Användarhandbok Avbryt

Sammanfattning av effekter

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
   21. Synka inställningar med hjälp av Adobe Creative Cloud
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer | Illustrator CC
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  5. Problem med Wacom-enheter
  6. Problem med DLL-filer
  7. Minnesproblem
  8. Problem med preferensfilen
  9. Problem med teckensnitt
  10. Skrivarproblem
  11. Skicka en kraschrapport till Adobe

Lathund till effekter

Effekt

Åtgärd

Effekt > 3D

Konvertera öppna eller stängda banor eller bitmappsbanor till tredimensionella (3D) objekt, som du kan rotera, ljussätta och skugga.

Se även: Skapa 3D-objekt

Effekt > Konstnärliga

Simulera ett målat utseende på traditionella media.

Se även: Artistiska effekter

Effekt > Oskärpa

Retuschera bilder och jämna till övergångar med medelvärdet av pixlarna bredvid de hårda kanterna på definierade linjer och skuggade områden i bilden.

Se även: Oskärpeeffekter

Effekt > Penseldrag

Skapa ett målat eller tecknat utseende med olika penseldragseffekter.

Se även: Penseldragseffekter

Effekt > Konvertera till form

Ändra form på ett vektorobjekt eller ett bitmappsobjekt.

Se även: Ändra form på objekt med effekter

Effekt > Skärmärken

Lägger till skärmärken för det markerade objektet.

Se även: Ange skärmärken för beskärning eller justering

Effekt > Förvräng och omforma

(övre delen av menyn)

Ändra formen på vektorobjekt, eller tillämpa effekterna på en fyllning eller linje som läggs till i ett bitmappsobjekt med panelen Utseende.

Se även: Ändra form på objekt med effekter

Effekt > Förvräng

(nedre delen av menyn)

Förvräng och ändra form på en bild geometriskt.

Se även: Förvrängningseffekter (längst ned på menyn)

Effekt > Bana

Förskjut ett objekts bana i förhållande till den ursprungliga platsen, förvandla text till en uppsättning stansade banor som du kan redigera och hantera som alla andra grafiska objekt, och ändra linjen för ett markerat objekt till ett fyllt objekt med samma bredd som den ursprungliga linjen. Du kan även tillämpa kommandona för en fyllning eller linje som läggs till i ett bitmappsobjekt med panelen Utseende.

Se även: Förskjuta duplicerade objekt, Konvertera text till konturer, Konvertera linjer till sammansatta banor

Effekt > Banhanteraren

Kombinera grupper, lager eller underlager till hela, redigerbara objekt.

Se även: Tillämpa banhanterareffekter

Effekt > Förvandla pixlar

Definiera en markering snävt genom att klumpa ihop pixlar med liknande färgvärden.

Se även: Pixelförvandlingseffekter

Effekt > Rastrera

Konvertera ett vektorobjekt till ett bitmappsobjekt.

Se även: Rastrera ett vektorobjekt

Effekt > Skärpa

Fokusera oskarpa bilder genom att öka kontrasten mellan närliggande pixlar.

Se även: Skärpeeffekt

Effekt > Skiss

Lägg till textur i bilder, ofta med en tredimensionell effekt. Du kan också använda effekter för att skapa konstnärliga teckningar och teckningar som ser ut som om de har ritats för hand.

Se även: Skisseffekter

Effekt > Stilisera

(övre delen av menyn)

Lägg till pilar, skuggor, runda hörn samt ludd-, glöd- och klottereffekter i objekt.

Se även: Skapa en skugga, Använda inner- eller ytterglöd, Lägga till pilar, Lägga till kantludd för ett objekt, Skapa en skiss med effekten Klottra, Skapa runda hörn för objekt

Effekt > Stilisera

(nedre delen av menyn)

Med kommandot Glödande kanter skapar du en målad eller impressionistisk effekt på en markering genom att förskjuta pixlarna och öka kontrasten i en bild.

Se även: Stiliseringseffekt (längst ned på menyn)

Effekt > SVG-filter

Lägg till XML-baserade grafikegenskaper, till exempel skuggor, i teckningarna.

Se även: Tillämpa SVG-effekter

Effekt > Textur

Ge bilden djup eller substans, eller lägg till ett organiskt utseende.

Se även: Textureffekter

Effekt > Video

Optimera bilder från videoupptagningar som är tänkta för tv.

Se även: Videoeffekter

Effekt > Tänj

Förvräng eller deformera objekt, inklusive banor, text, nätobjekt, blandningar och rasterbilder.

Se även: Ändra form på objekt med effekter

Artistiska effekter

Artistiska effekter är rasterbaserade, och dokumentets rastereffektinställningar används när du tillämpar effekten på ett vektorobjekt.

Färgat ritstift

Ritar en bild med färgade ritstift på en enfärgad bakgrund. Viktiga kanter bibehålls och ger ett grovt korsstrecksliknande utseende. Den enfärgade bakgrunden syns igenom de jämnare partierna.

Stansa ut

Återger en bild som om den bestod av grovt urklippta bitar av färgat papper. Bilder med hög kontrast visas som silhuetter. Färgade bilder ser ut att vara uppbyggda av olika lager färgat papper.

Torr pensel

Målar kanterna på bilden med en torrpenselteknik (ett mellanting mellan olja och vattenfärger). Med den här effekten förenklas bilden genom att färgomfånget minskas.

Kornig film

Lägger på ett jämnt mönster på en bilds skuggtoner och mellantoner. Ett jämnare, mer mättat mönster läggs till i bildens ljusare partier. Den här effekten kan användas för att minska randiga störningar i blandningar och för att ge element från olika källor ett enhetligt utseende.

Al fresco

Målar en enkel bild med korta, rundade linjer som ser ut att vara hastigt ditmålade.

Neonljus

Lägger till olika typer av glödeffekter för objekten i bilden. Med den här effekten kan du färglägga en bild samtidigt som du gör den mjukare. Välj en glödfärg genom att klicka på glödrutan och välja en färg med färgväljaren.

Färgklickar

Du kan välja mellan olika penselbredder (från 1 till 50) och penseltyper och åstadkomma en målad effekt. Följande penseltyper finns: enkel, lätt ojämn, lätt mörk, bred skarp, bred oskarp och glitter.

Palettkniv

Minskar skärpan i en bild och ger en effekt av en tunt målad målarduk med synlig undertextur.

Plastfilm

Gör att bilden ser ut som om den bestrukits med glänsande plastfilm, med framhävda ytdetaljer.

Kantlinje

Minskar antalet färger i en bild enligt det angivna färgreduktionsvärdet och söker sedan efter och lägger till svarta linjer till kanterna i bilden. Bredare områden i bilden har enkel skuggning medan fina, mörka detaljer sprids över hela bilden.

Pastellkrita

Gör att bilden ser ut som om den målats med färgad pastellkrita mot en bakgrund med struktur. I områden med klara färger läggs kritan på tjockt utan särskilt mycket struktur, och i mörkare områden skrapas kritan av för att visa strukturen.

Smetig penna

Mjukar upp en bild med korta diagonala linjer och smetar ut de mörkare partierna i bilden. Ljusa områden blir ännu ljusare och ser mindre detaljrika ut.

Svamp

Skapar bilder med kontrasterande partier med mycket textur, som om de målats med en svamp.

Undermålning

Målar bilden på en strukturbakgrund och målar sedan den färdiga bilden ovanpå.

Vattenfärg

Gör att bilden ser ut som om den målats med vattenfärg med en medelstor pensel. Detaljerna i bilden förenklas. Om det finns markanta tonförändringar vid kanterna gör effekten färgen mer mättad.

Oskärpeeffekter

Kommandona på undermenyn Oskärpa på Effekt-menyn är rasterbaserade. Dokumentets rastereffektinställningar används alltid när du tillämpar en effekt på ett vektorobjekt.

Gaussisk oskärpa

Gör snabbt en markering oskarp med justerbar nivå. Med den här effekten tas högfrekventa detaljer bort, vilket kan skapa en dimmig effekt.

Radiell oskärpa

Simulerar den mjuka oskärpa som skapas av en zoomande eller roterande kamera. Välj Snurra om du vill skapa oskärpa längs koncentriska cirklar, och ange en rotationsgrad. Välj Zoom om du vill skapa oskärpa längs radiella linjer, som vid in- eller utzoomning i en bild, och ange ett värde mellan 1 och 100. Du kan välja mellan flera oskärpekvaliteter: Låg, som ger snabbt men kornigt resultat, samt Medium och Hög, som ger ett jämnare resultat som bara kan urskiljas på stora områden. Ange oskärpans ursprung genom att dra mönstret i rutan Oskärpecentrum.

Smart oskärpa

Skapar oskärpa med precision. Du kan ange radie, tröskel och oskärpekvalitet. Radievärdet styr storleken på området som genomsöks efter avvikande pixlar. Tröskelvärdet avgör hur avvikande pixlarna måste vara för att påverkas. Du kan också ange ett läge för hela markeringen (Normal) eller för färgövergångarnas kanter (Endast kontur och Täcka över). Om det finns tydliga kontraster använder Endast kontur svartvita kanter, och Täck över kontur använder vitt.

Penseldragseffekter

Penseldragseffekterna är rasterbaserade. Dokumentets rastereffektinställningar används när du tillämpar effekten på et vektorobjekt.

Markerade kanter

Accentuerar bildens kanter. Om kontrollen Konturklarhet har ett högt värde ser kanterna ut som vit krita. Om kontrollen Konturklarhet har ett lågt värde ser kanterna ut som svart tryckfärg.

Kantiga streck

Målar om en bild med diagonala linjer. De ljusare partierna av bilden målas med linjer i en riktning, medan de mörkare partierna målas med linjer i motsatt riktning.

Korsstreck

Bevarar originalbildens detaljrikedom och funktioner genom att lägga till textur och ruffa till kanterna på färglagda partier med simulerad pennskraffering. Värdet i alternativet Styrka styr antalet skrafferingssteg (från 1 till 3).

Mörka streck

Målar mörka partier svartare med korta linjer. Ljusa partier målas med långa, vita linjer.

Bläckskiss

Ritar över en bild med tunna, smala linjer över de ursprungliga detaljerna, i bläckpennestil.

Stänk

Imiterar effekten av en retuschspruta (airbrush). Ju högre värden, desto enklare totaleffekt.

Sprejade streck

Målar om en bild i bildens dominerande färger med vinklade, sprejade färgstreck.

Sumi‑e

Målar en bild i japansk stil, som en våt pensel med svart färg på rispapper. Effekten är mjuka, suddiga kanter i djupsvarta färger.

Förvrängningseffekter (längst ned på menyn)

Kommandona för förvrängning kan vara mycket minneskrävande. De är rasterbaserade, och dokumentets rastereffektinställningar används när du tillämpar effekten på ett vektorobjekt.

Diffus glöd

Återger en bild som om den betraktades genom ett mjukt diffusionsfilter. Med den här effekten läggs genomskinligt, vitt brus till i bilden. Glöden tonar ut från markeringens mittpunkt.

Glas

Återger en bild som om den betraktades genom olika typer av glas. Du kan välja en förinställd glaseffekt eller skapa en egen glasyta med en Photoshop-fil. Du kan justera skaländringen, förvrängningen och jämnheten samt alternativen för textur.

Vattenringar

Lägger till slumpmässiga vågor i teckningen, som om den ligger under vatten.

Pixelförvandlingseffekter

Pixelförvandlingseffekterna är rasterbaserade. Dokumentets rastereffektinställningar används när du tillämpar effekten på ett vektorobjekt.

Färgraster

Simulerar effekten av att använda ett förstorat raster på alla kanaler i bilden. För varje kanal delas bilden upp i rektanglar, och varje rektangel ersätts med en cirkel. Cirkelns storlek beror på rektangelns intensitet.

Om du vill använda effekten anger du ett värde i pixlar för en rasterpunkts maximala radie (från 4 till 127) och anger ett värde för rastervinkeln (punktens vinkel i förhållande till den verkliga horisontalen) för en eller flera kanaler. För gråskalebilder använder du bara kanal 1. För RGB-bilder använder du kanalerna 1, 2 och 3, vilket motsvarar de röda, gröna och blå kanalerna. För CMYK-bilder använder du alla fyra kanalerna, vilket motsvarar kanalerna för cyan, magenta, gult och svart.

Kristallisera

För samman färger till polygona former.

Mezzotint

Konverterar en bild till ett slumpmässigt mönster av svartvita partier eller helt mättade partier i färgbilder. Om du vill använda effekten väljer du ett punktmönster på snabbmenyn Typ i dialogrutan Mezzotint.

Skapa fläckar

Bryter upp bildens färger i slumpmässigt utplacerade punkter, som i en pointillistisk målning, och använder bakgrundsfärgen som färg på målarduken mellan punkterna.

Skärpeeffekt

Med kommandot Oskarp mask på undermenyn Skärpa på Effekt-menyn kan du fokusera suddiga bilder genom att öka kontrasten mellan närliggande pixlar. Effekten är rasterbaserad, och dokumentets rastereffektinställningar används när du tillämpar effekten på ett vektorobjekt.

Oskarp mask

Söker efter partier i bilden där färgerna ändras och gör dem skarpare. Med effekten Oskarp mask kan du justera kontrasten och detaljrikedomen i kanterna och skapa en ljusare och mörkare linje på var sida om kanten. Den här effekten framhäver kanten och skapar en illusion av en skarpare bild.

Skisseffekter

Många av skisseffekterna används för att rita om en bild med svartvita färger. Effekterna är rasterbaserade. Dokumentets rastereffektinställningar används när du tillämpar effekten på ett vektorobjekt.

Basrelief

Får bilden att se ut som om den har skurits i låg relief och därefter belysts för att framhäva variationerna på ytan. Bildens mörka partier färgas svart, medan vitt används till de ljusa partierna.

Krita och träkol

Ritar om bildens markeringar och mellantoner i jämngrått. Bakgrunden ritas med grov krita. Skuggor ersätts med diagonala träkolslinjer. Träkolet ritas i svart, kritan i vitt.

Träkol

Ritar om bilden med en färgreducerad, utsmetad effekt. Större kanter ritas kraftigt, medan mellantonerna skissas med en diagonal linje. Träkolet är svart, och papperet är vitt.

Krom

Gör om bilden till en yta av polerat krom. Markeringarna blir till höga punkter och skuggorna blir gropar i den speglade ytan.

Contékrita

Imiterar texturen av rent svarta och rent vita jordkritor i en bild. Med effekten Contékrita används svart i mörka partier och vitt i ljusa partier.

Strukturpenna

Fångar detaljerna i bilden med tunna, raka tuschstreck. Effekten byter ut originalbildens färger och använder svart som bläck och vitt som papper. Kommandot är särskilt slående på skannade bilder.

Raster

Simulerar effekten av ett halvtonsraster och bevarar samtidigt det fullständiga tonomfånget.

Brevpapper

Skapar en bild som ser ut som om den består av handgjort papper. Effekten förenklar bilden och kombinerar effekten av kommandot Kornighet (på undermenyn Textur) med ett reliefliknande utseende. Bildens mörka partier ser ut som hål i det översta papperslagret, omgärdade av vitt.

Fotokopia

Simulerar effekten som uppstår när en bild fotokopieras. Större mörka partier återges endast i kanterna, och mellantonerna drar åt antingen helt svart eller vitt.

Gips

Gjuter bilden som i gips och färgar den sedan med svart och vitt. Mörka partier höjs och ljusa partier sänks.

Nätform

Simulerar den kontrollerade krympningen och förvrängningen hos filmemulsion och skapar en bild som verkar hopklumpad i skuggorna och lätt kornig i markeringarna.

Stämpel

Förenklar bilden så att den ser ut att vara stämplad med en gummi- eller trästämpel. Kommandot fungerar bäst på svartvita bilder.

Naggade kanter

Återskapar bilden som om den vore sammansatt av trasiga eller rivna pappersbitar och färgar den sedan med svart och vitt. Kommandot fungerar bra med bilder som innehåller text eller objekt med hög kontrast.

Blött papper

Använder utflutna klickar som ser ut att ha målats på långfibrigt, fuktigt papper, så att färgerna flyter ut och blandas.

Stiliseringseffekt (längst ned på menyn)

Effekten Glödande kanter är rasterbaserad. Dokumentets rastereffektinställningar används när du tillämpar effekten på ett vektorobjekt.

Glödande kanter

Identifierar kanter med färg och ger dem en neonlik glöd.

Textureffekter

Textureffekterna är rasterbaserade. Dokumentets rastereffektinställningar används när du tillämpar effekten på ett vektorobjekt.

Krackelering

Målar upp bilden som på en gipsyta med mycket relief och med ett nätverk av tunna sprickor som följer konturerna i bilden. Med den här effekten kan du skapa en reliefeffekt i bilder som innehåller ett brett intervall av färg- eller gråskalevärden.

Kornighet

Lägger till textur i bilden genom att simulera olika typer av kornighet – vanlig, mjuk, stänk, klungvis, kontrastrik, förstorad, stöpplad, vågrät, lodrät eller fläckig. Mer information om hur du använder texturalternativen finns i avsnittet Använda kontroller för textur- och glasytor.

Mosaik

Ritar bilden som om den var gjord av små skärvor eller plattor och lägger till fogar mellan plattorna. (Kommandot Förvandla pixlar > Mosaik delar däremot upp bilden i block med olikfärgade pixlar.)

Lapptäcke

Delar upp en bild i fyrkanter som fylls med den dominerande färgen i det området i bilden. Rutornas djup ökas eller minskas slumpmässigt för att återge högdagrar och skuggor.

Målat glas

Målar om en bild som enfärgade, närliggande celler med konturer i förgrundsfärgen.

Textur

Lägger till textur som du väljer eller skapar.

Videoeffekter

Videoeffekterna är rasterbaserade. Dokumentets rastereffektinställningar används när du tillämpar effekten på ett vektorobjekt.

Ej sammanflätning

Jämnar ut rörliga videobilder genom att ta bort antingen udda eller jämna sammanflätade linjer i videobilden. Du kan välja om de borttagna linjerna ska ersättas genom duplicering eller interpolation.

NTSC-färger

Begränsar färgomfånget på de färger som kan reproduceras på en tv och förhindrar att övermättade färger faller ut över tv:ns skanningslinjer.

Använda ytkontroller för textur och glas

Vissa effekter i Illustrator innehåller alternativ för textur, till exempel effekterna Glas, Pastellkrita, Kornighet och Al fresco. Med texturalternativen kan du få ett objekt att se ut som om det är målat på olika typer av textur, till exempel en målarduk eller tegel, eller som om det betraktas genom glas.

 1. I dialogrutan för effekten väljer du en texturtyp på snabbmenyn Textur (om den är tillgänglig), eller väljer Läs in textur (endast tillgängligt för kommandona Pastellkrita och Glas), för att ange en fil.

 2. Ange andra alternativ om de är tillgängliga:

  • Dra skjutreglaget för skalförändring om du vill öka eller minska effekten på bitmappsbildens yta.

  • Dra skjutreglaget för relief om du vill justera djupet på ytan.

  • Välj från vilken riktning som ljuset ska komma på snabbmenyn Ljuskälla.

  • Markera Invertera om du vill invertera ytans ljusa och mörka färger.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto