Migrera innehåll från Adobe ID-kontot till ditt nya Enterprise-konto.

Introduktion

Lagring är en kärnkomponent i molnerbjudandet och gör att du alltid har åtkomst till ditt innehåll och tillhörande tjänster. Du kan hantera dina Creative Cloud-resurser och Document Cloud-resurser. Med Creative Cloud Assets kan du även samarbeta och dela med andra användare. Creative Cloud ger dig också möjlighet att synkronisera ditt innehåll till datorn. Allt innehåll som du skapar eller överför är kopplat till ditt konto.

Du kan migrera innehåll på grund av följande:

 • När du byter från ett Adobe ID till ett Enterprise/Federated ID-konto. Mer information finns i Hantera identitetstyper.
 • Din organisation går över från en teams-plan till en enterprise-plan. Därför kopplas dina program med ditt nya Enterprise-konto.

Adobe tillhandahåller en automatiserad process för att migrera innehåll från ditt gamla Adobe ID-konto till ditt nya Enterprise/Federated ID-konto så att du kan fortsätta arbeta med det.

Du får ett e-postmeddelande när IT-administratören skapat ditt Enterprise/Federated ID-konto. Då kan du migrera innehåll till ditt nya Enterprise/Federated ID-konto. Innan du migrerar innehållet måste du se till att du har den senaste versionen av Creative Cloud-datorprogrammet och att du genomfört åtgärderna före migrering.

Åtgärder före migrering

Resursmigrering är en automatisk process. När du startar processen migreras allt innehåll som stöds och för närvarande är lagrat i ditt Adobe ID-konto till ditt Enterprise/Federated ID-konto. 

Innan du startar resursmigreringsprocessen loggar du in på ditt Adobe ID-konto och genomför följande åtgärder före migrering.

Hantera innehåll som inte sparats

Spara ditt arbete och synkronisera innehållet till molnet så att inget går förlorat. Logga sedan ut från ditt Adobe ID-konto på den enhet du vill starta resursmigreringen från. Migreringsprocessen loggar automatiskt ut dig från eventuella andra enheter.

Hantera personligt innehåll

Genom processen migreras allt innehåll som stöds från ditt Adobe ID-konto. Om du har personligt innehåll på ditt konto tar du därför bort det från ditt nuvarande Adobe ID-konto innan du startar migreringsprocessen.

Obs!

Titta i Vanliga frågor och svar. Där finns en lista över innehåll som stöds.

Migrera innehåll

När du slutfört processen migreras allt innehåll som stöds och för närvarande är lagrat i ditt Adobe ID-konto till ditt Enterprise/Federated ID-konto.

 1. Börja genom att klicka på Logga in på ditt konto i e-postmeddelandet.

  Logga in på ditt konto
 2. Välj kontotypen Enterprise ID.

  Välj kontotyp

  Obs!

  Du kan också starta migreringsprocessen från Creative Cloud-datorprogrammet, Filer i Creative Cloud, Filer i Document Cloud eller något annat Adobe-datorprogram. Starta processen genom att logga ut från ditt Adobe ID-konto och sedan logga in på ditt nya Enterprise/Federated ID-konto.

 3. Du blir ombedd att logga in med uppgifterna för ditt Enterprise ID eller Federated ID.

  Om du loggar in på ditt företagskonto för första gången anger du lösenordet för ditt nya konto.

  Slutför kontot

  Obs!

  För Federated ID-konto: logga in med dina autentiseringsuppgifter för enkel inloggning (SSO).

 4. När du har loggat in på ditt nya Enterprise/Federated ID-konto för första gången kommer du till sidan för godkännande av resursmigrering innan du kan komma åt kontot.

  Om du inte har slutfört stegen före migrering, klickar du på Gå tillbaka till Logga in. Logga sedan in med ditt Adobe ID-konto och slutför stegen före migrering. Nästa gång du loggar in på ditt Enterprise/Federated ID-konto kommer du till sidan för godkännande av resursmigrering igen.

  Sida för godkännande av resursmigrering

  Tillåt att Adobe migrerar ditt innehåll. I Vanliga frågor och svar finns mer information om varför Adobe behöver ditt samtycke för att migrera ditt innehåll.

  Starta migreringen genom att välja Ja. Jag vill att Adobe migrerar mitt innehåll och klicka på Fortsätt.

  Om du inte vill migrera ditt innehåll väljer du Nej. Jag flyttar mitt innehåll manuellt senare och klickar på Fortsätt. Om du vill flytta ditt innehåll manuellt senare kan du läsa mer i Migrera resurser.

  Viktigt:

  Om du väljer att fortsätta utan att migrera ditt innehåll visas inte det här alternativet igen. I Vanliga frågor och svar finns mer information.

 5. När du har gett ditt samtycke startar resursmigreringsprocessen.

  Viktigt:

  Utför inga ändringar i ditt innehåll medan resursmigreringen pågår.

 6. Efter att migreringen slutförts visas ett meddelande om att det är klart och du loggas in på ditt Enterprise/Federated ID-konto.

  Det migrerade innehållet är nu tillgängligt på ditt nya Enterprise/Federated ID-konto.

 7. Om det uppstår problem i migreringsprocessen får du meddelandet som visas nedan. I Vanliga frågor och svar finns mer information.

  Avbröts
 8. Om du vill gå tillbaka till inloggningsskärmen klickar du på Avbryt och gå tillbaka till Logga in.

  När du loggar in igen:

  • Om avbrottet inträffade innan migreringen startades, dirigeras du till sidan för godkännande av resursmigrering.
  • Om avbrottet inträffade efter att migreringen slutförts loggas du direkt in på ditt nya Enterprise/Federated ID-konto.
  • Om något fortfarande är fel kontaktar du organisationens IT-administratör för att få hjälp.
 9. När resursmigreringen är slutförd gör du följande för ditt personliga Adobe ID-konto:

  1. Logga in med ditt Adobe ID-konto.
  2. Ändra ditt Adobe ID med din privata e-postadress.
  3. Ändra ditt befintliga lösenord.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy