Dowiedz się, jak zaktualizować konto i dokonać ponownej płatności, jeśli nie udało się jej wykonać.

Ile mam czasu na poprawę płatności?

Po odrzuceniu płatności aplikacje Creative Cloud są dostępne przez kolejne 21 dni. Jeśli nie uaktualnisz do tego czasu informacji rozliczeniowych, subskrypcja zostanie zawieszona 21 dnia.

Sprawdzanie i poprawianie informacji o płatności

Najczęstszymi przyczynami niepowodzenia płatności są:

 • Utrata ważności karty.
 • Otrzymanie nowej karty.
 • Zmiana danych osobowych.

Przejrzyj informacje rozliczeniowe i w razie konieczności edytuj je:

 1. Zaloguj się na konto Adobe.

 2. W sekcji Moje plany zobaczysz komunikat o błędzie, jeśli plan wygasł lub nie dokonano płatności. Kliknij opcję Edytuj informacje o płatności.

  Okno Moje plany
  Okno Moje plany

  Uwaga:

  krajach obsługiwanych przez firmę Digital River, partnera firmy Adobe w zakresie transakcji elektronicznych, należy skontaktować się z nami, aby dokonać ponownej płatności.

 3. W oknie dialogowym, które się pojawi, przejrzyj informacje rozliczeniowe i w razie konieczności edytuj je.

  Edytuj informacje o płatności
  Edytuj informacje o płatności

  Używasz firmowej karty?
  Pamiętaj, żeby wprowadzić imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy właściciela karty, a nie swoje własne. Aby sprawdzić, jakie są prawidłowe imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy, skontaktuj się z posiadaczem karty lub ze swoim działem księgowości.

 4. Kliknij pozycję Zapisz, aby zapisać zmiany (nawet jeśli nie zmieniono danych).

  Uwaga:

  Jeśli ponowna płatność nie zostanie dokonana w ciągu 4 godzin, skontaktuj się z nami.

Potwierdź zdolność kredytową u dostawcy usług płatniczych

Jeśli płacisz kartą kredytową

Po sprawdzeniu informacji dotyczących karty kredytowej skontaktuj się ze swoim bankiem, aby:

 • Sprawdzić, czy nie przekroczono limitu kredytowego. 
 • Zapytać o dzienne limity na wypłaty i zakupy, ponieważ płatności są czasem odrzucane w przypadku ich przekroczenia. 
 • Upewnić się, że nie masz zaległości płatniczych oraz że karta obsługuje transakcje online.
 • Sprawdzić, czy zabezpieczenia banku przed oszustwami nie mają wpływu na używanie karty.

Po rozwiązaniu problemów firma Adobe automatycznie powtórzy transakcję.

Jeśli płacisz za pośrednictwem serwisu PayPal

Skontaktuj się z serwisem PayPal, aby rozwiązać problemy z płatnością. Po rozwiązaniu problemów firma Adobe automatycznie powtórzy transakcję.

Sprawdź, czy dokonano płatności

 1. Aby sprawdzić, czy dokonano płatności, uzyskaj dostęp do konta Adobe.

 2. W lewym okienku kliknij opcję Historia zamówień.  

  Historia zamówień
  Historia zamówień
 3. W sekcji Historia zamówień wybierz numer zamówienia planu członkostwa, który chcesz sprawdzić. 

  Zaksięgowanie płatności na koncie może potrwać do 24 godzin.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online