Informacje o przedłużaniu lub wznawianiu okresu subskrypcji usługi, a także instrukcje reaktywacji subskrypcji nieaktywnej.

Odnowienie lub przedłużenie subskrypcji

Jeśli dane rozliczeniowe są aktualne, subskrypcje będą odnawiane automatycznie. Ponadto można przedłużyć subskrypcję za pomocą karty przedpłaconej, zmienić metodę płatności, przejść na inny plan lub dodać nowe możliwości do obecnego planu.

Aktualizacja danych rozliczeniowych (użytkownicy indywidualni) lub przedłużenie subskrypcji za pomocą karty przedpłaconej

Aktualizacja danych karty kredytowej

Informacje rozliczeniowe i aktywne subskrypcje można przejrzeć w sekcji Plany i produkty na koncie Adobe ID. Aby zmienić dane karty kredytowej, zobacz Aktualizacja danych karty kredytowej i informacji rozliczeniowych.

Przedłużanie planu subskrypcyjnego z użyciem karty przedpłaconej

Dokonując zakupu w sklepie detalicznym (np. Best Buy), można uiścić z góry opłatę za roczną subskrypcję Creative Cloud. Cena karty przedpłaconej jest taka sama, jak cena zakupu planu rocznego bezpośrednio od firmy Adobe.

Kartę przedpłaconą można wykorzystać do przedłużenia dowolnego planu subskrypcyjnego. Okres subskrypcji zapisany na karcie zostanie dodany do Twojego konta. Jeśli przy zakupie subskrypcji zapłacono kartą kredytową, to okres przedpłaconej subskrypcji zapisany na karcie zostanie natychmiast dodany do konta, natomiast po jego zakończeniu przywrócony zostanie zwykły sposób rozliczeń.

  1. Przejdź na stronę http://creative.adobe.com/redeem i zaloguj się.

  2. Wprowadź kod wskazany na odwrocie karty.

    Wpisz kod realizacji

    Kupując kartę przedpłaconą, upewnij się, że obowiązuje ona w odniesieniu do odpowiedniego regionu i planu subskrypcyjnego. Za pomocą przedpłaconej karty Creative Cloud nie można na przykład przedłużyć planu subskrypcyjnego Pojedyncza aplikacja. Karty przedpłaconej dla uczniów i nauczycieli można natomiast użyć wyłącznie do przedłużenia subskrypcji ucznia lub nauczyciela.

Aktualizacja danych rozliczeniowych (zespoły)

Zakup bezpośredni

Jeśli informacje rozliczeniowe konta Creative Cloud dla zespołów są aktualne, nie trzeba podejmować żadnych działań. Plan zostanie automatycznie odnowiony według aktualnej ceny oferty.

Przed datą odnowienia główny administrator konta otrzyma powiadomienie pocztą elektroniczną. Administrator może wówczas uaktualnić informacje o liczbie zamawianych stanowisk w ramach licencji zespołowej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli jesteś administratorem głównym, możesz uaktualnić dane rozliczeniowe konta Adobe ID w sekcji Plany i produkty.

Plan subskrypcyjny Creative Cloud dla zespołów

Adobe VIP

Aby przedłużyć lub odnowić udział w programie Adobe VIP, skontaktuj się ze sprzedawcą. Jeśli jesteś administratorem, dane kontaktowe sprzedawcy możesz sprawdzić na stronie konta Adobe ID w sekcji Plany i produkty.

Uzupełnienie planu lub przejście na inny

Można również zmienić rodzaj subskrypcji, np. z miesięcznej na roczną. Zobacz Zmiana planu subskrypcyjnego Creative Cloud. Plan subskrypcyjny można rozszerzyć, na przykład przechodząc z planu Pojedyncza aplikacja na plan Wszystkie aplikacje usługi Creative Cloud. Można także rozszerzyć plan przestrzeni dyskowej Creative Cloud.

Wznowienie nieaktywnej subskrypcji

Jeśli Twoja subskrypcja Creative Cloud wygasła, możesz ją łatwo wznowić. W przypadku braku wpłaty podejmowane są dalsze próby rozliczenia tej kwoty po upływie terminu płatności. Jeśli jednak płatność nadal nie zostanie zrealizowana, konto Creative Cloud zostanie zdezaktywowane, a jego płatne funkcje przestaną być dostępne.

Uiszczenie opłaty za plan

Jeśli opłata za plan nie została uiszczona, można wznowić subskrypcję, inicjując proces płatności za nią. Więcej informacji: Nieuiszczona płatność za subskrypcję. Jak można ponownie inicjować płatność?

Kupno nowego planu

Można się także zalogować na to samo konto Adobe ID i kupić nowy plan:

  • Creative Cloud dla pojedynczych użytkowników: kup nową subskrypcję na stronie /http://creative.adobe.com/plans/.
  • Creative Cloud dla zespołów (zakup bezpośredni): kup nową subskrypcję na stronie /http://creative.adobe.com/plans/.
  • Creative Cloud dla zespołów (program Adobe VIP): skontaktuj się ze sprzedawcą lub opiekunem konta.

Gdy płatność zostanie zaakceptowana, należy się wylogować z usługi Creative Cloud i zalogować ponownie, aby zresetować licencję.

Uruchom aplikację Creative Cloud Desktop, kliknij ikonę kółka zębatego i wybierz polecenia Preferencje > Ogólne > Wyloguj się. Na następnym ekranie zaloguj się ponownie, używając swojego identyfikatora Adobe ID i hasła. Szczegółowe instrukcje: Logowanie i wylogowywanie się w celu aktywacji aplikacji Creative Cloud.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online