Bygga DPS-appar för Windows Store

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Bygga appar för Windows.

Version v. 32.3 av DPS App Builder har stöd för Windows-appar.

Du kan testa folios på Windows 8.1-enheter med hjälp av appen Adobe Content Viewer som kan hämtas från Windows Store. Om du vill se exempel på DPS-appar i Windows 8.1-enheter, till exempel Microsoft Surface, kan du förslagsvis hämta Adobe Inspire eller DPS Tips från Windows Store.

Nyckelfunktioner för visningsappen för Windows

Följande DPS-nyckelfunktioner stöds i visningsappen för Windows:

 • Alla surfplattor, bärbara och stationära datorer med Windows 8.1
 • Skala folios för att passa skärmen (ingen nypning och zoomning på PDF-sidor)
 • Windows Store-köp av folios i appen (inga prenumerationer)
 • Direkttillstånd och anpassat bibliotek

En detaljerad lista med funktioner som stöds på varje plattform finns i Lista över DPS-funktioner som stöds.

Filer som krävs för att bygga Windows-appar

 • Appikoner i PNG-format. Vi rekommenderar en fyrkantig (310 × 310 pixlar) och en rektangulär (310 × 150 pixlar) PNG-fil för visning i Windows.
 • En välkomstskärm i storleken 620 × 300 pixlar i PNG-format.
 • Giltigt konto för Windows Store-utvecklare.

Bygga en Windows-app

Använd webbversionen av DPS App Builder för att bygga en DPS-app för Windows.

 1. Använd Adobe Content Viewer för Windows för att testa dina folios på en enhet med Windows 8.1. Du får bäst resultat om du använder samma folios med 1 024 × 768 som skapades för iOS-plattformen. Om du vill inrikta dig specifikt på Windows-enheter skapar du folios med upplösningen 1 366 × 768. Adobe Content Viewer-appen är tillgänglig i Windows Store.

 2. När du använder DPS App Builder för att skapa din app måste vissa av fälten matcha den information du anger i Windows Dev Center om du planerar att skicka appen till Windows Store. Följ stegen i DPS-publiceringsguide för Windows Store om du vill reservera ditt appnamn.

  Återgå till den här artikeln för att få information om hur du ska bygga appen när du har slutfört den inledande processen med att reservera ditt appnamn.

 3. Använd ett Adobe ID med en DPS App Builder-roll för att logga in på webbversionen av DPS App Builder:

  https://appbuilder.digitalpublishing.acrobat.com/

 4. Klicka på plusikonen för att bygga en ny app.

 5. Välj Windows på Plattform-menyn och klicka på Nästa.

 6. Följ instruktionerna för att bygga appen. Se relaterade avsnitt senare i den här artikeln för detaljerade beskrivningar av alternativen.

 7. Om din app innehåller funktioner för köp i appen måste du kopiera den delade hemliga informationen till fältet för namnet på Windows huvudpaketsidentitet på kontoadministrationsportalen. Mer information finns i Hämta namnet för huvudpaketsidentitet.

 8. När du har byggt appen hämtar du den, testar den och skickar den. Se DPS-publiceringsguide för Windows Store.

Allmänna inställningar

Ange dessa inställningar i rutan General (Allmänt).

Appnamn. Ange appens namn. Detta namn visas i appbiblioteket.

Beskrivning. Skriv en kort beskrivning av appen. Beskrivningen visas inte någonstans ännu. Beskrivningen som visas i Windows Store läggs till i Windows Store Dev Center.

Kort appnamn. Det korta appnamnet visas på den levande panelen. Överväg att lämna det här fältet tomt om appnamnet visas i din appikon.

Utgivarens visningsnamn. Om du skickar appen till Windows Store måste det visningsnamn för utgivare du anger vara identiskt med det namn du anger i Windows Store Dev Center. Se under Profil > Konto.

Utgivar-id. Om du skickar appen till Windows Store måste det utgivar-id du anger vara identiskt med det id du anger i Windows Store Dev Center. Se under Profil > Konto.

Namn på huvudpaketsidentitet. Om du skickar appen till Windows Store måste det namn för huvudpaketsidentitet du anger vara identiskt med det som genererades automatiskt av Microsoft. Mer information om hur du hämtar namn för identitet finns i Hämta namnet för huvudpaketsidentitet.

URL för sekretesspolicy. Detta är obligatoriskt om du skickar appen till Windows Store. Ange URL:en för den webbsida där din sekretesspolicy finns. Om du inte bifogar en URL för sekretesspolicy kan detta leda till att din app avvisas av Microsoft.

Åsidosätt versionsnumret för appen. Det här alternativet måste väljas om du uppdaterar en app och du använde ett annat verktyg för att skapa din befintliga app. Markera det här alternativet och ange ett mer aktuellt marknadsföringsversionsnummer. Versionsnumret för din aktuella app visas i på sidan My Apps (Mina Appar) i Windows Store Dev Center.

Application Account (Programkonto). Välj det programkonto (även kallat Title ID (rubrik-id)) som används för att publicera de folios som ska visas i appbiblioteket.

Language Support (Språkstöd). Det här alternativet påverkar den lokaliserade informationen i butiken, inte appens tillgänglighet. Microsoft kräver att du lägger till en separat beskrivning och skärmdumpar för varje språk du listar. De flesta utgivare anger bara ett eller två språk.

Resursinställningar

Ange dessa inställningar i rutan Assets (Resurser).

App Tiles (Appaneler). Ange PNG-bilder i formaten 310 × 310 och 310 × 150 pixlar för de kvadratiska och rektangulära paneler som ska visas på startskärmen i Windows.

Live Tile URL (URL för levande panel). Ange vid behov en URL som innehåller de bilder som visas på de levande panelerna i Windows. Mer information finns i The tile template catalog.

Splash Screen (Välkomstskärm). Ange en PNG-bild i formatet 620 × 300 pixlar som visas tillfälligt när programmet läses in. Välkomstskärmen skalas inte om. Den visas centrerad framför den bakgrundsfärg du anger. Överväg att använda genomskinlighet i bilden för din välkomstskärm.

Background (Bakgrundsfärg). Ange en hexadecimal färg med sex tecken för bakgrunden till din välkomstskärm. Färgen visas bakom din välkomstskärm när appen startar. Information om färgval finns på Adobe CC Color eller andra relaterade webbplatser.

Biblioteksinställningar

Ange dessa inställningar i rutan Library (Bibliotek).

Library (Bibliotek). Om du loggar in med ett Enterprise-konto kan du ange ZIP-filen med HTML-filer som ska användas för det anpassade biblioteket. Käll-HTML-filen måste ha namnet ”index.html”. Mer information finns i Skapa ett anpassat bibliotek (Enterprise).

Inställningar för direkttillstånd

Välj bara Enable Direct Entitlement (Aktivera direkttillstånd) om din app använder sig av direkttillstånd (gäller endast Enterprise). Ange sedan dessa inställningar.

Integrator ID (Integrator-ID). Adobe tillhandahåller ett integrator-ID när behörighetskontot allokeras på våra servrar. Det här alternativet är endast tillgängligt för DPS Enterprise-kunder. Kontakta din Adobe-representant för att få information om integrator-id.

Entitlement Bundle ID (Id för tillståndspaket). Använd samma paket-id som för din iOS- eller Android-app för att undvika att behöva ändra inställningarna för tillståndsservern.

Create Account URL (Skapa konto-URL). Ange URL-adressen där kunderna kan registrera sig för en prenumeration via utgivaren. Den här URL-adressen används när användarna trycker på en Create Account-knapp (Skapa konto) i dialogrutan för inloggning.

Forgot Account URL (Glömt URL:en för kontot). Ange URL-adressen där kunderna kan hämta ett bortglömt lösenord.

Inställningar för köp i appen

Om din app innehåller funktioner för köp i appen anger du den produkt-id för standardprisnivån som du konfigurerat i avsnittet Services (Tjänster) på Windows Store Dev Center.

Om din app innehåller funktioner för köp i appen måste du ange ditt namn för huvudpaketsidentitet i verktyget Account Administration. Mer information finns i Hämta namnet för huvudpaketsidentitet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?