Användarhandbok Avbryt

Automatisk resursmigrering

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 10. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 11. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 12. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Migrera innehåll från Adobe ID-kontot till ditt nya Enterprise-konto.

Obs!

Vi uppdaterar organisationer (team och företag) till Enterprise-lagringsmodellen för att ge företagslagring och andra funktioner på företagsnivå till Adobe ID-användare.

Du kommer att få ett meddelande om när din organisation ska uppdateras. Efter uppdateringen flyttas Adobe ID-användarna till företagslagring och organisationen kontrollerar deras företagsprofiler direkt.

Introduktion

Lagring är en kärnkomponent i molnprodukten som ser till att du alltid har tillgång till ditt innehåll och tillhörande tjänster. Du kan hantera dina Creative Cloud-resurser och Document Cloud-resurser. Med Creative Cloud Assets kan du även samarbeta och dela med andra användare. Creative Cloud ger dig också möjlighet att synkronisera ditt innehåll till datorn. Allt innehåll som du skapar eller överför är kopplat till ditt konto.

Du kan migrera innehåll på grund av följande:

 • När du byter från ett Adobe ID till ett Enterprise/Federated ID-konto. Mer information finns i Hantera identitetstyper.
 • Din organisation går över från en teams-plan till en enterprise-plan. Därför kopplas dina program med ditt nya Enterprise-konto.

Adobe har en automatisk process för att migrera innehåll från ditt gamla Adobe ID-konto till ditt nya Enterprise/Federated ID-konto. På så sätt kan du fortsätta arbeta med ditt innehåll.

Du får ett e-postmeddelande när IT-administratören skapat ditt Enterprise/Federated ID-konto. Då kan du migrera innehåll till ditt nya Enterprise/Federated ID-konto. Innan du migrerar innehållet måste du se till att du har den senaste versionen av Creative Cloud-datorprogrammet och att du genomfört åtgärderna före migrering.

Obs!

Om din Creative Cloud-plan endast är Adobe Stock-berättigad kommer ditt innehåll inte att migreras automatiskt på grund av licensskillnader mellan enskilda avtal och företagsavtal för Adobe Stock.

Obs!

Du kan bara migrera innehåll automatiskt om du har prenumererat på en Creative Cloud Alla program-plan. Automatisk migrering gäller inte planer, t.ex. planen Acrobat Fristående program.

Åtgärder före migrering

Resursmigrering är en automatisk process. När du startar processen migreras allt innehåll som stöds och för närvarande är lagrat i ditt Adobe ID-konto till ditt Enterprise/Federated ID-konto. 

Innan du startar resursmigreringsprocessen loggar du in på ditt Adobe ID-konto och genomför följande åtgärder före migrering.

Hantera innehåll som inte sparats

Spara ditt arbete och synkronisera innehållet till molnet så att inget går förlorat. Logga sedan ut från ditt Adobe ID-konto på den enhet du vill starta resursmigreringen från. Migreringsprocessen loggar automatiskt ut dig från eventuella andra enheter.

Hantera personligt innehåll

Genom processen migreras allt innehåll som stöds från ditt Adobe ID-konto. Om du har personligt innehåll på ditt konto tar du därför bort det från ditt nuvarande Adobe ID-konto innan du startar migreringsprocessen.

Obs!

Titta i Vanliga frågor och svar. Där finns en lista över innehåll som stöds.

Migrera innehåll

När du slutfört processen migreras allt innehåll som stöds och för närvarande är lagrat i ditt Adobe ID-konto till ditt Enterprise/Federated ID-konto.

 1. Börja genom att klicka på Logga in på ditt konto i e-postmeddelandet.

 2. Välj kontotypen Enterprise ID.

  Obs!

  Du kan också starta migreringsprocessen från Creative Cloud-datorprogrammet, Filer i Creative Cloud, Filer i Document Cloud eller något annat Adobe-datorprogram. Starta processen genom att logga ut från ditt Adobe ID-konto och sedan logga in på ditt nya Enterprise/Federated ID-konto.

 3. Du blir ombedd att logga in med uppgifterna för ditt Enterprise ID eller Federated ID.

  Om du loggar in på ditt företagskonto för första gången anger du lösenordet för ditt nya konto.

  Obs!

  För Federated ID-konto: logga in med dina autentiseringsuppgifter för enkel inloggning (SSO).

 4. När du har loggat in på ditt nya Enterprise/Federated ID-konto för första gången hamnar du på sidan för godkännande av migrering av mediefiler innan du kommer åt kontot.

  Om du inte har slutfört stegen före migrering, klickar du på Gå tillbaka till Logga in. Logga sedan in med ditt Adobe ID-konto och slutför stegen före migrering. Nästa gång du loggar in på ditt Enterprise/Federated ID-konto kommer du till sidan för godkännande av resursmigrering igen.

  Tillåt att Adobe migrerar ditt innehåll. I Vanliga frågor och svar finns mer information om varför Adobe behöver ditt samtycke för att migrera ditt innehåll.

  Starta migreringen genom att välja Ja. Jag vill att Adobe migrerar mitt innehåll och klicka på Fortsätt.

  Om du inte vill migrera ditt innehåll väljer du Nej. Jag flyttar mitt innehåll manuellt senare och klickar på Fortsätt. Om du vill flytta ditt innehåll manuellt senare kan du läsa mer i Migrera resurser.

  Viktigt:

  Om du väljer att fortsätta utan att migrera ditt innehåll visas inte det här alternativet igen. I Vanliga frågor och svar finns mer information.

 5. När du har gett ditt samtycke startar resursmigreringsprocessen.

  Viktigt:

  Utför inga ändringar i ditt innehåll medan resursmigreringen pågår.

 6. Efter att migreringen slutförts visas ett meddelande om att det är klart och du loggas in på ditt Enterprise/Federated ID-konto.

  Det migrerade innehållet är nu tillgängligt på ditt nya Enterprise/Federated ID-konto.

 7. Om det uppstår problem i migreringsprocessen får du meddelandet som visas nedan. I Vanliga frågor och svar finns mer information.

 8. Om du vill gå tillbaka till inloggningsskärmen klickar du på Avbryt och gå tillbaka till Logga in.

  När du loggar in igen:

  • Om avbrottet inträffade innan migreringen startades, dirigeras du till sidan för godkännande av resursmigrering.
  • Om avbrottet inträffade efter att migreringen slutförts loggas du direkt in på ditt nya Enterprise/Federated ID-konto.
  • Om något fortfarande är fel kontaktar du organisationens IT-administratör för att få hjälp.
 9. När resursmigreringen är slutförd gör du följande för ditt personliga Adobe ID-konto:

  1. Logga in med ditt Adobe ID-konto.
  2. Ändra ditt Adobe ID med din privata e-postadress.
  3. Ändra ditt befintliga lösenord.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?