Brukerveiledning Avbryt

Importer bilder og videoer i Lightroom for mobilenheter (Android)

 1. Brukerhåndbok for Adobe Lightroom
 2. Introduksjon
  1. Dette er nytt i Lightroom
  2. Systemkrav for Lightroom
  3. Lightroom | Vanlige spørsmål
  4. Lightroom-opplæringsmateriale
  5. Arbeid med Adobe Photoshop Lightroom for mobiltelefon
  6. Angi innstillinger
 3. Læring i appen
  1. Læring og inspirasjon i appen
  2. Læring og inspirasjon i appen | Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Læring og inspirasjon i appen | Lightroom for mobilenheter (Android)
 4. Legg til, importer og ta bilder
  1. Legg til bilder
  2. Ta bilder med Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Ta bilder med Lightroom for mobilenheter (Android)
  4. Importer bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  5. Importer bilder og videoer i Lightroom for mobilenheter (Android)
 5. Organiser bilder
  1. Organiser bilder
  2. Finn og organiser bilder av personer i Personvisning
  3. Søk etter og organiser bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  4. Søk etter og organiser bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
 6. Rediger bilder
  1. Rediger bilder
  2. Maskering i Lightroom
  3. Rediger bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  4. Rediger bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
  5. Slå sammen bilder for å lage HDR, panoramabilder og HDR-panoramabilder
  6. Forbedre bildekvaliteten enkelt i Lightroom
 7. Rediger videoer
  1. Rediger videoer 
  2. Rediger videoer i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Rediger videoer i Lightroom for mobilenheter (Android)
 8. Lagre, del og eksporter
  1. Eksporter eller del bildene dine
  2. Eksporter og del bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Lagre, del og eksporter bilder med Lightroom for mobilenheter (Android)
 9. Lightroom for mobilenheter, TV og Internett
  1. Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (iOS)
  2. Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom på Internett
  4. Konfigurer Lightroom for Apple TV-appen
  5. Bruk tastatursnarveier i Lightroom for mobilenheter (iOS og Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter og Apple TV | Vanlige spørsmål
  7. Vis bilder og videoer i Lightroom på TV-en din
  8. Slik legger du til og synkroniserer forhåndsinnstillinger med en mobilenhet
 10. Overfør bilder
  1. Overfør Apple-bildebiblioteket til Lightroom
  2. Overfør bilder og videoer fra Lightroom Classic til Lightroom
  3. Overfør bilder fra Photoshop Elements til Lightroom

Legg til eller importer bilder og videoer fra galleriet på telefonen din eller fra et tilkoblet DSLR-kamera.

Legg til eller importer bilder og videoer fra et kamera tilkoblet i PTP-modus

Du kan importere bilder (inkludert bilder i RAW-format) og videoer fra et DSLR-kamera direkte inn i Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android). Du gjør det ved å koble mobilenheten (i PTP-modus) til DSLR-kameraet ved hjelp av en støttet USB OTG-kabel.

 1. Koble Android-mobilenheten til DSLR-kameraet med en støttet USB OTG-kabel.

  Merk:

  For å importere bilder i Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter på Android-enheter som har en USB-C-tilkobling, anbefaler Adobe at du bruker en USB-C OTG-kabel i stedet for type-C-adaptere for å koble til DSLR-kameraet.

  Trykk på varselet om USB-tilkobling som dukker opp i varslingslinjen på Android-enheten når du har koblet til kameraet.

 2. Velg Lightroom-appen for den tilkoblede USB-enheten i appvelgeren på Android-enheten din.

  Velg Lightroom-appen for det tilkoblede kameraet

  Merk:

  Hvis Android-enheten ikke viser appvelgeren og alltid åpner USB-tilkoblingen med en annen app installert på Android-enheten, må du fjerne den appen som standard app i enhetsinnstillingene.

  Se Grunnleggende feilsøkingstrinn for å løse de fleste problemer i Lightroom Classic for mer informasjon.

 3. Skjermbildet Lightroom import viser nå miniatyrbildene til alle bildene fra det tilkoblede kameraet. 

  Du kan trykke på Alternativer-ikonet () øverst til høyre for å velge bildevisning og valgalternativer:

  Merk alt

  Velger alle bildene som vises i importgrensesnittet. Dette alternativet aktiveres når alle miniatyrbildene av bildene fra det tilkoblede kameraet er lastet inn. 

  Velg ingen

  Fjern merket for alle de valgte bildene som vises i importgrensesnittet.

  JPG-er/PNG-er

  Viser bare JPG- og PNG-bilder fra det tilkoblede kameraet.

  RAW-bilder

  Viser bare bilder i råformat fra det tilkoblede kameraet.

  Videoer

  Viser bare videoer fra det tilkoblede kameraet.

  Merk:

  Hvis du vil avslutte importgrensesnittet og ikke legge til noen bilder i albumet, trykker du på Avbryt-ikonet øverst til venstre.

  Importer bilder og videoer
  Lightroom for mobilenheter (Android) importgrensesnitt som viser bilder og videoer fra det tilkoblede kameraet

  Merk:

  I importgrensesnittet gjør merket oppe i høyre hjørne på miniatyrbildene det enkelt å identifisere RAW-bilder og videoer: Et RAW-bilde har merket , og en videofil har merket .

  Importgrensesnittet med stjerneikon (*) på RAW-merket til miniatyrbilder
  Importgrensesnittet viser et stjerneikon (*) på RAW-merket på miniatyrbildene. Dette betyr at du må logge på med Adobe-ID-en din for å redigere disse RAW-bildene.

  Merk:

  Når du åpner Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android) for første gang og importerer bilder fra et tilkoblet kamera uten å logge på, viser importgrensesnittet et stjernemerke (*) på miniatyrbildene til enkelte RAW-bilder. Stjernemerket betyr at du må logge på Lightroom-appen med Adobe-ID-en din for å redigere disse RAW-bildene.

 4. Trykk på bildene og videoene som du vil importere til Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android), for å velge dem.

 5. Når du har valgt alle bildene og videoene du vil importere, trykker du på Legg til nederst til høyre på skjermen.

 6. På det neste skjermbildet velger du et album fra de eksisterende Lightroom-albumene dine som du vil importere de valgte bildene og videoene til. Albumet Alle bilder er valgt som standard.

  Slik importerer du de valgte bildene til et nytt album:

  1. Trykk på (+)-ikonet øverst til høyre på skjermen.
  2. I dialogruten Nytt album skriver du inn et navn på det nye albumet, og trykker på OK.
  3. På skjermen Lightroom-import trykker du for å velge det nye albumet du nettopp har opprettet.
  Importgrensesnittet for Adobe Photoshop Lightroom CC for mobil
  Velg et album for å importere bildene.

 7. Når du har valgt et album, trykker du på Kopier nederst til høyre på skjermen.

 8. Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android) begynner å kopiere originaler (opprinnelige bildefiler) fra det tilkoblede kameraet til Android-enheten.

  Dialogruten Kopier til Lightroom viser fremdriften og varsler deg når kopieringsprosessen er ferdig. På dette tidspunktet kan du koble fra det tilkoblede kameraet.

  Hvis du vil avbryte denne kopieringsprosessen:

  1. Trykk på Avbryt-ikonet i dialogruten Kopier til Lightroom.
  2. I dialogruten Avbryt kopiering trykker du på Avbryt for å bekrefte. Trykk på Fortsett hvis du likevel vil fortsette.
 9. Når kopieringsprosessen er ferdig, begynner Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android) å importere de kopierte bildene til det valgte albumet.

  Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android) viser varslinger om fremdrifts- og fullføringsstatus for importen i varslingslinjen på Android-enheten.

  Merk:

  Du kan fortsette å bruke Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android) mens importprosessen kjører i bakgrunnen.

  Stopp importprosessen midlertidig eller gjenoppta den

  Slik stanser/gjenopptar du importprosessen:

  1. Klikk på ikonet med tre prikker øverst til høyre på skjermen.
  2. I kontekstmenyen trykker du på pauseikonet for å stoppe importen midlertidig. Trykk på avspillingsikonet for å gjenoppta importen.
  3. Trykk på stoppikonet i kontekstmenyen for å stoppe importen.

Legg til eller importer bilder og videoer fra kamerarull eller galleri

 1. Mens du er i albumvisning, trykker du på Alternativer ()-ikonet på albumet du vil legge til bilder i, og deretter på Legg til bilder fra hurtigmenyen.

  Mens du er i rutenettvisning, trykker du på Legg til bilder nederst på skjermen.

 2. Importgrensesnittet til Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android) viser miniatyrbildene til alle bildene og videoene som er lagret på mobilenheten. Du kan velge å navigere gjennom miniatyrbildene basert på to visninger: tidsvisning og enhetsmappevisning. Miniatyrbildene vises i tidsvisning som standard.

  Tidsvisning

  Viser bildeminiatyrbildene basert på fotograferingstidspunkt.

  Du kan trykke på alternativer ()-ikonet øverst til høyre for å velge alternativene for bildevalg, filtrering og sortering i Tid-visningen:

  Importer bilder fra kamerarullen eller galleriet i tidsvisning.
  Importer bilder fra kamerarullen eller galleriet i tidsvisning.

  Vis enhetsmapper

  Viser bildeminiatyrbildene basert på mappestrukturen på mobilenheten. 

  Du kan trykke på alternativer ()-ikonet øverst til høyre for å velge alternativene for valg av bilde, filtrering og sortering i visningen Enhetsmapper:

  Importer bilder fra kamerarullen eller galleriet i enhetsmappevisning.
  Importer bilder fra kamerarullen eller galleriet i enhetsmappevisning.

  Alternativer for tidsvisning

  Merk alt

  Velger alle bildene som vises i importgrensesnittet.

  Velg ingen

  Fjern merket for alle de valgte bildene som vises i importgrensesnittet.

  JPG-er/PNG-er

  Viser bare JPG- og PNG-bilder som er lagret på mobilenheten din.

  RAW-bilder

  Viser bare bilder i råformat som er lagret på mobilenheten din.

  Videoer

  Viser bare videoer som er lagret på mobilenheten din.

  Segmenter etter år, måned, dag eller time

  Grupper eller segmenter miniatyrbilder etter år, måned, dag eller time basert på bildenes fotograferingstidspunkt. Som standard er bildeminiatyrbildene segmentert etter måned. Hvis du vil fjerne segmentering i Tid-visningen, kan du velge alternativet Ingen segmentering.

  Sorter etter endret dato

  Sorterer tidssegmentene i synkende eller stigende rekkefølge etter sist endrede dato. Hvis du trykker på alternativet igjen, veksler du mellom stigende og synkende rekkefølge. 

  Visningsalternativer for enhetsmapper

  Merk alt

  Velger alle bildene som vises i importgrensesnittet.

  Velg ingen

  Fjern merket for alle de valgte bildene som vises i importgrensesnittet.

  JPG-er/PNG-er

  Viser bare JPG- og PNG-bilder som er lagret på mobilenheten din.

  RAW-bilder

  Viser bare bilder i råformat som er lagret på mobilenheten din.

  Videoer

  Viser bare videoer som er lagret på mobilenheten din.

  Sorter etter mappenavn

  Sorterer mappegruppene i stigende eller synkende rekkefølge etter navn på mappen. Hvis du trykker på alternativet igjen, veksler du mellom stigende og synkende rekkefølge. 

  Merk:

  Hvis du vil gå ut av importgrensesnittet og ikke legge til bilder i albumet, trykker du på Avbryt-ikonet () øverst til venstre.

  Merk:

  I importgrensesnittet kan du med RAW-merket øverst til høyre i bildeminiatyrbildene enkelt identifisere bildene i råformat blant alle bildene som vises fra kamerarullen til mobilenheten din.

  Importgrensesnittet med stjerneikon (*) på RAW-merket til miniatyrbilder
  Importgrensesnittet viser et stjerneikon (*) på RAW-merket på miniatyrbildene. Dette betyr at du må logge på med Adobe-ID-en din for å redigere disse RAW-bildene.

  Merk:

  Når du starter Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android) for første gang og legger til bilder lagret på mobilenheten din uten å logge på, viser importgrensesnittet et stjernemerke (*) på miniatyrbildene til enkelte RAW-bilder. Stjernemerket betyr at du må logge på Lightroom-appen med Adobe-ID-en din for å redigere disse RAW-bildene.

 3. Gjør ett av følgende for å navigere og velge bilder som skal importeres:

  Tid-visning

  • Hvis du vil velge alle bildene i et tidssegment, trykker du på merkingssirkelen ved siden av tidssegmentet.
  • Hvis du vil vise alle bildene i et tidssegment, trykker du på (>)-ikonet til høyre for tidssegmentet for å utvide det. Trykk på en gang til for å skjule tidssegmentet. Du kan også trykke på overlappingen +<Antall bilder> nederst til høyre i tidssegmentet for å utvide det.
  • Trykk for å velge bildene du vil legge til i albumet.
  Merk:

  I Tid-visningen, er bilder som ikke har metadatainformasjon for fotograferingsdato/klokkeslett gruppert under segmentet Bilder uten dato.

  Visningen Enhetsmapper

  • Hvis du vil velge alle bildene i en mappegruppe, trykker du på merkingssirkelen ved siden av mappenavnet.
  • Hvis du vil vise alle bildene i en mappegruppe, trykker du på (>)-ikonet til høyre for den mappegruppen for å navigere i den mappen. Bildene i denne mappen vises på en ny skjerm. Hvis du vil navigere tilbake, trykker du på (<)-ikonet øverst til venstre på denne skjermen. Du kan også trykke på overlappingen +<Antall bilder> nederst til høyre i mappegruppen for å utvide den.
  • Trykk for å velge bildene du vil legge til i albumet.
  Merk:

  I enhetsmappevisning beholder Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android) dine tidligere bildeutvalg når du navigerer gjennom ulike mapper i denne visningen.

 4. Når du har valgt alle bildene du vil legge til i albumet, trykker du på Legg til nederst på tidsvisningen eller enhetsmappevisningen.

  Stopp importprosessen midlertidig eller gjenoppta den

  Slik stanser/gjenopptar du importprosessen:

  1. Trykk på importer-ikonet øverst til høyre på skjermen.
  2. I hurtigmenyen trykker du på ()-ikonet for å sette importen på pause. Trykk på ()-ikonet for å fortsette importen.
  3. Trykk på ikonet () i kontekstmenyen for å stoppe importen.
 5. Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android) begynner nå å importere de valgte bildene til målalbumet.

  Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android) viser varslinger om fremdrifts- og fullføringsstatus for importen i varslingslinjen på Android-enheten.

  Merk:

  Du kan fortsette å bruke Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android) mens importprosessen kjører i bakgrunnen.

Importer bilder og videoer med Filer

Merk:

Filer-alternativet i Lightroom for mobilenheter (Android) er bare tilgjengelig på enheter som kjører Android versjon 4.4 (KitKat) eller nyere.

Ved å bruke Filer-alternativet i Lightroom for mobilenheter (Android) kan du få tilgang til filbehandleren i Android for å importere bilder fra ulike kilder:

 • Andre støttede bildeapper og skybaserte apper installert på enheten din , som Google Foto, Google Disk og Dropbox.
 • Et DSLR-kamera koblet til mobilenheten i PTP-modus via USB OTG-kabel.
 • En annen tilkoblet enhet koblet til mobilen din via USB.
 • Mapper på enheten

Hvis du vil importere med Filer-alternativet, gjør du følgende:

  • Mens du er i albumvisning, trykker du på Alternativer ()-ikonet på Alle bilder-albumet eller et annet album der du vil legge til bildet. Velg deretter Legg til bilder på hu’tigmenyen.
  • Mens du ser på bilder i et album du har opprettet, trykker du på Legg til bilder-ikonet nederst til høyre på skjermen.  
 1. Velg Filer i hurtigmenyen Legg til bilde fra som vises nederst på skjermen.

  Importer bilder til et album ved hjelp av alternativet Filer
  Importer bilder til et album ved hjelp av alternativet Filer

  Velg en kilde i Android-filbehandleren
  Velg en kilde i Android-filbehandleren

 2. Androids filbehandler åpnes nå på enheten din. I filbehandleren trykker du på ()-ikonet øverst til venstre, velger en kilde du vil importere bildene fra, og navigerer til ønsket mappe.

 3. Velg ett eller flere bilder fra den valgte kilden. Trykk deretter på Ferdig eller Åpne.

  Merk:

  Noen av bildeappene støtter kanskje ikke valg av flere bilder.    

  Lightroom for mobilenheter (Android) begynner nå å importere de valgte bildene.  

  Importfremdrift og fullføringsstatus vises i varslingslinjen på Android-enheten din.

  Merk:

  Du kan se de nylig importerte bildene dine i albumet Alle bilder. I Alle bilder-visningen trykker du på ikonet med tre punkter () øverst til høyre på skjermen og velger Sorter etter importdato. Bildene du importerte nylig, vises nå øverst.

Importer bilder og videoer automatisk

Du kan importere ethvert nytt bilde fra kamerarullen, galleriet eller andre plasseringer på telefonen din, helt automatisk. Du kan også velge hvilke format du vil importere – JPG, PNG, videofiler og RAW-bilder.

Aktiver Legg til automatisk

Gjør følgende for å automatisk importere bilder:

 1. Trykk på øverst til venstre i vinduet Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter (Android).

 2. Trykk på Innstillinger i det utvidede sidefeltet.

  Preferanser
  Preferanser

 3. Trykk på innstillingsalternativet Aktiver Legg til automatisk.

  Aktiver Legg til automatisk
  Aktiver Legg til automatisk

 4. Slå på Legg til automatisk fra enhet, og velg format og plasseringsalternativer.

  JPG/PNG

  Velg dette alternativet for å bare importere JPG- og PNG-filer.

  Videoer

  Velg dette alternativet for å bare importere videoer.

  RAW-bilder

  Velg dette alternativet for å bare importere RAW-bilder.

  Importer fra alle plasseringer

  Velg dette alternativet for å importere bilder og videoer fra alle mappene på enheten din. Slå av dette alternativet for å manuelt velge enhetsmappene som Lightroom kan importere bilder fra automatisk.

  Legg til automatisk fra enhet
  Legg til automatisk fra enhet

Legg til i Lightroom fra tredjeparts bildeapper

Du kan legge til bilder i Lightroom for mobilenheter (Android) fra andre tredjeparts fotoapper som har delingsfunksjon , som Google Foto, Google Disk og Dropbox.

Dette gjør du ved å velge bilder i en hvilken som helst annen bildeapp, dele dem og velge alternativet Legg til i Lightroom. Bildene dine legges til i albumet Alle bilder i Lightroom for mobilenheter (Android).

 1. Åpne hvilken som helst bildeapp på enheten din.  

  Velg ett eller flere bilder som du vil legge til i Lightroom for mobilenheter (Android).  

  Legg til Lr-alternativet når du deler fra Google Foto
  Alternativet Legg til i Lightroom når du deler fra Google Foto

  Merk:

  Noen av bildeappene viser kanskje ikke alternativet Legg til i Lr når du deler flere bilder. Dropbox lar deg for eksempel bare eksportere ett bilde av gangen til Lightroom for mobilenheter (Android), på følgende vis:

  1. Åpne hvilket som helst bilde i Dropbox-appen.
  2. Trykk på ikonet med tre punkter (), velg Eksporter, og velg deretter Legg til i Lr.
 2. Når du har valgt bildene, trykker du på Del-ikonet. Fra hurtigmenyen som dukker opp, velger du Legg til i Lr.

  Lightroom for mobilenheter (Android) begynner nå å legge til de valgte bildene i albumet Alle bilder.

  Fremdrifts- og fullføringsstatus for importen vises i varslingslinjen på Android-enheten.

  Merk:

  Du kan se de nylig importerte bildene dine i albumet Alle bilder. I Alle bilder-visningen trykker du på ikonet med tre punkter () øverst til høyre på skjermen og velger Sorter etter importdato. Bildene du importerte nylig, vises nå øverst.

Merk:

Hvis du vil lære hvordan du importerer bilder til Lightroom på iPad, iPhone eller datamaskin, kan du se Importer bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS) og Legg til bilder i Lightroom (for datamaskin).

Adobe-logoen

Logg på kontoen din