Om teckenuppsättningar och alternativa specialtecken

Teckensnitt innehåller många tecken förutom de som visas på tangentbordet. Beroende på teckensnitt kan dessa tecken omfatta ligaturer, bråktal, dekortecken, ornament, ordningstal, olika versaltecken och stilistiska alternativ, tecken för täljare och nämnare (upphöjda/nedsänkta), gamla tecken och versalsiffror. Ett specialtecken är en specifik teckenform. Vissa teckensnitt innehåller flera former av versalt A, t.ex. dekortecken och kapitäler.

Det finns tre sätt att infoga alternativa specialtecken:

 • Via snabbmenyn Markering kan du visa och infoga specialtecken som finns för ett markerat tecken.
 • panelen Specialtecken kan du visa och infoga specialtecken från valfritt teckensnitt.
 • panelen OpenType kan du ange regler för hur specialtecken ska användas. Du kan ange att du t.ex. vill använda ligaturer, alternativa versaltecken och bråktal i ett särskilt textblock. Det är enklare att använda panelen OpenType än att infoga ett specialtecken i taget, och du får ett mer enhetligt resultat. Panelen fungerar dock bara med OpenType-teckensnitt.

Ersätta ett tecken med alternativa specialtecken på arbetsytan

Introducerat i Illustrator CC 2017 års utgåva

När du arbetar med ett textobjekt kan du markera ett tecken och snabbt visa alternativa specialtecken direkt bredvid det i snabbmenyn. Du klickar bara på det alternativa specialtecknet om du vill ersätta tecknet.

special-character_1
Alternativa specialtecken på snabbmeny

Obs!

Illustrator visar upp till fem alternativa specialtecken för ett markerat tecken på arbetsytan. Om det finns fler än fem alternativ visar Illustrator ikonen  till höger om de visade specialtecknen. Klicka på ikonen  för att öppna panelen Specialtecken och visa fler alternativ.

Panelen Specialtecken – översikt

Du kan använda panelen Specialtecken (Fönster > Text > Specialtecken) om du vill visa de specialtecken som finns i ett teckensnitt, och infoga särskilda specialtecken i ett dokument.

Som standard visar panelen Specialtecken alla specialtecken för det teckensnitt som är markerat. Du kan ändra teckensnitt genom att markera en annan teckensnittsfamilj eller ett annat teckensnittsformat längst ned på panelen. Om några tecken är markerade i dokumentet kan du visa alternativa tecken genom att välja Alternativ för aktuell markering på menyn Visa, längst upp på panelen.

Panelen Specialtecken
Panelen Specialtecken

A. Visa-menyn B. Teckensnittsfamilj C. Teckensnittsformat D. Zoomknappar 

Om du markerar ett OpenType-teckensnitt på panelen Specialtecken kan du göra så att panelen bara visar vissa specialtecken. Det gör du genom att välja en kategori på Visa-menyn. Du kan även visa en popup-meny med alternativa specialtecken genom att klicka på triangeln i det nedre högra hörnet på specialteckenrutan.

Popup-meny för alternativa specialtecken
Popup-meny för alternativa specialtecken

Infoga och byta ut ett tecken med panelen Specialtecken

 1. Infoga ett tecken genom att klicka på ett textverktyg för att placera insättningspunkten där du vill skriva tecknet, och dubbelklicka sedan på tecknet som du vill infoga på panelen Specialtecken.
 2. Byt ut ett tecken genom att välja Alternativ för aktuell markering på popup-menyn Visa och markera ett tecken i dokumentet med hjälp av ett textverktyg. Dubbelklicka på ett specialtecken på panelen Specialtecken, om det finns något.

  Obs!

  Det finns ytterligare alternativ för asiatiska tecken.

Panelen OpenType – översikt

Du kan använda panelen OpenType (Fönster > Text > OpenType) om du vill ange hur alternativa tecken ska användas i OpenType-teckensnitt. Du kan ange att du t.ex. vill använda standardligaturer i ny eller befintlig text.

Kom ihåg att OpenType-teckensnitt kan variera väldigt mycket när det gäller funktioner. Alla alternativ på panelen OpenType är inte tillgängliga för alla teckensnitt. Du kan visa de tecken som finns i ett teckensnitt med hjälp av panelen Specialtecken.

Panelen OpenType
Panelen OpenType

A. Standardligaturer B. Sammanhangsberoende alternativ C. Mjuka ligaturer D. Dekortecken E. Stilistiska alternativ F. Alternativa versaltecken G. Ordningstal H. Bråktal I. Stilistiska uppsättningar J. Panelmeny K. Siffertyp L. Teckenposition 

Obs!

Fler funktioner kan finnas för asiatiska OpenType-teckensnitt.

Det finns fler kommandon och alternativ på menyn uppe till höger på panelen OpenType. 

Framhäva alternativa tecken i texten

 1. Välj Arkiv > Dokumentinställningar.
 2. Välj Markera ersatta specialtecken och klicka på OK. Ersatta specialtecken markeras i texten.

Använda ligaturer och sammanhangsberoende alternativa tecken

Ligaturer är typografiska ersättningstecken för vissa bokstavspar. De flesta teckensnitt innehåller ligaturer för standardpar, t.ex. fi, fl, ff, ffi och ffl. Visa teckensnitt innehåller dessutom mjuka ligaturer för bokstavspar som ct, st och ft. Även om tecknen i ligaturer tycks förbundna med varandra kan de redigeras separat och orsakar inga fel vid stavningskontroll.

Sammanhangsberoende alternativ är alternativa tecken i vissa skriptteckensnitt som ger bättre föreningsfunktioner. När du till exempel använder Caflisch Script Pro med sammanhangsberoende alternativ aktiverat förenas bokstäverna ”bl” i ordet ”bloom” så att det liknar handskrift.

 1. Markera de tecken eller textobjekt som du vill använda inställningen på. Om du inte markerar någon text används inställningen på ny text som du skapar.
 2. Se till att ett OpenType-teckensnitt är valt.
 3. Gör något av följande på panelen OpenType:
  • Klicka på knappen Standardligaturer om du vill aktivera eller inaktivera ligaturer för standardbokstavspar (t.ex. fi, fl, ff, ffi och ffl).

  • Klicka på knappen Mjuka ligaturer om du vill aktivera eller inaktivera valfria ligaturer (om sådana finns i det aktuella teckensnittet).

  • Klicka på knappen Sammanhangsberoende alternativ om du vill aktivera eller inaktivera sammanhangsberoende alternativa tecken (om sådana finns i det aktuella teckensnittet).

Använda stilistiska uppsättningar

En stilistisk uppsättning är ett antal alternativa tecken som kan användas på ett markerat textblock. När du använder en stilistisk uppsättning ersätter de tecknen som definierats i uppsättningen teckensnittets standardtecken i den markerade texten. Namnet på den stilistiska uppsättningen som tillhandahålls av teckensnittsutvecklaren visas på olika ställen i Illustrator. För vissa teckensnitt visar Illustrator namnen på de stilistiska uppsättningarna som Uppsättning 1, Uppsättning 2 och så vidare. Du kan använda flera stilistiska uppsättningar på ett textavsnitt.

stylistic-set_open-type-bar
 1. Välj den textruta eller det textområde som du vill använda en stilistisk uppsättning på.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Fönster > Text > OpenType för att öppna OpenType-panelen. Gör sedan något av följande:
   • Klicka på ikonen för stilistiska uppsättningar () längst ned på panelen och välj önskad uppsättning.
   • Välj Stilistiska uppsättningar på panelmenyn och välj önskad uppsättning.
  OpenType-panel--stylistic-sets
  Använda stilistiska uppsättningar via OpenType-panelen

  A. Klicka på ikonen längst ned på panelen B. Välj önskad stilistisk uppsättning på panelmenyn 
  • Öppna panelen Specialtecken genom att välja Text Specialtecken . Välj en stilistisk uppsättning från listrutan Visa på panelen Specialtecken.
  Glyphs-panel_stylistic-sets
  Använda stilistiska uppsättningar via panelen Specialtecken

Obs!

Du kan ta bort den stilistiska uppsättningen som du har använt i ett textområde genom att avmarkera den på OpenType-panelen eller panelen Specialtecken.

Lägga till stilistiska uppsättningar i ett tecken- eller styckeformat

 1. Välj Fönster > Text > Teckenformat/ Styckeformat för att öppna panelen Teckenformat eller panelen Styckeformat.

 2. Välj alternativet Nytt tecken-/ styckeformat på panelmenyn.

 3. Välj fliken OpenType-funktioner till vänster i dialogrutan Nytt tecken-/styckeformat.

 4. Klicka ochvälj önskade stilistiska uppsättningar i listan.

  Character-panel--stylistic-sets
  Lägga till stilistiska uppsättningar i ett teckenformat
 5. Klicka på OK.

Använda dekortecken, alternativa versaltecken och stilistiska alternativ

Många OpenType-teckensnitt innehåller stiliserade tecken som du kan använda för att göra text mer dekorativ. Dekortecken är tecken med extravaganta utsmyckningar. Alternativa versaltecken är tecken som har utformats för användning i stora format, t.ex. rubriker. Stilistiska alternativ är stiliserade tecken som skapar en ren, estetisk effekt.

 1. Markera de tecken eller textobjekt som du vill använda inställningen på. Om du inte markerar någon text används inställningen på ny text som du skapar.
 2. Se till att ett OpenType-teckensnitt är valt.
 3. Gör något av följande på panelen OpenType:
  • Klicka på knappen Dekortecken om du vill aktivera eller inaktivera dekortecken (om sådana finns i det aktuella teckensnittet).

  • Klicka på knappen Stilistiska alternativ om du vill aktivera eller inaktivera stilistiska alternativ (om sådana finns i det aktuella teckensnittet).

  • Klicka på knappen Alternativa versaltecken om du vill aktivera eller inaktivera alternativa versaltecken (om sådana finns i det aktuella teckensnittet).

Infoga symboler, bindestreck och streck och citattecken

Introducerat i Adobe Illustrator CC 2017

 1. Placera insättningspunkten där du vill infoga ett tecken med hjälp av textverktyget.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Text > Infoga specialtecken
  • Högerklicka och välj Infoga specialtecken på snabbmenyn.
 3. Välj något av följande alternativ: Symboler, Bindestreck och streck eller Citattecken. 

 4. Välj önskat tecken bland de olika alternativ som finns i Illustrator.

Infoga tecken för tomt utrymme

Introducerat i Adobe Illustrator CC 2017

 1. Placera insättningspunkten där du vill infoga ett blankstegstecken med hjälp av textverktyget.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Text > Infoga tecken för tomt utrymme
  • Högerklicka och välj Infoga tecken för tomt utrymme på snabbmenyn.
 3. Markera något av följande alternativ:

  Fyrkantsblanksteg

  Utrymmet är lika som storleken på texten. Exempel: Med 12 punkters text blir fyrkantsblanksteget 12 punkter brett.

  Halvfyrkantsblanksteg

  Utrymmet är halva bredden av ett fyrkantsblanksteg. Exempel: Med 12 punkters text blir halvfyrkantsblanksteget 6 punkter brett.

  Hårfint avstånd

  Utrymmet är en tjugofjärdedel av ett fyrkantsblanksteg. Exempel: Med 12 punkters text blir ett hårfint blanksteg 0,5 punkter brett.

  Tunt blanksteg

  Utrymmet är en åttondel av ett fyrkantsblanksteg. Exempel: Med 12 punkters text blir ett tunt blanksteg 1,5 punkter brett.

Obs!

Representativa symboler av tomt utrymme-tecken visas när du väljer Text > Visa dolda tecken.

Infoga ett brytningstecken

Introducerat i Adobe Illustrator CC 2017

Du kan infoga ett brytningstecken för att börja en ny rad utan att skapa ett nytt stycke.

 1. Placera insättningspunkten där du vill infoga brytningstecknet med hjälp av textverktyget.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Text > Infoga brytningstecken > Tvingad radbrytning.
  • Högerklicka och välj Infoga brytningstecken > Tvingad radbrytning.

Om du vill ta bort ett brytningstecken väljer du Text > Visa gömda tecken så visas tecken som inte skrivs ut. Du kan sedan markera och ta bort brytningstecknet.

Visa eller dölja ej utskrivbara tecken

Ej utskrivbara tecken omfattar manuella radbrytningar, mjuka radbrytningar, tabbar, blanksteg, hårda blanksteg, dubbelbyte-tecken (inklusive blanksteg), mjuka bindestreck och sluttexttecken.

Om du vill göra tecknen synliga när du formaterar och redigerar tecken väljer du Text > Visa dolda tecken. En bock anger att ej utskrivbara tecken visas.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy