Brukerveiledning Avbryt

Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (Android)

 1. Brukerhåndbok for Adobe Lightroom
 2. Introduksjon
  1. Dette er nytt i Lightroom
  2. Systemkrav for Lightroom
  3. Lightroom | Vanlige spørsmål
  4. Lightroom-opplæringsmateriale
  5. Arbeid med Adobe Photoshop Lightroom for mobiltelefon
  6. Angi innstillinger
 3. Læring i appen
  1. Læring og inspirasjon i appen
  2. Læring og inspirasjon i appen | Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Læring og inspirasjon i appen | Lightroom for mobilenheter (Android)
 4. Legg til, importer og ta bilder
  1. Legg til bilder
  2. Ta bilder med Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Ta bilder med Lightroom for mobilenheter (Android)
  4. Importer bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  5. Importer bilder og videoer i Lightroom for mobilenheter (Android)
 5. Organiser bilder
  1. Organiser bilder
  2. Finn og organiser bilder av personer i Personvisning
  3. Søk etter og organiser bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  4. Søk etter og organiser bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
 6. Rediger bilder
  1. Rediger bilder
  2. Maskering i Lightroom
  3. Objektivuskarphet i Lightroom
  4. Rediger bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  5. Rediger bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
  6. Slå sammen bilder for å lage HDR, panoramabilder og HDR-panoramabilder
  7. Redigere HDR-bilder
  8. Redigere HDR-bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  9. Redigere HDR-bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
  10. Forbedre bildekvaliteten enkelt i Lightroom
 7. Rediger videoer
  1. Rediger videoer 
  2. Rediger videoer i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Rediger videoer i Lightroom for mobilenheter (Android)
 8. Lagre, del og eksporter
  1. Eksporter eller del bildene dine
  2. Eksporter og del bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Lagre, del og eksporter bilder med Lightroom for mobilenheter (Android)
 9. Lightroom for mobilenheter, TV og Internett
  1. Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (iOS)
  2. Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom på Internett
  4. Konfigurer Lightroom for Apple TV-appen
  5. Bruk tastatursnarveier i Lightroom for mobilenheter (iOS og Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter og Apple TV | Vanlige spørsmål
  7. Vis bilder og videoer i Lightroom på TV-en din
  8. Slik legger du til og synkroniserer forhåndsinnstillinger med en mobilenhet
 10. Overfør bilder
  1. Overfør Apple-bildebiblioteket til Lightroom
  2. Overfør bilder og videoer fra Lightroom Classic til Lightroom
  3. Overfør bilder fra Photoshop Elements til Lightroom

Lær hvordan du logger på og konfigurerer en Lightroom-konto på Android-enheten din. Bli kjent med arbeidsområdet, og konfigurer app-preferanser.

Lightroom for mobil

Adobe Lightroom for mobilenheter er en gratis app som gir deg kraftige, men enkle løsninger for å ta, redigere og dele bildene dine. Og du kan oppgradere til premium-funksjoner som gir deg nøyaktig kontroll med sømløs tilgang på alle enhetene dine – mobil, datamaskin og Internett.

Logg på

Har du ikke Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android)?

Gå til siden Komme i gang med Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter for å lære om hvordan du kommer i gang med Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter.

Jeg har Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter. Hvordan kommer jeg i gang?

 1. På Android-enheten din trykker du på Lightroom-appikonet.

 2. Logg på med Adobe ID, Facebook eller Google.

  Logg på Lightroom for mobilenheter på Android-enheten
  Logg på Lightroom for mobilenheter på Android-enheten

 3. Når du har logget på, kan du se enhetsbildene speilet i appen. Trykk på et bilde for å begynne å redigere. Lightroom lagrer redigeringene dine automatisk internt, og du kan også lagre en kopi på enheten din eller dele og eksportere bildene dine. I tillegg kan du importere flere bilder og søke etter og organisere dem.

Bli kjent med arbeidsområdet

Merk:

Fra og med Lightroom for mobilenheter (Android) 8.4 kan du få tilgang til alle bildene og albumene på mobilenheten din med en gang, noe som gjør det enkelt å bla gjennom og velge bildet du vil redigere.

Galleri-visning

Når du åpner Lightroom-appen, får du umiddelbart mulighet til å redigere bildene på enheten i Galleri-visningen. For å vise albumene på enheten velger du rullegardinmenyen og velger albumet med filene du vil fylle Galleri-visningen med. Du kan velge et hvilket som helst bilde for å begynne å redigere. Det redigerte bildet vises i Lightroom-visningen, og et Lightroom-ikon () vises øverst til venstre på bildet i Galleri-visningen.

Filtrer og sorter bilder i Galleri-visningen

Velg sorteringsikonet for å filtrere og sortere filene etter nyeste til eldste eller omvendt. Du kan også filtrere filene i Galleri-visningen ved å trykke på filterikonet og velge ett eller flere filtre.

 • JPG-er/PNG-er
 • Videoer
 • Bilder i RAW-format

Lightroom-visning

Varsel:

Lightroom-visningen vises som Redigeringer-visning for gratisbrukere.

Velg Lightroom-fanen for å se alle bildene du har redigert i Lightroom eller synkronisert fra Lightroom for skrivebord eller Lightroom Classic. Du kan velge rullegardinmenyikonet for å vise og velge Lightroom-album eller Opprett nytt.

Merk:

Fra og med Lightroom for mobilenheter (Android) versjon 8.5 kan du gjøre følgende:

 • Få tilgang til søkefunksjonaliteten og flere filteralternativer i albumene Mine redigeringer, Uredigert og Importer.
 • Du kan skjule Lightroom-albumene ved hjelp av rullegardinpilen i Album-visningen.
 • Du kan få tilgang til kameraikonet  ( ) i albumet Mine redigeringer.

Du kan angi rekkefølgen på hvordan filene skal vises i Lightroom-visningen. Velg sorteringsikonet øverst til høyre på skjermen, og velg ett av følgende Sorter etter-alternativer i hurtigmenyen.

 • Fotograferingsdato
 • Dato importert
 • Endret dato 
 • Filnavn
 • Stjernegradering

Når rekkefølgen er valgt, kan du også velge Snu rekkefølge for stigende eller synkende rekkefølge på den sorterte listen.

For å filtrere filene i Lightroom-visningen velger du filterikonet og velger deretter blant følgende Filtrer etter-alternativer:

 • Stjernegradering
 • Etter flagg
 • Type
 • Kamera
 • Folk
 • Plassering
 • Søkeord
 • Redigert

Visning av alle bilder (alle Lightroom-bilder)

Alle bilder-visningen for abonnementsbrukere er en samling av alle importerte og redigerte bilder på tvers av alle Lightroom-enheter. For gratisbrukere er det en samling av alle bilder som er redigert i appen. For å få tilgang til Alle bilder-visningen velger du Lightroom-fanen i det nederste panelet på skjermen, og velger Alle bilder i rullegardinmenyen.

Personvisning

Personvisning i Lightroom for mobilenheter (Android) gjenkjenner og grupperer bilder av samme person i en klynge. Du kan enkelt bla gjennom bildene av en hvilken som helst person ved hjelp av personvisning. Personvisning i Lightroom for mobilenheter (Android) er som standard deaktivert for nye brukere.

Skjermmeldingen Ingen personer funnet ennå vises når Lightroom fremdeles analyserer alle bildene dine for å finne personer eller når det ikke er noen personer i bildene dine.

Ingen personer funnet ennå
Kan ikke vise personklynger. Dette er årsaken.

Vis personer i bildene dine

Velg Personer fra Bibliotekvisning for å navigere til Personvisning. I denne visningen får du tilgang til klynger av bilder som er oppdaget for en bestemt person. Totalt antall bilder for hver person er oppført under forsidebildet til klyngen.

Vis og skjul personer

 1. Trykk på ikonet med tre prikker øverst til høyre i Personvisning.

 2. Velg Vis og skjul for å få frem panelet Vis og skjul personer.

 3. Alle personklynger som vises i Personvisning, velges som standard. I Vis og skjul personer-panelet velger du en skjult klynge hvis du vi vise den. Hvis du vil skjule en klynge, opphever du merkingen.

 4. Trykk på avmerkingsikonet øverst til høyre for å ta i bruk valget ditt.

Slå sammen folk

Du kan kombinere fotoklynger av samme person under egne personspann ved å bruke Slå sammen-alternativet. Du kan imidlertid ikke angre sammenslåingen.

 1. Trykk på ikonet med tre prikker øverst til høyre i Personvisning.

 2. Velg Slå sammen personer for å vise panelet Slå sammen personer.

 3. Velg personklyngene du vil slå sammen.

 4. Trykk på avmerkingsikonet øverst til høyre. I dialogboksen Er dette samme person? som nå vises, godkjenner du det foreslåtte klyngenavnet eller endrer navnet på klyngen til navnet på en ønsket person i feltet Legg til et navn.

 5. Trykk på Slå sammen. Alle bilder av de valgte personklyngene slås sammen i en klynge. Trykk på Avbryt for å avslutte dialogboksen uten sammenslåingen.

  Merk:

  Lightroom for mobilenheter (Android) kan oppdage om to klynger tilhører den samme personen. I dette tilfellet kan du se et forslag i det øverste panelet om å slå sammen klyngene når du åpner én av dem. Trykk på Ja for å slå sammen klyngene eller Nei for ikke å slå sammen. Hvis du trykker på Nei, vises ikke forslaget om å slå sammen for de bestemte klyngene på nytt. Du kan også trykke på avbryt-ikonet for å fjerne forslaget. Avbryt-handlingen fjerner forslaget bare for det aktuelle tidspunktet og vises igjen når du åpner en klynge på nytt.

Sorteringsalternativer i Personvisning

 1. Trykk på ikonet med tre prikker øverst til høyre i Personvisning.

 2. Velg alternativet Sorter etter for å vise panelet Sorter etter.

 3. Velg et alternativ i panelet Sorter etter for å sortere personklyngene:

     Etter fornavn   Sorterer navngitte personklynger i alfabetisk rekkefølge etter fornavnene deres

      Etter navn    Sorterer navngitte personklynger i alfabetisk rekkefølge etter etternavn

     Antall    Sorterer personklynger etter antall bilder i klyngene

  Trykk på det merkede området på nytt for å veksle mellom stigende og synkende rekkefølge for det valgte sorteringsalternativet. Navngitte personklynger vises alltid over klyngene uten navn.

  Sorteringsalternativer i Personvisning
  Sorteringsalternativer i Personvisning

Gi navn til en personklynge

 1. I Personvisningtrykker du på den ikke-navngitte klyngen. Klyngen åpnes.

 2. I den åpne klyngen trykker du på Legg til navn-feltet øverst i klyngen og skriver inn ønsket navn.

 3. Trykk på avmerkingsikonet nederst på tastaturet for å lagre navnet på klyngen.

Gi nytt navn til en personklynge

Hvis du vil gi nytt navn til en personklynge, trykker du på en personklynge i Personvisning og gjør ett av følgende:

 • Rediger navnet direkte øverst i den navngitte klyngen. Når du har redigert navnet, trykker du på avmerkingsikonet nederst på tastaturet.
 • Trykk på ikonet med tre prikker øverst til høyre på skjermen, og velg Gi nytt navn til person. Deretter kan du redigere navnet øverst i klyngen og trykke på avmerkingsikonet nederst på tastaturet.

Fjern bilder fra en personklynge

 1. Trykk på navnet til en klynge i Personvisning for å åpne klyngen.

 2. Trykk lenge på et bilde for å gå inn i flervalgsmodus.

 3. Velg bildene du ønsker å fjerne fra klyngen.

 4. Trykk på  i toppmenyen for å hente opp Slett bilder-dialogboksen.

 5. Velg Fjern bilder fra person for å fjerne de valgte bildene fra klyngen. Velg Slett for å slette bilder fra Alle bilder og alle tilsvarende album.

Flytt bilder mellom personklynger

Du kan nå manuelt velge og flytte bilder fra en personklynge til en annen hvis du føler at noen av bildene ikke tilhører den klyngen. Flyttingen gjelder for både navngitte og ikke-navngitte klynger. Endring av klyngen gjenspeiles også i Info-panelet med oppdatert personkode som tilsvarer den nye målklyngen.

Gjør følgende for å flytte bilder fra én klynge til en annen:

 1. Trykk lenge på et bilde i en personklynge for å gå til flervalgsmodus.

 2. Velg bildene du vil flytte.

 3. Trykk på ikonet med tre prikker øverst til høyre.

 4. Trykk på Flytt til i kontekstmenyen.

 5. I Flytt bilder til- vinduet som åpnes, velger du personklyngemålet og trykker på avmerkingsikonet i øvre høyre hjørne.

Deaktiver personvisning

Hvis du er en ny bruker, er Personvisningen deaktivert som standard. Når Personvisning-funksjonen er aktivert, analyserer Lightroom for datamaskin (Mac og Windows) og Lightroom for mobilenheter (iOS og Android) bilder i skyen for å lage modeller av ansikter og gruppere lignende ansikter sammen. Ved å aktivere denne funksjonen gir du oss beskjed om at det er greit at Adobe lager disse modellene på dine vegne, og at du har godkjenning fra personene som vises i bildene dine.

Når du deaktiverer Personvisning, slettes alle eksisterende ansiktsmodelldata fra Lightroom-servere. Eksisterende grupper med lignende ansikter vil fortsatt vises i Personvisning, men Lightroom vil slutte å analysere bildene dine for å finne personer, og lignende ansikter vil ikke lenger automatisk bli gruppert sammen.

Følg disse trinnene for å deaktivere personvisningen:

 1. Velg Rediger > Preferanser (Windows) eller Adobe Lightroom > Preferanser (macOS).

 2. I dialogboksen Preferanser klikker du på fanen Generelt.

 3. I delen Personvern velger du Aktiver personvisning. Hvis du vil deaktivere personvisning, fjerner du markeringen for dette alternativet.

 4. Klikk på Ferdig.

Hvis du vil vite mer om innstillingene for preferanser, kan du se Generelle preferanser.

 1. Gjør ett av følgende for å få tilgang til Innstillinger-menyen:

  • Hvis du er i Album-visningen, trykker du på ikonet Innstillinger () øverst til høyre på skjermen.
  • Hvis du er i rutenett- eller lupevisningen, trykker du på ikonet med tre prikker øverst til høyre på skjermen og velger Innstillinger i hurtigmenyen.
 2. I panelet Innstillinger velger du Personvisning for å aktivere funksjonen. Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, fjerner du markeringen for dette alternativet.

 1. Åpne appen og trykk på Appinnstillinger () øverst til venstre på skjermen.

 2. Velg Preferanser > Personvisning, og bruk bryteren til å slå kategoriseringen Personvisning av og på.

Delte album-visning

Lightroom-visningen går du til rullegardinmenyen og velger Mine album for å navigere til Delt, som viser alle albumene som er delt med deg, eller som du har delt offentlig.

Fellesskap-visning

Fellesskap-visningen gir tilgang til bilder fra andre fotografer. Du kan bla gjennom ulike bildekategorier og velge dem for å vise hvordan bildet ble redigert, trinn for trinn. Du kan også lagre endringene som en forhåndsinnstilling. 

Oppdag-visning

Rutenettvisning (når du viser bilder i et album)

Rutenettvisningen er tilgjengelig når du ser på bildene i et album. I Bibliotekvisning trykker du på et bibliotek for å åpne Rutenettvisning.

Rutenettvisning
Rutenettvisning

Angi et forsidebilde for albumet

Som standard velger Lightroom ett av bildene som forsidebilde for albumet. Du kan endre dette alternativet og angi et bilde du ønsker.

 1. Trykk og hold inne et bilde i rutenettvisning for å velge det.
 2. Trykk på ikonet med tre prikker for å åpne hurtigmenyen, og velg Angi som forsidebilde.
Merk:

Du kan ikke angi et forsidebilde for albumet Alle bilder. Du kan bare angi et forsidebilde for albumene du har opprettet.

Alternativer for filtrering

I rutenettvisning kan du angi at et filter slik at du bare ser et bestemt bilde filtrert basert på flaggstatus, stjernevurdering eller andre filteralternativer.

Trykk på ikonet med tre prikker øverst til høyre i rutenettvisningen. Velg et av filtreringsalternativene, som forklart i Filtrer bilder.

Alternativer for sortering og segmentering

I rutenettvisning kan du velge å vise et flatt rutenett eller segmenterte bilder i rutenettet. Dessuten kan du sortere bildene etter fotograferingstidspunkt eller endringsdato.

Trykk på ikonet med tre prikker øverst til høyre i rutenettvisningen. Fra hurtigmenyen som vises, velger du ett av følgende alternativer:

Rutenettsegmentering

Når du aktiverer dette alternativet, segmenterer Lightroom for mobilenheter (Android) rutenettbildene Etter måned (standard). Du kan også velge flere segmenteringsalternativer – Etter år, Etter dato, Etter time.

Sorter etter > Fotograferingsdato | Importdato| Endringsdato | Filnavn | Stjernevurdering

Velg et av disse sorteringsalternativene for å endre rekkefølgen på visningen av bilder basert på de valgte kriteriene. Hvis du klikker på alternativet på nytt, veksles det mellom stigende og synkende rekkefølge.

Du kan også sortere etter Filnavn og Stjernevurdering når rutenettsegmenteringen er slått av.

Sorter etter > Egendefinert rekkefølge

Bruk dette sorteringsalternativet til å endre rekkefølgen på rutenettbildene manuelt.  

Trykk på redigeringsikonet ved siden av alternativet Egendefinert rekkefølge for å vise panelet Endre rekkefølge. Trykk lenge på et bilde og dra og slipp det til ønsket sted. Du blir ledet av en blå merkingslinje som er synlig når du drar et bilde.

Trykk på alternativet Egendefinert rekkefølge på nytt for å veksle mellom stigende og synkende rekkefølge.

Du kan sortere etter Egendefinert rekkefølge når Rutenettsegmentering er slått av.

Lupevisning (forbereder redigering av et bilde)

Lupevisningen er tilgjengelig når du velger et bilde i rutenettvisningen. Bare ett bilde er synlig om gangen. I lupevisningen kan du bruke Maskering, Reparasjon, BeskjærForhåndsinnstillinger med mer.

Merk:
 • Hvis du vil vise Exif-informasjon for et bilde i lupevisning (bare i panelet Rediger og panelet Vurder og anmeld), trykker du på ikonet med tre prikker øverst til høyre og aktiverer Vis info-alternativet fra menyen som vises. Nå kan du trykke på den viste informasjonen for å bla gjennom metadataene.
 • Hvis du vil vise et histogram for et bilde i lupevisning, trykker du på ikonet med tre prikker øverst til høyre og aktiverer Vis histogram-alternativet fra menyen som vises.

Lupevisning er vinduet hvor du vil utføre redigeringer og endringer på et bilde. I tillegg til å modifisere bildet, kan du dele via e-post eller meldinger, kopiere, flytte og mer. 

Sidestolpen, når den er i utvidet visning, lar deg angi visse innstillinger og vise diskbruken din. Du kan også vise en liste over snarveier som brukes i Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android).

 • Hvis du vil utvide sidestolpen, velger du () øverst i det venstre hjørnet av vinduet for Lightroom for mobilenheter (Android).
 • Sveip sidestolpen til venstre for å skjule den.

Kontekstuell hjelp

Fra og med Lightroom for mobilenheter (Android) versjon 5.0 kan du, når du bytter til Lupevisning, vise Hjelp-ikonet  øverst i det høyre hjørnet. Trykk på Hjelp-ikonet  for å få tilgang til Kontekstbasert hjelp-menyen.

Merk:

Hvis du ikke finner Hjelp-ikonet , trykker du på ikonet med tre prikker og velger Hjelp for å få tilgang til Kontekstbasert hjelp.

Ved å bruke Kontekstbasert hjelp kan du enkelt finne hjelp i Lightroom for hvordan du bruker en funksjon eller et verktøy. Du kan finne og velge verktøyet eller funksjonen du ønsker å få hjelp med. Basert på hvor du for øyeblikket befinner deg i Lightroom for mobilenheter-arbeidsområdet, vil Lightroom lede deg til det verktøyet eller den funksjonen.

Få hjelp med et verktøy eller en funksjon

 1. Trykk på Hjelp-ikonet  øverst til høye i Lupe-visningen.

 2. I hurtigmenyen som vises, viser den første delen opplæringsmateriale for spesifikke verktøy og funksjoner, som for eksempel eksponering, kontrast, skygge med mer. Trykk på Flere verktøy og funksjoner for å vise hele listen over opplæringsmateriale.

 3. Trykk på den opplæringen du ønsker, og følg trinnene i appen for lære om den.

Søk etter ressurser ved hjelp av søkeord

 1. Trykk på Hjelp-ikonet  øverst til høye i Lupe-visningen.

 2. I søkefeltet øverst i hurtigmenyen skriver du et søkeord som er relevant for det du er interessert i. Dette kan være et verktøy eller en funksjon.

 3. Søkeresultatene vises mens du skriver inn søkeordet. I tilfelle du ikke finner det du leter etter, prøver du et alternativt søkeord.

    

Angi preferanser for appen

Merk:
 • Teknisk forhåndsvisning har nå blitt endret til Tidlig tilgang.
 • Delingsalternativer er blitt fjernet fra innstillinger. Hvis du ønsker tilgang til Delingsalternativer-fanen, velger du -ikonet mens du deler eller eksporterer bildene dine.
 • Konto – Velg dette hvis du vil vise informasjonen din om abonnementsstatus, bruk av skybasert lagring og avloggingsalternativ.
 • Premium-funksjoner – Viser premium-funksjonene du får når du oppgraderer til et betalt abonnement.
 • Tidlig tilgang – Vis og aktiver eksperimentelle funksjoner og prøvefunksjoner som er oppført her, og gi tilbakemelding til Adobe.
  • Varsle meg om nye forhåndsvisninger – Merk av i avmerkingsboksen for å bli varslet når nye forhåndsvisninger er tilgjengelige.
  • Nytt redigeringsprogram – Få tilgang til det nye og enkle redigeringsprogrammet med forbedret brukergrensesnitt. 
  • Større for HDR – Aktiver dette valget for å bruke HDR-modus på enheter som oppfyller de nødvendige spesifikasjonene.
 • Preferanser
  • Aktivering av automatisk tillegging – Slå på Legg til automatisk fra enhet for å automatisk importere et hvilket som helst nytt bilde fra kamerarullen eller galleriet. Du kan også velge formatene du vil importere – JPG/PNG og råformat.
  • Alternativer for bildeimport – Angi innstillinger for import av bilder.
   • RAW-standard – Angi standardinnstillinger for å behandle bilder i RAW-format under import. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sett opp RAW-standarder.
   • Legg til opphavsrett – Hvis du vil, kan du legge til metadata for opphavsrett i bildene mens du importerer dem.
  • Send informasjon om bruk – Slå på for å få en mer personlig tilpasset opplevelse og produktforbedringer ved å tillate at Lightroom sender Adobe informasjon om hvordan du bruker appen.
  • Bruk mobildata – Slå av for å bare synkronisere via Wi-Fi. Slå på for å synkronisere med båndbredden i mobildataabonnementet ditt. Finn ut mer.
  • Last bare ned smarte forhåndsvisninger – Slå på for å bare laste ned redigerbare gjengivelser med redusert oppløsning av bildene dine. Slå av for å laste ned bilder med full oppløsning automatisk på støttede enheter* når du redigerer.
   *Kontroller appversjonen i Enhetsinformasjon og lagring > Enhetsinformasjon; hvis appversjonen viser 'Arm 8', støttes denne funksjonen på enheten din.
 • Nyheter – Viser en kronologisk liste over feilrettinger og forbedringer som er gjort i Lightroom for mobilenheter (Android).
 • Om Lightroom – Velg dette hvis du vil vise navnene til de enestående folkene som laget Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android).
App-innstillinger
Sidestolpen – representativt øyeblikksbilde fra Lightroom for mobilenheter (Android).

 • Lokal lagring.
  • Lagring på enheten – Viser hvor mye lokal plass som er tilgjengelig for Lightroom til synkronisering og import av bildedata.
  • Administrer lagring – Velg dette hvis du vil vise en liste over alle albumene du har aktivert albumalternativet Lagre lokalt for. I listen over album som vises, velger du først ett eller flere album og deretter Fjern for å frigjøre kopiene som er lagret lokalt, og frigjøre plass på enheten. Originalene er fremdeles sikkerhetskopiert i skyen. 
  • Tøm hurtigbuffer – Velg dette hvis du vil fjerne forhåndsvisninger og midlertidige filer fra mobilenheten din. Ingen bilder eller redigeringer slettes.
  • Enhetsinformasjon – Velg dette hvis du vil vise Android OS-versjonen, Open GL-versjonen, støtte for DNG-opptak (Ja/Nei), støtte for HDR-opptak (Ja/Nei), produsent og modell på mobilenheten din.
 • Hjelp og støtte
  • Se vanlige spørsmål. Vis svar på vanlige spørsmål i nettleseren.
  • Få tilgang til vårt støtteforum. Velg dette hvis du vil ha tilgang til støtteforumet i nettleseren.
  • Kontakt Adobes støtteavdeling. Velg dette hvis du vil åpne Adobes kundestøtteside i nettleseren.
  • Be om en funksjon. Velg dette hvis du vil ha tilgang til forumet for Lightroom for mobilenheter (Android), hvor du kan be om en ny funksjon.
  • Tilbakestill veiledningsmerker og dialoger. Velg dette hvis du vil gjenopprette bevegelsestips og hjelpeoverlegg etter at du har installert Lightroom for mobilenheter (Android).
  • Snarveier for bevegelser og tastatur Velg dette hvis du vil vise bevegelsessnarveiene og hurtigtastene du kan bruke i Lightroom for mobilenheter (Android).

Merk:

Enhetsinformasjon og lagring > Administrer lagring

Når du tømmer eller fjerner det frakoblede innholdet i et lokalt lagret album, fjerner Lightroom for mobilenheter (Android) hurtigbufferfiler som er lagret for frakoblet bruk i det albumet. Eventuelle bilder i albumet som også er merket for frakoblet bruk i et annet lokalt lagret album, blir ikke fjernet. Bildene dine forblir i albumet og slettes ikke.    

Enhetsinformasjon og lagring > Tøm hurtigbuffer

Hurtigbuffertømming fjerner eventuelle hurtigbufrede filer som er lagret for frakoblet bruk av Lightroom for mobilenheter (Android). Det frakoblede innholdet i albumene du har lagret, blir imidlertid ikke berørt. Tømming av hurtigbufferen sletter ikke noen av Lightroom-bildene dine.

Lær grunnleggende arbeidsflyt for fotografering

Når du har logget på og gjort deg selv kjent med arbeidsområdet i Lightroom for mobilenheter (Android), kan du gjøre følgende med bildene dine:

 • Ta bilder – Du kan ta bilder i Auto-, Pro- eller HDR-moduser. Du kan bruke kameraet i Lightroom-appen til å justere innstillinger som lukkerhastighet, fokus, blits med mer i Pro-modus. Du kan ta bilder i DNG raw-formater på støttede enheter.
 • Søk og organiser bilder – Du kan opprette album og organisere dem i mapper. Du kan også ordne bilder i rekkefølge med filteralternativer. Du kan søke etter bilder i et album eller i visningen Viser alle bilder ved hjelp av metadata, søkeord og fasetter.
 • Rediger bilder – Du kan bruke mange kule redigeringer på bildene dine. Du kan beskjære og justere bildets toneskala. Du kan bruke selektive redigeringer og til og med fjerne uønskede objekter fra bildene dine. Du kan også velge å bruke ulike forhåndsinnstillinger og profiler eller opprette en egendefinert forhåndsinnstilling og bruke den samme.
 • Lagre, eksporter og del bilder – Du kan lagre bilder du har gjort redigeringer i, i tillegg til å eksportere originale bilder. Du kan dele et album med bilder eller et tilfeldig utvalg av bilder som en delbar kobling eller til Adobe Portfolio samtidig som du kontrollerer om opplysninger som opphavsrettsdata, plasseringsdata og metadata, er tilgjengelig for den som ser bildene. Du kan også inkludere et tilpasset vannmerke i bildene dine mens du deler eller lagrer dem til kamerarullen.
Merk:

Hvis du vil lære hvordan du jobber med Lightroom på iPad eller iPhone, kan du se Komme i gang med Lightroom for mobilenheter (iOS).

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?