Det går inte att starta Dreamweaver CS5 på Mac OS

Det går inte att starta Dreamweaver CS5 på Mac OS

När du försöker starta Adobe Dreamweaver CS5 på Mac OS startar programmet inte. Något av följande inträffar:

  • Dreamweaver-menyn visas på menyraden men andra menyer som Arkiv, Redigera och Visa, visas inte.
  • Programmet visas inte på skärmen över huvud taget.

Lösning: Installera uppdateringen Dreamweaver 11.0.4

  1. Om skivavbildningen AdobeDreamweaver-11.0-All-Update öppnas automatiskt när du har laddat ner den går du till steg 3. I annat fall ska du dubbelklicka på den hämtade filen att öppna skivavbildningen.

  2. Dubbelklicka på mappen AdobeDreamweaver-11.0-All-Update för att öppna den.
  3. Dubbelklicka på programmet AdobePatchInstaller och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Viktigt: Starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Ytterligare information

För fler felsökningssteg, se Felsök startfel.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto