Podręcznik użytkownika Anuluj

Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF

 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
  3. Praca z kontami przechowywania online
   1. Dostęp do plików z usługi Box
   2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
   3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
   4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
   5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
  4. Acrobat i macOS
  5. Powiadomienia programu Acrobat
  6. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
  7. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
 4. Tworzenie plików PDF
  1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
  2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
  3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
  4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
  5. Konwersja stron internetowych na format PDF
  6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
  7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
  8. Czcionki PDF
 5. Edytowanie plików PDF
  1. Edycja tekstu w plikach PDF
  2. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
  3. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  4. Edycja zeskanowanych plików PDF
  5. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
  6. Optymalizowanie plików PDF
  7. Właściwości dokumentu PDF i metadane
  8. Łącza i załączniki w plikach PDF
  9. Warstwy PDF
  10. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
  11. Kreator operacji (Acrobat Pro)
  12. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
  13. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
  14. Artykuły PDF
  15. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
  16. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
  17. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
  18. Usuwanie stron z pliku PDF
 6. Skanowanie i OCR
  1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
  2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
  3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
 7. Formularze
  1. Podstawy formularzy PDF
  2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
  3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
  4. Wypełnianie formularzy PDF
  5. Właściwości pola formularza PDF
  6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
  7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
  8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
  9. Podstawy pola formularza PDF
  10. Pole z kodem kreskowym PDF
  11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
  12. Moduł śledzący formularze — informacje
  13. Formularze PDF — pomoc
  14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
 8. Łączenie plików
  1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
  2. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  3. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
  4. Kadrowanie stron dokumentu PDF
  5. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
  6. Dodawanie tła do plików PDF
  7. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
  8. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
  9. Opis ogólny portfolio PDF
  10. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
 9. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
  1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
  2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
  3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
  4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
  5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
  6. Udział w recenzji pliku PDF
  7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
  8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
  9. Postępy zatwierdzania
  10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
  11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
  12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
 10. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
  1. Zapisywanie plików PDF
  2. Konwersja pliku PDF na format Word
  3. Konwersja pliku PDF na format JPG
  4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
  5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
  6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
 11. Zabezpieczenia
  1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
  2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
  3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
  4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
  5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
  6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
  7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
  8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
  9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
  10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
  11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
  12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
  13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
  14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
  15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
 12. Podpisy elektroniczne
  1. Podpisywanie dokumentów PDF
  2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
  3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
  4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
  5. Podpisy oparte na certyfikacie
  6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
  7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
  8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
 13. Drukowanie
  1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
  2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
  3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
  4. Drukowanie do pliku PDF
  5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
  6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
 14. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
  1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
  2. Funkcje dostępności w plikach PDF
  3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
  4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
  5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
  6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
 15. Wyszukiwanie i indeksowanie
  1. Tworzenie indeksów PDF
  2. Przeszukiwanie plików PDF
 16. Multimedia i modele 3D
  1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
  2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
  3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
  4. Praca z modelami 3D
  5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
  6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
  7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
  8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
  9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
  10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
  11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
 17. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
  1. Omówienie narzędzi drukowania
  2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
  3. Podgląd wyjściowy
  4. Spłaszczanie przezroczystości
  5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
  6. Zalewkowanie kolorów
 18. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
  2. Profile inspekcji wstępnej
  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
  4. Raporty inspekcji wstępnej
  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
  12. Zmienne inspekcji wstępnych
 19. Zarządzanie kolorami
  1. Utrzymywanie spójności kolorów
  2. Ustawienia kolorów
  3. Zarządzanie kolorami dokumentów
  4. Praca z profilami kolorów
  5. Omówienie zarządzania kolorami

Dowiedz się, jak obracać, przenosić, usuwać i wyodrębniać strony oraz zmieniać ich numerację w pliku PDF.

Zanim zaczniesz

Wprowadzamy nową i bardziej intuicyjną obsługę produktu. Jeśli wyświetlony tutaj ekran nie jest zgodny z interfejsem produktu, wybierz opcję Pomoc dla bieżącego środowiska.

W nowym środowisku narzędzia są wyświetlane po lewej stronie ekranu.

Aby edytować strony w pliku PDF, upewnij się, że masz uprawnienia do edycji pliku PDF. Wybierz Właściwości dokumentu z menu hamburgera , a następnie wybierz kartę Zabezpieczenia w oknie dialogowym. Przejrzyj uprawnienia do dokumentu w sekcji Podsumowanie ograniczeń dokumentu.

Obracanie stron w pliku PDF

Operacja obracania może dotyczyć wszystkich lub tylko wybranych stron dokumentu. Obrót jest realizowany krokowo, co 90 stopni. Możesz obracać strony za pomocą narzędzi obracania w panelu Miniatury strony lub opcji Obróć.
 

Adobe Acrobat – głębokie łącze

Wypróbuj w aplikacji
Zmień kolejność stron w pliku PDF w kilku prostych krokach.

Etapy:

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat i wybierz Wszystkie narzędziaOrganizuj strony lub wybierz EdytujOrganizuj strony z globalnego paska narzędziowego.

  Zestaw narzędzi do organizowania stron zostanie wyświetlony w panelu po lewej stronie.

 2. Określ zakres stron, na których chcesz zastosować obrót.

  Można wybrać Strony parzyste, Strony nieparzyste, Strony w układzie poziomym, Strony w układzie pionowym lub Wszystkie strony. Można także wprowadzić numer strony, na której będzie działać użytkownik.

 3. Po określeniu zakresu stron w sekcji Kierunek wybierz o 90° w lewo lub o 90° w prawo .

 4. Obrót strony można również zastosować na konkretnej stronie, wybierając przyciski w panelu po prawej.

  Widok miniatury strony
  Obrót strony w widoku miniatury strony.

  Uwaga:

  Aby tymczasowo zmienić widok strony, z menu hamburgera wybierz polecenie Wyświetl > Obróć widokObrót widoku w prawo lub Obrót widoku w lewo. Oryginalna orientacja strony jest przywracana przy następnym otwarciu pliku PDF.

Wyodrębnianie stron z pliku PDF

Wyodrębnianie to proces ponownego wykorzystywania wybranych stron z jednego pliku PDF w innym dokumencie. Wyodrębnione strony zawierają nie tylko treść, ale też pola formularza, komentarze oraz łącza oryginalnego dokumentu.

Po wyodrębnieniu można zostawić strony w oryginalnym dokumencie lub je usunąć.

Uwaga:

Zakładki ani wątki artykułów na stronach nie są wyodrębniane.

Etapy:

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat i wybierz polecenie Wszystkie narzędziaOrganizuj strony lub wybierz EdytujOrganizuj strony z panelu po prawej stronie.

  Zestaw narzędzi Organizuj strony zostanie wyświetlony w panelu po lewej stronie.

 2. Określ zakres stron do wydzielenia.

  Można wybrać Strony parzyste, Strony nieparzyste, Strony w układzie poziomym, Strony w układzie pionowym lub Wszystkie strony. Możesz także wprowadzić numer strony, którą chcesz wyodrębnić.

 3. Wybierz Wyodrębnij w sekcji Opcje strony.

  Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe z poleceniami związanymi z operacjami wyodrębniania.

 4. W oknie dialogowym wybierz jedną (lub więcej) z poniższych czynności, zanim wybierzesz przycisk Wyodrębnij:

  • Aby usunąć z oryginalnego dokumentu wyodrębnione strony, zaznacz opcję Usuń strony po wydzieleniu.
  • Aby utworzyć jednostronicowy PDF dla każdej z wydzielonych stron, zaznacz opcję Wyodrębnij strony jako oddzielne pliki.
  • Aby zachować oryginalne strony bez zmian i utworzyć jeden plik PDF dla wydzielonych stron, usuń zaznaczenia obu tych pól wyboru.

Wyodrębnione strony są umieszczane w nowym dokumencie.

Uwaga:

Autor dokumentu PDF może zabezpieczyć strony przed wydzielaniem. Aby wyświetlić ustawienia zabezpieczeń dla dokumentu, wybierz Właściwości dokumentu z menu podręcznego, a następnie wybierz kartę Zabezpieczenia w oknie dialogowym.

Wyodrębnianie losowych stron z pliku PDF

Można też wybrać i wyodrębnić nieciągłe strony z miniatur stron w lewym okienku nawigacyjnym programu Acrobat.

Etapy:

 1. Z menu skrótów miniatury strony wybierz Wyodrębnij strony.

 2. W oknie dialogowym Wyodrębnij strony określ strony, które chcesz wyodrębnić, a następnie wybierz OK.

  Wybieranie stron do wyodrębniania

Dzielenie plików PDF na wiele dokumentów

Pliki PDF można podzielić na wiele mniejszych. Podczas dzielenia pliku PDF można określić, czy dzielenie będzie przeprowadzane według maksymalnej liczby stron, maksymalnego rozmiaru pliku czy według zakładek najwyższego poziomu.

Etapy:

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat i wybierz polecenie Wszystkie narzędziaOrganizuj strony lub wybierz EdytujOrganizuj strony z globalnego paska narzędziowego.

  Zestaw narzędzi Organizuj strony zostanie wyświetlony w panelu po lewej stronie.

 2. W lewym panelu wybierz opcję Podziel. Pojawi się okno dialogowe polecenia dla operacji Podziel.

 3. Na liście Podziel wg wybierz kryteria podziału dokumentu:

  Liczba stron

  Określ maksymalną liczbę stron dla każdego dokumentu w podziale.

  Rozmiar pliku

  Określ maksymalny rozmiar pliku dla każdego dokumentu w podziale.

  Zakładki najwyższego poziomu

  Jeśli dokument zawiera zakładki, ta opcja powoduje utworzenie jednego dokumentu dla każdej zakładki najwyższego poziomu.

 4. Aby określić folder docelowy dla podzielonych plików i preferencje dotyczące nazw plików, wybierz przycisk Opcje wyjściowe. Określ opcje zależnie od potrzeb, a następnie wybierz OK.

 5. (Opcjonalnie) Aby zastosować ten sam podział wobec wielu dokumentów, wybierz Podziel wiele plików. W oknie dialogowym Dzielenie dokumentów wybierz przycisk Dodaj pliki i wybierz opcję Dodaj pliki, Dodaj foldery lub Dodaj otwarte pliki. Zaznacz pliki lub folder, a następnie wybierz OK.

Przenoszenie lub kopiowanie stron w pliku PDF

Miniatury stron w panelu nawigacji i obszarze dokumentu mogą służyć do kopiowania lub przenoszenia stron w ramach dokumentu. Za ich pomocą można także kopiować strony między dokumentami.

Przenoszenie lub kopiowanie strony w pliku PDF za pomocą miniatur stron

Etapy:

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat i wybierz Wszystkie narzędziaOrganizuj strony lub wybierz EdytujOrganizuj strony z globalnego paska narzędziowego.

  Zestaw narzędzi do organizowania stron zostanie wyświetlony w panelu po lewej stronie. Miniatury stron są wyświetlane w obszarze dokumentu.

 2. Wybierz jedną lub więcej miniatur stron.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przenieść stronę, przenieś pole numeru odpowiedniej miniaturki lub samą miniaturkę w nowe miejsce. Nowe położenie miniaturki będzie wskazywał specjalny pasek. Numeracja stron dokumentu zostanie zmieniona.
  • Aby wyciąć lub skopiować stronę, wybierz Wytnij lub Kopiuj z menu kontekstowego. Wybieraj pomiędzy miniaturami stron w miejscu, w którym chcesz wkleić stronę. Niebieski poziomy znacznik wskazuje wybraną lokalizację. Z menu kontekstowego wybierz opcję Wklej. Możesz również wkleić strony w innym pliku PDF.
  Uwaga:

  Powyższe operacje można również przeprowadzić w okienku nawigacyjnym, wybierając przycisk Miniatury stron .

Kopiowanie stron między plikami PDF za pomocą miniatur stron

Etapy:

 1. Otwórz oba pliki PDF i wyświetl je obok siebie.

  Uwaga:

  Aby wyświetlić pliki PDF obok siebie, wybierz Okno z menu hamburgera  (Windows) lub menu Okno (macOS). Następnie wybierz Sąsiadująco > Pionowo.

 2. Otwórz panele Miniatury stron dla obu plików PDF z paska narzędzi po prawej stronie. Możesz także w obu plikach PDF przejść do pozycji Wszystkie narzędzia > Organizuj strony.

  Uwaga:

  Wybierz przycisk miniatury stron w okienku po prawej stronie, aby otworzyć panel miniatur stron.  

 3. Zaznacz stronę, którą chcesz wyciąć lub skopiować. Aby zaznaczyć wiele stron, naciśnij klawisz Ctrl i zaznacz strony. Z menu kontekstowego miniatury strony wybierz Kopiuj.

 4. Wybierz między miniaturami stron docelowego pliku PDF w miejscu, w którym chcesz wstawić stronę. Niebieski poziomy znacznik wskazuje wybraną lokalizację do wklejenia. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz opcję Wklej.

  Strona zostanie wstawiona w wybranym miejscu, a numeracja stron dokumentu zostanie zmieniona. Możesz również wkleić strony w innym pliku PDF. Możesz też przeciągnąć miniaturkę strony do panelu Miniatury stron w docelowym pliku PDF.

Usuwanie lub zastępowanie stron w pliku PDF

W dokumencie PDF można zastępować całe strony, innymi stronami PDF. Zastępowane są tylko tekst i obrazy na oryginalnej stronie. Wszelkie elementy interaktywne, takie jak łącza i zakładki, pozostają bez zmian. Podobnie, łącza i zakładki skojarzone ze stroną zastępującą nie są przenoszone na stronę zastępowaną. Natomiast komentarze są przenoszone i łączone z komentarzami już istniejącymi w dokumencie.

Po usunięciu lub zastąpieniu stron warto użyć polecenia Zmniejsz rozmiar pliku. Zreorganizowany dokument należy następnie zapisać pod inną nazwą, aby osiągnąć możliwie jak najmniejszy rozmiar pliku.

Strona poprzedzająca i następująca zostaje zastąpiona. Zakładki i łącza strony pozostają w tych samych miejscach.

Usuwanie stron za pomocą polecenia Usuń

Uwaga:

Nie można cofnąć polecenia Usuń.

Etapy:

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat i wybierz polecenie Wszystkie narzędziaOrganizuj strony lub wybierz EdytujOrganizuj strony z globalnego paska narzędziowego.

  Zestaw narzędzi do organizowania zostanie wyświetlony w panelu po lewej stronie. Miniatury stron są wyświetlane w obszarze dokumentu.

 2. Określ zakres stron do usunięcia.

  Można wybrać Strony parzyste, Strony nieparzyste, Strony poziome, Strony pionowe, Wszystkie strony lub wpisać numery stron do usunięcia.

 3. W lewym panelu wybierz Usuwanie stron i zaznacz OK, aby potwierdzić.

  Nie można usunąć wszystkich stron; w dokumencie musi pozostać co najmniej jedna strona.

  Uwaga:

  Jeśli zaznaczono opcję Użyj logicznych numerów stron w panelu Wyświetlanie strony okna dialogowego Preferencje, można wprowadzić numer strony w nawiasach, aby usunąć odpowiednią stronę. Jeśli np. pierwsza strona dokumentu ma numer „i”, w celu jej usunięcia można wprowadzić na liście „Wprowadź zakres stron” jedynkę w nawiasie (1).

Usuwanie stron przy użyciu miniatur stron

Etapy:

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat i wybierz polecenie Wszystkie narzędziaOrganizuj strony lub wybierz EdytujOrganizuj strony z globalnego paska narzędziowego.

  Zestaw narzędzi Organizuj strony zostanie wyświetlony w panelu po lewej stronie. Miniatury stron są wyświetlane w obszarze dokumentu.

 2. Wybierz miniaturkę strony do usunięcia. Następnie wybierz ikonę  z zestawu narzędzi Organizuj strony, aby usunąć stronę.

 3. Możesz także wybrać przycisk Miniatury stron w panelu nawigacyjnym. Następnie zaznacz stronę lub grupę stron do usunięcia.

 4. Wybierz ikonę Usuń , aby usunąć stronę.

Zastępowanie zawartości strony w pliku PDF

Etapy:

 1. Otwórz plik PDF zawierający strony, które mają być zastąpione.
 2. Otwórz plik PDF w programie Acrobat i wybierz polecenie Wszystkie narzędziaOrganizuj strony lub wybierz EdytujOrganizuj strony z globalnego paska narzędziowego.

  Zestaw narzędzi Organizuj strony zostanie wyświetlony po lewej stronie.

 3. W lewym panelu zaznacz opcję Zastąp. Zostanie wyświetlone okno eksploratora plików.

 4. Zaznacz dokument zawierający strony do zastąpienia.

 5. W obszarze Oryginał określ strony, które będą zastępowane w oryginalnym dokumencie.

 6. W obszarze Zastąpienie określ pierwszą stronę spośród stron, które będą kopiowane. Numer ostatniej strony jest wyznaczany na podstawie liczby stron zastępowanych w oryginale.

 7. Wybierz OK.

Zastępowanie stron przy użyciu miniatury strony

Etapy:

 1. Otwórz plik PDF ze stronami, które mają być zastąpione, a następnie otwórz plik PDF ze stronami do skopiowania.
 2. Otwórz panel Miniatury stron w pliku PDF, który zawiera strony do zastąpienia, a następnie zaznacz stronę lub grupę stron:
  • Zaznacz pola numerów stron tych miniatur, które odpowiadają stronom wybranym do zastąpienia.
  • Zaznacz wybrane miniatury stron, przytrzymując wciśnięty klawisz Shift. Kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl, aby dodać elementy do zaznaczenia.
  • Narysuj prostokąt zaznaczenia wokół grupy wybranych miniatur stron.
 3. Naciśnij klawisze Ctrl + Alt i przeciągnij wybrane miniatury stron do panelu Strony w dokumencie docelowym. Zwolnij przycisk myszy w momencie, gdy wskaźnik znajdzie się dokładnie nad polem numeru miniatury strony, którą chcesz zastąpić. Odpowiednie strony zostaną podświetlone.

  Strony wybrane w pierwszym dokumencie zastępują taką samą liczbę stron w drugim dokumencie. Rozpoczyna się od numeru strony, który został wybrany do upuszczenia nowych stron.

Zmiana numeracji stron pliku PDF

Widać czasami, że numery stron pokazywane na stronach dokumentu nie zawsze odpowiadają numerom wyświetlanym pod miniaturkami stron i w pasku narzędziowym Nawigacja strony. Strony są numerowane liczbami całkowitymi. Pierwsza strona dokumentu otrzymuje numer 1. Niektóre pliki PDF mogą zawierać materiały przed pierwszą stroną, np. informacje o prawach autorskich i spis treści. Wówczas numeracja stron treści nie odpowiada numeracji w pasku narzędziowym Nawigacja strony.

Numeracja stron na wydruku (u góry) i logiczna numeracja stron (u dołu)

Wyróżnionej grupie stron można przypisywać różne style numeracji, np. 1, 2, 3, i, ii, iii lub a, b, c, a już określone co do stylu numery można poprzedzać prefiksami. Na przykład strony w rozdziale 1. mogą mieć numerację 1–1, 1–2, 1–3 itd. Wówczas rozdział 2. miałby numerację 2–1, 2–2, 2–3 itd.

Uwaga:

Polecenie Numeruj strony dotyczy wyłącznie miniatur stron w panelu Strony. Aby ręcznie wstawić nowe numery stron do pliku PDF, można skorzystać z możliwości edycji nagłówka i stopki.

Etapy:

 1. W panelu nawigacyjnym wybierz przycisk Miniatury stron, aby otworzyć panel miniatur stron.

 2. Wybierz Etykiety strony z menu opcji.  Możesz także wybrać kolejno Edytuj > Organizuj strony na pasku globalnym, a następnie Etykiety stron z zestawu narzędzi Organizuj strony.

 3. Określ zakres stron. (Ustawienie Zaznaczone odnosi się do stron zaznaczonych na panelu Miniatury stron).

 4. Wybierz jedno z następujących poleceń i wybierz OK:

  Zacznij nową sekcję

  Rozpoczyna nową sekwencję numeracji. Wybierz polecenie z menu wysuwanego i wpisz numer strony rozpoczynającej sekcję. Jeśli to konieczne, określ Prefiks.

  Rozszerz numerację używaną w poprzedniej sekcji do zaznaczonych stron

  Sekwencja numeracji z poprzednich stron jest kontynuowana bez przerwy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online