Podręcznik użytkownika Anuluj

Rozwiąż problem z niedokonaną lub pominiętą płatnością

 1. Podręcznik użytkownika Creative Cloud
 2. Wprowadzenie do Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Creative Cloud
  2. Wymagania systemowe Creative Cloud
 3. Pobieranie, instalowanie, konfigurowanie i aktualizacja
  1. Pobieranie aplikacji Creative Cloud
  2. Otwieranie aplikacji Creative Cloud
  3. Przestrzeń robocza Początkowa
  4. Aktualizacja aplikacji Creative Cloud
  5. Zmiana języka aplikacji Creative Cloud
  6. Odinstalowywanie konsoli Creative Cloud
  7. Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud
 4. Zarządzanie kontem
  1. Przekształcanie wersji próbnej Creative Cloud w płatny plan
  2. Resetowanie hasła Adobe
  3. Zmiana planu Adobe
  4. Zmiana danych karty kredytowej i adresu do rozliczeń
  5. Wyświetlanie i pobieranie faktury Adobe albo wysyłanie jej na e-mail
  6. Korygowanie problemu z niepowodzeniem lub brakiem płatności
  7. Anulowanie okresu próbnego lub subskrypcji produktu Adobe
 5. Usługi Creative Cloud
  1. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Fonts w aplikacjach Creative Cloud
  3. Usługa Creative Cloud Market nie jest już dostępna
 6. Usługi współpracy i przestrzeni dyskowej
  1. Co to są pliki w chmurze?
  2. pliki w chmurze | Częste pytania
  3. Tworzenie plików w chmurze lub konwertowanie dokumentów na taki format
  4. Konfigurowanie dokumentów w chmurze do używania w trybie offline
  5. Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w chmurze
  6. Udostępnianie prac do komentowania
  7. Dlaczego nie widzę moich plików w chmurze, pracując w trybie offline?
  8. Biblioteki Creative Cloud
  9. Wspólna praca nad folderami i bibliotekami Creative Cloud
  10. Często zadawane pytania dotyczące usługi współpracy
  11. Synchronizacja plików za pomocą przestrzeni dyskowej w chmurze
  12. Sprawdzanie dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze
  13. Ustawianie opcji synchronizacji
 7. Aplikacje mobilne Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Aplikacje mobilne
  2. Adobe Creative Cloud na urządzenia mobilne
 8. Przedsiębiorstwa i zespoły
  1. Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna dla przedsiębiorstw
  2. Materiały do nauki i pomoc techniczna do rozwiązań dla zespołów
  3. Podręcznik rozpoczynania pracy dla członków zespołu

Dowiedz się, jak ponownie dokonać płatności, jeśli została odrzucona lub pominięta.

Ile mam czasu na poprawę płatności?

Subskrypcja może zostać zawieszona w przypadku braku otrzymania płatności w ciągu 30 dni od daty wymagalności. W przypadku zawieszenia konta nie będziesz mieć dostępu do swoich produktów i usług. Firma Adobe może podjąć wiele prób obciążenia metod płatności należną kwotą.

Jak ponownie dokonać płatności lub aktualizować informacje rozliczeniowe

Jeśli dane karty kredytowej lub płatności uległy zmianie, można je aktualizować. Firma Adobe spróbuje zrealizować płatność za pomocą nowych informacji.

 1. Zaloguj się na stronie https://account.adobe.com/plans.

 2. Wybierz opcję Edytuj rozliczenia i płatności.

  Edytuj informacje rozliczeniowe i płatności

 3. W wyskakującym oknie zaznacz jedną z poniższych opcji:

  • Dodaj nową: Umożliwia płatność za pomocą nowej karty.
  • Edytuj: aktualizuje dane karty lub ponawia płatność tą samą kartą.
  • Powtórz (jeśli jest dostępna): ponawia próbę płatności zarejestrowaną kartą. W tym przypadku można pominąć krok 4.
  Aktualizuj szczegóły płatności
  Wybierz Dodaj nową, aby dodać nową kartę lub Edytuj, aby zaktualizować szczegóły płatności

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Dodaj dane nowej karty

  Aby dodać nową kartę, zaktualizuj wymagane informacje. Następnie wybierz opcję Zapisz.

  Aktualizuj informacje rozliczeniowe
  Zaktualizuj dane nowej karty

  Edytuj dane karty, aby ponowić płatność

  Aby ponownie dokonać płatności tą samą kartą, usuń numer karty i wpisz go ponownie. Następnie wybierz opcję Zapisz.

  Aktualizuj informacje rozliczeniowe
  Usuń i ponownie wpisz numer karty

  Chcesz przełączyć z płatności za pomocą karty kredytowej na płatność w serwisie PayPal? Dowiedz się, jak przejść z płatności kartą kredytową na serwis PayPal

  Używasz karty firmowej?
  Pamiętaj, aby wprowadzić imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy właściciela karty, a nie swoje własne. Aby sprawdzić prawidłowe imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy, skontaktuj się z posiadaczem karty lub ze swoim działem księgowości.

Wideo: Jak ponownie dokonać płatności lub zaktualizować informacje rozliczeniowe

Jak sprawdzić, czy płatność powiodła się

Zaksięgowanie płatności na koncie może potrwać do 24 godzin.

 1. Zaloguj się na stronie https://account.adobe.com/orders.

 2. W sekcji Zamówienia i faktury wybierz opcję Wyświetl faktury, aby zobaczyć numer zamówienia planu członkostwa.

  Wybierz opcję Wyświetl faktury

 3. Sprawdź, czy płatność powiodła się.

  Zweryfikuj szczegóły płatności

Nadal występują problemy?

Jeśli nadal nie można dokonać płatności, skontaktuj się bezpośrednio z dostawcą karty. Być może nieoczekiwanie osiągnięto limit kredytu lub konto zostało zablokowane w celu ochrony przed oszustwami. Gdy problem zostanie naprawiony, firma Adobe automatycznie przetworzy płatność

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto