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">Spill av video</a>

Forbedret videofunksjon

I dette eksemplet roteres videoen på riktig måte i en folio med enkel orientering og går tilbake til artikkelen når videoen er ferdig.<a href="videfile://Links/video.mp4">Spill av video</a>

eller<a href="videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4">Spill av video</a>

JavaScript

Du kan også utløse denne typen funksjon via JavaScript med playFullscreenVideo-funksjonen på vindusobjekt.<a onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">Spill av video</a>

eller<a onclick="window.playFullscreenVideo('../HTMLResources/videos/video.mp4');">Spill av video</a>

Direkteavspille video

Dette eksemplet spiller av en direkteavspilt video.<a href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">Spill av video</a>

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?