Podręcznik użytkownika Anuluj

Podstawy pracy z przestrzenią roboczą | Acrobat

 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
  3. Praca z kontami przechowywania online
   1. Dostęp do plików z usługi Box
   2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
   3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
   4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
   5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
  4. Acrobat i macOS
  5. Powiadomienia programu Acrobat
  6. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
  7. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
 4. Tworzenie plików PDF
  1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
  2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
  3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
  4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
  5. Konwersja stron internetowych na format PDF
  6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
  7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
  8. Czcionki PDF
 5. Edytowanie plików PDF
  1. Edycja tekstu w plikach PDF
  2. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
  3. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  4. Edycja zeskanowanych plików PDF
  5. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
  6. Optymalizowanie plików PDF
  7. Właściwości dokumentu PDF i metadane
  8. Łącza i załączniki w plikach PDF
  9. Warstwy PDF
  10. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
  11. Kreator operacji (Acrobat Pro)
  12. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
  13. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
  14. Artykuły PDF
  15. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
  16. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
  17. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
  18. Usuwanie stron z pliku PDF
 6. Skanowanie i OCR
  1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
  2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
  3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
 7. Formularze
  1. Podstawy formularzy PDF
  2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
  3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
  4. Wypełnianie formularzy PDF
  5. Właściwości pola formularza PDF
  6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
  7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
  8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
  9. Podstawy pola formularza PDF
  10. Pole z kodem kreskowym PDF
  11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
  12. Moduł śledzący formularze — informacje
  13. Formularze PDF — pomoc
  14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
 8. Łączenie plików
  1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
  2. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  3. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
  4. Kadrowanie stron dokumentu PDF
  5. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
  6. Dodawanie tła do plików PDF
  7. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
  8. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
  9. Opis ogólny portfolio PDF
  10. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
 9. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
  1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
  2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
  3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
  4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
  5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
  6. Udział w recenzji pliku PDF
  7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
  8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
  9. Postępy zatwierdzania
  10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
  11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
  12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
 10. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
  1. Zapisywanie plików PDF
  2. Konwersja pliku PDF na format Word
  3. Konwersja pliku PDF na format JPG
  4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
  5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
  6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
 11. Zabezpieczenia
  1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
  2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
  3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
  4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
  5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
  6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
  7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
  8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
  9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
  10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
  11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
  12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
  13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
  14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
  15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
 12. Podpisy elektroniczne
  1. Podpisywanie dokumentów PDF
  2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
  3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
  4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
  5. Podpisy oparte na certyfikacie
  6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
  7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
  8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
 13. Drukowanie
  1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
  2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
  3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
  4. Drukowanie do pliku PDF
  5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
  6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
 14. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
  1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
  2. Funkcje dostępności w plikach PDF
  3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
  4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
  5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
  6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
 15. Wyszukiwanie i indeksowanie
  1. Tworzenie indeksów PDF
  2. Przeszukiwanie plików PDF
 16. Multimedia i modele 3D
  1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
  2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
  3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
  4. Praca z modelami 3D
  5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
  6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
  7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
  8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
  9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
  10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
  11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
 17. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
  1. Omówienie narzędzi drukowania
  2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
  3. Podgląd wyjściowy
  4. Spłaszczanie przezroczystości
  5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
  6. Zalewkowanie kolorów
 18. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
  2. Profile inspekcji wstępnej
  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
  4. Raporty inspekcji wstępnej
  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
  12. Zmienne inspekcji wstępnych
 19. Zarządzanie kolorami
  1. Utrzymywanie spójności kolorów
  2. Ustawienia kolorów
  3. Zarządzanie kolorami dokumentów
  4. Praca z profilami kolorów
  5. Omówienie zarządzania kolorami
Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat. Jeśli korzystasz z programu Acrobat 2017 lub Acrobat Classic (2015), zobacz artykuł Podstawy pracy z przestrzenią roboczą | Acrobat 2017, Acrobat Classic (2015).

Omówienie obszaru roboczego

Interfejs użytkownika programu Adobe Acrobat działa w trzech widokach: Strona główna, Narzędzia oraz Dokument.

Ponadto widok dokumentu może mieć jeden z dwóch interfejsów – interfejs z widokiem pojedynczego dokumentu (widok jednego dokumentu naraz) lub interfejs z widokiem wielu dokumentów (interfejs z kartami do wyświetlania wielu plików PDF).

Strona główna

Jest to pierwsza strona, która zostaje wyświetlona, jeśli w programie Acrobat nie otwarto żadnego pliku PDF.

Narzędzia

Jest to  miejsce  odkrywania narzędzi  dostępnych  w programie Acrobat. Wszystkie narzędzia programu Acrobat są pokazane w tym widoku.

Dokument

Jest to widok domyślny wyświetlany po otwarciu dokumentu w programie Acrobat. Po otwarciu wielu dokumentów każdy dokument otwiera się jako karta w tym samym oknie aplikacji.

Strona główna

Jest to pierwsza strona, która zostaje wyświetlona, jeśli w programie Acrobat nie otwarto żadnego pliku PDF. Widok strony głównej umożliwia szybki dostęp do ostatnio używanych plików, udostępnionych plików, najczęściej używanych narzędzi, zadań do wykonania i kont w usługach przechowywania.

Ujednolicony widok strony głównej

A. Ostatnio używane pliki B. Karty oznaczone gwiazdką C. Karty dla początkujących D. Wyszukiwanie plików E. Powiadomienia F. Panel kontekstowy G. Pliki udostępnione przez Ciebie i inne osoby H. Umowy udostępnione do podpisu 

Ujednolicona lista plików udostępnionych użytkownikowi lub udostępnionych przez użytkownika do przeglądania, recenzji i podpisania, a także pliki otwarte do przeglądania na komputerze, w usłudze Document Cloud lub zewnętrznej usłudze przechowywania, takiej jak OneDrive, Dropbox, Box, SharePoint lub Dysk Google. Pliki oznaczone są jako: Udostępnione przez Ciebie, Nieudostępnione lub Udostępnione przez innych, w zależności od działania podjętego na pliku. Ikona komentarza () obok nazwy udostępnionego pliku wskazuje, że jest to plik recenzji. Jeżeli obok udostępnionego pliku nie ma ikony komentarza (), plik został udostępniony tylko do wyświetlania.

Dla wybranego pliku po prawej stronie zostanie wyświetlony panel szczegółów zawierający podgląd miniatury pliku oraz listę najczęściej używanych narzędzi. Opcja Usuń z listy ostatnio używanych w panelu pozwala selektywnie usuwać pliki z listy ostatnio używanych. Gdy wylogujesz się z programu Acrobat, lista ostatnich plików zostanie wyczyszczona.

 

Uwaga:

W aplikacji mobilnej Acrobat Reader podpisane umowy, które zostały wysłane przez Ciebie do podpisania, nie pojawiają się na liście ostatnio używanych plików. Można jednak zobaczyć powiadomienia oraz karty zadań do wykonania dla tych umów, które oczekują na Twoją finalizację.

Wyświetla pliki oznaczone gwiazdką jako łatwo dostępne karty. Aby wyświetlić wszystkie pliki oznaczone gwiazdką, kliknij kartę Z gwiazdką w panelu po lewej stronie. Dodając do pliku gwiazdkę, oznaczysz go jako ważny do odczytania później na dowolnym urządzeniu. Pliki oznaczone gwiazdką są kopiowane do usługi Document Cloud. Aby ukryć karty plików oznaczonych gwiazdką na stronie głównej programu Acrobat, wybierz kolejno opcje Edytuj > Preferencje. Na karcie Ogólne usuń zaznaczenie opcji Pokaż pliki z gwiazdką na karcie Ostatnio używane.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Oznaczanie gwiazdką ważnych plików i dostęp do nich na różnych urządzeniach.

W tej sekcji znajduje się lista najczęściej używanych narzędzi programu Acrobat, takich jak Utwórz plik PDF, Organizuj strony, Połącz pliki i wiele innych. Umożliwia także ustawienie programu Acrobat jako domyślnej aplikacji dla plików PDF. Aby ukryć szybkie narzędzia, w menu opcji () wybierz Zwiń wszystkie.

Ujednolicone pole wyszukiwania w górnej środkowej części umożliwia wyszukiwanie ostatnio używanych plików, plików usługi Document Cloud i plików udostępnionych przez Ciebie lub inne osoby.

Wyszukiwanie plików

Powiadomienie z dzwonkiem informuje użytkownika o każdej zmianie statusu udostępnionego dokumentu. Wyświetlane są powiadomienia o wszystkich przychodzących i wychodzących żądaniach dokumentów udostępnionych do przeglądania, recenzowania i podpisywania.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz artykuł Powiadomienia usługi Document Cloud.

Pomaga wykonywać czynności na plikach we wszystkich kartach widoku strony głównej za pomocą kontekstowych menu. Po wybraniu pliku po prawej stronie zostanie wyświetlony panel szczegółów zawierający podgląd miniatury pliku, jego lokalizację, oraz listę najczęściej używanych narzędzi. Wybierz dowolne narzędzie, aby wykonać żądaną czynność na pliku.

W widoku Udostępnione możesz monitorować udostępnione pliki i zarządzać nimi. Dla ułatwienia dostępu wszystkie udostępnione pliki są grupowane na podstawie strumienia pracy. Pliki udostępnione przez Ciebie są wymienione w sekcji Udostępnione przez Ciebie, natomiast pliki udostępnione przez innych użytkowników są podane w sekcji Udostępnione przez innych. Dostępne opcje są wyświetlane w prawym panelu po wybraniu pliku.

Uwaga:

W aplikacji mobilnej Acrobat Reader podpisane umowy, które zostały wysłane przez Ciebie do podpisania, nie pojawiają się na liście ostatnio używanych plików. Można jednak zobaczyć powiadomienia oraz karty zadań do wykonania dla tych umów, które oczekują na Twoją finalizację.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików udostępnionych do wyświetlania, recenzowania i podpisywania, patrz:

Jest to ujednolicona lista umów udostępnionych Tobie lub przez Ciebie do podpisania. Możesz śledzić, które umowy zostały wysłane do podpisania, które zostały już podpisane i które czekają na podpis.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Śledzenie umów wysłanych do podpisania.

Konto w usługach przechowywania online

Widok Pamięć wyświetla listę miejsc w trybie offline i online, z których można uzyskać dostęp do plików. Oprócz zasobów komputera lokalnego można mieć dostęp do plików:

 • bezpiecznie przechowywanych w usłudze Adobe Document Cloud za pomocą łącza Document Cloud w panelu po lewej stronie;
 • z konta online, np. Box, Dropbox, Dysku Google, OneDrive lub Microsoft SharePoint. Konta można dodać za pomocą łącza Dodaj konto w panelu po lewej stronie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Praca z kontami online.

Centrum narzędzi

W tym miejscu można znaleźć i wypróbować narzędzia dostępne w programach Acrobat lub Reader. Wszystkie narzędzia są pogrupowane według kategorii. Po otwarciu pliku i wybraniu narzędzia w widoku dokumentu zostaną wyświetlone polecenia lub paski narzędzi przewidziane dla danego narzędzia.

Niektóre narzędzia można również otwierać bez konieczności otwierania dokumentu. Podczas otwierania narzędzia, które wymaga otwarcia dokumentu, zostanie wyświetlony monit o konieczności wybrania dokumentu.

Centrum narzędzi w programie Acrobat
Centrum narzędzi wyświetla listę wszystkich narzędzi według kategorii. Skróty narzędzi są wyświetlane w panelu po prawej stronie.

Dodawanie skrótów narzędzi do panelu po prawej stronie lub ich usuwanie

Aby dodać skrót narzędzia do panelu po prawej stronie, kliknij przycisk Dodaj poniżej nazwy narzędzia. 

Dodaj do prawego panelu

Alternatywnie, aby dodać narzędzie, przeciągnij narzędzie do prawego panelu.

Aby usunąć skrót narzędzia z panelu po prawej stronie, kliknij strzałkę w dół obok przycisku Otwórz poniżej nazwy narzędzia, a następnie wybierz opcję Usuń skrót.

Usuń skrót z prawego panelu

Ewentualnie można usunąć skrót, klikając symbol „x” dla skrótu w panelu po prawej stronie.

Skrót Połącz pliki

Widok dokumentu

Domyślnie ustawiony jest interfejs z kartami do wyświetlania wielu plików PDF. Po otwarciu wielu dokumentów PDF każdy z nich otwiera się jako karta w tym samym oknie aplikacji. Można zmieniać karty wyświetlane na górze – nazwa zakładki jest taka sama jak nazwa pliku wyświetlanego w tej zakładce. W przypadku, gdy otwarta jest duża liczba dokumentów i nie mieszczą się one w widoku dokumentu, przyciski Wstecz i Dalej są wyświetlane po prawej, aby umożliwić nawigowanie między kartami dokumentów.

Pasek menu oraz pasek narzędziowy są widoczne u góry obszaru roboczego. Na środku obszaru roboczego samodzielnej aplikacji znajduje się panel dokumentu, po lewej stronie – panel nawigacji, a po prawej – panel narzędzi lub zadań. Na panelu dokumentu są wyświetlane pliki PDF. Panel nawigacji po lewej stronie pomaga przeglądać zawartość pliku PDF i wykonywać na nim operacje. Paski narzędziowe umieszczone w górnej części okna zawierają inne kontrolki umożliwiające pracę z plikiem PDF.

Widok dokumentu z kartami do przeglądania wielu plików PDF
Widok dokumentu z kartami do przeglądania wielu plików PDF

Uwaga:

Jeśli chcesz wyłączyć widok kart i wrócić do widoku pojedynczego dokumentu, wybierz opcję Edycja > Preferencje > Ogólne i usuń zaznaczenie preferencji Otwórz dokumenty jako nowe zakładki w tym samym oknie (wymagane ponowne uruchomienie). Uruchom ponownie program Acrobat.

Wyświetlanie motywów w programie Acrobat

Ogólny wygląd programu Acrobat można zmienić, ustawiając motywy wyświetlania. Aby wybrać motyw, przejdź do menu Widok > Wyświetl motyw, a następnie wybierz jeden z poniższych motywów:

 • Motyw systemuprogram Acrobat zmieni interfejs użytkownika zgodnie z motywem systemu operacyjnego. Jeśli motyw systemu operacyjnego zostanie zmieniony podczas działania programu Acrobat, motyw programu Acrobat również zostanie zaktualizowany.
 • Jasnoszary — jest to domyślny motyw używany przez program Acrobat. Wszystkie elementy interfejsu użytkownika i tło dokumentu są wyświetlane w kolorze jasnoszarym.
 • Ciemnoszary — ustawienie tego motywu poprawia ergonomię wizualną, zmniejszając zmęczenie oczu i poprawia korzystania z ekranu w ciemnym otoczeniu. Do tego oszczędza energię baterii. Motyw ten uwzględnia teraz też górne menu, menu kontekstowe na stronie, pasek przewijania i panel komentarzy.
Wyświetlanie motywów

Menu Acrobat są najczęściej widoczne i dostępne w czasie pracy. Można je ukryć, korzystając z polecenia Widok > Pokaż/Ukryj > Pasek menu. Jednak jedynym sposobem na ich odzyskanie jest naciśnięcie klawisza F9 (Windows) lub kombinacji Shift+Command+M (Mac OS).

W odróżnieniu od menu pojawiających się u góry ekranu, menu kontekstowe wyświetlają polecenia związane z aktywnym narzędziem lub zaznaczeniem. Menu kontekstowych można używać do szybkiego wybierania najczęściej używanych poleceń. Przykład: po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w obszarze paska narzędziowego, menu kontekstowe wyświetla te same opcje, które są dostępne po kliknięciu polecenia Widok > Pokaż/Ukryj > Elementy paska narzędziowego.

 1. Umieść wskaźnik nad dokumentem, obiektem lub panelem.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy.

Uwaga:

(Mac OS) Jeśli nie posiadasz dwuprzyciskowej myszy, możesz wyświetlić menu kontekstowe, wciskając klawisz Control przed kliknięciem przyciskiem myszy.

Paski narzędziowe

Początkowo można nie zauważyć różnych narzędzi na pasku narzędziowym. W celu ułatwienia dostępu do narzędzi można dodać je do paska narzędziowego.

Aby dodać narzędzia do paska narzędziowego, kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pasku narzędziowym i wybierz narzędzie, które ma być tam wyświetlane.

Wybierz narzędzia, które mają być wyświetlane

Narzędzia podręczne

Na pasku narzędzi podręcznych można umieścić najczęściej używane narzędzia z panelu Narzędzia.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pasku narzędziowym i wybierz polecenie Konfiguruj szybkie narzędzia.

 2. W oknie dialogowym Konfiguruj szybkie narzędzia wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Aby dodać narzędzie, wybierz je w lewym panelu i kliknij ikonę strzałki w górę .

  • Aby usunąć narzędzie, zaznacz jego ikonę i kliknij ikonę Usuń .

  • Aby zmienić położenie narzędzia w pasku narzędziowym, wybierz jego ikonę i kliknij przycisk lub .

  • Aby dodać linię pionową, która oddzieli grupy narzędzi, kliknij .

Dostosowywanie pozycji klastra szybkich narzędzi

Przeciągnij i upuść klaster szybkich narzędzi, aby dostosować jego położenie na pasku narzędzi. Umieść kursor myszy nad klastrem narzędzi, aby wyświetlić strzałkę przeciągania (w czterech kierunkach). Następnie kliknij i przeciągnij, aby przeciągnąć klaster szybkich narzędzi na lewo od paska narzędzi. Pozycja klastra szybkich narzędzi jest zachowywana między sesjami.

Umieść kursor myszy nad klastrem szybkich narzędzi, aby wyświetlić strzałkę przeciągania
Klaster szybkich narzędzi po prawej stronie paska narzędzi podręcznych

Klaster szybkich narzędzi przeciągnięty na lewo od paska narzędzi podręcznych
Klaster szybkich narzędzi przeciągnięty na lewo od paska narzędzi podręcznych

Narzędzia podręczne

Do paska narzędziowego Popularne narzędzia można dodawać narzędzia.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce na pasku narzędziowym.

 2. Wybierz narzędzie z menu.

 3. Aby usunąć narzędzie z paska narzędziowego, kliknij narzędzie prawym przyciskiem myszy i odznacz je z menu.

Ukrywanie i pokazywanie pasków narzędziowych

Jeśli wykonywane zadanie nie wymaga stosowania narzędzi z paska narzędziowego, można go zamknąć, aby uporządkować obszar roboczy. Jeśli otwartych jest kilka plików PDF, to każdy z nich może mieć swoje niezależne paski narzędziowe. Dostosowane ustawienia zmieniają się w zależności od wyświetlanego pliku PDF.

 • Aby ukryć wszystkie paski narzędziowe, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Elementy paska narzędziowego > Ukryj paski narzędziowe.
 • Aby przywrócić domyślną konfigurację pasków narzędziowych, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Elementy paska narzędziowego > Wyzeruj paski narzędziowe.
Uwaga:

Jeśli ukryto wszystkie paski narzędziowe, można pokazać je ponownie, naciskając klawisz F (Windows) lub kombinację 8 (Macintosh).

Wybieranie narzędzia

Domyślnie, narzędzie Zaznaczanie  jest aktywne przy otwieraniu programu Acrobat, ponieważ jest to najbardziej uniwersalne z narzędzi.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz narzędzie w pasku narzędziowym.

  • Wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Elementy paska narzędziowego > [nazwa paska narzędziowego] > [narzędzie].

Tworzenie narzędzi niestandardowych

Użytkownik może stworzyć własny zbiór niestandardowych funkcji programu Acrobat, a następnie zapisać i udostępnić go innym osobom. Zapewnia to szybki dostęp do najczęściej używanych narzędzi i poleceń.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Utwórz narzędzie niestandardowe.

 2. Aby dostosować pasek narzędzi, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać narzędzie do paska, kliknij panel po lewej stronie, wybierz żądane narzędzie i kliknij ikonę Dodaj do paska narzędzi .

  • Aby usunąć narzędzie z zestawu paska narzędzi, zaznacz jego ikonę i kliknij ikonę Usuń .

  • Aby zmienić położenie narzędzia na pasku, wybierz jego ikonę i kliknij ikonę przesunięcia w lewo  lub przesunięcia w prawo .

  • Aby dodać pionową linię w celu oddzielenia grup narzędzi na pasku narzędzi, kliknij ikonę Dodaj linię pionową .

  Tworzenie okna dialogowego dla narzędzia niestandardowego
  Tworzenie okna dialogowego dla narzędzia niestandardowego

  A. Zmiana kolejności lub usuwanie narzędzi w pasku narzędziowym B. Dodawanie niestandardowych paneli, instrukcji lub linii podzielników między narzędziami C. Zmiana nazwy, reorganizacja lub usuwanie narzędzi D. Dodawanie do paska narzędzi u góry lub zbioru narzędzi niestandardowych po prawej 

 3. Aby dostosować narzędzia w zbiorze niestandardowym, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać narzędzie do zbioru niestandardowego, kliknij panel po lewej, po czym kliknij ikonę Dodaj do zbioru niestandardowego .

  • Aby utworzyć własny panel, kliknij ikonę Dodaj sekcję po prawej. Nadaj nazwę panelu i kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby dodać narzędzie do panelu, zaznacz panel po prawej, wybierz narzędzie z lewej i kliknij ikonę Dodaj do zbioru niestandardowego .

  • Aby usunąć narzędzie ze zbioru, zaznacz jego ikonę i kliknij ikonę Usuń .

  • Aby zmienić położenie narzędzia, zaznacz je po prawej i kliknij ikony strzałek w górę lub w dół .

  • Aby dodać poziomą linię oddzielającą grupy narzędzi, kliknij ikonę Dodaj rozdzielacz .

  • Aby edytować instrukcje lub nazwę sekcji, zaznacz element i kliknij ikonę Edytuj .

 4. Po skompletowaniu zestawu narzędzi kliknij Zapisz. Następnie wprowadź nazwę zestawu i kliknij ponownie Zapisz.

  Utworzone narzędzie niestandardowe zostanie dodane do Centrum narzędzi. Aby otworzyć narzędzie, wybierz Narzędzia > [nazwa narzędzia niestandardowego].

Edycja, usuwanie, zmiana nazwy lub udostępnianie narzędzia niestandardowego

Możesz edytować, zmieniać nazwę, kopiować, usuwać, reorganizować lub udostępniać zbiory narzędzi. Możesz ustawić kolejność widoczności zestawów narzędzi w menu Dostosuj, przesuwając je w górę lub w dół listy. Opcje Importuj oraz Eksportuj pozwalają na udostępnianie zestawów narzędzi z innymi członkami grupy roboczej.

 • Wybierz polecenie Narzędzia > [nazwa narzędzia niestandardowego] > kliknij przycisk strzałki w dół, a następnie wybierz odpowiednią opcję.
Opcje zarządzania narzędziem niestandardowym
Opcje zarządzania narzędziem niestandardowym

Panel nawigacji to obszar, w którym mogą być wyświetlane dodatkowe sekcje ułatwiające nawigację. W panelu nawigacji mogą być wyświetlane przydatne narzędzia. Przykład: Panel Miniatury stron zawiera miniatury poszczególnych stron pliku. Kliknięcie miniatury powoduje otwarcie odpowiadającej jej strony w dokumencie.

Podczas otwierania pliku PDF panel nawigacji jest domyślnie zamknięty, ale przyciski po lewej stronie obszaru roboczego umożliwiają dostęp do różnych paneli (np. przycisków paneli Miniatury stron  lub Zakładki ). Po uruchomieniu programu Acrobat (bez otwartego pliku PDF) panel nawigacji jest niedostępny.

Wyświetlanie lub ukrywanie panelu nawigacji

 1. Aby otworzyć panel nawigacji, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij jeden z przycisków panelu po lewej stronie obszaru roboczego, aby otworzyć ten panel.

  • Wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Pokaż panel nawigacji.

 2. Aby zamknąć panel nawigacji, wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Kliknij przycisk aktualnie otwartego panelu w panelu nawigacyjnym.

  • Wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Ukryj panel nawigacji.

Uwaga:

Autor pliku PDF może określić zawartość niektórych paneli nawigacyjnych lub opróżnić je.

Zmiana obszaru wyświetlania dla paneli nawigacyjnych

Wszystkie panele nawigacji, jak np. panel Zakładki, wyświetlane są w kolumnie po lewej stronie obszaru roboczego.

 • Aby zmienić szerokość panelu nawigacji, przeciągnij jego prawą krawędź.

 • Aby wyświetlić inny panel, wybierz przycisk panelu po lewej stronie.

Opcje w panelu nawigacji

W lewym górnym rogu każdego panelu nawigacyjnego jest dostępne menu opcji . Lista poleceń dostępnych w tych menu jest zmienna.

Niektóre panele zawierają także inne przyciski, które mają wpływ na elementy panelu. Elementy tego typu różnią się w zależności od panelu, a w niektórych panelach w ogóle nie występują.

Ustawianie preferencji

W oknie dialogowym Preferencje można konfigurować liczne ustawienia programu, dotyczące między innymi wyświetlania, narzędzi, konwersji, podpisów i wydajności. Po ustawieniu preferencji pozostają one w mocy, dopóki nie zostaną zmienione.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Acrobat/Adobe Acrobat Reader > Preferencje (Mac OS).

 2. W polu Kategorie wybierz typ preferencji, która ma zostać zmodyfikowana.

Przywracanie (odtwarzanie) preferencji

Odtwarzanie folderu preferencji programu Acrobat (Windows)

Odtwarzanie folderu preferencji programu Acrobat pozwala wyeliminować problemy, które mogą powodować uszkodzone pliki preferencji. Większość problemów powodują uszkodzone pliki preferencji, choć większość preferencji programu Acrobat jest przechowywana w rejestrze.

Uwaga:

Rozwiązanie to usuwa niestandardowe ustawienia dotyczące współpracy, skryptów JavaScript, zabezpieczeń, stempli, zarządzania kolorami, autowypełniania i modułu uaktualnień.

 1. Zamknij program Acrobat.

 2. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu Preferencje:

  • (Windows 10, 8 lub 7) C:\Users\[nazwa_użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\[wersja]

  Uwaga:

  Jeśli w systemie Windows 10 lub 8 nie widzisz folderu AppData, kliknij menu Widok na wstążce w Eksploratorze Windows i zaznacz pole Ukryte elementy w sekcji Pokaż/Ukryj.

 3. Przenieś folder Preferencje do innego miejsca (na przykład C:\Temp).

 4. Uruchom ponownie program Acrobat.

Jeśli problem wystąpi ponownie po odtworzeniu folderu preferencji programu Acrobat, oznacza to, że jego źródłem nie jest folder preferencji. Aby przywrócić ustawienia niestandardowe, przywróć przeniesiony folder do jego pierwotnej lokalizacji. Następnie kliknij Tak na wszystkie, aby zastąpić nowy folder preferencji.

Odtwarzanie plików preferencji programu Acrobat (Mac OS)

Pliki preferencji programu Acrobat można odtworzyć w celu wyeliminowania problemów powodowanych przez uszkodzone pliki preferencji.

Uwaga:

Przywrócenie plików preferencji programu Acrobat przywraca ustawienia domyślne.

 1. Zamknij program Acrobat.

 2. Przenieś następujące pliki z folderu Users/[Nazwa użytkownika]/Library/Preferences na pulpit.

  • Pliki „WebCapture cookie” programu Acrobat

  • com.adobe.Acrobat.Pro.plist lub com.adobe.Acrobat.Pro_x86_9.0.plist

  • Preferencje programu Acrobat Distiller oraz com.adobe.Acrobat.Pro.plist (jeśli rozwiązujesz problemy dotyczące programu Distiller)

  • Folder Acrobat zawierający preferencje formularzy (MRUFormsList), współpracy (OfflineDocs) oraz ustawień kolorów (AcrobatColor Settings.csf)

 3. Uruchom ponownie program Acrobat

Jeśli problem wystąpi ponownie po odtworzeniu plików preferencji, oznacza to, że jego źródłem nie są pliki preferencji. Aby przywrócić ustawienia niestandardowe, przywróć przeniesione pliki do ich pierwotnej lokalizacji. W przypadku wyświetlenia ostrzeżenia „A newer item named [filename] already exists in this location. Do you want to replace it with the older one you're moving?” kliknij OK.

W polu Kategorie wybierz typ preferencji, którą chcesz zmodyfikować.

Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Acrobat/Adobe Acrobat Reader > Preferencje (Mac OS).

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto