Rozwiąż problem z niedokonaną lub pominiętą płatnością

Dowiedz się, jak ponownie dokonać płatności, jeśli została odrzucona lub pominięta.

Ile mam czasu na poprawę płatności?

Masz do 30 dni na zaktualizowanie informacji rozliczeniowych od pierwszego niepowodzenia płatności. Subskrypcja zostanie zawieszona w przypadku braku otrzymania płatności w ciągu 30 dni od daty odnowienia.

Jak ponownie dokonać płatności lub aktualizować informacje rozliczeniowe

Jeśli dane karty kredytowej lub płatności uległy zmianie, można je aktualizować. Firma Adobe spróbuje zrealizować płatność za pomocą nowych informacji.

 1. Zaloguj się na stronie https://account.adobe.com/plans.

 2. Wybierz opcję Edytuj informacje rozliczeniowe.

  Edytuj informacje rozliczeniowe

 3. Zaznacz jedną z poniższych opcji:

  • Dodaj nową: Umożliwia płatność za pomocą nowej karty.
  • Edytuj: aktualizuje dane karty lub ponawia płatność tą samą kartą.
  • Powtórz (jeśli jest dostępna): ponawia próbę płatności zarejestrowaną kartą. W tym przypadku można pominąć krok 4.
  Aktualizuj szczegóły płatności
  Wybierz Dodaj nową, aby dodać nową kartę lub Edytuj, aby zaktualizować szczegóły płatności

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Dodaj nową kartę lub aktualizuj dane istniejącej karty

  Aby dodać nową kartę lub zmienić dane istniejącej karty, zaktualizuj wymagane informacje. Następnie wybierz opcję Zapisz.

  Aktualizuj informacje rozliczeniowe
  Aktualizuj dane nowej lub istniejącej karty

  Edytuj dane karty, aby ponowić płatność

  Aby ponownie dokonać płatności tą samą kartą, usuń numer karty i wpisz go ponownie. Następnie wybierz opcję Zapisz.

  Aktualizuj informacje rozliczeniowe
  Usuń i ponownie wpisz numer karty

  Chcesz przełączyć z płatności za pomocą karty kredytowej na płatność w serwisie PayPal? Dowiedz się, jak przejść z płatności kartą kredytową na serwis PayPal

  Używasz firmowej karty?
  Pamiętaj, żeby wprowadzić imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy właściciela karty, a nie swoje własne. Aby sprawdzić, jakie są prawidłowe imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy, skontaktuj się z posiadaczem karty lub ze swoim działem księgowości.

Jak sprawdzić, czy płatność powiodła się

Zaksięgowanie płatności na koncie może potrwać do 24 godzin.

 1. Zaloguj się na stronie https://account.adobe.com/orders.

 2. W sekcji Historia zamówień wybierz numer zamówienia planu członkostwa, który chcesz sprawdzić. 

  Sprawdź historię zamówień

 3. Sprawdź, czy płatność powiodła się.

  Zweryfikuj szczegóły płatności

Nadal występują problemy?

Jeśli nadal nie można dokonać płatności, skontaktuj się bezpośrednio z dostawcą karty. Być może nieoczekiwanie osiągnięto limit kredytu lub konto zostało zablokowane w celu ochrony przed oszustwami. Gdy problem zostanie naprawiony, firma Adobe automatycznie przetworzy płatność

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto