Få tillgång till dina media var som helst genom ditt onlinekonto

Med Photoshop Elements kan du överföra dina mediefiler till ditt onlinekonto och öppna dem från vilken enhet du vill. Media som redan finns i ditt onlinekontos bibliotek hämtas till Elements Organizer så att du kan arbeta med dem.

Ställa in Elements Organizer till att fungera med ditt onlinekonto

Logga in på ditt onlinekonto

 1. I Element Organizers vänstra panel klickar du på ikonen  bredvid Mobila album.

Obs!

Du kan även logga in genom att välja Arkiv > Logga in på onlinekonto.

 1. Ange ditt Adobe-id och lösenord och klicka på Logga in.
 2. På nästa skärmbild väljer du ett av följande alternativ och klickar på Nästa:

Alla mina foton och videoklipp

Överför alla media i din Elements-katalog till ditt onlinekonto. Lokala album laddas inte upp automatiskt.

Specifika foton och videoklipp

Överför endast de media du väljer i Elements-katalogen till ditt onlinekonto. Du kan dra och släppa lokala album till ett mobilt bibliotek för att överföra dem till ditt onlinekonto.

Överföra lokala album till ditt onlinekonto

 1. Läs instruktionerna på nästa skärm och klicka på Klar.
Obs!

Du kan dra och släppa ett mobilt album i en lokal kategori. Media i det mobila albumet laddas ned som de är på ditt onlinekonto och lagras lokalt. Därefter tas de nedladdade mediefilerna bort från ditt onlinekonto.

Göra inställningar av onlinekonto

 1. I det vänstra fältet expanderar du -menyn bredvid Mobila album.

 1. Välj Inställningar. Onlinekontofliken visas i dialogrutan Inställningar i Photoshop Elements.
 2. Om du har en stor Elements-katalog kan det vara bra att avmarkera alternativet Ge automatisk åtkomst till alla katalogmediefiler i onlinekontot. Du kan fortfarande överföra foton till ditt onlinekonto manuellt genom att dra och släppa dem till ett album.
 3. Ändra följande inställningar vid behov:

Ladda ned plats

Hämta media från ditt onlinekonto till en annan mapp än standardmappen

Standardbibliotek

Biblioteket du vill ladda upp media till när Synkronisera alla mina foton och videoklipp är valt. Du kan välja att ladda upp dina media till vilket tillgängligt bibliotek som helst.

Borttagningar

Välj standardåtgärd när media tas bort av en annan onlinekontoklient:

 • Filerna sparas i katalogen
 • Filerna tas bort från katalogen men sparas på hårddisken
 • Filerna tas bort permanent

Elements-agent

Aktiverar Elements-agenten som håller ditt onlinekonto och Elements Organizer-katalogen uppdaterade i realtid.

Ladda bara upp videor när systemet är i viloläge

Överför bara videor till onlinekontot när din dator är i viloläge

 1. Klicka på OK.
Onlinekontoinställningar

Hantera onlinekontoagenten från aktivitetsfältet

När du har aktiverat onlinekontoagenten från dialogrutan Inställningar kan du hantera den från aktivitetsfältet.

 1. Högerklicka på ikonen för onlinekontoagenten () i aktivitetsfältet.
 2. Välj ett av följande alternativ:
 • Visa status för Elements-agenten: Visar status för onlinekontot, inklusive namnet på den aktuella dialogrutan, och om ditt onlinekonto är uppdaterat
Onlinekontots status

 

 • Uppdatera endast i viloläge: Dina foton överförs till onlinekontot endast när datorns bandbredd är i vilande läge.
 • Stoppa Elements-agenten: Stoppar Elements-agenten
Obs!

När du har stoppat Elements-agenten kan du aktivera den igen från dialogrutan Inställningar (Redigera > Inställningar > Onlinekonto).

Redigera media som du hämtat från ditt onlinekonto

Elements Organizer hämtar först ljusare förhandsvisningar av foton (upp till 1440 x 960 px upplösning) från ditt onlinekonto. När du redigerar ett foto du har hämtat laddas den högupplösta originalversionen av fotot ned.

 1. Högerklicka på fotot i Elements Organizer och välj Redigera med Photoshop Elements Editor.
 2. Om du uppmanas att logga in med ditt Adobe-id klickar du på Logga in.

Photoshop Elements hämtar det högupplösta originalfotot och öppnar det på redigeringsarbetsytan.

Dölj resurser från vyn Media

Du kan välja att dölja alla resurser i ett mobilt album via vyn Alla media. Media blir synliga när du gör en sökning.

 1. Högerklicka på det mobila albumet.
 2. Välj Dölj resurser i alla media.
Dölj resurser i ett mobilt album via vyn Media

Dela album

 1. Klicka på ikonen i det vänstra fältet bredvid albumet.
 2. Klicka på Börja dela.
 3. Anteckna den URL-adress som visas på nästa skärm. Du kan skicka URL-adressen till vänner som du vill dela albumet med.
Obs!

Avmarkera Tillåt hämtningar om du vill att dina vänner enbart ska kunna visa fotona snarare än att hämta dem.

Dela ett bibliotek

Du kan lägga till andra användare i ett bibliotek. Ett typiskt exempel på när det är bra att lägga till användare av ett bibliotek är när flera personer bidrar med foton från samma händelse.

 1. Klicka på ikonen i det vänstra fältet bredvid biblioteksnamnet.
 2. Ange användarens e-postadress och klicka på Lägg till Elements lägger till användarna och meddelar dig om att inbjudan väntar på godkännande.
 3. Lägg till flera användare om det behövs.
 4. Klicka på Klar.

Åtkomstbehörigheter för andra användare

Andra användare kan lägga till foton i biblioteket. De kan dock inte ta bort dina foton eller lägga till fler användare till biblioteket.

Tacka ja till en inbjudan om att bidra till ett bibliotek

När någon bjuder in dig till att bidra till ett bibliotek får du ett e-postmeddelande och ett meddelande i Elements Organizer. Ikonen visas bredvid Mobila album när du har väntande aviseringar om att bidra.

Gör på följande sätt för att acceptera en inbjudan i Elements Organizer:

 1. Klicka på ikonen . Elements visar en meddelandedialogruta.
 1. Klicka på Acceptera inbjudan. Nu kan du bidra till biblioteket Biblioteket visas med ikonen bredvid sig under Mobila album.

Logga ut från onlinekontot

 1. Välj Redigera > Inställningar > Onlinekonto.
 2. Klicka på Logga ut.
 3. Klicka på OK.

Logga in som en annan användare

Om du har flera onlinekonton följer du de här stegen för att logga in på Elements-katalogen som en annan användare:

 1. Välj Arkiv > Logga in på onlinekonto.
 2. På nästa skärm klickar du på Logga in som en annan användare.
 3. Du blir nu informerad om att katalogen förbereds. Mobila album som hör till föregående användare placeras lokalt på datorn. Klicka på OK för att fortsätta.
 4. Ange ditt onlinekontos inloggningsinformation och klicka sedan på Logga in.
 1. Följ eventuella instruktioner på skärmen. 

Vanliga frågor

Om du bara har hämtat en förhandsgranskningskopia till Elements-katalogen ser du dina redigeringar av bilden i Elements Organizer. Om du däremot har hämtat originalbilden till Elements-katalogen skapas en ny version av bilden. Originalkopian och den redigerade versionen läggs till i samma versionsuppsättning.

I den här hjälpartikeln finns mer information.

En versionsuppsättning med två versioner för en bild

Mediefiler som hämtas från onlinekontot säkerhetskopieras direkt när de blir tillgängliga i Elements-katalogen.

 • Om bara förhandsvisningsversionen av ett foto hämtades till Elements-katalogen sparas denna version som del av säkerhetskopieringen.
 • Den högupplösta versionen av ett foto säkerhetskopieras om den tidigare hämtades till Elements-katalogen.

Se sidan med vanliga frågor.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online