Om direktfärg

Om du konverterar teckningen till direktfärgsgrupper kan du färglägga dem fritt, precis som när du ritar på duk eller papper. Du kan färglägga varje bansegment med olika färger och fylla varje omsluten bana (inte bara stängda banor) med olika färger, mönster och övertoningar.

Direktfärg är ett enkelt sätt att skapa färglagda teckningar. Du kan använda Illustrators hela utbud av ritverktyg för vektorbilder, samtidigt som alla banor du ritar behandlas som om de låg på samma platta yta. Ingen av banorna ligger alltså bakom eller framför någon annan. Ritytan delas upp av banorna i olika områden, som alla kan färgläggas, oavsett om området avgränsas av en enskild bana eller av segment av fler banor. Det är som att färglägga bilder i en målarbok eller som att färglägga en blyertsskiss med vattenfärger.

När du har gjort en direktfärgsgrupp är alla banor fortfarande fullt redigerbara. När du flyttar eller justerar formen på en bana förändras de färger som tidigare använts, till skillnad från i andra målar- eller bildredigeringsprogram. I Illustrator återanvänds färgerna automatiskt i nya områden som utformats av de redigerade banorna.

Justering av direktfärgsbanor
Justering av direktfärgsbanor

A. Original B. Direktfärgsgrupp C. Banor har justerats, omflöde av direktfärg 

De partier i direktfärgsgrupper som kan färgläggas kallas kanter och ytor. En kant är delen av en bana mellan dess skärningspunkter med andra banor. En yta är ett område som omgärdas av en eller flera kanter. Du kan linjera kanter och fylla ytor.

Låt oss säga att du har en cirkel med en linje tvärs över. Som direktfärgsgrupp delar linjen (kanten) upp cirkeln i två ytor. Du kan fylla varje yta och lägga på linjer på varje kant med olika färger med direktfärgpytsverktyget.

Cirkel och linje (vänster) och cirkel och linje efter konvertering till en direktfärgsgrupp och med färglagda ytor och kanter (höger).
Cirkel och linje (vänster) och cirkel och linje efter konvertering till en direktfärgsgrupp och med färglagda ytor och kanter (höger).

Obs!

Direktfärg utnyttjar fördelarna med flera processorer, som gör att åtgärderna i Illustrator utförs snabbare.

Direktfärgsbegränsningar

Fyllnings- och färgattribut kopplas till ytor och kanter i en direktfärgsgrupp, inte till de faktiska banorna som definierar dem, som i andra Illustrator-objekt. Detta innebär att vissa funktioner och kommandon antingen fungerar på ett annat sätt eller inte kan användas alls på banor i en direktfärgsgrupp.

Funktioner och kommandon som fungerar på en hel direktfärgsgrupp, men inte på enskilda ytor och kanter

 • Genomskinlighet

 • Effekter

 • Flera fyllningar och linjer på panelen Utseende

 • Objekt > Förvräng omslag

 • Objekt > Dölj

 • Objekt > Rastrera

 • Objekt > Segment > Skapa

 • Skapa opacitetsmask (på menyn på panelen Genomskinlighet)

 • Penslar (Du kan tillämpa penslarna påhela direktfärgsgruppen om du lägger till en ny linje i gruppen via panelen Utseende.)

Funktioner som inte kan användas i direktfärgsgrupper

 • Nätövertoningar

 • Diagram

 • Symboler från panelen Symboler

 • Överstrålningar

 • Alternativen för att centrera linje på panelen Linje

 • Trollstaven

Objektkommandon som inte kan användas i direktfärgsgrupper

 • Konturlinje

 • Färdigställ (Du kan använda kommandot Objekt > Direktfärg > Färdigställ.)

 • Övergång

 • Segment

 • Urklippsmask > Skapa

 • Skapa nätövertoning

Andra kommandon som inte kan användas i direktfärgsgrupper

 • Kommandon i Banhanteraren

 • Arkiv > Montera

 • Visa > Stödlinjer > Skapa

 • Markera > Samma >Blandningsläge, Fyllning och linje, Genomskinlighet, Format, Symbolvariant eller Länka blockserie

 • Objekt > Figursättning > Skapa

Skapa direktfärgsgrupper

När du vill färglägga objekt med olika färger för varje kant, eller skärning, konverterar du teckningen till en direktfärgsgrupp.

Vissa typer av objekt, till exempel text, bitmappsbilder och penslar kan inte göras direkt till direktfärgsgrupper. De måste först konverteras till banor. Om du till exempel försöker att konvertera ett objekt där penslar eller effekter används, försvinner de avancerade visuella utseendeattributen vid konvertering till direktfärg. Du kan dock behålla mycket av utseendet om du först konverterar objekten till vanliga banor och sedan konverterar banorna till direktfärg.

Obs! När du konverterar teckningen till en direktfärgsgrupp går det inte att återställa den till ursprungligt skick Du kan färdigställa gruppen till sina enskilda komponenter, eller frigöra gruppen till de ursprungliga banorna utan fyllning och med en svart linje på 0,5 punkter.

Skapa en direktfärgsgrupp

 1. Markera en eller flera banor, sammansatta banor eller både och.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Objekt > Direktfärg > Skapa.

  • Markera direktfärgpytsen ochklicka på det markerade objektet.

Obs!

En del egenskaper kan förloras under konverteringen till en direktfärgsgrupp, t.ex. genomskinlighet och effekter. Vissa objekt kan inte konverteras (t.ex. bitmappsbilder och penslar).

Konvertera objekt till direktfärgsgrupper

 1. Gör något av följande med objekt som inte kan konverteras direkt till direktfärgsgrupper:
  • För textobjekt väljer du Text > Skapa konturer. Gör sedan banorna som har skapats till en direktfärgsgrupp.

  • För bitmappsbilder väljer du Objekt > Direktfärg > Skapa och konvertera till direktfärg.

  • För andra objekt väljer du Objekt > Färdigställ. Gör sedan banorna som har skapats till en direktfärgsgrupp.

Färdigställa eller frigöra en direktfärgsgrupp

När du frigör en direktfärgsgrupp ändras den till en eller fler vanliga banor utan fyllning och en svart linje på 0,5 punkter. Om du färdigställer en direktfärgsgrupp ändras den till en eller fler vanliga banor som utseendemässigt liknar direktfärgsgruppen, men som nu är separata fyllda och linjerade banor. Sedan kan du markera och ändra banorna separat med hjälp av gruppmarkeringsverktyget.

Direktfärgsgruppen före (vänster) och efter att den färdigställts och att dess separata ytor och kanter har dragits (höger)
Direktfärgsgruppen före (vänster) och efter att den färdigställts och att dess separata ytor och kanter har dragits (höger)

Direktfärgsgrupp före (vänster) och efter att kommandot Frigör har använts (höger)
Direktfärgsgrupp före (vänster) och efter att kommandot Frigör har använts (höger)

 1. Markera direktfärgsgruppen.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Objekt > Direktfärg > Färdigställ.

  • Välj Objekt > Direktfärg > Frigör.

Markera objekt i direktfärgsgrupper

Använd direktfärgmarkeringsverktyget  om du vill markera enskilda ytor och kanter i en direktfärgsgrupp. Använd markeringsverktyget  om du vill markera hela direktfärgsgruppen, och direktmarkeringsverktyget  om du vill markera banor inuti en direktfärgsgrupp. När du arbetar med ett komplicerat dokument kan du isolera en direktfärgsgrupp så att det blir enklare att markera exakt den yta eller kant som du vill ha.

Obs!

Välj ett markeringsverktyg beroende på vad du vill påverka i en direktfärgsgrupp. Använd exempelvis direktfärgmarkeringsverktyget när du ska lägga på olika övertoningar över olika ytor i en direktfärgsgrupp, och markeringsverktyget när du vill lägga på samma övertoning över hela direktfärgsgruppen.

Markera ytor och kanter

Direktfärgmarkeringsverktygets pekare ändras till en ytpekare  när den placeras över en yta, en kantpekare  när den placeras över en kant och en x-pekare  när den placeras utanför en direktfärgsgrupp.

 1. Välj direktfärgmarkeringsverktyget och gör sedan följande:

  • Om du vill markera en enskild yta eller kant klickar du på ytan eller kanten.
  • Om du markera flera ytor och kanter drar du en markeringsram runt objekten som du vill markera. Delvisa markeringar inkluderas.
  • Om du vill markera alla sammanhängande ytor som inte avgränsas av en färglagd kant, dubbelklickar du på en yta.
  • Om du vill markera ytor eller kanter med samma fyllning eller linjer, trippelklickar du på ett objekt. Du kan också klicka en gång, välja Markera > Samma och sedan välja Fyllningsfärg, Linjefärg eller Linjebredd på undermenyn.
  • Om du vill lägga till objekt i, eller ta bort objekt från, den aktuella markeringen Skift-klickar eller Skift-drar du en markeringsram runt objekten.

Markera en direktfärgsgrupp

 1. Klicka på gruppen med markeringsverktyget.

Markera en ursprunglig bana i en direktfärgsgrupp

 1. Klicka på en bana i direktfärgsgruppen med hjälp av direktmarkeringsverktyget.

Isolera en direktfärgsgrupp från resten av teckningen

 1. Gör något av följande när du använder markeringsverktyget:
  • Dubbelklicka på gruppen.

  • Markera gruppen och klicka sedan på Markerad grupp  på kontrollpanelen.

Ändra direktfärgsgrupper

När du ändrar en bana i en direktfärgsgrupp, färgläggs de ändrade eller nya ytorna automatiskt med fyllningarna och linjerna från den befintliga gruppen. Om resultatet inte blir som förväntat kan du tillämpa om färgerna som du vill ha med hjälp av direktfärgspytsen.

Direktfärgsgrupp före (vänster) och efter justering av banor (höger)
Direktfärgsgrupp före (vänster) och efter justering av banor (höger)

När du tar bort kanter flödar fyllningen över till alla nya färdigställda ytor. Om du till exempel tar bort en bana som delar upp en cirkel i två, fylls cirkeln med den ena av fyllningarna som tidigare fanns i cirkeln. Du kan ibland få hjälp med att få fram resultatet. Innan du till exempel tar bort en bana som delar en cirkel i två, flyttar du den först så att den fyllning du vill behålla är större än den du vill ta bort.

Direktfärgsgrupp före (vänster) och efter markering och borttagning av en bana (höger)
Direktfärgsgrupp före (vänster) och efter markering och borttagning av en bana (höger)

Obs!

Du kan spara de fyllnings- och linjefärger som du använt i direktfärgsgrupper på panelen Färgrutor. Om någon färg skulle försvinna vid en ändring kan du då markera färgrutan och lägga på fyllningen eller linjen igen med direktfärgpytsen.

Lägga till banor i en direktfärgsgrupp

Allteftersom du lägger till fler banor i direktfärgsgruppen kan du färglägga de nya ytorna och kanterna.

Direktfärgsgrupp före (vänster) och efter att en ny bana lagts till och de nyskapade ytorna och kanterna har färglagts.
Direktfärgsgrupp före (vänster) och efter att en ny bana lagts till och de nyskapade ytorna och kanterna har färglagts.

 1. Gör något av följande:
  • Med markeringsverktyget dubbelklickar du på en direktfärgsgrupp (eller klickar på knappen Isolera markerad grupp på kontrollpanelen) så att gruppen isoleras. Rita sedan en annan bana. Den nya banan läggs automatiskt till i direktfärgsgruppen. Klicka på Avsluta isoleringsläget närdu är klar att lägga till nya banor.

  • Markera en direktfärgsgrupp och de banor som du vill lägga till i den. Gör sedan något av följande:
   • Välj Objekt > Direktfärg > Sätt samman.
   • Klicka på Sätt samman direktfärg på kontrollpanelen.
   • Klicka på knappen Sätt samman direktfärg i avsnittet Snabbåtgärder på panelen Egenskaper.
  • Dra en eller flera banor till en direktfärgsgrupp på panelen Lager.

   Obs! Banor i en direktfärgsgrupp kanske inte justeras exakt med liknande eller identiska banor utanför direktfärgsgruppen.

Ändra storlek på ett enskilt objekt eller en enskild bana

 1. Gör något av följande:
  • Markera banan eller objektet genom att klicka på det med direktmarkeringsverktyget. Välj sedan markeringsverktyget och klicka på banan eller objektet igen så att du kan redigera det.

  • Dubbelklicka med markeringsverktyget på direktfärgsgruppen så att den isoleras. Klicka sedan på en bana eller ett objekt för att redigera det.

Färglägga med verktyget Direktfärgpyts

Med direktfärgpytsen kan du färglägga ytor och kanter i direktfärgsgrupper med de aktuella fyllnings- och linjeattributen. Verktygspekaren visas som antingen en eller tre färgade fyrkanter, som representerar den markerade fyllnings- eller linjefärgen och, om du använder färger från ett färgrutebibliotek, de två färger som finns bredvid den markerade färgen i biblioteket. Du kommer åt de intilliggande färgerna, samt färgerna som finns bredvid dem och så vidare, genom att trycka på vänster- eller högerpil.

 1. Markera direktfärgpytsen . Klicka på och håll ned verktyget Formbyggare när du vill visa och välja direktfärgpytsen. Information om andra metoder för val av verktyg finns i Välja ett verktyg. Information om hur du hittar alla verktyg finns i Panelen Verktyg – översikt.
 2. Ange fyllningsfärg eller linjefärg och storlek.

  Obs!

  Om du markerar en färg på panelen Färgrutor ändras pekaren till att visa tre färger . Den markerade färgen finns i mitten, och de två intilliggande färgerna på vardera sidan. Om du vill använda en intilliggande färg klickar du på vänster- eller högerpil.

 3. Om du vill färglägga en yta gör du något av följande:
  • Klicka på en yta så att den fylls i. (När pekaren finns ovanför en yta, ändras den till en halvfylld färgpyts  och fyllningen omges av markerade linjer.)

  • Om du vill färglägga mer än en yta åt gången drar du över flera ytor.

  • Dubbelklicka på en yta om du vill lägga på en fyllning över kanter som inte är linjerade ända till närliggande ytor (flödesfyllning).

  • Klicka tre gånger på en yta om du vill fylla alla ytor som har samma fyllning.

   Tips! Om du vill växla till pipettverktyget och exempelfyllningar eller -linjer, Alt-klickar du på den fyllning eller linje du vill ha.

 4. Om du vill färglägga en kant, dubbelklickar du på direktfärgpytsen och väljer Färgstreck, eller växlar tillfälligt till alternativet Färgstreck genom att trycka på Skift. Gör sedan något av följande:
  • Klicka på en kant om du vill lägga på en linje på den. (När pekaren är över en kant ändras den till enpensel  och kanten markeras.)

  • Om du vill lägga på linjer på mer än en kant åt gången drar du över flera kanter.

  • Dubbelklicka på en kant om du vill färglägga alla kopplade kanter i samma färg (flödeslinje).

  • Klicka tre gånger på en kant om du vill lägga på samma linje på alla kanter.

   Obs! Genom att trycka på Skift kan du snabbt växla mellan att färglägga enbart linjer och enbart fyllningar. Du kan också ange dessa ändringar i dialogrutan Alternativ för direktfärgpyts. Om båda alternativen Färgfyllningar och Färgstreck är markerade ändrar du till enbart Färgfyllningar när du trycker på Skift. (Det kan vara praktiskt om du lägger till en fyllning på en yta som omges av linjerade kanter.)

Alternativ för direktfärgpyts

Med alternativen för direktfärgpytsen kan du ange hur direktfärgpytsen ska fungera och välja om bara fyllningar eller bara linjer ska färgläggas, eller både fyllningar och linjer, samt hur ytor och kanter markeras när du drar verktyget över dem. Alternativen visas om du dubbelklickar på direktfärgpytsverktyget.

Färgfyllningar

Direktfärgsgruppers ytor färgläggs.

Färgstreck

Direktfärgsgruppers kanter färgläggs.

Förhandsvisning av markörfärgruta

Visas när du väljer en färg på panelen Färgrutor. Pekaren för direktfärgpytsen visas som tre färgrutor: den markerade fyllningen eller linjen plus färgen som finns direkt till vänster och höger om den på panelen Färgrutor.

Markerar

Skapar konturer för den yta eller kant som markören är placerad över. Ytor markeras med en tjock linje och kanter med en tunn.

Färger

Detta anger färgen på markeringen. Du kan välja en färg på menyn eller klicka på färgrutan och ange en anpassad färg.

Bredd

Anger hur tjock markeringen ska vara.

Stänger mellanrummen i direktfärgsgrupper

Mellanrum är små utrymmen mellan banor. Om det råkar rinna ut färg på ytor kan det bero på att det finns ett mellanrum i teckningen. Du kan skapa en ny bana som täpper till mellanrummet, redigera de banor som redan finns så att mellanrummet stängs, eller justera mellanrumsalternativen i direktfärgsgruppen.

Obs!

Du undviker mellanrummen i direktfärgsteckningen genom att rita över banor, dvs. dra ut dem förbi varandra. Sedan kan du markera och ta bort överflödiga kanter eller linjera dem med Ingen.

Markera mellanrum i en direktfärgsgrupp

 1. Välj Visa > Visa direktfärgsmellanrum.

Med det här kommandot markeras alla mellanrum som hittats i den valda direktfärgsgruppen, baserat på gruppens mellanrumsinställningar.

Ange mellanrumsalternativ för direktfärg

 1. Välj Objekt > Direktfärg > Alternativ för mellanrum och ange något av följande:

  Identifiering av mellanrum

  När detta är valt känner Illustrator igen mellanrummen i direktfärgsbanor och förhindrar att färgläggningen flödar genom dem. Tänk på att detta kan få programmet att fungera långsammare när du arbetar med stora, avancerade direktfärgsgrupper. I så fall kan du välja Stäng mellanrum med banor, så fungerar Illustrator snabbare igen.

  Färg stoppar vid

  Ange den mellanrumsstorlek som färgen inte kan rinna genom.

  Egen

  Ange en egen mellanrumsstorlek för att stoppa färg.

  Förhandsvisa mellanrumsfärg

  Ange i vilken färg mellanrummen ska förhandsvisas i direktfärgsgrupper. Du kan välja en färg på menyn, eller klicka på färgkällan bredvid menyn Förhandsvisa mellanrumsfärg och ange en egen färg.

  Stäng mellanrum med banor

  När detta är valt infogas ofärgade banor i direktfärgsgruppen som stänger banor (i stället för att förhindra att färgen flödar genom mellanrummen). Observera att eftersom dessa banor inte är färgade, kan det verka som om mellanrummen fortfarande finns där även om de har stängts.

  Förhandsvisa

  Visa de mellanrum som upptäckts i direktfärgsrupper som färglagda linjer, baserat på den förhandsvisningsfärg du väljer.

Regler för mellanrum vid sammanfogade direktfärgsgrupper

När du sammanfogar direktfärgsgrupper som har olika mellanrumsinställningar, används följande regler i Illustrator för att hantera mellanrummen:

 • Om mellanrumsidentifiering är inaktiverat i alla grupper i markeringen, stängs mellanrummen och mellanrumsidentifiering aktiveras. Färg stoppar vid anges till Små mellanrum.

 • Om mellanrumsidentifiering är aktiverat och detsamma gäller för alla grupper i markeringen, stängs mellanrummen och mellanrumsinställningen bevaras.

 • Om det finns olika mellanrumsidentifiering i markeringen, stängs mellanrummen och mellanrumsinställningarna för direktfärgsgruppen längst ned bevaras (om mellanrumsidentifiering är aktiverat för den gruppen). Om gruppen längst ned har mellanrumsidentifiering inaktiverat, aktiveras mellanrumsidentifiering. Färg stoppar anges till Små mellanrum.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy