Problem: Forsøk på å bruke Photomerge Panorama fører til at Photoshop Elements 14 krasjer

Av og til vil ikke funksjonen Photomerge Panorama virke som forventet når den blir åpnet i Photoshop Elements eller fra Elements Organizer. Feil kan være:

  • Åpning av Photomerge Panorama-funksjonen fra Elements Organizer fører til at Panorama-panelet vises blankt.
  • Når du klikker på Create Panorama, vises feil 8800.
  • Photoshop Elements krasjer.

Løsning

Prøv en av følgende løsninger:

Løsning I: Slett innstillinger

Mac

  • I Photoshop Elements klikker du på Photoshop Elements Editor > Innstillinger, klikker på knappen Tilbakestill innstilinger ved neste oppstart, og starter programmet på nytt.

Windows

  • I Photoshop Elements Editor klikker du på Rediger > Innstillinger > Generelt, klikker på Tilbakestill innstilinger ved neste oppstart, og starter programmet på nytt.

Løsning II: Endre visning

  • Endre til ekspertvisning, gå tilbake til to Guided room og velg Photomerge Panorama fra Photomerge-fanen.