Brukerveiledning Avbryt

Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (iOS)

 1. Brukerhåndbok for Adobe Lightroom
 2. Introduksjon
  1. Dette er nytt i Lightroom
  2. Systemkrav for Lightroom
  3. Lightroom | Vanlige spørsmål
  4. Lightroom-opplæringsmateriale
  5. Arbeid med Adobe Photoshop Lightroom for mobiltelefon
  6. Angi innstillinger
 3. Læring i appen
  1. Læring og inspirasjon i appen
  2. Læring og inspirasjon i appen | Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Læring og inspirasjon i appen | Lightroom for mobilenheter (Android)
 4. Legg til, importer og ta bilder
  1. Legg til bilder
  2. Ta bilder med Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Ta bilder med Lightroom for mobilenheter (Android)
  4. Importer bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  5. Importer bilder og videoer i Lightroom for mobilenheter (Android)
 5. Organiser bilder
  1. Organiser bilder
  2. Finn og organiser bilder av personer i Personvisning
  3. Søk etter og organiser bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  4. Søk etter og organiser bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
 6. Rediger bilder
  1. Rediger bilder
  2. Maskering i Lightroom
  3. Objektivuskarphet i Lightroom
  4. Rediger bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  5. Rediger bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
  6. Slå sammen bilder for å lage HDR, panoramabilder og HDR-panoramabilder
  7. Redigere HDR-bilder
  8. Redigere HDR-bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  9. Redigere HDR-bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
  10. Forbedre bildekvaliteten enkelt i Lightroom
 7. Rediger videoer
  1. Rediger videoer 
  2. Rediger videoer i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Rediger videoer i Lightroom for mobilenheter (Android)
 8. Lagre, del og eksporter
  1. Eksporter eller del bildene dine
  2. Eksporter og del bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Lagre, del og eksporter bilder med Lightroom for mobilenheter (Android)
 9. Lightroom for mobilenheter, TV og Internett
  1. Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (iOS)
  2. Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom på Internett
  4. Konfigurer Lightroom for Apple TV-appen
  5. Bruk tastatursnarveier i Lightroom for mobilenheter (iOS og Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter og Apple TV | Vanlige spørsmål
  7. Vis bilder og videoer i Lightroom på TV-en din
  8. Slik legger du til og synkroniserer forhåndsinnstillinger med en mobilenhet
 10. Overfør bilder
  1. Overfør Apple-bildebiblioteket til Lightroom
  2. Overfør bilder og videoer fra Lightroom Classic til Lightroom
  3. Overfør bilder fra Photoshop Elements til Lightroom

Lær hvordan du logger på og jobber med enhetsvisningen, Lightroom-visningen, personvisningen med mer på en iOS-enhet. Du kan også oppgradere lagringen din, endre appinnstillinger og utforske tekniske forhåndsvisninger, for eksempel Sveip gjennom enhetsbilder.

Lightroom for mobil

Adobe Lightroom for mobilenheter (iOS) er en gratis app som gir deg kraftige, men enkle løsninger for å ta, redigere og dele bilder. Du kan også oppgradere til premium-funksjoner for å få mer nøyaktig redigeringskontroll med sømløs tilgang til arbeidet ditt på alle plattformer – mobil, skrivebord og nett.

Logg på

Har du ikke Adobe Lightroom for mobilenheter (iOS)?

Gå til siden Adobe Lightroom for mobilenheter – kom i gang for å få appen.

Jeg har Adobe Lightroom for mobilenheter (iOS). Hvordan kommer jeg i gang?

 1. På iPad-en eller iPhone-en din trykker du på Lightroom-appikonet.

 2. Logg på med Adobe ID, Apple ID, Facebook eller Google-kontoen din.

 3. Når du har logget på, kan du se enhetsbildene speilet i appen. Trykk på et bilde for å begynne å redigere. Lightroom lagrer redigeringene dine automatisk internt, og du kan også lagre en kopi på enheten din eller dele og eksportere bildene dine. Du kan til og med importere flere bilder og søke etter og organisere dem.

  Få umiddelbar tilgang til bilder og album fra enheten din
  Få umiddelbar tilgang til bilder og album fra enheten din

Bli kjent med arbeidsområdet

Merk:

Fra og med Lightroom for mobilenheter (iOS) versjon 8.4 kan du umiddelbart få tilgang til alle bildene og albumene dine på mobilenheten din, noe som gjør det enkelt å bla gjennom og velge bilder du vil redigere, med ett trykk.  

Enhetsvisningen

Når du åpner Lightroom-appen, får du umiddelbart tilgang til å redigere bildene på enheten i enhetsvisningen. Hvis du vil vise albumene på enheten din, trykker du på rullegardinmenyen og velger et album for å fylle enhetsvisningen med de aktuelle filene. Du kan trykke på et hvilket som helst bilde for å begynne å redigere. Det redigerte bildet vises i Lightroom-visningen, og et ikon () vises øverst i venstre hjørne av bildet i enhetsvisningen.

Filtrere og sortere bilder i enhetsvisningen

Du kan sortere ( ) filene etter nyeste til eldste eller omvendt. Du kan også filtrere filene i enhetsvisningen ved å trykke på filterikonet ( ) og velge et eller flere filtre.

 • Videoer
 • bilder
 • RAW
 • Skjermdumper
 • Panoramabilder
Skjermbilde av filtreringsalternativer i enhetsvisningen
Trykk på Filtre for hurtigmenyen

Lightroom-visningen

Trykk på Lightroom for å navigere til Lightroom-visningen, som inneholder en oversikt over alle filene du har opprettet i Lightroom for mobilenheter (iOS) eller synkronisert fra Lightroom for datamaskin eller Lightroom Classic. Du kan velge rullegardinmenyen for å vise og velge Lightroom-album eller Opprett nytt.

Merk:

Lightroom-visningen vises som redigeringsvisning for ikke-abonnenter.

Du kan angi rekkefølgen filene skal vises i Lightroom-visningen. Trykk på ikonet ( ) øverst til høyre på skjermen, og velg ett av følgende Sorter etter-alternativer på hurtigmenyen.

 • Fotograferingsdato
 • Dato importert
 • Endret dato 
 • Filnavn
 • Stjernegradering

Når rekkefølgen er valgt, kan du også velge Snu rekkefølge for stigende eller synkende rekkefølge for den sorterte listen.

Hvis du vil filtrere filene i Lightroom-visningen, trykker du på ikonet ( ) og velger blant følgende Filtrer etter-alternativer:

 • Stjernegradering
 • Etter flagg
 • Type
 • Kamera
 • Folk
 • Plassering
 • Søkeord
 • Redigert
Merk:

I Alle bilderLightroom-album i Lightroom-visningen trykker du med to fingre for å bla gjennom ulike metadatarelaterte opplysninger.

Visning av alle bilder (alle Lightroom-bilder)

Alle bilder-visningen for brukere med abonnement er en samling av alle redigerte og importerte Lightroom-bilder på tvers av enheter. For å få tilgang til Alle bilder-visningen trykker du på Lightroom på det nederste panelet på skjermen og deretter på Alle bilder på rullegardinmenyen.

Merk:

I visningen Alle bilder trykker du med to fingre for å bla gjennom ulik metadatarelatert informasjon.

Personvisning

I personvisningen i Lightroom for mobilenheter (iOS) gjenkjennes og grupperes bilder av samme person i en klynge. Du kan lett bla gjennom bildene av en bestemt person ved å bruke Personvisning. For å få tilgang til personvisningen trykker du på Lightroom > rullegardinmenyen > Personer.

Meldingen Ingen personer funnet ennå vises når Lightroom for mobilenheter (iOS) fortsatt analyserer alle bildene dine for å finne personer, eller når det ikke er noen personer i bildene dine. Lightroom oppretter ikke en klynge hvis det er færre enn fem bilder av en person.

Ingen personklynger er synlige
Kan ikke vise personklynger under Personvisning. Dette er grunnen.

Personvisning
Trykk på Personer

Personvisning iOS
Personvisning i Lightroom mobile for iOS

Vis og skjul personer

 1. Trykk på ()-ikonet øverst til høyre i Personvisning.

 2. Velg Vis og skjul personer for å vise panelet Vis og skjul personer.

 3. Alle personklynger som vises i personvisningen, velges som standard. Velg en skjult klynge i panelet Vis og skjul personer for å vise den. Hvis du vil skjule en klynge, opphever du merkingen.

 4. Trykk øverst til høyre for å bruke valget.

Slå sammen folk

 1. Trykk på ()-ikonet øverst til høyre i Personvisning.

 2. Velg Slå sammen folk for å vise panelet Slå sammen folk.

 3. Velg personklyngene du vil slå sammen.

 4. Trykk på ikonet () øverst til høyre. I dialogboksen Er dette samme person? som nå vises, godkjenner du det foreslåtte klyngenavnet eller endrer navnet på klyngen til navnet på en ønsket person i feltet Legg til et navn.

 5. Trykk på Slå sammen. Alle bilder av de utvalgte personene vil slås sammen til én person. Hvis du vil avslutte dialogboksen uten å slå sammen, trykker du på Avbryt.

  Merk:

  Lightroom for mobilenheter (iOS) kan oppdage om to klynger tilhører samme person. I dette tilfellet kan du vise et forslag i det øverste panelet for å slå sammen klyngene når du åpner en av dem. Trykk på Ja for å slå sammen klyngene eller Nei for ikke å slå sammen. Hvis du trykker på Nei, vises ikke forslaget om å slå sammen for de bestemte klyngene på nytt. Du kan også trykke på avbryt-ikonet for å fjerne forslaget. Når du åpner personklyngen på nytt, vil du se forslag om å slå sammen på nytt.

Sorteringsalternativer i Personvisning

 1. Trykk på ()-ikonet øverst til høyre i Personvisning.

 2. Velg alternativet Sorter etter for å vise Sorteringspanelet.

 3. Velg et alternativ i Sorteringspanelet for å sortere personklyngene:

      Etter fornavn    Sorterer navngitte personklynger i alfabetisk rekkefølge etter fornavnene

      Etter etternavn    Sorterer navngitte personklynger i alfabetisk rekkefølge etter etternavnene

      Etter antall    Sorterer personklynger etter antall bilder i klyngene

  Trykk på det merkede området på nytt for å veksle mellom stigende og synkende rekkefølge for det valgte sorteringsalternativet. Navngitte personklynger vises alltid over klyngene uten navn.

Gi navn til en personklynge

 1. Trykk på klyngen uten navn i Personvisning. Klyngen åpnes.

 2. I den åpne klyngen trykker du på feltet Legg til navn øverst i klyngen for å vise dialogboksen Gi nytt navn til person.

 3. Skriv inn et navn, og trykk OK nederst i dialogboksen Gi nytt navn til person. Trykk på Avbryt for å avslutte.

Gi nytt navn til en personklynge

Hvis du vil gi nytt navn til en personklynge, trykker du på en personklynge i Personvisning og gjør ett av følgende:

 • Rediger navnet direkte øverst i den navngitte klyngen. Når du har redigert navnet, trykker du på OK nederst i dialogboksen Gi nytt navn til person .
 • Trykk på ikonet () øverst til høyre på skjermen, og velg Gi nytt navn til person. Deretter kan du redigere navnet øverst i klyngen og trykke på OK nederst i dialogboksen Gi nytt navn til person.

Trykk på Avbryt for å gå ut av dialogboksen Gi nytt navn til person.

Fjern bilder fra en personklynge

 1. Trykk på navnet til en klynge i Personvisning for å åpne klyngen.

 2. Trykk lenge på et bilde for å gå inn i flervalgsmodus, og velg bildene du vil fjerne fra klyngen.

 3. Trykk på fra bunnen for å vise dialogboksen Fjern bilder.

 4. Velg Fjern fra person for å fjerne de valgte bildene fra klyngen. Velg Slett permanent for å slette bilder fra Alle bilder og tilsvarende album.

Angi forsidebilde i en personklynge

Slik angir du et bilde i en personklynge som forsidebilde:

 1. Åpne ønsket bilde i en personklynge.

 2. Trykk på () oppe i det høyre hjørnet.

 3. Velg Organiser i kontekstmenyen.

 4. Trykk på Sett som forsidebilde for å sette bildet som forsidebilde for personklyngen.

Deaktiver personvisning

Hvis du er en ny bruker, er Personvisningen deaktivert som standard. Når Personvisning-funksjonen er aktivert, analyserer Lightroom for datamaskin (Mac og Windows) og Lightroom for mobilenheter (iOS og Android) bilder i skyen for å lage modeller av ansikter og gruppere lignende ansikter sammen. Ved å aktivere denne funksjonen gir du oss beskjed om at det er greit at Adobe lager disse modellene på dine vegne, og at du har godkjenning fra personene som vises i bildene dine.

Når du deaktiverer Personvisning, slettes alle eksisterende ansiktsmodelldata fra Lightroom-servere. Eksisterende grupper med lignende ansikter vil fortsatt vises i Personvisning, men Lightroom vil slutte å analysere bildene dine for å finne personer, og lignende ansikter vil ikke lenger automatisk bli gruppert sammen.

Følg disse trinnene for å deaktivere personvisningen:

 1. Velg Rediger > Preferanser (Windows) eller Adobe Lightroom > Preferanser (macOS).

 2. I dialogboksen Preferanser klikker du på fanen Generelt.

 3. I delen Personvern velger du Aktiver personvisning. Hvis du vil deaktivere personvisning, fjerner du markeringen for dette alternativet.

 4. Klikk på Ferdig.

Hvis du vil vite mer om innstillingene for preferanser, kan du se Generelle preferanser.

 1. Trykk på ikonet () øverst til høyre på skjermen og deretter på ikonet Appinnstillinger ().

 2. I panelet Innstillinger velger du Personvisning for å aktivere funksjonen. Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, fjerner du markeringen for dette alternativet.

 1. Åpne appen og trykk på Appinnstillinger () øverst til venstre på skjermen.

 2. Velg Preferanser > Personvisning, og bruk bryteren til å slå kategoriseringen Personvisning av og på.

Delte album-visning

I Lightroom-visningen går du til rullegardinmenyen og trykker på Delt for å navigere til Mine delte album, som viser alle albumene du har delt offentlig.

Delte album-visning
Liste over alle delte album som er opprettet

Fellesskap-visning

Fellesskap-visningen gir tilgang til bilder fra andre fotografer. Du kan bla gjennom ulike bildekategorier og trykke på dem for å vise hvordan bildet ble redigert, trinn for trinn. Du kan også lagre endringene som en forhåndsinnstilling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdag inspirerende bilder.

Oppdag-visning
Bla gjennom Oppdag-visningen for å få inspirasjon

Rutenettvisning (visning av bilder i et album)

Rutenettvisningen er tilgjengelig når du ser på bildene i et album. Trykk på et album i albumvisningen for å åpne Rutenettvisningen.

Merk:

Trykk med to fingre i rutenettvisning for å bla gjennom ulike fotorelaterte metadata. Dette hjelper deg å vise dataene for alle bildene i albumet.

Lightroom rutenettvisning
Rutenettvisning

Alternativer for segmentering

I rutenettvisning kan du velge å vise et flatt rutenett eller segmenterte bilder i rutenettet. Videre kan du sortere bildene etter fotograferingsdato, importdato, endringsdato og mer.

Trykk på ikonet med tre prikker () oppe til høyre i Rutenettvisning. Velg hvilket som helst av følgende alternativer fra kontekstmenyen som vises:

Lightroom-visningen:

Segmentering > Ingen, Etter år, Etter måned, Etter dag, Etter time, FiltypeFlagg og Stjernegradering.

Når du aktiverer dette alternativet, segmenterer Lightroom for mobilenheter (iOS) rutenettbildene i henhold til dette.

Visningsalternativer

Gå til rutenettvisningen, og trykk på ikonet () øverst til høyre og deretter på Info-overlegg under Visningsalternativer. Trykk på veksleknappen for å aktivere Info-overlegg, og velg et alternativ for visning som info-overlegg i rutenettvisningen.

 • Bidragsytere
 • Filtype
 • Flagg og vurderinger
 • Bildeinfo
 • EXIF-info

Lupevisning (forbereder redigering av et bilde)

Lupevisningen er tilgjengelig når du trykker på et bilde i rutenettvisningen. Bare ett bilde er synlig om gangen. I denne visningen ser du alle alternativene og verktøyene for å redigere bildet.  

Merk:

I lupevisning trykker du med to fingre for å bla gjennom metadata og fotorelatert informasjon. I bildet (nedenfor) kan du se tilgjengelig Exif-informasjon og et histogram.

Lupevisningen er vinduet der du vil utføre de fleste handlingene dine på et bilde. I tillegg til å modifisere bildet kan du dele via e-post eller meldinger, kopiere, flytte, skrive ut og mer.

Kontekstuell hjelp

Fra og med Lightroom for mobilenheter (iOS) versjon 5.0 kan du få tilgang til Kontekstuell hjelp fra ikonmenyen Hjelp i Lupevisning. Du kan finne guidet opplæringsmateriale for å lære om verktøy og funksjoner og utforske nye og mer avanserte bilderedigeringsmetoder – rett fra appen.

Følg disse trinnene for å få tilgang til Kontekstuell hjelp:

 1. Åpne et bilde i lupevisning.

 2. Trykk på Hjelp-ikonet () øverst i det høyre hjørnet.

  Den kontekstuelle hjelpemenyen
  Den kontekstuelle hjelpemenyen

 3. Gjør ett av følgende:

  • Velg et alternativ i Verktøy og funksjoner-delen. Du kan også trykke på Flere verktøy og funksjoner for å bla gjennom flere alternativer. Etter at du har valgt et alternativ, forklarer Lightroom verktøyet eller funksjonen for deg med en GIF og en beskrivelse. Trykk på Vis meg (når tilgjengelig) for å vise en demonstrasjon av verktøyet eller funksjonen med bildet som du har åpnet i Lupevisning.
  • I Lær i Lightroom-delen trykker du på Vis opplæringsmateriale for å bla gjennom flere interaktive opplæringer fra startsiden. Velg en opplæring selv for å følge en trinnvis veiledet opplæring for å oppnå den endelige effekten med et prøvebilde.
  • Skriv inn et funksjons- eller verktøynavn i Søk-linjen for å kjapt finne relatert hjelpeinformasjon. Søkeresultatene kan inkludere en GIF og en beskrivelse som forklarer verktøyet eller funksjonen. Du kan også trykke på Vis meg (når tilgjengelig) for å vise en demonstrasjon av hva du søkte etter.

Angi preferanser for appen

For å få tilgang til innstillingsmenyen trykker du på ikonet () øverst til høyre på skjermen og deretter på Appinnstillinger () på hurtigmenyen.

Innstillinger

 • Personvisning Slå på veksleknappen for å la Lightroom analysere og gruppere liknende ansikter i Personer-mappen.
 • Inndata
  • Bevegelse og snarveier Vis bevegelsene i Lightroom for mobilenheter (iOS). 
  • Vis berøringer Slå på for å vise en rød prikk der fingeren/pennen berører skjermen.
  • Redigering med venstre hånd (kun iPad) Slå på for å vise Rediger-kontrollene og panelene på kanten av skjermen.
 • Hjelp og støtte
  • Sjekk ut vanlige spørsmål. Vis svar på vanlige spørsmål i nettleseren.
  • Få tilgang til støtteforumet vårt. Trykk for å få tilgang til støtteforumet i nettleseren.
  • Få støtte. Trykk for å åpne Adobes kundestøtteside i nettleseren.
  • Be om en funksjon. Trykk for å få tilgang til Lightroom Mobile-forumet, hvor du kan be om en ny funksjon.
  • Tilbakestill Hjelp-overlegg. Trykk for å gjenopprette bevegelsestipsene og Hjelp-overleggene når du har installert Lightroom for mobilenheter (iOS).

Om Lightroom. Trykk for å se navnene på alle de fantastiske personene som har laget Adobe Lightroom for mobilenheter (iOS).

 • Nyheter Viser en kronologisk liste over feilrettinger og forbedringer som er gjort i Lightroom for mobilenheter (iOS).
 • Premium-funksjoner Viser premium-funksjonene du får når du oppgraderer til et betalt abonnement. 
 • Tidlig tilgang Vis og aktiver eksperimentelle funksjoner og prøvefunksjoner som er oppført her, og gi tilbakemelding til Adobe.
  • Objektivuskarphet Lag fantastiske bilder ved å legge til og tilpasse bokeh med det nye Uskarphet-verktøyet
  • Sveip gjennom enhetsbilder (Teknisk forhåndsvisning) Trykk på veksleknappen for å sveipe gjennom enhetsbildene dine før du redigerer.
 • Skylagring og synkronisering
  • Skybasert lagring Viser antallet bilder som er sikkerhetskopiert i nettskyen, og den tilgjengelige lagringsplassen i nettskyen.
  • Bruk mobildata Slå av for å bare synkronisere via Wi-Fi. Slå på for å synkronisere med båndbredden i mobildataabonnementet ditt.
  • Last kun ned Smart forhåndsvisning Slå på for å laste ned redigerbare proxyer av bildene dine med redusert oppløsning. Dette reduserer nedlastingsstørrelsen og sparer plass på enheten din.
  • Forhindre hvilemodus Slå på for å forhindre at enheten din går i hvilemodus mens den er tilkoblet strøm.
 • Lokal lagring Viser plassen som brukes på den lokale enheten din av de lokalt lagrede kopiene, hurtigbufrede filer og den ledige plassen som er tilgjengelig.  
  • Tøm hurtigbuffer Trykk for å fjerne forhåndsvisninger og midlertidige filer fra mobilenheten din. Ingen bilder eller redigeringer slettes.
 • Import
  • Legg til automatisk fra enhetsbilder – Bilder, skjermbilder, videoer Slå på den respektive veksleknappen for å tillate automatisk import av nye bilder, skjermbilder eller videoer fra biblioteket på enheten.
  • Legg til opphavsrett Slå på for å legge til metadata for opphavsrett i bildene mens du importerer dem.
  • Innstillinger for HDR-redigering – Slå på HDR-redigeringsmodus for nye bilder for å aktivere redigering i HDR som standard.
  • Standardinnstillinger for RAW Velg mellom Adobe-standard, Kamerainnstillinger og Forhåndsinnstilling som RAW-standard.

 

Lær grunnleggende arbeidsflyt for fotografering

Når du har logget på og gjort deg selv kjent med arbeidsområdet i Lightroom for mobilenheter (iOS), kan du gjøre følgende med bildene dine:

 • Ta bilder – Du kan bruke Dybdefotograferingsmodus til å ta bilder i HEIC-format eller bruke HDR-modus for å ta bilder av motiver med høy kontrast. Du kan bruke kameraet i Lightroom-appen til å justere innstillinger som lukkerhastighet, fokus, blits med mer i Pro-modus.
 • Importer bilder – Du kan importere bilder i Lightroom-visningen fra enhetens bibliotek eller filer eller direkte fra et DSLR-kamera. Videre kan du konfigurere album og mapper og organisere bildene dine ved å bruke vurderinger og flagg.
 • Søk og organiser bilder – Du kan opprette album og organisere dem i mapper. Du kan også ordne bilder i rekkefølge med filteralternativer. Du kan søke etter bilder i et album eller i visningen Viser alle bilder ved hjelp av metadata, søkeord og fasetter.
 • Rediger bilder – Du kan redigere bilder med egendefinerte forhåndsinnstillinger, bruke sirkulære og graderte filtre, foreta lokale justeringer, redigere opphavsrett for bilder og album med mer. Du kan også retusjere, fjerne uskarphet og forbedre bildene dine.
 • Lagre, del og eksporter bilder – Du kan lagre bildene dine fra Lightroom til din datamaskin, mobilenhet eller harddisk. Du kan legge til vannmerker før du eksporterer og deler bilder og album med bildenes metadata.
Merk:

For å lære hvordan du jobber med Lightroom på Android-enheten din, kan du se Komme i gang med Lightroom for mobilenheter (Android).

Adobe-logoen

Logg på kontoen din