Väsentliga komponenter i en bild

Lär dig de viktigaste komponenterna i design i Illustrator och börja skapa fantastiska konstverk.

Former och banor

Skapa enkla former och banor med verktyg.

Text och teckensnitt

Lägg till texteffekter i logotyper, affischer och mycket mer.

Färg och mönster

Skapa en färgglad bild.

Bilder och specialeffekter

Lägg till specialeffekter i bilder. 

Former och banor

Kombinera vektorobjekt i Illustrator för att skapa flera former.

Hur skapar jag banor och former?

  • Om du vill skapa en bana för en vektorbild infogar du en rad segment och fästpunkter. Stäng banan för att konvertera den till en form. 
  • För att få en jämn form som kan skalanpassas till valfri storlek måste du justera fästpunkternas vinklar och kurvor.

Skapa och ändra former och banor

Med alternativen Justera, Fäst, Banhanterare och Global redigering kan du ordna och formge bilden.

 

Skapa en ytterkontur

  • Objekt Bana > Skapa ytterkontur
  • Objekt Bana > Konturlinje för att konvertera en bana eller linje till former
 

Använd effekter

Välj effekter på menyn Effekt.

 

Kalkera eller rita på fri hand

Titta på den här självstudien för att lära dig grunderna i att skapa och redigera former.

Text och teckensnitt

Texteffekter i Illustrator hjälper dig att formatera ditt innehåll på många sätt. Du kan välja mellan en mängd olika stilar, till exempel retro, oskärpa, rökig, 3D och så många fler.

Hur stiliserar jag texten?

  • Skapa bilder med text, till exempel en logotyp, ett flygblad eller en broschyr.
  • Justera radavståndet, justera texten, välj teckensnitt från Adobe Fonts med mera.

 

Teckenpanelen eller styckepanelen

Finjustera uppsättningen teckensnitt (Text Infoga tecken)

Ändra riktningen, skriv på en bana, passa in texten i en geometrisk eller organisk form.

Konvertera text till en vektorform (Text Skapa konturer)

Skapa konturer

Titta på den härhandledningenför att lägga till text i dina mönster och stilisera dem.  

Färger och mönster

Applicera olika färger och mönster för att ge en realistisk touch till ditt konstverk.

Hur lägger jag till färger och mönster i mina konstverk?

Lägg till fyllnings- och linjefärger

Lägg till färger och mönster från bibliotek

Skapa en egen uppsättning färgrutor från bilder och vektorer

Ändra en eller flera färger i en bild

Alternativet Färga om teckning på egenskapspanelen

Använd en blandning av två eller flera färger

Använd färger och skapa realistiska bilder

Måla olika bansegment och fyll omslutna banor med olika färger, mönster eller övertoningar

Funktionen Direktfärg och verktyget Formbyggare

Skapa nya komplexa former genom att sammanfoga enkla former

Verktyget Formbyggare

Obegränsade möjligheter att vara kreativ

Opacitet, masker, övertoningar, övergångar, nät och mönster

Skapa linjer med variabel bredd som ger väldigt tydliga konturer

Skapa mönster med form och färg

  • Skapa ett eget mönster 
  • Använd de standardmönster som finns i Fönster > Bibliotek för färgrutor > Mönster.

Titta på den här självstudien för att lägga till färger, streck och övertoningar i dina konstverk.

Bilder och specialeffekter

Ändra och lägg till effekter för att förbättra skönheten i dina bilder. Gör ett foto lika litet som ett frimärke eller så stort som en affisch.

Hur ändrar jag bilderna?

Beskär bilder

Objekt > Beskär bild

Skapa organisk form av bilder

Objekt Urklippsmask

Kalkera bilder för att skapa vektorbilder

Lägg till effekter på överlappande bilder, former eller text

Övergångsalternativ på panelen Genomskinlighet 

Övriga program

Titta på den här handledningen för att lägga till bilder och konstnärliga effekter i ditt konstverk.


Har du en fråga eller en idé?

Fråga vår community

Om du har frågor eller förslag är du välkommen att delta i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill veta vad du tycker.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online