Brukerveiledning Avbryt

Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (Android)

 1. Brukerhåndbok for Adobe Lightroom
 2. Introduksjon
  1. Dette er nytt i Lightroom
  2. Systemkrav for Lightroom
  3. Lightroom | Vanlige spørsmål
  4. Lightroom-opplæringsmateriale
  5. Arbeid med Adobe Photoshop Lightroom for mobiltelefon
  6. Angi innstillinger
 3. Læring i appen
  1. Læring og inspirasjon i appen
  2. Læring og inspirasjon i appen | Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Læring og inspirasjon i appen | Lightroom for mobilenheter (Android)
 4. Legg til, importer og ta bilder
  1. Legg til bilder
  2. Ta bilder med Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Ta bilder med Lightroom for mobilenheter (Android)
  4. Importer bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  5. Importer bilder og videoer i Lightroom for mobilenheter (Android)
 5. Organiser bilder
  1. Organiser bilder
  2. Finn og organiser bilder av personer i Personvisning
  3. Søk etter og organiser bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  4. Søk etter og organiser bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
 6. Rediger bilder
  1. Rediger bilder
  2. Maskering i Lightroom
  3. Rediger bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  4. Rediger bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
  5. Slå sammen bilder for å lage HDR, panoramabilder og HDR-panoramabilder
  6. Forbedre bildekvaliteten enkelt i Lightroom
 7. Rediger videoer
  1. Rediger videoer 
  2. Rediger videoer i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Rediger videoer i Lightroom for mobilenheter (Android)
 8. Lagre, del og eksporter
  1. Eksporter eller del bildene dine
  2. Eksporter og del bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Lagre, del og eksporter bilder med Lightroom for mobilenheter (Android)
 9. Lightroom for mobilenheter, TV og Internett
  1. Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (iOS)
  2. Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom på Internett
  4. Konfigurer Lightroom for Apple TV-appen
  5. Bruk tastatursnarveier i Lightroom for mobilenheter (iOS og Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter og Apple TV | Vanlige spørsmål
  7. Vis bilder og videoer i Lightroom på TV-en din
  8. Slik legger du til og synkroniserer forhåndsinnstillinger med en mobilenhet
 10. Overfør bilder
  1. Overfør Apple-bildebiblioteket til Lightroom
  2. Overfør bilder og videoer fra Lightroom Classic til Lightroom
  3. Overfør bilder fra Photoshop Elements til Lightroom

Lær hvordan du logger på og konfigurerer en Lightroom-konto på Android-enheten din. Bli kjent med arbeidsområdet, og konfigurer app-preferanser.

Lightroom for mobil

Adobe Lightroom for mobilenheter er en gratis app som gir deg kraftige, men enkle løsninger for å ta, redigere og dele bildene dine. Og du kan oppgradere til premium-funksjoner som gir deg nøyaktig kontroll med sømløs tilgang på alle enhetene dine – mobil, datamaskin og Internett.

Logg på

Har du ikke Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android)?

Gå til siden Komme i gang med Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter for å lære om hvordan du kommer i gang med Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter.

Jeg har Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter. Hvordan kommer jeg i gang?

 1. På Android-enheten din trykker du på Lightroom-appikonet.

 2. Logg på med Adobe ID, Facebook eller Google.

  Logg på Lightroom for mobilenheter på Android-enheten
  Logg på Lightroom for mobilenheter på Android-enheten

 3. Når du har logget på, kan du taimporteresøke etter og organisereredigere og til og med lagre, dele og eksportere bildene dine.

Bli kjent med arbeidsområdet

Bibliotekvisning

Bibliotekvisning er en liste over alle albumene og mappene som du enten opprettet i Lightroom for mobilenheter (Android) eller synkroniserte fra Lightroom for datamaskin eller Lightroom Classic. Fra Bibliotekvisning kan du enkelt navigere til Alle bilder-visningen.

I Bibliotekvisning kan du dessuten trykke på ()-ikonet ved siden av navnet til et delt album og utføre en hvilken som helst av disse operasjonene:

 • Legg til bilder – Velg dette alternativet for å legge til bilder i albumet du befinner deg i.
 • Lagre lokalt – Velg dette alternativet for å lagre bildene i albumet du befinner deg i lokalt.
 • Del og inviter – Velg dette alternativet for å dele og invitere andre til å vise eller bidra til et album.
 • Flytt til Delte bilder – Velg dette alternativet for å flytte albumet til Bilder delt til Internett-beholderen som inneholder ad-hoc-delingene dine .
 • Flytt til mappe – Velg dette alternativet for å flytte albumet til en mappe under Bibliotekvisning .
 • Gi nytt navn  – Velg dette alternativet for å gi albumet ditt et nytt navn .
 • Slett – Velg dette alternativet for å slette albumet ditt. Dette sletter imidlertid ikke bildene i det valgte albumet.
 • Lysbildefremvisning – Velg dette alternativet for å vise bildene i albumet ditt som lysbildefremvisning.
Bibliotekvisning
Bibliotekvisning

Albumalternativer
Albumalternativer

Sortere rekkefølge i Bibliotekvisning

Du kan angi rekkefølgen for hvordan mapper og album vises i Bibliotekvisning. Trykk på -ikonet øverst i det høyre hjørnet av Album-delen.

Velg ett av de tilgjengelige sorteringsalternativene fra Sorter etter-menyen.

Sorteringsalternativer
Sorteringsalternativer

Viser alle bilder (alle Lightroom-bilder)

Alle bilder-visningen er en tidslinjebasert visning av alle Lightroom-bildene dine segmentert etter år.

Alle bilder
Viser alle bilder

Personvisning

Personvisning i Lightroom for mobilenheter (Android) gjenkjenner og grupperer bilder av samme person i en klynge. Du kan enkelt bla gjennom bildene av en hvilken som helst person ved hjelp av personvisning. Personvisning i Lightroom for mobilenheter (Android) er som standard deaktivert for nye brukere.

Skjermmeldingen Ingen personer funnet ennå vises når Lightroom fremdeles analyserer alle bildene dine for å finne personer eller når det ikke er noen personer i bildene dine.

Ingen personer funnet ennå
Kan ikke vise personklynger. Dette er grunnen.

Personalternativer
Personalternativer for å gruppere en person i en klynge

Personvisning
Personvisning i Lightroom for mobilenheter (Android)

Vis personer i bildene dine

Velg Personer fra Bibliotekvisning for å navigere til Personvisning. I denne visningen får du tilgang til klynger av bilder som er oppdaget for en bestemt person. Total antall bilder for hver person vises under forsidebildet for klyngen.

Vis og skjul personer

 1. Trykk på -ikonet øverst i hjørnet av Personvisning .

 2. Velg Vis og skjul for å hente opp Vis og skjul-panelet.

 3. Alle personklyngene som vises i personvisningen, er valgt som standard. I Vis og skjul personer-panelet velger du en skjult klynge for å vise den. Du kan skjule en klynge ved å fjerne avmerkingen for den.

 4. Trykk på -ikonet øverst i det høyre hjørnet for å bruke valget ditt.

Slå sammen folk

Du kan kombinere bildeklynger av den samme personen under separate personbøtter ved hjelp av Slå sammen-alternativet. Du kan imidlertid ikke angre sammenslåingen.

 1. Trykk på -ikonet fra øverst i det høyre hjørnet av Personvisning .

 2. Velg Slå sammen personer for å hente opp panelet Slå sammen personer.

 3. Velg personklyngene du ønsker å slå sammen.

 4. Trykk på øverst i det høyre hjørnet. I dialogboksen Er dette samme person? godkjenner du det foreslåtte navnet på klyngen eller gir klyngen navnet til ønsket person i feltet Legg til navn.

 5. Trykk på Slå sammen. Alle bilder av de utvalgte personklyngene slås sammen til én klynge. Trykk på Avbryt for å avslutte dialogboksen uten sammenslåingen.

  Merk:

  Lightroom for mobilenheter (Android) kan oppdage om to klynger tilhører den samme personen. I dette tilfellet kan du se et forslag i det øverste panelet om å slå sammen klyngene når du åpner én av dem. Trykk på Ja for å slå sammen klyngene eller Nei for å ikke slå dem sammen. Hvis du trykker på Nei, vises ikke forslaget om å slå sammen disse klyngene igjen. Du kan også klikke på avbryt-ikonet for å fjerne forslaget. Avbrytingshandlingen fjerner også forslaget for kun det spesifikke tidspunktet. Forslaget vises igjen når en klynge åpnes på nytt.

Sorteringsalternativer i Personvisning

 1. Trykk på -ikonet øverst i det høyre hjørnet av Personvisning .

 2. Velg Sorter etter-alternativet for å vise Sorter etter-panelet.

 3. Velg et alternativ fra Sorter etter-panelet for å sortere personklyngene dine:

     Etter fornavn    Sorterer navngitte personklynger i alfabetisk rekkefølge etter fornavnene deres

      Etter etternavn    Sorterer navngitte personklynger i alfabetisk rekkefølge etter etternavnene deres

     Antall    Sorterer personklynger etter antallet bilder i klyngene

  Trykk på utvalget ditt på nytt for å veksle mellom stigende og synkende rekkefølge for det valgte sorteringsalternativet. Navngitte personklynger vises alltid over klyngene uten navn.

  Sorteringsalternativer i personvisning
  Sorteringsalternativer i personvisning

Gi navn til en personklynge

 1. I Personvisning trykker du på klyngen uten navn. Klyngen åpnes.

 2. I den åpne klyngen trykker du på Legg til navn-feltet øverst i klyngen, og deretter angir du ønsket navn.

 3. Trykk på nederst på tastaturet for å lagre navnet på klyngen.

Gi nytt navn til en personklynge

Hvis du vil gi nytt navn til en personklynge, trykker du på en klynge i Personvisning og gjør et av følgende:

 • Du kan redigere navnet direkte på toppen av den navngitte klyngen. Når du har redigert navnet, trykker du på  nederst på tastaturet.
 • Trykk på -ikonet oppe i det høyre hjørnet av skjermen, og velg Gi nytt navn til person. Du kan deretter redigere navnet øverst i klyngen og trykke på  nederst på tastaturet.

Fjern bilder fra en personklynge

 1. I Personvisning trykker du på navnet til en klynge for å åpne den.

 2. Trykk lenge på et bilde for å gå inn i flervalgsmodus.

 3. Velg bildene du ønsker å fjerne fra klyngen.

 4. Trykk på  i toppmenyen for å hente opp Slett bilder-dialogboksen.

 5. Velg Fjern bilder fra person for å fjerne de valgte bildene fra klyngen. Velg Slett for å slette bilder fra Alle bilder og et eventuelt tilsvarende album.

Flytt bilder blant personklynger

Du kan må manuelt velge og flytte bilder fra en personklynge til en annen hvis du føler at noen av bildene ikke hører hjemme i den klyngen. Flyttehandlingen er gyldig for klynger både med og uten navn. Endring av klynge gjenspeiles også i Informasjon-panelet med en oppdatert Person-tagg som samsvarer med den nye målklyngen.

Gjør følgende for å flytte bilder fra én klynge til en annen:

 1. Trykk lenge på et bilde i en personklynge for å gå inn i flervalgsmodus.

 2. Velg bildene du vil flytte.

 3. Trykk på  øverst i det høyre hjørnet.

 4. Trykk på Flytt til i kontekstmenyen.

 5. I Flytt bilder til-vinduet som åpnes, velger du mål for personklyngen og trykker på  øverst i det høyre hjørnet.

Deaktiver personvisning

Hvis du er en ny bruker, er Personvisning deaktivert som standard. Når Personvisning-funksjonen er aktivert, analyserer Lightroom for datamaskin og Lightroom for mobilenheter (iOS og Android) bilder i nettskyen for å oppdage og danne klynger i Personvisning.

Når du deaktiverer Personvisning, slettes alle eksisterende ansiktsmodelldata fra Lightroom-servere. Lightroom analyserer da ikke lenger nye bilder og grupperer dem ikke automatisk i klynger. Hvis du har eksisterende klynger i Personvisning, forblir de uendret og blir ikke slettet. 

Følg disse trinnene for å deaktivere personvisningen:

 1. Velg Rediger > Preferanser (Windows) eller Adobe Lightroom > Preferanser (macOS).

 2. I dialogboksen Preferanser klikker du på fanen Generelt.

 3. I delen Personvern velger du Aktiver personvisning. Hvis du vil deaktivere personvisning, fjerner du markeringen for dette alternativet.

 4. Klikk på Ferdig.

Hvis du vil vite mer om innstillingene for preferanser, kan du se Generelle preferanser.

 1. Gjør ett av følgende for å få tilgang til Innstillinger-menyen:

  • Hvis du er i Album-visningen, trykker du på ikonet Innstillinger () øverst til høyre på skjermen.
  • Hvis du er i rutenett- eller lupevisningen, trykker du på ikonet med tre prikker øverst til høyre på skjermen og velger Innstillinger fra hurtigmenyen.
 2. I panelet Innstillinger velger du Personvisning for å aktivere funksjonen. Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, fjerner du markeringen for dette alternativet.

 1. Åpne appen og trykk på Appinnstillinger () øverst til venstre på skjermen.

 2. Velg Preferanser > Personvisning og bruk bryteren til å slå kategoriseringen Personvisning av og på.

Delte album-visning

Trykk på Delte album -fanen for å navigere til Delte album-visningen, som er en oppføring av alle albumene du har delt offentlig. Du kan også vise albumene som er delt med deg, i denne visningen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Del et album.

Delte album
Delte album-visning

Læringsvisning

Læringsvisningen gir en kostnadsfri og enkel måte å lære en lang rekke redigeringsteknikker på mens du jobber med appen. Du får tilgang til opplæringsmateriale fra en rekke profesjonelle fotografer og fotoinstruktører, og kan bruke redigeringene trinn for trinn rett i Lightroom for mobilenheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Få praktisk erfaring med interaktiv opplæring.

Læringsvisning

Discover-visning

Discover-visningen gir tilgang til bilder fra andre fotografer. Du kan bla gjennom ulike bildekategorier og trykke på dem for å se hvordan bildet ble redigert, trinn for trinn. Du kan også lagre endringene som en forhåndsinnstilling. For mer informasjon kan du se Oppdag inspirerende bilder.

Discover-visning

Rutenettvisning (når du viser bilder i et album)

Rutenettvisningen er tilgjengelig når du ser på bildene i et album. I Bibliotekvisning trykker du på et bibliotek for å åpne Rutenettvisning.

Rutenettvisning
Rutenettvisning

Angi et forsidebilde for albumet

Lightroom for mobilenheter velger som standard ett av bildene til å være forsidebilde for albumet. Du kan endre dette alternativet og spesifisere et bilde du velger.

 1. I Rutenettvisning trykker og holder du på et bilde for å velge det.
 2. Trykk på -ikonet for å hente opp kontekstmenyen, og velg Sett som forsidebilde.
Merk:

Du kan ikke angi et forsidebilde for Alle bilder-album. Du kan kun angi et forsidebilde for album som du har opprettet.

Filtreringsalternativer

I Rutenettvisning kan du konfigurere et filter til å kun se spesifikke bilder som er filtrert basert på flaggestatusen deres, stjernegradering eller andre filtreringsalternativer.

Trykk på -ikonet øverst til høyre i Rutenettvisning. Velg et av filtreringsalternativene, som forklart i Filtrer bilder.

Alternativer for sortering og segmentering

I rutenettvisning kan du velge å vise et flatt rutenett eller segmentere bilder i rutenettet. Dessuten kan du sortere bildene etter tidspunktet de ble tatt eller endret.

Trykk på -ikonet øverst i det høyre hjørnet i Rutenettvisning. Velg hvilket som helst av følgende alternativer fra kontekstmenyen som vises:

Rutenettsegmentering

Når du aktiverer dette alternativet, segmenterer Lightroom for mobilenheter (Android) rutenettbildene Etter måned (standard). Du kan også velge flere segmenteringsalternativer – Etter år, Etter dato, Etter time.

Sorter etter > Fotograferingsdato | Importeringsdato | Endret-dato | Filnavn | Stjernegradering

Velg ett av disse sorteringsalternativene for å endre rekkefølgen for hvordan bildene vises på grunnlag av de valgte kriteriene. Klikker du på alternativet på nytt, veksler du mellom stigende og synkende rekkefølge.

Du kan også sortere etter Filnavn og Stjernegradering når Rutenettsegmentering er av.

Sorter etter > Egendefinert rekkefølge

Bruk dette sorteringsalternativet til å endre rekkefølgen for bildene i rutenettet manuelt.  

Trykk på redigeringsikonet ved siden av Egendefinert rekkefølge-alternativet for å vise Endre rekkefølge-panelet. Trykk lenge på et bilde og dra og slipp det i den ønskede plasseringen, veiledet av en blå markeringslinje som er synlig når du drar et bilde.

Trykk på Egendefinert rekkefølge-alternativet for å veksle mellom stigende og synkende rekkefølger.

Du kan sortere etter Egendefinert rekkefølge når Rutenettsegmentering er av.

Lupevisning (forbereder deg til å redigere et bilde)

Lupevisningen er tilgjengelig når du klikker på et bilde i rutenettvisningen. Bare ett bilde er synlig om gangen. I Lupevisning kan du bruke justeringer og forhåndsinnstillinger, selektive redigeringer og beskjæringsverktøyet.

Merk:
 • Hvis du vil vise Avslutt-informasjonen for et bilde i Lupevisning (kun Rediger- og Ranger og vurder-panelene), trykker du på  øverst i det høyre hjørnet og aktiverer Vis informasjon-alternativet fra menyen som vises. Nå kan du trykke på den viste informasjonen for å gå gjennom metadataene.
 • Hvis du vil vise histogrammet til et bilde i Lupevisning, trykker du på -ikonet øverst i det høyre hjørnet og aktiverer Vis histogram-alternativet fra menyen som vises.
Lupevisning i Lightroom
Lupevisning

Lupevisning er vinduet hvor du vil utføre redigeringer og endringer på et bilde. I tillegg til å modifisere bildet, kan du dele via e-post eller meldinger, kopiere, flytte og mer. 

Sidestolpen, når den er i utvidet visning, lar deg angi visse innstillinger og vise diskbruken din. Du kan også vise en liste over snarveier som brukes i Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android).

 • Hvis du vil utvide sidestolpen, trykker du på () øverst i det venstre hjørnet av vinduet for Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android).
 • Sveip sidestolpen til venstre for å skjule den.

Kontekstuell hjelp

Fra og med Lightroom for mobilenheter (Android) versjon 5.0 kan du, når du bytter til Lupevisning, vise Hjelp-ikonet  øverst i det høyre hjørnet. Trykk på Hjelp-ikonet  for å få tilgang til Kontekstbasert hjelp-menyen.

Hjelpeikon
Få tilgang til Kontekstbasert hjelp

Merk:

Hvis du ikke finner Hjelp-ikonet , trykker du på  og velger Hjelp for å få tilgang til Kontekstbasert hjelp.

Ved å bruke Kontekstbasert hjelp kan du enkelt finne hjelp i Lightroom for hvordan du bruker en funksjon eller et verktøy. Du kan finne og velge verktøyet eller funksjonen du ønsker hjelp med. Og basert på hvor du for øyeblikket befinner deg i Lightroom for mobilenheter-arbeidsområdet, vil Lightroom lede deg til det verktøyet eller den funksjonen. Du kan også lære det grunnleggende om Lightroom ved å følge trinnvise opplæringer om hvordan du forbedrer bildet ditt.

Kontekstbasert hjelp
Kontekstuell hjelp

Få hjelp med et verktøy eller en funksjon

 1. Trykk på Hjelp-ikonet  øverst til høye i Lupe-visningen.

 2. I hurtigmenyen som vises, viser den første delen opplæringsmateriale for spesifikke verktøy og funksjoner, som for eksempel eksponering, kontrast, skygge med mer. Trykk på Flere verktøy og funksjoner for å vise hele listen over opplæringsmateriale.

 3. Trykk på den opplæringen du ønsker, og følg trinnene i appen for lære om den.

Få tilgang til veiledninger

 1. Trykk på Hjelp-ikonet  øverst til høye i Lupe-visningen.

 2. I hurtigmenyen som vises, viser den andre delen koblinger til veiledende opplæringer. Trykk på Vis opplæringer for å vise hele listen over opplæringsmateriale.

 3. Trykk på den opplæringen du ønsker, og følg trinnene i appen for lære om den.

  Merk:

  Du kan ikke eksportere eller laste ned eksempelbildet som følger med opplæringsmaterialet.

Søk etter ressurser ved hjelp av søkeord

 1. Trykk på Hjelp-ikonet  øverst til høye i Lupe-visningen.

 2. I søkefeltet øverst i hurtigmenyen skriver du et søkeord som er relevant for det du er interessert i. Dette kan være et verktøy eller en funksjon.

 3. Søkeresultatene vises mens du skriver inn søkeordet. I tilfelle du ikke finner det du leter etter, prøver du et alternativt søkeord.

    

Angi preferanser for appen

Merk:

Delingsalternativer er blitt fjernet fra innstillinger. Hvis du ønsker tilgang til Delingsalternativer-fanen, trykker du på -ikonet mens du deler eller eksporterer bildene dine.

 • Konto. Trykk for å vise abonnementsstatus, din bruk av skybasert lagring og avloggingsalternativer.
 • Premium-funksjoner. Viser premium-funksjonene du får når du oppgraderer til et betalt abonnement.
 • Innstillinger
  • Aktiver Legg til automatiskSlå på Legg til automatisk fra enhet for å automatisk importere et hvilket som helst nytt bilde fra kamerarullen eller galleriet. Du kan også velge formatene for å importere – JPG/PNG og RAW-bilder.
  • Alternativer for bildeimport. Angi innstillinger for importering av bilder.
   • RAW-standard. Angi standardinnstillinger for å behandle RAW-bilder under import. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sett opp RAW-standarder.
   • Legg til opphavsrett. Du kan valgfritt legge til opphavsrettsbeskyttede metadata til bildene mens du importerer dem.
  • Send bruksdata. Slå på for å få en mer personlig tilpasset opplevelse og produktforbedringer ved å tillate at Lightroom sender informasjon om hvordan du bruker appen til Adobe.
  • Bruk mobildata. Slå av for å kun synkronisere via Wi-Fi. Slå på for å synkronisere med båndbredden i mobildataabonnementet ditt. Finn ut mer.
  • Last kun ned smarte forhåndsvisninger: Slå på for å kun laste ned redigerbare proxy-versjoner av bildene dine med redusert oppløsning. Slå av for å automatisk laste ned bilde med full oppløsning på støttede enheter* mens du redigerer.
   *Sjekk appversjonen i Enhetsinformasjon og lagring > Enhetsinformasjon. Hvis appversjonen viser «Arm 8», støttes denne funksjonen på enheten din.
 • Nyheter. Viser en kronologisk liste over feilrettinger og forbedringer gjort i Lightroom for mobilenheter (Android).
 • Om Lightroom. Trykk for å vise navnene til de enestående folkene som laget Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android).
 • Enhetsinformasjon og lagring
  • Enhetslagring. Viser hvor mye lokal lagringsplass som er tilgjengelig for Lightroom for synkronisering og importering av bildedata.
  • Administrer lagring. Trykk for å vise en liste over alle albumene du har aktivert albumalternativet Lagre lokalt for. I listen over album som vises, velger du ett eller flere album og trykker på Tøm for å frigi albumets lokalt lagrede kopier og frigjøre plass på enheten din. Originalene er fremdeles sikkerhetskopiert i nettskyen.
  • Tøm hurtigbuffer. Trykk for å tømme forhåndsvisninger og midlertidige filer fra mobilenheten din. Ingen bilder eller redigeringer blir slettet.
  • Enhetsinformasjon. Trykk på for å vise Android OS-versjon, Open GL-versjon, DNG-bildetaking støttet (Ja/Nei), HDR-bildetaking støttet (Ja/Nei), produsent samt modellen til mobilenheten din.
App-innstillinger
Sidestolpen – representativt øyeblikksbilde fra Lightroom for mobilenheter (Android).

 • Hjelp og støtte
  • Sjekk ut våre Vanlige spørsmål. Vis svar på vanlige spørsmål i nettleseren.
  • Få tilgang til støtteforumet vårt. Trykk for å få tilgang til støtteforumet i nettleseren.
  • Kontakt Adobes støtteavdeling. Trykk for å åpne Adobes kundestøtteside i nettleseren.
  • Be om en funksjon. Trykk for å få tilgang til forumet for Lightroom for mobilenheter (Android), hvor du kan be om en ny funksjon.
  • Tilbakestill coach-merker og dialoger. Trykk for å gjenopprette bevegelsestips og hjelp-overlegg etter at du har installert Lightroom for mobilenheter (Android).
  • Veiledninger. Lær hvordan du bruker Lightroom for mobilenheter (Android) med trinnvist, interaktivt opplæringsmateriale.
  • Snarveier for håndbevegelser og hurtigtaster for tastaturTrykk for å vise snarveier for håndbevegelser og hurtigtaster for tastatur som du kan bruke i Lightroom for mobilenheter (Android).

Merk:

Enhetsinformasjon og lagring > Administrer lagring

Når du tømmer eller fjerner det frakoblede innholdet i et lokalt lagret album, fjerner Lightroom for mobilenheter (Android) hurtigbufferfiler som er lagret for frakoblet bruk i det albumet. Eventuelle bilder i albumet som også er merket for frakoblet bruk i et annet lokalt lagret album, blir ikke fjernet. Bildene dine blir værende i albumet og slettes ikke.    

Enhetsinformasjon og lagring > Tøm hurtigbuffer

Hurtigbuffertømming fjerner eventuelle hurtigbufrede filer som er lagret for frakoblet bruk av Lightroom for mobilenheter (Android). Det frakoblede innholdet i albumene du har lagret, blir imidlertid ikke berørt. Tømming av hurtigbufferen sletter ikke noen av Lightroom-bildene dine.

Lær grunnleggende arbeidsflyt for fotografering

Når du har logget på og gjort deg selv kjent med arbeidsområdet i Lightroom for mobilenheter (Android), kan du gjøre følgende med bildene dine:

 • Ta bilder – Du kan ta bilder i Auto-, Pro- eller HDR-moduser. Du kan bruke kameraet i Lightroom-appen til å justere innstillinger som lukkerhastighet, fokus, blits med mer i Pro-modus. Du kan ta bilder i DNG raw-formater på støttede enheter.
 • Importer bilder – Du kan også importere bilder fra kamerarullen eller galleriet. Du kan også importere bilder fra filer eller direkte fra et DSLR-kamera. Videre kan du konfigurere album og mapper og organisere bildene dine ved å bruke vurderinger og flagg.
 • Søk og organiser bilder – Du kan opprette album og organisere dem i mapper. Du kan også ordne bilder i rekkefølge med filteralternativer. Du kan søke etter bilder i et album eller i visningen Viser alle bilder ved hjelp av metadata, søkeord og fasetter.
 • Rediger bilder – Du kan bruke mange kule redigeringer på bildene dine. Du kan beskjære og justere bildets toneskala. Du kan bruke selektive redigeringer og til og med fjerne uønskede objekter fra bildene dine. Du kan også velge å bruke ulike forhåndsinnstillinger og profiler eller opprette en egendefinert forhåndsinnstilling og bruke den samme.
 • Lagre, eksporter og del bilder – Du kan lagre bilder du har gjort redigeringer i, i tillegg til å eksportere originale bilder. Du kan dele et album med bilder eller et tilfeldig utvalg av bilder som en delbar kobling eller til Adobe Portfolio samtidig som du kontrollerer om opplysninger som opphavsrettsdata, plasseringsdata og metadata, er tilgjengelig for den som ser bildene. Du kan også inkludere et tilpasset vannmerke i bildene dine mens du deler eller lagrer dem til kamerarullen.
Merk:

Hvis du vil lære hvordan du jobber med Lightroom på iPad eller iPhone, kan du se Komme i gang med Lightroom for mobilenheter (iOS).

Adobe-logoen

Logg på kontoen din