Brukerveiledning Avbryt

Pikselpensler

Lær hvordan du tegner og maler samt håndterer pikselpensler i Adobe Fresco.

Bruk ikonene for Pikselpensler   og Aktive pensler   på verktøylinjen for å få tilgang til penselsamlingen for rastertegning, maling og skissering. 

Du kan også importere favorittpenslene dine fra Photoshop og Kyle T. Websters stadig voksende penselkolleksjon.

Oppdag gleden av maling med tusenvis av pikselpensler

Slik velger og finjusterer du en pikselpensel

Følg disse trinnene for å velge en pikselpensel og tilpasse innstillingene:

 1. Dobbelttrykk på Pikselpensler-ikonet   for å se listen over pensler i ulike kategorier, og velg den du vil ha.

 2. Trykk på Farge for å åpne fargepanelet og justere fargen og gjennomsiktigheten.

 3. Fra Verktøyalternativer nederst på verktøylinjen kan du endre penselstørrelse, flyt og jevnhet slik du vil.

 4. Trykk på ikonet for Penselinnstillinger   for å justere penselinnstillinger som avstand, vinkel, overgangsmodus, trykk og så videre.

Når du begynner å tegne med pikselpenselen, kan du se dette  -ikonet på miniatyrbildet til laget, som indikerer at dette er et piksellag.

Merk:

Når du bruker pikselpensler, kan du legge til en rekke blandepensler for å blande flere farger naturlig.

Prøv ut og velg blant en lang rekke kategoriserte pikselpensler, og merk favoritt dine, slik at du raskt kan få tilgang til dem.

Utforsk ulike innstillinger for å endre standardformen på penselen, og se endringene direkte i forhåndsvisningen. Trykk på Tilbakestill-knappen for å gå tilbake til standardformen.

Tips for å tilpasse pikselpensler

Typer pikselpensler

Penseltype

Bruksområde

Enkel

Bruk enkle, runde pensler for å lage grunnleggende tegninger.

Tegneserier

Adobe Illustrator: Tegn tegneserier ved hjelp av skraverings- og halvtonepensler.

Kullstifter

Lag studier av bevegelser, raske skisser eller omriss av figurer.

Tørre medier

Bland skisser og malerier ved hjelp av varianter som blyant, pastell, grafitt, fargestift og kritt.

FX

Skap kunstverk med spesialeffekter ved hjelp av penselvarianter som skyer, støv, løvverk og blekk.

Blekk

Lag kalligrafiske kunstverk ved hjelp av penselvarianter som tegneserie, børste, kule- og fyllepenn og tegneseriepensler i belgisk og klassisk stil.

Bokstaver

Lag skilt, kalligrafi, blåkopier og plakater ved hjelp av penselvarianter som meisel, tykk, tegneserie, grov og bokstavskrape.

Markører

Gjengi ideene dine med realistiske digitale markører ved hjelp av penselvarianter som markerings- og meiselpensler.

Blander

Bland farger på lerretet og kombiner flere farger på samme pensel.

Maling

Lag ulike malerier ved hjelp av penselvarianter som lerret, Cezanne, bust og Blair.

Raker

Lag strøk med flere linjer på lerretet ved hjelp av penselvarianter som grov, kort, teksturert, vinkel og trykk.

Skisser

Lag skisser før du maler ved hjelp av penselvarianter for blyantskisser og penneskisser.

Innstillinger for pikselpensel

Når du endrer en innstilling, kan du forhåndsvise effekten direkte mens du tegner, i Penselinnstillinger-panelet. Trykk på ikonet for tilbakestilling nederst i panelet for å gå tilbake til standardinnstillingen. Du kan også justere trykkurven for å få bedre pennetrykk.

Hardhet

Bruk glidebryteren for å justere størrelsen på den harde kjernen på penselen. Penselstrøkene blir utflytende og uklare når minimumsverdien er valgt, mens de blir skarpe og klare ved maksimumsverdien.

Avstand

Bruk glidebryteren for å justere avstanden mellom penselstrøkene. Penselstrøkene blir sammenhengende når minimumsverdien er valgt, mens de blir delt opp som stiplede linjer ved maksimumsverdien.

Vinkel

Bruk glidebryteren til å finjustere vinkelen på penselen, slik at du kan male meiselstrøk. Rundheten på penselspissen bør angis til en lavere verdi for penselstrøk med skarpere vinkler.

Overgangsmodus

Velg et alternativ for å angi hvordan to farger skal blandes.

Kontroller fargeblandingen mens du tegner på samme lag

Spredning

Velg hvordan du vil at penselspissen skal spre seg langs aksene for å skape et sprayliknende strøk.

Fargedynamikk

Forbedre malingens farge, nyanse, metning, lysstyrke, innstillinger for variasjon og fargedynamikk mens du maler ulike strøk.

Transformer designene dine ved å bruke penselinnstillinger som fargetone, metningsvariasjon og mer.

For å endre fargedynamikken trykker du på Penselinnstillinger og deretter på Fargedynamikk for å velge et av alternativene nedenfor: 

Penselinnstillinger

Bruksområde

Av

Angi ingen kontroll over fargevariasjonen til penselmerkene.

Uttoning

Varier fargen på malingen mellom forgrunnsfargen og bakgrunnsfargen.

Pennetrykk/pennevipp/pekepennhjul/rotasjon

Endre malingsfargen mellom forgrunns- og bakgrunnsfargene basert på pennens trykk, vipp, posisjon eller rotasjon.

Fargetonevariasjon

Definer en prosentandel som fargetonen i et strøk kan variere med. Skriv inn et tall, eller bruk glidebryteren for å angi en verdi. 

Metningsvariasjon

Velg en prosentandel som fargemetningen i et strøk kan variere med. Skriv inn et tall, eller bruk glidebryteren for å angi en verdi. 

Lysstyrkevariasjon

Angi en prosentandel som lysstyrken i et strøk kan variere med. Skriv inn et tall, eller bruk glidebryteren for å angi en verdi.

Renhet

Øk eller reduser fargemetningen. Skriv inn et tall, eller bruk glidebryteren til å angi et prosenttall mellom –100 og 100.

Bruk per spiss

Spesifiser skiftende farge for hvert enkelt spissmerke i et strøk. Hvis det ikke er merket av, skjer dynamiske endringer én gang i begynnelsen av hvert strøk.

Merk:

For å angi en prosentandel som malingsfargen kan variere med, skriver du inn et tall eller bruker glidebryteren. 

Formdynamikk

Angi størrelse og rundhet på penselen.

Importere flere pikselpensler

Photoshop-pikselpensler er pensler av bransjestandard. I tillegg til de standard pikselpenslene kan du importere Photoshop-pensler som er lagret i biblioteket ditt, eller velge fra den store samlingen fra den berømte penselmakeren Kyle T. Webster.

Følg disse trinnene for å importere flere pikselpensler:

 1. Klikk på +-ikonet nederst i Pikselpensler-panelet.

 2. Gjør følgende:

  • For Kyle T. Websters pensler velger du Oppdag nye pensler og logger på adobe.com.
  • For å importere favorittpenslene dine velger du Importer fra filer, navigerer til den nedlastede filen og trykker på den.
Pensler fra Kyle T. Webster for Creative Cloud-medlemmer
Pensler fra Kyle T. Webster for Creative Cloud-medlemmer

Administrere pensler

Du kan skjule penslene du aldri bruker, ved å skjule hele pikselpenselkategorier eller enkeltpensler i kategoriene.

Merk:

Minst én penselsamling må være synlig. Du kan ikke skjule alle pikselpenselsamlingene dine.

Håndtering av pensler
Håndtering av pensler

Følg disse trinnene for å administrere penslene dine:

 1. Trykk på Pikselpensler   

 2. Trykk på Flere alternativer-ikonet   øverst til høyre, og trykk deretter på Administrere pikselpensler.

 3. Velg penselkategorien du vil skjule, og sett innstillingen til AV. Du kan også skjule bestemte pensler i en kategori.

 4. Trykk på alternativene Vis alle eller Skjul alle nederst for å vise eller skjule alle pikselpenslene.

Skjul og vis pensler

Forhåndsvisning av penselstempel

Forhåndsvisning av penselstempel gjør det mulig å bruke pikselpensler og viskelær mer presist ved å lage mønstre i det øyeblikket fingeren eller blyanten berører skjermoverflaten. Forhåndsvisning av penselstempel er satt til Av som standard.

Merk:

Aktive pensler eller vektorviskelær kan også bruke funksjonen for forhåndsvisning av penselstempel.

Aktiver forhåndsvisning av penselstempel
Aktiver forhåndsvisning av penselstempel

Følg disse trinnene for å aktivere forhåndsvisningen av penselstempelet:

 1. Velg InnstillingerAppinnstillinger

 2. Velg Inndata Pensler. Du kan øke eller redusere stempelstørrelsen ved å endre penselstørrelsen. 

 3. Sett indikatoren Forhåndsvisning av pensel, som er satt til Av som standard, til Penselstempel

 4. Klikk på ikonet Pikselpensler   og velg en pensel i menyen. Velg i tillegg en farge på fargehjulet.

 5. Når du trykker ned på lerretet, ser du at forhåndsvisningen av stempelet har et klart omriss for identifikasjon.

 6. Beveg deg rundt og se forhåndsvisningen av stempelet for hvert strøk.

Her er noen eksempler på forhåndsvisning av penselstempler: 

Eksempel på forhåndsvisning av penselstempel med pikselpensler

Eksempel på forhåndsvisning av penselstempel som oljemaling

relaterte ressurser

Nå som du har begynt å tegne, male og jobbe med pikselpensler, kan du ta et skritt videre og lære om aktive penslerblandepensler og vektorpensler.

Snakk med oss

Hvis du har et spørsmål eller en idé du vil dele, hører vi gjerne fra deg. Del tankene dine med Adobe Fresco-fellesskapet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din