Informacje o przedłużaniu lub wznawianiu okresu subskrypcji usługi, a także instrukcje reaktywacji subskrypcji nieaktywnej.

Odnowienie lub przedłużenie subskrypcji

Użytkownicy indywidualni

Jeśli dane rozliczeniowe są aktualne, subskrypcje będą odnawiane automatycznie. Można również przedłużyć plan subskrypcyjny z użyciem karty przedpłaconej. 

Uaktualnianie danych rozliczeniowych

Informacje rozliczeniowe i aktywne subskrypcje można przejrzeć w sekcji Plany i produkty na koncie Adobe ID. Aby zmienić dane karty kredytowej, zobacz Aktualizacja danych karty kredytowej i informacji rozliczeniowych.

Przedłużanie planu subskrypcyjnego z użyciem karty przedpłaconej

Kartę przedpłaconą można wykorzystać do przedłużenia dowolnego planu subskrypcyjnego. Okres subskrypcji zapisany na karcie zostanie dodany do Twojego konta. Jeśli przy zakupie subskrypcji zapłacono kartą kredytową, to okres przedpłaconej subskrypcji zapisany na karcie zostanie natychmiast dodany do konta, natomiast po jego zakończeniu przywrócony zostanie zwykły sposób rozliczeń.

 1. Przejdź na stronę http://creative.adobe.com/redeem i zaloguj się.

 2. Wprowadź kod wskazany na odwrocie karty.

  Wpisz kod realizacji

  Uwaga:

  Kupując kartę przedpłaconą, upewnij się, że obowiązuje ona w odniesieniu do odpowiedniego regionu i planu subskrypcyjnego. Za pomocą przedpłaconej karty Creative Cloud nie można na przykład przedłużyć planu subskrypcyjnego Pojedyncza aplikacja. Karty przedpłaconej dla uczniów i nauczycieli można natomiast użyć wyłącznie do przedłużenia subskrypcji ucznia lub nauczyciela.

Wideo: Odnowienie lub ponowne uruchomienie planu subskrypcyjnego z użyciem karty przedpłaconej

Wideo: Odnowienie lub ponowne uruchomienie planu subskrypcyjnego z użyciem karty przedpłaconej
Adobe Customer Care

Więcej informacji na temat kodów realizacji można znaleźć na stronie Pomoc dotycząca kodów realizacji.

Dla zespołów

Zakup bezpośredni

Aktualizacja informacji rozliczeniowych Jeśli informacje rozliczeniowe konta Creative Cloud dla zespołów są aktualne, nie trzeba podejmować żadnych działań. Plan zostanie automatycznie odnowiony według aktualnej ceny oferty.

Przed datą odnowienia główny administrator konta otrzyma powiadomienie pocztą elektroniczną. Administrator może wówczas uaktualnić informacje o liczbie zamawianych stanowisk w ramach licencji zespołowej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli jesteś administratorem głównym, możesz uaktualnić dane rozliczeniowe konta Adobe ID w sekcji Plany i produkty.

Plan subskrypcyjny Creative Cloud dla zespołów

Adobe Value Incentive Plan (VIP)

Kontakt ze sprzedawcą Aby przedłużyć lub odnowić plan Adobe VIP, skontaktuj się ze sprzedawcą. Jeśli jesteś administratorem, dane kontaktowe sprzedawcy możesz sprawdzić na stronie konta Adobe ID w sekcji Plany i produkty.

Wznowienie nieaktywnej subskrypcji

Jeśli Twoja subskrypcja Creative Cloud wygasła, możesz ją łatwo wznowić. W przypadku braku wpłaty podejmowane są dalsze próby rozliczenia tej kwoty po upływie terminu płatności. Jeśli jednak płatność nadal nie zostanie zrealizowana, konto Creative Cloud zostanie zdezaktywowane, a jego płatne funkcje przestaną być dostępne.

Uiszczenie opłaty za plan

Jeśli opłata za plan nie została uiszczona, można wznowić subskrypcję, inicjując proces płatności za nią. Więcej informacji: Nieuiszczona płatność za subskrypcję. Jak można ponownie inicjować płatność?

Chcesz kupić lub zmienić plan?

Kupno planu

Można się zalogować na to samo konto Adobe ID i kupić nowy plan:

 • Creative Cloud dla pojedynczych użytkowników: kup nową subskrypcję na stronie /http://creative.adobe.com/plans/.
 • Creative Cloud dla zespołów (zakup bezpośredni): kup nową subskrypcję na stronie /http://creative.adobe.com/plans/.
 • Creative Cloud dla zespołów (program Adobe VIP): skontaktuj się ze sprzedawcą lub opiekunem konta.

Gdy płatność zostanie zaakceptowana, należy się wylogować z usługi Creative Cloud i zalogować ponownie, aby zresetować licencję.

Uruchom aplikację Creative Cloud Desktop, przejdź do menu Profil i kliknij opcję Wyloguj się. Na następnym ekranie zaloguj się ponownie, używając swojego identyfikatora Adobe ID i hasła. Szczegółowe instrukcje: Logowanie i wylogowywanie się w celu aktywacji aplikacji Creative Cloud.

Wybierz opcję Wyloguj się z menu Profil

Zmiana lub rozszerzenie planów subskrypcyjnych

Informacje o zmianie planu subskrypcyjnego podano w artykule Zmiana planu Creative Cloud. Plan subskrypcyjny można rozszerzyć, na przykład przechodząc z planu Pojedyncza aplikacja na plan Wszystkie aplikacje usługi Creative Cloud. Można także rozszerzyć plan przestrzeni dyskowej Creative Cloud.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online