Användarhandbok Avbryt

Workflow Builder

Lär dig hur du använder arbetsytan Arbetsflöde när du enkelt vill kombinera olika uppgifter, slå ihop dem och skapa egna arbetsflöden som du kan använda flera gånger.

Arbetsytan Arbetsflöde

Arbetsytan Arbetsflöde är tillgänglig i programfältet högst upp. Du kan också växla till arbetsytan Arbetsflöde genom att gå till Windows > Arbetsyta > Arbetsflöde.

Arbetsytan Arbetsflöde

Arbetsytan består av följande paneler:

 • Uppgiftsdiagram: Visas i mitten av arbetsytan. Använd det här utrymmet om du vill lägga till uppgifter i önskad ordning för att bygga upp dina arbetsflöden.
 • Information om arbetsflöde: På höger sida visas information om arbetsflödet och de uppgifter som ingår. Använd den här panelen om du vill namnge förinställningar för arbetsflöde, målmapp för utdata och anpassa uppgiftsinställningarna.
 • Arbetsflödespanelen: Längst ned till vänster, bredvid panelerna Filter och Samlingar finns panelen Arbetsflöde.  Alla förinställningar för arbetsflöde visas här. Längst ned på arbetsflödespanelen finns alternativen Starta arbetsflöde och Visa förlopp.
 • Innehållspanelen visas i mitten, längst ned. Panelerna Mappar och Favoriter visas längst upp till vänster. 

Skapa ditt arbetsflöde

Om du vill börja skapa arbetsflöden går du till arbetsytan Arbetsflöde. Arbetsytan Arbetsflöde ska visas i programfältet tillsammans med andra arbetsytor som Grundläggande, Bibliotek osv. Du kan också byta till arbetsytan Arbetsflöde genom att gå till Windows Arbetsyta Arbetsflöde.

Skapa nytt arbetsflöde

 1. Gör något av följande om du vill skapa en ny förinställning:

  • Klicka på +-ikonen i panelen Arbetsflöde.
  • Klicka på alternativet Skapa arbetsflöde i panelen Arbetsflöde.
  • Om du Ctrl-klickar (macOS) eller högerklickar (Windows) i panelen Arbetsflöde så visas snabbmenyn. Välj Skapa ny förinställning.
  Skapa arbetsflöde

  Skapa ny förinställning

 2. En ny arbetsflödesförinställning med namnet Mitt arbetsflöde visas på panelen Arbetsflöde.

Lägga till uppgifter i arbetsflödet

När det tomma arbetsflödet har skapats kan du lägga till de uppgifter du vill ha med och börja sätta ihop arbetsflödet.

 1. Gör något av följande för att lägga till en uppgift:

  • Klicka på Lägg till uppgift i avsnittet Uppgiftsdiagram.
  • Klicka på +-ikonen längst ned till vänster i avsnittet Uppgiftsdiagram.
  Lägg till en uppgift

 2. Välj från listan med tillgängliga uppgifter – Satsvis ändring av namn, Ändra format, Ändra storlek till och Använd metadata och lägg till dem i önskad ordning för att bygga upp ditt arbetsflöde. 

Ange information om arbetsflödet och uppgifterna

I avsnittet Information om arbetsflöde kan du ange förinställningsnamn för arbetsflödealternativ för att spara arbetsflöde (utdataplats) och information om uppgiften baserat på vilken uppgift det gäller.

Förinställningsnamn för arbetsflöde

 • Förinställningsnamn: Ange namnet på arbetsflödesförinställningen.
Förinställningsnamn för arbetsflöde

Obs!

Alternativet Spara skriver över den befintliga förinställningen. Om du vill skapa en kopia av ett arbetsflöde högerklickar du på det för att först duplicera arbetsflödesförinställningen och sedan redigera och spara den. 

 

Alternativ för att spara arbetsflöde

 • Spara som: Expandera alternativet i listrutan om du vill välja en plats – Ursprunglig filplats och Specifik mapp.
 • Om du väljer alternativet Specifik mapp kan du sedan använda fältet Bläddra om du vill ange en plats för de exporterade filerna. 
 • Aktivera kryssrutan med namnet Spara till undermapp och ange ett namn om du vill specificera en plats för undermapp. 
 • Du kan också Hantera konflikter genom att välja något av alternativen i listrutan – Skapa unikt filnamn, Skriv över befintlig fil eller Hoppa över fil.
Alternativ för att spara arbetsflöde

Uppgiftsdetaljer

Ändra format

Använd det här alternativet om du vill ändra format med panelen Arbetsflöde. Bridge har stöd för export av JPEG, DNG, TIFF och PNG för konvertering.

Ändra format

Använd metadata:

 • Inkludera ursprungliga metadata: Markera den här kryssrutan och använd listrutan om du vill välja bland de metadata som associeras med filer som du vill behålla.
 • Markera kryssrutan Ta bort platsinformation om du vill ta bort platsspecifika metadata från de sparade filerna.
 • Använd metadatamall: Markera den här kryssrutan och välj något av följande fält:
  • Namn: Välj några tillgängliga metadata i listrutan Namn. 
  • Metod: Välj en metod – Lägg till metadata eller Ersätt metadata.
  • Ytterligare nyckelord (åtskilda med semikolon): Lägg till ytterligare nyckelord till de filer du vill exportera med det här fältet.

Mer information om hur du använder metadatamallar finns i Arbeta med metadatamallar.

Använd metadata

Ändra storlek till

Det här alternativet gäller endast JPEG, PNG och TIFF.

 • Skalförändra bild: Välj det här alternativet om du vill ställa in skalningsprocent.
 • Ändra storlek till: Välj det här alternativet om du vill ändra storlek på objekt så att de passar i eller fyller ett rektangulärt målområde och ställ in måtten. Du kan ändra storlek på bilder baserat på bildernas långsida, kortsida eller bredd och höjd
  • När du väljer Anpassa kan du anpassa bilden så att storleken ändras efter bildens långsida, kortsida eller bredd och höjd.
   1. Långsida: Du kan ändra mått och upplösning manuellt innan du ändrar storlek på dina bilder.
   2. Kortsida: Du kan ändra mått och upplösning manuellt innan du ändrar storlek på dina bilder.
   3. Bredd och höjd: Du kan ändra bredd, höjd och upplösning manuellt innan du ändrar storlek på dina bilder. När du väljer bredd och höjd som alternativ för anpassning ändras storleken på din bild efter en målrektangel.
  • När du väljer Fyll kan du ändra storlek efter bredd och höjd. Du kan även visa miniatyrbilder och se den ursprungliga och nya storleken på bilderna under varje miniatyrbild.
  • Du kan ange bildens upplösning i Pixlar/tum eller Pixlar/cm och mått i pixlar/tum/cm.
 • Förstora inte:  Välj det här alternativet för att se till att bilden inte förstoras när du ändrar storlek på den. 
 • Omsamplingsmetod: Välj en tillgänglig Omsamplingsmetod – Bilinjär, Bikubisk (passar bäst för mjuka övertoningar) eller Bikubisk skarpare (passar bäst vid förminskning).
Ändra storlek till

Satsvis ändring av namn

 • Förinställningsnamn: Markera en förinställning på menyn Förinställningar om du vill ändra namn enligt ofta använda namnscheman. Viktigt: Förinställningar för satsvis ändring av namn används som referens i Workflow Builder. Alla ändringar som görs i inställningarna för namnbyte måste sparas först för att kunna väljas i arbetsflödet.

  Varning:
  • Om du ändrar en förinställning för satsvis ändring av namn utanför Workflow Builder och om förinställningen sedan refereras till i ett arbetsflöde kommer de ändringar som gjorts i förinställningen satsvis ändring av namn att användas.
  • Om du tar bort en förinställning för satsvis ändring av namn utanför Workflow Builder försvinner den förinställda referensen ur arbetsflödet.
 • Nytt filnamn Välj element från menyerna och skapa nya filnamn genom att skriva in text när du uppmanas till det. Klicka på plusikonen (+) eller ikonen Ta bort ( ) om du vill lägga till eller ta bort element. 
 • Alternativ: Välj Behåll aktuellt filnamn i XMP-metadata om du vill behålla det ursprungliga filnamnet i filens metadata. För Kompatibilitet väljer du det operativsystem som du vill att de namnändrade filerna ska vara kompatibla med. Det aktuella operativsystemet är markerat som standard, och du kan inte avmarkera det.
Obs!

När du anger arbetsflödesinformationen, uppgiftsinformationen och sparar arbetsflödesförinställningen visas den på arbetsflödespanelen, redo att användas.

 

Satsvis ändring av namn

Kör arbetsflödet

När du anger arbetsflödesinformationen, uppgiftsinformationen och sparar arbetsflödesförinställningen visas den på arbetsflödespanelen.

 1. Gör något av följande för att starta ett arbetsflöde:

  • Dra och släpp de markerade resurserna från innehållspanelen till en förinställning på arbetsflödespanelen och klicka på Starta arbetsflöde.
  • Markera resurserna på innehållspanelen och Ctrl-klicka (macOS) eller högerklicka (Windows) för att visa snabbmenyn. Markera Arbetsflöde och välj önskad förinställning
  • Gå till Arkiv > Arbetsflöde och välj önskad förinställning
  Obs!

  Om en arbetsflödesförinställning inte sparas efter att du har gjort ändringar i den uppmanas du att antingen spara ändringarna och fortsätta med dem eller ignorera ändringarna och fortsätta utan dem.

   

   

Visa arbetsflödets status

Du kan visa hela arbetsflödesjobblistan med alla väntande jobb, aktiva jobb och färdiga jobb. Om du vill se status för dina arbetsflöden gör du följande:

 1. Klicka på Visa status  längst ned på Arbetsflödespanelen

  Visa status

 2. I dialogrutan Arbetsflödets status som öppnas kan du se förloppsstatus för jobb i dina arbetsflöden. 

  Arbetsflödets status

 3. Klicka på Rensa om du vill ta bort jobblistan eller Stäng om du vill stänga statusfönstret. 

Avbryta ett arbetsflöde

Så här avbryter du ett arbetsflöde:

 1. Klicka på Visa status längst ned på arbetsflödespanelen

  Visa status

 2. I dialogrutan Arbetsflödets status klickar du på ikonen Avbryt   bredvid en markerad jobbstatus för att när som helst avbryta arbetsflödesprocessen.

  Avbryt arbetsflöde

Ange arbetsflödesinställningar

Så här anger du arbetsflödesinställningar:

 1. Gå till Adobe Bridge > Inställningar > Arbetsflöde (macOS) eller Redigera > Inställningar > Arbetsflöde (Windows)

 2. I panelen Alternativ kan du göra egna inställningar för den information som visas i dialogrutan Arbetsflödets status.

  • Maximalt antal arbetsflödesjobb som kan behållas i jobblistan: Ange önskat värde manuellt. Det maximala antalet jobbdetaljer i dialogrutan för jobbstatus har ett standardvärde på 100. Bridge tar bort den äldre historiken som överskrider 100 jobbdetaljer.
  • Maximalt antal pågående arbetsflödesjobb: Ange önskat värde manuellt. Du kan placera 20 exportjobb i kö åt gången.
  Inställningar för arbetsgång

Bildformat som stöds

Följande bildformat stöds för uppgiften Ändra format:

JPEG

Bildkvalitet: Ställ in bildkvalitet med reglaget. Värdena kan variera mellan 1 (lägsta bildkvalitet) till 12 (högsta bildkvalitet).

Ändra format JPG

PNG

 • Bitdjup: 16- eller 8-bitarsversion
 • Färgrymd: För de flesta färghanterade arbetsgångar är det bäst att använda en förinställd färginställning som har utvärderats av Adobe Systems, till exempel sRGB. Välj ett alternativ för färgrymd efter önskemål.
 • Spara genomskinlighet: Bevarar bildens genomskinlighet.
Ändra format PNG

TIFF

 • Komprimering: Vid export av bilder i TIFF-format kan du välja att komprimera filerna.
 • Färgrymd: För de flesta färghanterade arbetsgångar är det bäst att använda en förinställd färginställning som har utvärderats av Adobe Systems, till exempel sRGB. Välj någon av dem efter önskemål.
 • Bitdjup: Användare kan välja att lagra färginformation i två scheman – 8 bitar per komponent eller 16 bitar per komponent.
 • Spara genomskinlighet: Bevarar bildens genomskinlighet.
Ändra format TIFF

DNG

 • JPEG-förhandsgranskning: Välj ett alternativ för förhandsgranskning – Ingen, Medel och Fullständig.
 • Bädda in ursprunglig Raw-fil: Markera det här alternativet för att bädda in den ursprungliga Raw-filen.
 • Ta bort originalfil: Aktivera om du vill ta bort originalfilen efter genomförd export.
Ändra format DNG

Använd exempelarbetsflödesförinställningen för att se en arbetsflödesförinställning i praktiken 

Du kan använda förinställningsexemplet för arbetsflöde med namnet Byt namn, Ändra format och Ändra storlek som finns tillgängligt i Bridge som standard. Klicka på den här arbetsflödesförinställningen om du vill visa informationen.

Exempel på arbetsflöde

Du kan även duplicera förinställningen och spara den med ett nytt namn om du vill ändra den och utforska alternativen.

Duplicera förinställning

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto