Brukerveiledning Avbryt

Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (iOS)

 1. Brukerhåndbok for Adobe Lightroom
 2. Introduksjon
  1. Dette er nytt i Lightroom
  2. Systemkrav for Lightroom
  3. Lightroom | Vanlige spørsmål
  4. Lightroom-opplæringsmateriale
  5. Arbeid med Adobe Photoshop Lightroom for mobiltelefon
  6. Angi innstillinger
 3. Læring i appen
  1. Læring og inspirasjon i appen
  2. Læring og inspirasjon i appen | Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Læring og inspirasjon i appen | Lightroom for mobilenheter (Android)
 4. Legg til, importer og ta bilder
  1. Legg til bilder
  2. Ta bilder med Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Ta bilder med Lightroom for mobilenheter (Android)
  4. Importer bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  5. Importer bilder og videoer i Lightroom for mobilenheter (Android)
 5. Organiser bilder
  1. Organiser bilder
  2. Finn og organiser bilder av personer i Personvisning
  3. Søk etter og organiser bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  4. Søk etter og organiser bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
 6. Rediger bilder
  1. Rediger bilder
  2. Maskering i Lightroom
  3. Rediger bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  4. Rediger bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
  5. Slå sammen bilder for å lage HDR, panoramabilder og HDR-panoramabilder
  6. Forbedre bildekvaliteten enkelt i Lightroom
 7. Rediger videoer
  1. Rediger videoer 
  2. Rediger videoer i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Rediger videoer i Lightroom for mobilenheter (Android)
 8. Lagre, del og eksporter
  1. Eksporter eller del bildene dine
  2. Eksporter og del bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Lagre, del og eksporter bilder med Lightroom for mobilenheter (Android)
 9. Lightroom for mobilenheter, TV og Internett
  1. Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (iOS)
  2. Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom på Internett
  4. Konfigurer Lightroom for Apple TV-appen
  5. Bruk tastatursnarveier i Lightroom for mobilenheter (iOS og Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter og Apple TV | Vanlige spørsmål
  7. Vis bilder og videoer i Lightroom på TV-en din
  8. Slik legger du til og synkroniserer forhåndsinnstillinger med en mobilenhet
 10. Overfør bilder
  1. Overfør Apple-bildebiblioteket til Lightroom
  2. Overfør bilder og videoer fra Lightroom Classic til Lightroom
  3. Overfør bilder fra Photoshop Elements til Lightroom

Lær hvordan du logger på og jobber med Forstørrelsesglass-visning, Rutenett-visning, Personvisning med mer på iPhone- og iPad-enheter. Du kan også oppgradere lagringen din, endre app-innstillinger og utforske tekniske forhåndsvisninger som lang eksponering, guidede veiledninger med mer.

Lightroom for mobil

Adobe Lightroom for mobilenheter er en gratis app som gir deg kraftige, men enklere løsninger for å ta, redigere og dele bildene dine. Du kan også oppgradere til premium-funksjoner for å få mer nøyaktig redigeringskontroll med sømløs tilgang til arbeidet ditt på alle plattformer – mobil, skrivebord og nett.

Logg på

Har du ikke Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter?

Jeg har Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter. Hvordan kommer jeg i gang?

 1. På iPad-en eller iPhone-en din trykker du på Lightroom-appikonet.

 2. Logg på med Adobe ID, Apple ID, Facebook eller Google-kontoen din.

 3. Når du har logget på, kan du taimporteresøke og organisereredigere, og til og med lagre, dele og eksportere bildene dine.

Bli kjent med arbeidsområdet

Bibliotekvisning

Trykk på -ikonet for å navigere til Bibliotekvisning, som er en liste over alle albumene og mappene som du enten opprettet i Lightroom for mobilenheter (iOS) eller synkroniserte fra Lightroom for datamaskin eller Lightroom Classic. Fra Bibliotekvisning kan du enkelt navigere til Alle bilder-visningen.

Bibliotekvisning

Sortere rekkefølge i Albumvisning

Du kan angi rekkefølgen for hvordan mapper og album vises i Albumvisning. Trykk på -ikonet øverst til høyre i Album-delen.

Fra hurtigmenyen velger du et av de følgende albumsorteringsalternativene:

 • Sorter etter opprettelsesdato
 • Albumnavn
 • Antall bilder
 • Lokalt lagret

Viser alle bilder (alle Lightroom-bilder)

Alle bilder-visningen er en tidslinjebasert visning av alle Lightroom-bildene dine segmentert etter måned (standard). For å få tilgang til Alle bilder-visningen trykker du på  i det nederste panelet på skjermen og trykker på Alle bilder.

Viser alle bilder

Merk:

I Alle bilder-visningen trykker du med to fingre for å gå gjennom diverse metadata-relatert informasjon.

Personvisning

Personvisning i Lightroom for mobilenheter (iOS) gjenkjenner og grupperer bilder av samme person i en klynge. Du kan enkelt bla gjennom bildene av en hvilken som helst person ved hjelp av personvisning.

Skjermmeldingen Ingen personer funnet ennå vises når Lightroom fremdeles analyserer alle bildene dine for å finne personer eller når det ikke er noen personer i bildene dine.

Ingen personklynger er synlige
Ikke i stand til å vise Personklynger under Personvisning. Dette er grunnen.

Personvisning

Personvisning iOS
Personvisning i Lightroom mobile for iOS

Vis personer i bildene dine

 1. Trykk på -ikonet nederst i appvinduet for å åpne Bibliotekvisning.

 2. Velg Personer under Bibliotekvisning for å navigere til Personvisning.

  I denne visningen får du tilgang til klynger av bilder som er oppdaget for en bestemt person. Total antall bilder for hver person vises under forsidebildet for klyngen.

Vis og skjul personer

 1. Trykk på ikonet () øverst til høyre i personvisningen.

 2. Velg Vis og skjul personer for å få frem Vis og skjul personer-panelet.

 3. Alle personklyngene som vises i personvisningen, er valgt som standard. Velg en skjult klynge i Vis og skjul personer-panelet for å vise den. Du kan skjule en klynge ved å fjerne avmerkingen for den.

 4. Trykk på oppe i det høyre hjørnet for å bruke valget ditt.

Slå sammen folk

 1. Trykk på ikonet () øverst til høyre i personvisningen.

 2. Velg Slå sammen personer for å hente opp panelet Slå sammen personer.

 3. Velg personklyngene du ønsker å slå sammen.

 4. Trykk på oppe i det høyre hjørnet. I dialogboksen Er dette samme person? godkjenner du det foreslåtte navnet på klyngen eller gir klyngen navnet til ønsket person i feltet Legg til navn.

 5. Trykk på Slå sammen. Alle bilder av de utvalgte personene vil slås sammen til én person. Trykk på Avbryt for å avslutte dialogboksen uten sammenslåingen.

  Merk:

  Lightroom for iOS kan oppdage om to klynger tilhører den samme personen. I dette tilfellet kan du se et forslag i det øverste panelet om å slå sammen klyngene når du åpner én av dem. Trykk på Ja for å slå sammen klyngene eller Nei for å ikke slå dem sammen. Hvis du trykker på Nei, vises ikke forslaget om å slå sammen disse klyngene igjen. Du kan også klikke på avbryt-ikonet for å fjerne forslaget. Når du åpner personer-klyngen på nytt, vil du se forslag om sammenslåing igjen.

Sorteringsalternativer i Personvisning

 1. Trykk på ikonet () øverst til høyre i personvisningen.

 2. Velg Sorter etter-alternativet for å vise Sorter-panelet.

 3. Velg et alternativ fra Sorter-panelet for å sortere personer-klyngene dine:

      Etter fornavn    Sorterer navngitte personklynger i alfabetisk rekkefølge etter fornavnene deres

      Etter etternavn    Sorterer navngitte personklynger i alfabetisk rekkefølge etter etternavnene deres

      Etter antall    Sorterer personer-klynger etter antallet bilder i klyngene

  Trykk på utvalget ditt på nytt for å veksle mellom stigende og synkende rekkefølge for det valgte sorteringsalternativet. Navngitte personklynger vises alltid over klyngene uten navn.

Gi navn til en personklynge

 1. I Personvisning trykker du på klyngen uten navn. Klyngen åpnes.

 2. I den åpne klyngen trykker du på Legg til navn-feltet øverst i klyngen for å vise dialogboksen Gi nytt navn til en person.

 3. Skriv inn et navn og trykk på OK nederst i dialogboksen Gi nytt navn til en person. Trykk på Avbryt for å avslutte.

Gi nytt navn til en personklynge

Hvis du vil gi nytt navn til en personklynge, trykker du på en klynge i Personvisning og gjør et av følgende:

 • Du kan redigere navnet direkte på toppen av den navngitte klyngen. Når du har redigert navnet, trykker du på OK nederst i dialogboksen Gi nytt navn til en person.
 • Trykk på ()-ikonet oppe i det høyre hjørnet av skjermen og velg Gi nytt navn til en person. Du kan deretter redigere navnet øverst i klyngen og trykke på OK nederst i dialogboksen Gi nytt navn til en person.

Trykk på Avbryt for å avslutte dialogboksen Gi nytt navn til en person.

Fjern bilder fra en personklynge

 1. I Personvisning trykker du på navnet til en klynge for å åpne den.

 2. Trykk lenge på et bilde for å gå inn i flervalgsmodus og velge bildene du vil fjerne fra klyngen.

 3. Trykk på fra bunnen for å vise dialogboksen Fjern bilder.

 4. Velg Fjern fra person for å fjerne de valgte bildene fra klyngen. Velg Slett permanent for å slette bilder fra Alle bilder og et eventuelt korresponderende album.

Angi et forsidebilde i en personklynge

Gjør følgende for å sette et hvilket som helst bilde i en personklynge som forsidebilde:

 1. Åpne ønsket bilde i en personklynge.

 2. Trykk på () oppe i det høyre hjørnet.

 3. Velg Organiser fra kontekstmenyen.

 4. Trykk på Sett som forsidebilde for å sette bildet som forsidebilde for personklyngen.

Deaktiver personvisning

Hvis du er en ny bruker, er Personvisning deaktivert som standard. Når Personvisning-funksjonen er aktivert, analyserer Lightroom for datamaskin og Lightroom for mobilenheter (iOS og Android) bilder i nettskyen for å oppdage og danne klynger i Personvisning.

Når du deaktiverer Personvisning, slettes alle eksisterende ansiktsmodelldata fra Lightroom-servere. Lightroom analyserer da ikke lenger nye bilder og grupperer dem ikke automatisk i klynger. Hvis du har eksisterende klynger i Personvisning, forblir de uendret og blir ikke slettet. 

Følg disse trinnene for å deaktivere personvisningen:

 1. Velg Rediger > Preferanser (Windows) eller Adobe Lightroom > Preferanser (macOS).

 2. I dialogboksen Preferanser klikker du på fanen Generelt.

 3. I delen Personvern velger du Aktiver personvisning. Hvis du vil deaktivere personvisning, fjerner du markeringen for dette alternativet.

 4. Klikk på Ferdig.

Hvis du vil vite mer om innstillingene for preferanser, kan du se Generelle preferanser.

 1. Gjør ett av følgende for å få tilgang til Innstillinger-menyen:

  • Hvis du er i Album-visningen, trykker du på ikonet Innstillinger () øverst til høyre på skjermen.
  • Hvis du er i rutenett- eller lupevisningen, trykker du på ikonet med tre prikker øverst til høyre på skjermen og velger Innstillinger fra hurtigmenyen.
 2. I panelet Innstillinger velger du Personvisning for å aktivere funksjonen. Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, fjerner du markeringen for dette alternativet.

 1. Åpne appen og trykk på Appinnstillinger () øverst til venstre på skjermen.

 2. Velg Preferanser > Personvisning, og bruk bryteren til å slå kategoriseringen Personvisning av og på.

Delte album-visning

Trykk på -ikonet for å navigere til Delte album-visninger, som er en oppføring av alle albumene du har delt offentlig.

Delte album-visninger

Læringsvisning

Læringsvisningen gir en kostnadsfri og enkel måte å lære en lang rekke redigeringsteknikker på mens du jobber med appen. Du får tilgang til opplæringsmateriale fra en rekke profesjonelle fotografer og fotoinstruktører, og kan bruke redigeringene trinn for trinn rett i Lightroom for mobilenheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Få praktisk erfaring med interaktiv opplæring.

Læringsvisning

Discover-visning

Discover-visningen gir tilgang til bilder fra andre fotografer. Du kan bla gjennom ulike bildekategorier og trykke på dem for å se hvordan bildet ble redigert, trinn for trinn. Du kan også lagre endringene som en forhåndsinnstilling. For mer informasjon kan du se Oppdag inspirerende bilder.

Discover-visning

Rutenettvisning (vise bilder i et album)

Rutenettvisningen er tilgjengelig når du ser på bildene i et album. I Album-visningen trykker du på et album for å åpne Rutenettvisning.

Merk:

I Rutenettvisning trykker du med to fingre for å gå gjennom diverse bilderelaterte metadata. Dette hjelper deg med å vise dataene for alle bildene i albumet.

Rutenettvisning for Lightroom
Rutenettvisning

Angi et forsidebilde for albumet

Lightroom for mobilenheter velger som standard ett av bildene til å være forsidebilde for albumet. Du kan endre dette alternativet og spesifisere et bilde du velger.

 1. I Rutenettvisning trykker du på et bilde for å åpne det i Lupevisning.
 2. I Lupevisning trykker du på ikonet med tre prikker oppe i det høyre hjørnet og velger Sett som albumforside fra menyen.

Filtreringsalternativer

I Rutenettvisning kan du konfigurere et filter til å kun se spesifikke bilder som er filtrert basert på flaggestatusen deres, stjernegradering eller andre filtreringsalternativer.

Klikk på ikonet ikonet øverst (ved siden av Søk-ikonet) for å kjapt filtrere bilder.  For mer nyttig informasjon kan du se Filtrere bilder.

Alternativer for sortering og segmentering

I rutenettvisning kan du velge å vise et flatt rutenett eller segmentere bilder i rutenettet. Dessuten kan du sortere bilder etter datoen de ble tatt, importert, endret og mer.

Trykk på ikonet med tre prikker () oppe til høyre i Rutenettvisning. Velg hvilket som helst av følgende alternativer fra kontekstmenyen som vises:

Segmenteringen > Ingen, Auto, Etter år, måneder, dager, timer, flagg, stjernegradering og filtyper.

Når du aktiverer dette alternativet, segmenterer Lightroom for mobilenheter rutenettbildene etter dager (standard). Du kan også velge flere segmenteringsalternativer – etter år, måneder, timer, flagg, stjernegraderinger og filtyper.

Sorter etter > Fotograferingsdato | Importeringsdato | Endret-dato | Filnavn | Stjernegradering

Velg ett av disse sorteringsalternativene for å endre rekkefølgen for hvordan bildene vises på grunnlag av de valgte kriteriene. Klikker du på alternativet på nytt, veksler du mellom stigende og synkende rekkefølge.

Sorter etter > Egendefinert

Bruk dette sorteringsalternativet til å endre rekkefølgen for bildene i rutenettet manuelt.  

Trykk på redigeringsikonet ved siden av alternativet Egendefinert rekkefølge for å vise Endre rekkefølge-panelet. Trykk lenge på et bilde og dra og slipp det til ønsket plassering. Trykker du på Egendefinert rekkefølge-alternativet på nytt, veksler du mellom stigende og synkende rekkefølge.

Visningsalternativer

I Rutenettvisning trykker du på ikonet med tre knapper oppe i det høyre hjørnet. Fra innhold-menyen velger du Visningsalternativer.

Trykk for å aktivere Vis informasjonsoverlegg-knappen i Visningsalternativer-menyen, og velg fra en hvilken som helst av disse informasjonene  for å vises som informasjonsoverlegg på alle bilder i Rutenettvisning.

 • Filtype
 • Flagg og graderinger
 • Bildeinformasjon
 • EXIF-info
Rull opp på menyen for å velge et størrelsesalternativ for miniatyrbilde:
 • Små miniatyrbilder
 • Normale miniatyrbilder
 • Store miniatyrbilder

Redigeringsvisning av kamerarull

Kamerarull-redigeringsvisningen er tilgjengelig når du velger et bilde fra din enhets kamerarull for å legge til bilder i Lightroom for mobilenheter.

Redigeringsvisning av kamerarull
Redigeringsvisning av kamerarull

Bildet på kamerarullen din åpnes i Kamerarull-redigeringsvisningen. I denne visningen kan du bruke redigeringer på bildet. Når du godtar redigeringene, importeres bildet automatisk til Lightroom.

For relatert informasjon kan du se Rediger bilder.

Lupevisning (forbereder deg til å redigere et bilde)

Lupevisningen er tilgjengelig når du klikker på et bilde i rutenettvisningen. Bare ett bilde er synlig om gangen. I denne visningen får du alle alternativene og verktøyene til å ta i bruk endringer på bildet ditt.  

Merk:

I Lupevisning trykker du med to fingre for å gå gjennom metadata og bilderelatert informasjon. I bildet (nedenfor) kan du se tilgjengelig Exif-informasjon og et histogram.

Lupevisning i Lightroom
Lupevisning

Lupevisning er vinduet hvor du vil utføre de fleste handlingene på et bilde. I tillegg til å modifisere bildet kan du dele via e-post eller meldinger, kopiere, flytte, skrive ut og mer.

Kontekstuell hjelp

Fra og med Lightroom for mobilenheter versjon 5.0 kan du få tilgang til Kontekstuell hjelp fra ikonmenyen Hjelp i Lupevisning. Du kan finne guidet opplæringsmateriale for å lære om verktøy og funksjoner og utforske nye og mer avanserte bilderedigeringsmetoder – rett fra appen.

Følg disse trinnene for å få tilgang til Kontekstuell hjelp:

 1. Åpne et bilde i lupevisning.

 2. Trykk på Hjelp-ikonet () øverst i det høyre hjørnet.

  Den kontekstuelle hjelpemenyen
  Den kontekstuelle hjelpemenyen

 3. Gjør ett av følgende:

  • Velg et alternativ i Verktøy og funksjoner-delen. Du kan også trykke på Flere verktøy og funksjoner for å bla gjennom flere alternativer. Etter at du har valgt et alternativ, forklarer Lightroom verktøyet eller funksjonen for deg med en GIF og en beskrivelse. Trykk på Vis meg (når tilgjengelig) for å vise en demonstrasjon av verkøyet eller funksjonen med bildet som du har åpnet i Lupevisning.
  • I Lær i Lightroom-delen trykker du på Vis opplæringsmateriale for å bla gjennom flere interaktive opplæringer fra startsiden. Velg en opplæring selv for å følge en trinnvis veiledet opplæring for å oppnå den endelige effekten med et prøvebilde.
  • Skriv inn et funksjons- eller verktøynavn i Søk-linjen for å kjapt finne relatert hjelpeinformasjon. Søkeresultatene kan inkludere en GIF og en beskrivelse som forklarer verktøyet eller funksjonen. Du kan også trykke på Vis meg (når tilgjengelig) for å vise en demonstrasjon av hva du søkte etter.

Angi preferanser for appen

Gjør et av følgende for å få tilgang til innstillinger-menyen:

 • Hvis du er i Bibliotekvisning, trykker du på innstillinger-ikonet () øverst til høyre på skjermen.
 • Hvis du er i Rutenett- eller Lupevisning, trykker du på ikonet med tre prikker øverst til høyre på skjermen og velger Innstillinger fra hurtigmenyen.
Innstillinger

 • Hjelp og støtte
  • Sjekk ut våre Vanlige spørsmål. Vis svar på vanlige spørsmål i nettleseren.
  • Ta deg tilgang til støtteforumet vårt. Trykk for å ta deg tilgang til støtteforumet i nettleseren.
  • Kontakt Adobes støtteavdeling. Trykk på Adobe Kundestøtte-siden i nettleseren.
  • Be om en funksjon. Trykk for å ta deg tilgang til Lightroom mobile-forumet, hvor du kan be om en ny funksjon.
  • Tilbakestill Hjelp-overlegg. Trykk for å gjenopprette bevegelsestips og hjelp-overlegg som vises etter at du har installert Lightroom for mobilenheter.
  • Veiledninger. Lær hvordan du bruker Lightroom for mobilenheter med trinnvist, interaktivt opplæringsmateriale.
 • Teknisk forhåndsvisning. Vis og aktiver de eksperimentelle funksjonene som er oppført her, og gi tilbakemelding til Adobe.

Om Lightroom. Trykk for å vise navnet på alle de enestående folkene som laget Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter.

 • Nyheter Viser en kronologisk liste over feilrettinger og forbedringer som er gjort i Lightroom for mobilenheter.
 • Premium-funksjoner Viser premium-funksjonene du får når du oppgraderer til et betalt abonnement. 
 • Skybasert lagring og synkronisering
  • Skybasert lagring Viser antallet bilder som er sikkerhetskopiert i nettskyen, og den tilgjengelige lagringsplassen i nettskyen.
  • Bruk mobildata Slå av for å bare synkronisere via Wi-Fi. Slå på for å synkronisere med båndbredden i mobildataabonnementet ditt.
  • Last kun ned Smart forhåndsvisning Slå på for å laste ned redigerbare proxyer av bildene dine med redusert oppløsning. Dette reduserer nedlastingsstørrelsen og sparer plass på enheten din.
  • Forhindre hvilemodus Slå på for å forhindre at enheten din går i hvilemodus mens den er tilkoblet strøm.
 • Lokal lagring Viser plassen som brukes på den lokale enheten din av de lokalt lagrede kopiene, hurtigbufrede filer og den ledige plassen som er tilgjengelig.  
  • Tøm hurtigbuffer Trykk for å fjerne forhåndsvisninger og midlertidige filer fra mobilenheten din. Ingen bilder eller redigeringer blir slettet.
 • Import
  • Legg til automatisk fra KamerarullBilder, skjermbilder, videoer Slå på den respektive veksleknappen for å tillate automatisk import av eventuelle nye bilder, skjermbilder eller videoer fra kamerarullen eller galleriet ditt.
  • Legg til opphavsrett Slå på for å legge opphavsrett-metadataene dine til bilder mens du importerer dem.
  • Korrigeringer av objektivprofil Slå på for å muliggjøre korrigeringer av objektivprofil for alle bilder eller bare for raw-bilder.
 • Personvisning Slå på veksleknappen for å la Lightroom analysere og gruppere liknende ansikter i Personer-mappen.
 • Bevegelse-snarveier Trykk for å vise bevegelser du kan bruke i Adobe Photoshop Lightroom for mobil-appen.
  • Vis berøringer. Slå på for å vise en rød prikk der fingeren/pennen berører skjermen.
  • Redigering med venstre hånd (kun iPad) Slå på for å vise Rediger-kontrollene og panelene på kanten av skjermen.

Lær grunnleggende arbeidsflyt for fotografering

Når du har logget på og gjort deg selv kjent med arbeidsområdet i Lightroom for mobilenheter (iOS), kan du gjøre følgende med bildene dine:

 • Ta bilder – Du kan bruke Dybdefotograferingsmodus til å ta bilder i HEIC-format eller bruke HDR-modus for å ta bilder av motiver med høy kontrast. Du kan bruke kameraet i Lightroom-appen til å justere innstillinger som lukkerhastighet, fokus, blits med mer i Pro-modus.
 • Importer bilder – Du kan importere bilder fra Kamerarull eller Galleri. Du kan også importere bilder fra filer eller direkte fra et DSLR-kamera. Videre kan du konfigurere album og mapper og organisere bildene dine ved å bruke vurderinger og flagg.
 • Søk og organiser bilder – Du kan opprette album og organisere dem i mapper. Du kan også ordne bilder i rekkefølge med filteralternativer. Du kan søke etter bilder i et album eller i visningen Viser alle bilder ved hjelp av metadata, søkeord og fasetter.
 • Rediger bilder – Du kan redigere bilder med egendefinerte forhåndsinnstillinger, bruke sirkulære og graderte filtre, foreta lokale justeringer, redigere opphavsrett for bilder og album med mer. Du kan også retusjere, fjerne uskarphet og forbedre bildene dine.
 • Lagre, del og eksporter bilder – Du kan lagre bildene dine fra Lightroom til din datamaskin, mobilenhet eller harddisk. Du kan legge til vannmerker før du eksporterer og deler bilder og album med bildenes metadata.
Merk:

For å lære hvordan du jobber med Lightroom på Android-enheten din, kan du se Komme i gang med Lightroom for mobilenheter (Android).

Adobe-logoen

Logg på kontoen din