Brukerveiledning Avbryt

Lagmasker

Finn ut hvordan du kan skjule eller vise deler av et lag eller laggruppe ved hjelp av lagmasker og klippemasker.

Med lagmasker styrer du synligheten av lag, uten å redigere selve laget. Avhengig av hvilken effekt du ønsker å oppnå, kan du bruke enten en lagmaske eller en klippemaske.

Med lagmasker styrer du synligheten til lagene den brukes på. Med klippemasker kan du lage en maske ved å klippe ett eller flere lag til et annet lag eller en laggruppe nedenfor.

Bytte mellom laget og lagmasken
Bruk av lagmaske

Slik oppretter du en lagmaske

Opprette en lagmaske:

 1. Velg laget som du vil bruke masken på.
 2. Trykk på Flere handlinger-ikonet  på oppgavelinjen, og velg Lag en tom maske
 3. Bruk Vis- og Skjul-handlingene på Handlinger for maske-linjen når du maler på masken for å kontrollere synligheten for tegningen din på laget.

Slik definerer du områdene som skal maskeres

Definer områdene som skal maskeres:

 1. Bruk Utvalg-verktøyet for å definere områdene du vil maskere.
 2. Bruk Visk ut-handlingen på Maskehandlinger-menyen for å maskere disse områdene.
Fremgangsmåte for å maskere en valgt del av et lag
Maskere en valgt del av et lag

Slik bruker du en klippemaske

Bruke en klippemaske:

 1. Opprett objektet som du vil bruke som maske. Du kan bruke to eller flere lag som maske.
 2. Opprett et nytt lag, og lim inn eller mal et objekt med en farge eller tekstur som fylles inn på det første laget.
 3. Klipp de to lagene sammen ved å trykke på (klippemaskeikonet).

For eksempel, på bildet nedenfor brukes det første laget, et utklippet portrett av en kvinne, som en klippemaske. Det fargerike teksturlaget er det øverste laget. Når du velger de to lagene og deretter trykker på i panelet til høyre, får du den fargerike teksturen innenfor det utklippede portrettet av en kvinne.

Klippemaske
Bruk av klippemaske

Tips og triks

 • Når en lagmaske legges til, vises det en liten svart prikk på venstre side av miniatyrbildet til lagmasken som indikerer at en lagmaske er knyttet til dette laget.
 • Du kan sveipe mellom laget og lagmasken for å se hvordan maskeredigeringene dine påvirker laget. Hvis du vil bytte fra lagmasken til laget, sveiper du mot høyre på miniatyrbildet til lagmasken. Dette aktiverer laget, ikke lagmasken, slik at du kan redigere tegningen. Miniatyrbildet for laget blir synlig og aktivt, og den lille svarte prikken vises til høyre for miniatyrbildet. 
 • Som standard er laget og den tilhørende lagmasken sammenkoblet. Du kan fjerne sammenkoblingen hvis du vil endre størrelsen på eller flytte lagmasken.
 • Du kan vise de skjulte delene og skjule de synlige delene med én handling ved å bruke Inverter maske-handlingen.
 • Det finnes flere måter å maskere på, enten ved å bruke en maske på hele laget eller bruke Lasso--verktøyet, og deretter opprette en maske fra dette utvalget.

Finn ut mer

Hvis du vil finne ut mer om lagmasker, kan du se denne videoen.

Varighet: 5 minutter

Se denne videoen for å lære hvordan en liten måne helt til høyre i bildet kan skjules ved hjelp av en lagmaske. Du kan vise månen igjen når du vil.

Hva skjer nå?

Vi har gjennomgått hvordan du bruker masker i Adobe Fresco. Adobe Fresco har et intuitivt grensesnitt, derfor håper vi det blir enkelt for deg å slippe løs kreativiteten din med pikselpensleraktive pensler, vektorpenslerfarger, lag og mer.

Har du et spørsmål eller en idé?

question

Hvis du lurer på noe eller har en idé du vil dele, kan du bli med i Adobe Fresco-fellesskapet. Vi vil gjerne høre fra deg og se kreasjonene dine.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din