Brukerveiledning Avbryt

Søk etter og organiser bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)

 1. Brukerhåndbok for Adobe Lightroom
 2. Introduksjon
  1. Dette er nytt i Lightroom
  2. Systemkrav for Lightroom
  3. Lightroom | Vanlige spørsmål
  4. Lightroom-opplæringsmateriale
  5. Arbeid med Adobe Photoshop Lightroom for mobiltelefon
  6. Angi innstillinger
 3. Læring i appen
  1. Læring og inspirasjon i appen
  2. Læring og inspirasjon i appen | Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Læring og inspirasjon i appen | Lightroom for mobilenheter (Android)
 4. Legg til, importer og ta bilder
  1. Legg til bilder
  2. Ta bilder med Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Ta bilder med Lightroom for mobilenheter (Android)
  4. Importer bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  5. Importer bilder og videoer i Lightroom for mobilenheter (Android)
 5. Organiser bilder
  1. Organiser bilder
  2. Finn og organiser bilder av personer i Personvisning
  3. Søk etter og organiser bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  4. Søk etter og organiser bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
 6. Rediger bilder
  1. Rediger bilder
  2. Maskering i Lightroom
  3. Objektivuskarphet i Lightroom
  4. Rediger bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  5. Rediger bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
  6. Slå sammen bilder for å lage HDR, panoramabilder og HDR-panoramabilder
  7. Redigere HDR-bilder
  8. Redigere HDR-bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  9. Redigere HDR-bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
  10. Forbedre bildekvaliteten enkelt i Lightroom
 7. Rediger videoer
  1. Rediger videoer 
  2. Rediger videoer i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Rediger videoer i Lightroom for mobilenheter (Android)
 8. Lagre, del og eksporter
  1. Eksporter eller del bildene dine
  2. Eksporter og del bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Lagre, del og eksporter bilder med Lightroom for mobilenheter (Android)
 9. Lightroom for mobilenheter, TV og nett
  1. Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (iOS)
  2. Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom på Internett
  4. Konfigurer Lightroom for Apple TV-appen
  5. Bruk tastatursnarveier i Lightroom for mobilenheter (iOS og Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter og Apple TV | Vanlige spørsmål
  7. Vis bilder og videoer i Lightroom på TV-en din
  8. Slik legger du til og synkroniserer forhåndsinnstillinger med en mobilenhet
 10. Overfør bilder
  1. Overfør Apple-bildebiblioteket til Lightroom
  2. Overfør bilder og videoer fra Lightroom Classic til Lightroom
  3. Overfør bilder fra Photoshop Elements til Lightroom
 11. Feilsøking 
  1. Løste problemer 
  2. Kjente problemer

 

Opprett album. Organiser albumene i mapper. Sorter bildene i rekkefølge ved hjelp av filteralternativer. Søk i bilder ved hjelp av metadata, nøkkelord og fasetter.

Opprett et album og legg til bilder

Album hjelper deg å organisere bildene og gruppere og sortere dem etter dine preferanser og krav. Du kan opprette album og importere bestemte bilder fra kamerarullen eller galleriet på enheten din.  

 1. Opprett et album

  I Album-visningen klikker du på ikonet «+» som vises over listen med album og mapper.

 2. Fra Opprett nytt-menyen som vises, velger du Album.

 3. I dialogboksen Opprett album skriver du inn et navn for det nye albumet, og trykker på OK.

 4. Albumalternativer

  (Valgfritt) Trykk på ()-ikonet ved siden av albumnavnet for å konfigurere albumet.

  • Legg til bilder. Gjør det mulig å velge bilder fra kamerarullen eller galleriet på enheten.
  • Legg til automatisk. Konfigurerer albumet til å importere bilder fra kamerarullen/galleriet automatisk. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har aktivert Legg til nye bilder automatisk i appinnstillingene i sidefeltet.
  • Lagre lokalt. Laster ned albumbilder lokalt på enheten din. Hvis du aktiverer dette alternativet, kan du redigere bilder i albumet også når telefonen ikke er koblet til Internett. Redigerte bilder synkroniseres automatisk til nettskyen neste gang du kobler deg til Internett. Hvis du senere vil fjerne det frakoblede innholdet på et lokalt lagret album og frigjøre plass på enheten, går du til alternativet Enhetsinformsjon og lagring > Administrer lagring i sidefeltet.    
  • Del album. Del albumet på Lightroom-nettstedet.
  • Flytt til mappe. Gjør det mulig å flytte albumet til en eksisterende mappe eller en ny mappe.
  • Gi nytt navn. Åpner en dialogboks der du kan oppgi et navn for albumet.
  • Fjern. Sletter bare albumet. Albumbildene dine forblir urørt, og de slettes ikke fra enheten.
  • Bildepresentasjon. Spiller av innholdet i albumet som en lysbildefremvisning.
 5. Legg til bilder fra enheten eller Alle bilder-albumet

  Trykk på albumnavnet for å navigere inne i albumet. Trykk deretter på Legg bilder-ikonet i nedre høyre hjørne.

  Legg til bilder i et nytt album
  Legg til bilder i et nytt album

  A. Legg til bilder fra enheten eller Alle bilder-albumet B. Ta et bilde og legg til i albumet 

  Merk:

  Du kan også trykke på kameraikonet for å ta et bilde med kameraet i Lightroom-appen og legge det til i albumet ditt.

  Fra Legg til bilder fra-menyen velger du Enhet eller Alle bilder.

 6. På det neste skjermbildet kan du nå velge bildene og legge dem til i albumet.    

  Merk:

  Har du lagt til bilder i albumet? Ha det litt moro med det! Klikk på albumnavnet for å vise alle bildene i albumet. Trykk på et av miniatyrbildene for å åpne og redigere bildet.

Velg de beste bildene i et album

Introdusert i Lightroom for mobilenheter 6.0 (oktober 2020-versjonen)

Når du har lagt til bilder, kan Lightroom automatisk velge de beste bildene for deg fra et album. Følg trinnene nedenfor for å bruke denne funksjonen:

 1. Fra panelet Album åpner du albumet du vil velge de beste bildene fra.

 2. Trykk på ikonet med tre prikker øverst til høyre, og velg Velg de beste bildene.

 3. Lightroom analyserer albumet ditt og velger de beste bildene. Analysen er basert på bildekvalitet og ansikter i bildene. De beste bildene som velges, vises i delen Valgt, og resten vises i delen Andre.

 4. Bruk glidebryteren Kvalitetsterskel til å øke eller redusere antallet bilder. Høyere verdier for Kvalitetsterskel velger færre bilder, og omvendt.

  Kvalitetsterskel
  Glidebryter for kvalitetsterskel

 5. Du kan velge å låse et bilde i delen Valgt eller Andre. Du velger bildet ved å trykke lenge på det, trykke på ikonet med tre prikker oppe til høyre på skjermen, og velge det første alternativet fra hurtigmenyen. Fra denne menyen kan du også flytte det valgte bildet til den andre delen. Når et bilde er låst, påvirkes det ikke av at glidebryteren Kvalitetsterskel flyttes. Du kan også låse opp et låst bilde.

  Behold i valgte
  Behold bildet i den samme delen, eller flytt det

  Merk:
  • Videoer vurderes ikke for Beste bilder.
  • Beste bilder fungerer bare hvis et album har minimum 10 bilder og maksimum 2000.
 6. Når du er fornøyd med bildene Lightroom har valgt for deg, trykker du på ikonet med tre prikker øverst til høyre for å dele og eksportere de valgte bildene, legge dem til i et album, eller flagge dem som valgt. Du kan også fjerne de andre bildene fra det gjeldende albumet eller flagge dem som avvist.

  Menyalternativer for beste bilder
  Menyalternativer for beste bilder

Kopier eller flytt bilder mellom album

Du kan kopiere eller flytte bilder mellom album. Gjør ett av følgende avhengig av hvilket skjermbilde du er i:

Flere bilder

 1. I rutenettvisningen (når du viser bilder i et album) trykker du lenge på et hvilket som helst bilde for å velge det og hente opp flervalgsvisningen. Velg alle bildene du vil kopiere eller flytte.
 2. Når du har valgt bildene, trykker du på ()-ikonet og deretter på Kopier til album eller Flytt til album.
 3. Fra listen over album som vises på det neste skjermbildet, trykker du på albumet du vil kopiere eller flytte bildene til, og deretter trykker du på Kopier eller Flytt nederst til høyre på skjermen.

Ett bilde

 1. I Forstørrelsesglass-visningen (mens du viser ett bilde) trykker du på ()-ikonet, og deretter trykker du på Kopier til album eller Flytt til album fra alternativmenyen.
 2. Fra listen som vises på det neste skjermbildet, trykker du på albumet du vil kopiere eller flytte bildene til,  og trykker deretter på Kopier eller Flytt nederst til høyre på skjermen.

Fjern bilder fra album

Du kan fjerne bilder fra et album når de ikke lenger er nødvendige. Merk at alle bilder som fjernes fra et album, fortsatt vil være tilgjengelige i Lightroom-appen.  

Flere bilder

 1. I rutenettvisningen (mens du viser bilder i et album) trykker du lenge på et hvilket som helst bilde for å velge det og hente opp flervalgsvisningen. Velg alle bildene du vil fjerne fra albumet.
 2. Når du har valgt bildene, trykker du på ()-ikonet.
 3. Velg ett av følgende i dialogboksen som åpnes:
  1. Fjern fra albumet. Fjerner bilder fra albumet, men de er fortsatt tilgjengelige i Lightroom-appen.
  2. Slett. Fjerner bilder fra Alle bilder-visningen og et eventuelt tilsvarende album.

Ett bilde

 1. I Forstørrelsesglass-visningen (mens du ser på enkeltbilder) trykker du på ()-ikonet.
 2. Fra alternativmenyen som vises, trykker du på Fjern fra albumet.
 3. Velg ett av følgende i dialogboksen som åpnes:
  1. Fjern fra albumet. Fjerner bilder fra albumet, men det er fortsatt tilgjengelig i Lightroom-appen.
  2. Slett. Fjerner bildet fra Alle bilder-visningen og et eventuelt tilsvarende album.

Organiser albumene i mapper

 1. Opprett en mappe

  I Album-visningen klikker du på ikonet «+» som vises over listen med album og mapper.

 2. Fra Opprett nytt-menyen som vises, velger du Mappe.

 3. I dialogboksen Opprett mappe skriver du inn et navn for den nye mappen, og trykker på OK.

 4. Mappealternativer

  (Valgfritt) Trykk på ()-ikonet ved siden av mappenavnet for å konfigurere mappen.

  • Opprett album. Gjør det mulig å opprette et nytt album i -mappen.
  • Opprett mappe. Gjør det mulig å opprette en nestet mappe i den overordnede mappen.
  • Flytt til mappe. Gjør det mulig å flytte mappen til en eksisterende mappe eller en ny mappe.
  • Gi nytt navn. Åpner en dialogboks der du kan oppgi et navn for mappen.
  • Slett. Sletter mappen og albumene i mappen. Bildene i albumene blir ikke slettet fra appen.

Du kan nå opprette undermapper eller legge til album i mappen ved behov.

Vise bilder som lysbildefremvisning

Du kan vise bildene i albumet som en lysbildefremvisning. Gjør ett av følgende for å starte en lysbildefremvisning:

 • I albumvisningen trykker du på ()-ikonet i et album for å hente opp alternativmenyen, og velger Lysbildefremvisning.
 • I rutenettvisningen (mens du viser bilder i et album) trykker du på ()-ikonet i øvre høyre hjørne, og deretter trykker du på Lysbildefremvisning.
 • I lupevisningen (mens du viser enkeltbilder) trykker du på ikonet () i øvre høyre hjørne, og deretter trykker du på Presenter herfra

Alternativer for lysbildefremvisning

Under en lysbildefremvisning trykker du hvor som helst på skjermen for å hente opp kontrollene for å sette på pause / spille av og åpne alternativer for lysbildefremvisning. Gjør deretter ett av følgende:

 • Du kan sette en lysbildefremvisning på pause ved å trykke på pauseikonet () øverst til høyre på skjermen.
 • Hvis du vil spille av lysbildefremvisningen på nytt, trykker du på ikonet () øverst til høyre på skjermen.
 • Hvis du vil endre overgang og varighet for lysbildefremvisningen, trykker du på ()-ikonet med tre prikker og endrer innstillingene på menyen Alternativer for lysbildefremvisning.

Søk i bilder

Autofullfør gir intuitive forslag
Autofullfør gir intuitive forslag når du begynner å skrive inn i søkefeltet

Sortering og segmentering

Du kan bruke segmenterings- og sorteringsalternativer for bildene fra søkeresultatet. Trykk på ikonet () øverst til høyre i rutenettvisningen. Velg mellom følgende alternativer fra kontekstmenyen som vises:

 • Rutenettsegmentering: Slå på dette alternativet for å tillate segmentering av bilder i søkeresultatet.
 • Segmenter etter: Når du aktiverer rutenettsegmentering, segmenterer Lightroom for mobilenheter (Android) rutenettbildene etter måned (standard). Du kan også velge følgende segmenteringsalternativer – Etter år, Etter dag, Etter time.
 • Sorter etter > Relevans | Fotograferingsdato: Velg ett av disse sorteringsalternativene for å endre rekkefølgen for hvordan bildene vises på grunnlag av de valgte kriteriene.

Relevans: Sorterer bildene basert på hvor nært knyttet et bilde er med søketegnene som brukes.
Fotograferingsdato: Sorterer bildene på grunnlag av fotograferingsdatoen. Trykk på alternativet på nytt for å veksle mellom stigende og synkende rekkefølge.

 • Velg: Bruk dette alternativet for å velge flervalgsmodus, som betyr at du kan velge flere bilder fra rutenettet. Når du har valgt bilder, kan du enten dele (), slette () eller bruke ()-ikonet til å velge et alternativ som skal brukes på alle valgte bilder – Velg alle, Velg ingen, Legg til i, Flytt til og Lagre på enhet.
 • Lysbildefremvisning: Velg dette alternativet for å vise bilder som en lysbildefremvisning. Hvis du vite mer om alternativer for lysbildefremvisning, kan du se Vis bilder som lysbildefremvisning.

Finn bilder i et album, eller velg Alle bilder-visningen ved å bruke søkefeltet øverst. I tillegg til å søke i bilder ved hjelp av metadata og nøkkelord, kan Lightroom for mobilenheter (Android) også finne og vise bilder basert på objektene i dem, eller fasetter knyttet til bildet.

Du kan skrive inn et objektnavn i søkefeltet for å søke i alle bilder og vise relevante resultater. Du kan for eksempel skrive fjell i søkefeltet for å gjøre et raskt søk etter alle bilder som inneholder fjell. Du kan bruke fasetter til å søke i bildene dine ved å skrive et fasettnavn etterfulgt av et kolon «:». Du kan for eksempel skrive kamera: for å vise en liste over kameramodeller som er brukt. Se listen over støttede fasetter nedenfor:

 • nøkkelord:
 • kamera:
 • objektiv:
 • plassering:
 • vurdering:
 • flagg:
 • blits:
 • dybdekart:
 • retning:
 •  iso:
 •  type:
 • blenderåpning:
 • ss:
 • redigert:
 • medier:
 • bidragsytere:

Du kan utforske bildegalleriet ditt videre ved hjelp av autofullfør, som viser intuitive forslag når du skriver noe i søkefeltet. Begrepene som brukes i søkefeltet, skiller ikke mellom små og store bokstaver.

Du kan legge til flere symboler for søk i søkefeltet basert på objekter, fasetter eller autofullfør-forslag for å begrense søkeresultatet. 

Intelligent søk på Internett
Finn bilder ved hjelp av intelligent søk på Internett med objektnavn og fasetter

I søkefeltet til Google Assistant skriver du eller trykker på mikrofonen og sier:

Søk etter <søkeordet ditt> i Lightroom

Du kan for eksempel raskt søke etter alle bilder i Lightroom for mobilenheter (Android) som inneholder fjell, ved å skrive inn eller si høyt: Søk etter fjell i Lightroom.

Merk:

Søk i bilder i Lightroom for mobilenheter (Android) ved hjelp av Google Assistant krever en aktiv Internett-tilkobling. Denne funksjonen støttes foreløpig bare på engelsk.  

Søk i bilder i Lightroom ved hjelp av Google Assistant
Søk i bilder i Lightroom ved hjelp av Google Assistant

Søkeresultat
Søkeresultat

Flagg og vurder bilder

Bruk panelet Vurder og gjennomgå

I panelet Vurder og gjennomgå i Forstørrelsesglass-visningen kan du raskt flagge og vurdere bildene dine på Android-mobilenheter ved hjelp av sveipebevegelsen. Du kan bla gjennom albumbildene ved hjelp av filmstripen nederst.

Panelet Vurder og gjennomgå i Adobe Photoshop Lightroom CC for mobilenheter (Android)
(Venstre) Vurdere et bilde. (Høyre) Flagge et bilde i panelet Vurder og gjennomgå.

Vurder et bilde

Du kan raskt vurdere et bilde i panelet Vurder og gjennomgå ved å sveipe opp eller ned i venstre halvdel av skjermbildet. Et vurderingsoverlegg vises og viser deg gjeldende vurdering når du sveiper.

Du kan også trykke på stjernegraderingsgrafikken (like over filmstripen) for å hente opp vurderingsoverlegget, og deretter velge en vurdering.  

Flagg et bilde

Du kan raskt flagge et bilde som valgt, forkastet eller uflagget i panelet Vurder og gjennomgå ved å sveipe opp eller ned i høyre halvdel av skjermbildet. Et flagg vises og viser deg gjeldende valg når du sveiper.   

Trykk eventuelt på flaggrafikken (like over filmstripen) for å hente opp flaggoverlegget, og flagg deretter bildet som valgt, avvist eller ikke flagget.  

Bruke Info-panelet

I Info-panelet i Forstørrelsesglass-visningen kan du enkelt legge til en tittelbildetekst og opphavsrett for bildet. I dette panelet kan du også vurdere en stjernegradering, flagge bilder og gi nøkkelord til bildene. I tillegg viser Info-panelet metadataene som er knyttet til bildet, og en liste over alle personklynger bildet er en del av, under Personer-delen.

Gi nøkkelord til bilder

Bruk Nøkkelord-delen nederst i Info-panelet til å gi nøkkelord til bildene. 

 • Du kan gi flere nøkkelord ved å skrive inn nøkkelord atskilt med et komma.
 • Hvis du vil fjerne et gitt nøkkelord, kan du trykke på x-en ved siden av nøkkelordet.  

Filtrer bilder

Filtrer bilder
Alternativer for filtrering av bilder (bare tilgjengelig for abonnenter og aktive brukere av prøveversjon)

Klikk på -ikonet øverst (ved siden av søkeikonet) for å hente opp Filtrer etter-panelet, og filtrer bilder raskt.

Stjernegraderinger: Trykk på stjerneikonet for å filtrere bildene basert på stjernegraderingene. Trykk på sammenligningsikonet for å veksle mellom bilder som er rangert høyere enn, lavere enn eller lik en bestemt stjernegradering. Du kan for eksempel vise bilder som har tre stjerner eller mer.

Flagg: Trykk på et av flaggikonene: Valgt, Ikke flagget eller Avvist, for å filtrere bilder på grunnlag av flaggstatus.

Du kan også filtrere bilder på grunnlag av bestemte fasetter definert under Filtrer etter-panelet:

Kamera: Alternativer for kameramerke og -modell.

Personer: Personklynger som oppdages i personvisning

Plassering: Plasseringer valgt fra metadataene for alle bilder.

Nøkkelord: Nøkkelord valgt fra metadataene for alle bilder.

Redigert: Redigert eller ikke redigert.

Merk:
 • Hvis prøveversjonen er utløpt eller du har et gratis abonnement, er stjernegraderingene og flaggfiltrene tilgjengelige på Filtrer etter-menyen. I tillegg er brukergrensesnittet forskjellig fra det som vises på bildet over.
Merk:

Hvis du vil lære hvordan du søker og organiser bilder i Lightroom på din iPad, iPhone eller datamaskin, kan du se Søk og organiser bilder i Lightroom for mobiltelefon (iOS) og Organiser bilder i Lightroom (for datamaskin).

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?