Rozpocznij pracę z programem Document Cloud

Pobieranie i instalowanie programu Acrobat

acrobat_red_icon

Kliknij Pobierz program Acrobat poniżej, aby rozpocząć Pobierz program Acrobat. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się i przeprowadzić instalację. (Nawet jeśli początkowo otwarta zostanie strona wersji próbnej, po zalogowaniu się zostanie pobrana wersja programu objęta subskrypcją).

Pomoc dotycząca członkostwa w usłudze Document Cloud

Co obejmuje usługa Adobe Document Cloud?

Oprogramowanie Document Cloud obejmuje programy Acrobat i Adobe Acrobat Sign, a także aplikacje internetowe i mobilne. Aplikacja mobilna Acrobat Reader umożliwia tworzenie, edycję, komentowanie oraz podpisywanie plików PDF bezpośrednio na telefonie lub tablecie. Aplikacje internetowe w programie Document Cloud umożliwiają pracę z plikami PDF i zarządzanie podpisami elektronicznymi z przeglądarki na dowolnym komputerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Często zadawane pytania dotyczące usługi Adobe Document Cloud

Nie pamiętasz identyfikatora Adobe ID lub hasła?

Identyfikator Adobe ID to adres e-mail, który został użyty podczas pobierania wersji próbnej lub zakupu aplikacji Adobe lub członkostwa Adobe. Rozwiązania często występujących problemów związanych z identyfikatorem Adobe ID lub logowaniem.

Gdzie są moje pliki?

W programie Acrobat lub Reader wybierz kolejno Strona główna > Document Cloud. Do plików można także uzyskać dostęp w Internecie oraz korzystać z innych narzędzi w programie Document Cloud. Przejdź do strony https://documentcloud.adobe.com. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID (zazwyczaj jest to adres e-mail) i hasła. Więcej informacji można zaleźć w artykule Gdzie są moje pliki?.

Czy mogę zainstalować program Acrobat na innym komputerze?

Program Acrobat i inne aplikacje Creative Cloud można zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Więcej informacji, patrz Instalacja i używanie programu Acrobat na nowym komputerze.

Jak można uzyskać fakturę?

Fakturę można wydrukować z konta użytkownika na stronie Adobe.com. Więcej informacji: Drukowanie pokwitowania lub faktury.