brush_appicon_128

Visste du att du kan använda din iPad eller iPhone för att utforma snygga, högkvalitativa penslar från foton på allt som ger dig inspiration? Spara penslarna i Creative Cloud Library och använd dem var som helst i Photoshop och Illustrator!

Lär dig mer om appen Adobe Brush CC för iPad i den här videon.

Ladda ned den fantastiska Adobe Brush CC-appen från iTunes App Store.


Om penslar

Med penslar kan du ändra utseende på banor. Du kan lägga på penseldrag på befintliga banor eller rita en bana med penselverktyget och lägga på penseldrag samtidigt.

Det finns olika typer av penslar i Illustrator: kalligrafiska och konstnärliga penslar och spridnings-, mönster- och borstpenslar. Med penslarna kan du åstadkomma följande effekter:

Kalligrafiska penslar

Du kan skapa linjer som påminner om linjer ritade med den vinklade spetsen på en kalligrafisk penna längs banans mitt. När du använder plumppenseln kan du måla med en kalligrafisk pensel och automatiskt utvidga penseldragen till en fyllningsform som sammanfogas med andra fyllda objekt av samma färg och överlappning, eller som finns intill varandra i staplingsordningen.

Spridningspenslar

Du kan sprida ut kopior av ett objekt (exempelvis en nyckelpiga eller ett löv) längs banan.

Konstnärliga penslar

Du kan tänja ut en penselform (till exempel Grov kolkrita) eller en objektform jämnt fördelat längs banans längd.

Borstpensel

Skapa penseldrag som påminner om linjerna från en riktig borstpensel.

Mönsterpenslar

Du kan rita ett mönster av enskilda rutor som återkommer längs banan. Mönsterpenslar kan innehålla upp till fem olika mönsterrutor, för sidorna, de yttre och inre hörnen samt början och slutet av mönstret.

Penseltyper
A. Kalligrafisk pensel B. Spridningspensel C. Konstnärlig pensel D. Mönsterpensel E. Borstpensel 

Med spridningspenslar och mönsterpenslar får du ofta samma effekt. Men de skiljer sig åt på en punkt: mönsterpensel följer banan exakt, till skillnad från spridningspenseln.

Pilar i en mönsterpensel
Pilar i en mönsterpensel böjs för att följa banan (vänster), men förblir raka i en spridningspensel (höger).

Titta på en video om att använda penslar.

Panelen Penslar - översikt

På panelen Penslar (Fönster > Penslar) visas den aktuella filens penslar. När du markerar en pensel i ett penselbibliotek läggs den automatiskt till på panelen Penslar. De penslar som du skapar och placerar på panelen Penslar kan bara användas i den aktuella filen. Det innebär att alla Illustrator-filer kan ha en egen uppsättning penslar på panelen Penslar.

Visa eller dölja en typ av pensel

 1. Välj något av följande på panelmenyn: Kalligrafiska penslar, Spridningspenslar, Konstnärliga penslar, Borstpenslar eller Mönsterpenslar.

Ändra visning av penslar

 1. Välj Miniatyrbildvisning eller Listvisning på panelmenyn.

Ändra ordning på penslarna på panelen Penslar

 1. Dra en pensel till en ny plats. Du kan bara flytta penslar inom samma typ. Du kan till exempel inte flytta en kalligrafisk pensel till spridningspenslarna.

Duplicera en pensel på panelen Penslar

 1. Dra penseln till knappen Ny pensel  eller välj Duplicera pensel på menyn på panelen Penslar.

Ta bort penslar från panelen Penslar

 1. Markera penslarna och klicka på Ta bort pensel . Du kan markera alla penslar som inte används i ett dokument genom att välja Markera alla oanvända på menyn på panelen Penslar.

Arbeta med penselbibliotek

Penselbibliotek (Fönster > Penselbibliotek > [bibliotek]) är en samling förinställda penslar i Illustrator. Du kan öppna flera penselbibliotek och bläddra genom innehållet när du ska välja penslar. Du kan också öppna penselbibliotek på menyn på panelen Penslar.

Obs!

Om du vill att ett penselbibliotek ska öppnas automatiskt när du startar Illustrator väljer du Upprepande på penselbibliotekets panelmeny.

Kopiera penslar från ett penselbibliotek till panelen Penslar

 1. Dra penslarna till panelen Penslar eller välj Lägg till penslar från penselbibliotekets panelmeny.

Importera penslar till panelen Penslar från en annan fil

 1. Välj Fönster > Penselbibliotek > Annat bibliotek och markera filen.
 2. På panelen Penselbibliotek klickar du på den enskilda penseldefinitionen eller på alla penseldefinitioner som du vill importera. Välj sedan Lägg till i Penslar på penselbibliotekets (utfällbara) panelmeny.

Skapa nya penselbibliotek

 1. Lägg till de penslar som du vill ha på panelen Penslar, och ta bort alla penslar du inte vill ha kvar.
 2. Välj Spara penselbibliotek på menyn på panelen Penslar och placera den nya biblioteksfilen i någon av följande mappar så att den visas på menyn Penselbibliotek när du startar om Illustrator:
  • (Windows) User/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Illustrator <versionsnummer> Settings/Brushes
  • (macOS) Library/Application Support/Adobe/Adobe Illustrator <versionsnummer> Settings/Brushes

  OBS!

  Ersätt <versionsnummer>  med följande värden, beroende på vilken version av Illustrator som är installerad på din dator. Mer information finns i Ersätta Illustrator-versionsnummer.

  Obs!

  Om du placerar filen i en annan mapp, kan du öppna biblioteket genom att välja Fönster > Penselbibliotek > Annat bibliotek och markera biblioteksfilen.

Tillämpa penseldrag

Du kan lägga på penseldrag på en bana som har skapats med vilket ritverktyg som helst, inklusive ritstiftet, pennan eller något grundläggande formverktyg.

 1. Gör något av följande:
  • Markera banan och markera sedan en pensel i penselbiblioteket, på panelen Penslar eller på kontrollpanelen.

  • Dra en pensel till banan. Om det redan finns penseldrag på banan ersätter den nya penseln den gamla.

  Obs!

  Om du vill använda en annan pensel på banan och vill använda penseldragsinställningarna som används med den ursprungliga penseln, håller du ned Alt (Win) eller Alternativ (macOS) när du klickar på den nya penseln som du vill använda.

Rita banor och använda penseldrag på samma gång

 1. Markera en pensel i ett penselbibliotek eller på panelen Penslar.
 2. Välj penselverktyget.
 3. Placera pekaren där penseldraget ska börja och dra så att en bana ritas. Det bildas en prickad linje efter pekaren när du drar.
 4. Gör något av följande:
  • Om du vill rita en öppen bana släpper du musknappen när banan har önskad form.

  • Om du vill rita en stängd form håller du ned Alt medan du drar. Vid penselverktyget visas en liten ögla . Släpp musknappen (men inte Alt-tangenten) när du vill stänga formen.

   Fästpunkter skapas automatiskt medan du ritar. Hur många fästpunkter som skapas beror på hur lång och avancerad banan är, samt på toleransinställningarna för penseln.

   Tips! Om du vill justera formen på en penselbana när du har ritat klart den markerar du först banan. Sedan placerar du penselverktyget på banan och drar tills banan har önskad form. Du kan använda tekniken när du ska dra ut en penselbana eller ändra form på banan mellan de befintliga slutpunkterna.

Penselverktyg, alternativ

Om du dubbelklickar på penselverktyget kan du ange följande alternativ:

Följsamhet

Styr hur långt du måste flytta musen eller pennan innan en ny fästpunkt läggs till i banan. Ett följsamhetsvärde på 2,5 innebär t.ex. att verktygsrörelser som är mindre än 2,5 pixlar inte registreras. Följsamhet kan variera mellan 0,5 och 20 pixlar. Ju högre värdet är, desto jämnare och mindre avancerad är banan.

Släthet

Styr graden av utjämning när du använder verktyget. Slätheten kan variera mellan 0 % och 100 %. Ju högre värdet är, desto jämnare är banan.

Fyll nya penseldrag

En fyllning läggs till i banan. Det här alternativet är mycket praktiskt när du ritar stängda banor.

Behåll markerad

Anger om banan ska förbli markerad när du har ritat den.

Redigera valda banor

Anger om det ska gå att ändra en befintlig bana med penselverktyget.

Inom: _ pixlar

Anger hur nära en befintlig bana som musen eller pennan måste vara för att banan ska kunna redigeras med penselverktyget. Det här alternativet är bara tillgängligt om Redigera valda banor är valt.

Ta bort penseldrag

 1. Markera en penselbana.
 2. Gå till panelen Penslar och välj Ta bort penseldrag på panelmenyn eller klicka på knappen Ta bort penseldrag .
 3. Du kan även ta bort ett penseldrag genom att välja den allmänna penseln på panelen Penslar eller på kontrollpanelen.

Omvandla penseldrag till konturer

Du kan konvertera penseldrag till banor med konturer om du vill redigera de enskilda komponenterna på en penselbana.

 1. Markera en penselbana.
 2. Välj Objekt > Färdigställ utseende.

  Komponenterna i den färdigställda banan placeras i en grupp. I gruppen finns en bana och en undergrupp som innehåller penseldragskonturerna.

Skapa eller ändra penslar

Du kan skapa och anpassa kalligrafiska penslar, spridningspenslar, konstpenslar, mönsterpenslar och borstpenslar beroende på dina behov. För spridningspenslar, konstpenslar och mönsterpenslar måste du först skapa teckningen.

Följ de här riktlinjerna för hur du skapar teckningar för penslar:

 • Teckningen får inte innehålla övertoningar, blandningar, andra penseldrag, nätövertoningsobjekt, bitmappsbilder, diagram, monterade filer eller masker.

 • Om du ska använda konstnärliga penslar och mönsterpenslar får inte teckningen innehålla text. Om du vill få en penseldragseffekt med text skapar du först en kontur av texten och sedan en pensel med konturen.

 • För mönsterpenslar skapar du upp till fem mönsterrutor (beroende på penselkonfigurering) och lägger till rutorna på panelen Färgrutor.

Obs!

Du kan göra de penslar som du skapar tillgängliga för alla nya dokument genom att lägga till penseldefinitionen i Ny dokumentprofil. Mer information om nya dokumentprofiler finns i Om nya dokumentprofiler.

Skapa en pensel

 1. För spridningspenslar eller konstnärliga penslar väljer du den teckning som ska användas. Om du ska använda mönsterpenslar kan du välja teckning för sidorutan, men det är inte nödvändigt. Detaljerade riktlinjer för hur du skapar mönsterpenslar finns i Riktlinjer för att skapa mönsterrutor. Mer information om alternativen för mönsterpenslar finns i Alternativ för mönsterpenslar.

  Obs!

  Om du inte vill att någon söm ska visas mellan delarna i teckningen som används för att skapa mönsterpenseln inaktiverar du kantutjämningsalternativet från Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows) eller Illustrator > Allmänt > Inställningar (Mac OS).

 2. Klicka på knappen Ny pensel  på panelen Penslar. Du kan också dra den valda teckningen till panelen Penslar.
 3. Välj vilken penseltyp du vill skapa och klicka på OK.
 4. I dialogrutan Alternativ för pensel skriver du ett namn på penseln, anger penselalternativ och klickar på OK.

Ändra en pensel

 • Om du vill ändra alternativen för en pensel dubbelklickar du på panelen Penslar. Ange penselalternativen och klicka på OK. Om det aktuella dokumentet innehåller penselbanor där den ändrade penseln används, visas ett meddelande. Klicka på Tillämpa på penseldrag om du vill ändra befintliga penseleffekter. Klicka på Lämna penseldrag om du inte vill att befintliga penseleffekter ska ändras och att de ändrade inställningarna endast ska användas för nya penseldrag.
 • Om du vill ändra teckningen där en spridningspensel, konstnärlig pensel eller mönsterpensel använts, drar du penseln till teckningen och gör de ändringar du vill. Alt-dra (Windows) eller Alternativ-dra (Mac OS) den ändrade penseln till den ursprungliga penseln på panelen Penslar.
 • Om du vill ändra en bana som skapats med en pensel utan att uppdatera motsvarande pensel markerar du banan och klickar på knappen för alternativ för markerat objekt på panelen Penslar. Du kan också välja motsvarande alternativ på menyn på panelen Penslar (underordnad meny).

Penselalternativ

Du kan ange olika alternativ för olika typer av penslar. Om du vill ändra alternativen för en pensel dubbelklickar du på panelen Penslar.

Spridningspenslar, konstnärliga penslar och mönsterpenslar har samma alternativ för färgläggning.

Om du vill anpassa en linjeförekomst för konstnärliga penslar eller mönsterpenslar klickar du på ikonen Alternativ för markerat objekt på panelen Penslar och anger linjealternativen. För konstnärliga penslar kan du ange linjebredden och vänd-, färg- och överlappningsalternativ. För mönsterpenslar kan du ange skalförändringsalternativ och vänd-, anpassnings- och färgalternativ.

Alternativ för kalligrafisk pensel

Vinkel

Fastställ penselns rotationsvinkel. Dra pilen i förhandsvisningen eller ange ett värde i rutan Vinkel.

Rundhet

Ange penselns rundhet. Dra en svart punkt i förhandsvisningen från eller mot mitten, eller ange ett värde i rutan Rundhet. Ju högre värde, desto större rundhet.

Diameter

Ange penselns diameter. Använd diameterreglaget eller ange ett värde i rutan Diameter.

Med hjälp av popup-listan till höger om varje alternativ kan du variera penselns form. Markera något av följande alternativ:

Fast

Skapa en pensel med fast vinkel, rundhet eller diameter.

Slumpmässig

Skapa en pensel med slumpmässiga variationer i vinkel, rundhet eller diameter. Ange ett värde i rutan Variation om du vill ange inom vilket intervall penselns egenskaper kan variera. Om diametervärdet t.ex. är 15 och variationsvärdet är 5, kan diametern vara 10 eller 20 eller ett värde däremellan.

Tryck

Skapa en pensel som varierar i vinkel, rundhet och diameter utifrån trycket från en ritbordspenna. Det här alternativet är som mest användbart tillsammans med diameteralternativet. Det är tillgängligt bara om du har ett ritbord. Ange ett värde i rutan Variation och precisera hur mycket mer eller mindre penselegenskaperna kommer att skilja sig från ursprungsvärdet. När rundhetsvärdet till exempel är 75 % och variationsvärdet 25 %, är den lättaste linjen 50 % och den tyngsta 100 %. Ju lättare tryck, desto större vinkel på penseldraget.

Skrivstift

Skapar en pensel som varierar i diameter utifrån hur skrivstiftet ändras. Det här alternativet är tänkt att användas tillsammans med en airbrush-penna som har ett skrivstift och med ett ritbord som kan identifiera den pennan.

Lutning

Skapar en pensel som varierar i vinkel, rundhet och diameter utifrån lutningen på en ritbordspenna. Det här alternativet är som mest användbart tillsammans med rundhetsreglaget. Det är endast tillgängligt om du har ett ritbord som kan känna av hur nära pennan är en lodrät ställning.

Hållning

Skapar en pensel som varierar i vinkel, rundhet och diameter utifrån pennans hållning. Det här alternativet är särskilt användbart för att styra lutningen på kalligrafiska penslar, i synnerhet när du använder penseln som ett penselverktyg. Det är endast tillgängligt om du har ett ritbord som kan känna av i vilken riktning pennan lutas.

Rotation

Skapar en pensel som varierar i vinkel, rundhet eller diameter utifrån hur ritbordspennans spets roteras. Det här alternativet är som mest användbart för att styra lutningen på kalligrafiska penslar, i synnerhet när du använder penseln som en platt penna. Det är endast tillgängligt om du har ett ritbord som kan känna av den här typen av rotation.

Färgalternativ för spridningspenslar, konstnärliga penslar och mönsterpenslar

Färgen som används i spridningspenslar, konstnärliga penslar och mönsterpenslar beror på den aktuella linjefärgen och penselns färgmetod. Du anger färgmetod genom att välja något av följande i dialogrutan Alternativ för pensel:

Ingen

Färgerna visas som de ser ut på penseln på panelen Penslar. Välj det här alternativet om du vill att penseln ska ha samma färger som på panelen Penslar.

Toner

Penseldragen visas i linjefärgens toner. De svarta partierna i teckningen får linjefärgen. De partier som inte är svarta får toner av linjefärgen och de vita förblir vita. Om du använder en dekorfärg som linje genereras toner av dekorfärgen. Välj det här alternativet för penslar som är svartvita eller när du vill färglägga ett penseldrag med en dekorfärg.

Färgtoner och skuggor

Penseldragen visas i linjefärgens toner och skuggor. Med Toner och skuggor bibehålls svart och vitt och allt annat blir en övergång från svart till vitt via linjefärgen. Eftersom svart läggs till kan det hända att det inte går att skriva ut en enstaka plåt när du använder Toner och skuggor med dekorfärger. Välj Toner och skuggor för penslar med gråskala.

Nyansväxling

Huvudfärgen används, som visas i rutan Huvudfärg. (Huvudfärgen är som standard den mest framträdande färgen i teckningen.) Allt som har huvudfärgen i penselteckningen blir linjefärgen. Andra färger i penselteckningen blir färger som är besläktade med linjefärgen. Med Nyansväxling behålls svart, vitt och grått. Välj Nyansväxling för penslar med flera färger. Om du vill ändra huvudfärg klickar du på huvudfärgspipetten, flyttar pipetten till förhandsvisningen i dialogrutan och klickar på den färg du vill använda som huvudfärg. Färgen ändras i rutan Huvudfärg. Avmarkera pipetten genom att klicka på den igen.

Om du vill ha information om och exempel på de olika alternativen klickar du på Tips.

Alternativ för spridningspensel

Storlek

Ange objektens storlek.

Mellanrum

Ange storleken på mellanrummet mellan objekt.

Spridning

Bestäm hur nära objekten ska följa banan var för sig på varje sida av banan. Ju högre värde, desto längre bort är objekten från banan.

Rotation

Ange objektens rotationsvinkel.

Rotation relativt

Ange rotationsvinkeln för spridda objekt i förhållande till sidan eller banan. Om du till exempel väljer Sida, pekar objekten mot sidans övre del vid 0 graders rotering. Om du väljer Bana, tangerar objekten banan vid 0 graders rotering.

Med hjälp av popup-listan till höger om varje alternativ kan du variera penselns form. Markera något av följande alternativ:

Fast

Skapa en pensel med fast storlek, mellanrum, spridning och rotering.

Slumpmässig

Skapa en pensel med slumpmässiga variationer i storlek, mellanrum, spridning och rotering. Ange ett värde i rutan Variation om du vill ange inom vilket intervall penselns egenskaper kan variera. Om diametervärdet t.ex. är 15 och variationsvärdet är 5, kan diametern vara 10 eller 20 eller ett värde däremellan.

Tryck

Skapa en pensel som varierar i vinkel, rundhet och diameter utifrån trycket från en ritbordspenna. Det här alternativet är bara tillgängligt om du har ett ritbord. Ange ett värde i rutan längst till höger eller använd maxreglaget. Med Tryck används det lägsta värdet för det lättaste ritbordstrycket och maxvärdet för det tyngsta trycket. När du väljer den här inställningen för Diameter blir objekten större ju bredare linjerna är.

Skrivstift

Skapar en pensel som varierar i diameter utifrån hur skrivstiftet ändras. Det här alternativet är bara tillgängligt om du har ett ritbord och skrivstift som kan registrera indata från pennan.

Lutning

Skapar en pensel som varierar i vinkel, rundhet och diameter utifrån lutningen på en ritbordspenna. Det är endast tillgängligt om du har ett ritbord som kan känna av hur nära pennan är en lodrät ställning.

Hållning

Skapar en pensel som varierar i vinkel, rundhet och diameter utifrån en ritbordspennas hållning. Det här alternativet är mest användbart när det används för att kontrollera penslarnas vinkel. Det är endast tillgängligt om du har ett ritbord som kan känna av i vilken riktning pennan lutas.

Rotation

Skapar en pensel som varierar i vinkel, rundhet eller diameter utifrån hur ritbordspennans spets roteras. Det här alternativet är mest användbart när det används för att kontrollera penslarnas vinkel. Det är endast tillgängligt om du har ett ritbord som kan känna av den här typen av rotation.

Alternativ för konstnärlig pensel

Bredd

Bredden på teckningen justeras i förhållande till dess ursprungliga bredd. Du kan ange bredden med reglaget för alternativet Bredd. Popup-menyn för den konstnärliga penselns bredd innehåller olika ritplattealternativ för skaländringar, t.ex. alternativen Tryck, Skrivstift, Lutning, Hållning och Rotation. Standardbredden för konstnärliga penslar är 100 %.

Obs! Om du använder verktyget Bredd för en särskild förekomst av en linje som skapats med en konstnärlig pensel konverteras alla ritplattans data till breddpunkter. Observera att alternativet Breddpunkter/profil är valt i listrutan med breddinställningar.

Alternativ för penselskala

Proportionerna bevaras i den skalförändrade teckningen. De tillgängliga alternativen är: Proportionerlig skala, Tänj och anpassa linjebredd och Tänj mellan stödlinjer.

Riktning

Ange teckningens riktning i förhållande till linjen. Klicka på en pil för att ange riktning: om du vill placera vänster sida av teckningen vid slutet av linjen,  om du vill placera höger sida av teckningen vid slutet av linjen,  om du vill placera den övre delen av teckningen vid slutet av linjen,  om du vill placera den undre delen av teckningen vid slutet av linjen.

Vänd längs med eller Vänd över

Teckningens riktning ändras i förhållande till linjen.

Färg

Välj en färg för linjen och en färgmetod. I den här nedrullningsbara listan kan du välja mellan olika färgmetoder. Alternativen är Toner, Toner och skuggor och Nyansväxling.

Överlappa

Du kan undvika att hörn och vikningar i ett objekts kanter överlappar genom att välja knappen för överlappningsjustering .

En video om hur du använder de förbättrade funktionerna för konstnärliga penslar finns på Använda förbättrade konstnärliga penslar och mönsterpenslar.

Segmenterad konstnärlig pensel

Med en segmenterad konstnärlig pensel kan du definiera en icke tänjbar del vid en konstnärlig pensels ändar. Välj alternativet Tänj mellan stödlinjer i dialogrutan Penselalternativ för den konstnärliga penseln och justera stödlinjerna i förhandsvisningsområdet i dialogrutan.

Alternativ för konstnärlig pensel
Alternativet Tänj mellan stödlinjer i dialogrutan Alternativ för konstnärlig pensel

Teckningen mellan stödlinjerna är den enda delen av penseln som tänjs eller krymper så att den konstnärliga penseln passar banans längd.

Jämförelse mellan konstnärlig pensel med eller utan segment
Jämförelse mellan konstnärlig pensel med eller utan segment

A. Segmenterad konstnärlig pensel B. Icke-segmenterad konstnärlig pensel 

Alternativ för mönsterpensel

Skala

Storleken på rutorna justeras i förhållande till deras ursprungliga storlek. Ange skalan med hjälp av skjutreglaget för skalalternativet. Mönsterpenselns listruta för skalinställningar innehåller olika ritplattealternativ för skaländringar, t.ex. alternativen Tryck, Skrivstift, Lutning, Hållning och Rotation.

Obs! Om du använder verktyget Bredd för en särskild förekomst av en linje som skapats med en mönsterpensel, konverteras alla ritplattans data till breddpunkter. Observera att alternativet Breddpunkter/profil är valt i popup-menyn Skala för linjealternativ.

Mellanrum

Utrymmet mellan rutor justeras.

Rutknappar

Låter dig tillämpa olika mönster på olika delar av banan. Klicka på en knapp för den ruta du vill definiera, och välj en mönsterruta i rullningslistan. Gör samma sak när du ska lägga på mönsterrutor i andra rutor.

Obs! Du måste lägga till de mönsterrutor du vill använda på panelen Färgrutor innan du anger alternativen för mönsterpensel. När du har skapat en mönsterpensel kan du ta bort mönsterrutorna från panelen Färgruta om du inte tänker använda dem i andra teckningar.

Rutor i en mönsterpensel
Rutor i en mönsterpensel

A. Sidoruta B. Yttre hörnruta C. Inre hörnruta D. Startruta E. Slutruta 

Vänd längs med eller Vänd över

Mönstrets riktning ändras i förhållande till linjen.

Passa in

Anger hur mönstret ska anpassas efter banan: Med alternativet Töj för att passa förlängs eller förkortas mönsterrutan så att den passar objektets form. Rutorna kan bli ojämna med det här alternativet. Med alternativet Lägg till mellanrum för att anpassa läggs ett mellanrum in mellan rutorna så att mönsterrutorna placeras regelbundet i banan. Med Approximera bana passas rutorna in i närmaste liknande bana utan att rutorna ändras. Med det här alternativet läggs mönstret strax innanför eller utanför banan i stället för i mitten, för att mönstret ska bli helt jämnt.

Anpassningsalternativ
Anpassningsalternativ

A. Töj för att passa B. Lägg till mellanrum för att anpassa C. Approximera bana 

Färg

Välj en färg för linjen och en färgmetod. I den här nedrullningsbara listan kan du välja mellan olika färgmetoder. Alternativen är Toner, Toner och skuggor och Nyansväxling.

En video om hur du använder de förbättrade funktionerna för konstnärliga penslar finns på Använda förbättrade konstnärliga penslar och mönsterpenslar.

Borstpensel

Med borstpenseln kan du skapa penseldrag som påminner om en riktig borstpensel. Med borstpenseln kan du:

 • Skapa naturliga och jämna penseldrag som simulerar målning med riktiga penslar och material som vattenfärg.

 • Välja penslar från ett fördefinierat bibliotek eller skapa egna penslar från former, t.ex. runda, plana eller fjäder. Du kan också definiera andra penselegenskaper, t.ex. borstens längd, styvhet och färgopacitet.

Olika borstpenselformer
En bild som använder olika borstpenselformer och egenskaper för att rita

När du använder en borstpensel med en ritplatta spårar Illustrator interaktivt pennans rörelser på plattan. Den tolkar alla aspekter av pennans orientering och tryck längs hela ritbanan. Illustrator återger utdata som genereras baserat på pennans position på x-axeln, pennans position på y-axeln, pennans tryck, lutning, hållning och rotation.

En markörbearbetare som simulerar spetsen på en riktig pensel visas när du använder en ritplatta och penna som stöder rotation. Den här bearbetaren visas inte när andra inmatningsenheter, t.ex. en mus, används. Bearbetaren inaktiveras också när markörerna används.

Obs!

Använd Wacom Intuos 3 eller en senare ritplatta med Art-penna (6D) och utforska borstpenselns alla möjligheter. Illustrator kan tolka alla sex frihetsgrader som den här enhetskombinationen erbjuder. Andra enheter, t.ex. Wacom Grip-pennan och Art-penselpennan, kanske inte kan tolka vissa attribut, t.ex. rotation. Attribut som inte kan tolkas behandlas som konstanter i de resulterande penseldragen.

Om du använder en mus registreras bara rörelser längs x- och y-axeln. Andra indata, t.ex. lutning, hållning, rotation och tryck förblir fasta, vilket resulterar i jämna och konsekventa linjer.

För linjer som skapas med borstpenseln visas feedback när du drar verktyget. Denna feedback ger en ungefärlig vy av den färdiga linjen.

Obs!

Borstpensellinjer utgörs av flera överlappande ifyllda genomskinliga banor. Dessa banor samverkar på samma sätt som andra fyllda banor i Illustrator med färgen på andra objekt, bland annat andra borstpenselbanor. Fyllningen för linjerna samverkar emellertid inte med sig själv. Enskilda borstpensellinjer i lager bygger därför upp och samverkar med varandra, men en enda linje som dras fram och tillbaka samverkar inte med sig själv.

Använd borstpenseln

Gör så här om du vill använda borstpenseln:

 1. Skapa en penseldefinition genom att klicka på ikonen för ny pensel eller genom att välja Ny pensel på penselpanelens meny.

 2. Välj alternativet Borstpensel och klicka på OK.

  Dialogrutan Alternativ för borstpensel
  Dialogrutan Alternativ för borstpensel

 3. Ange följande i dialogrutan Alternativ för borstpensel:

  Namn

  på borstpenseln. Namnet kan innehålla upp till 31 tecken.

  Form

  Välj någon av tio olika penselmodeller, med olika ritningsresultat och utseende för banor som ritas med borstpenseln.

  Storlek

  Penselstorleken är penselns diameter. Som hos en vanlig fysisk pensel mäts borstpenselns diameter vid punkten där borsten möter handtaget (metallringen). Ange penselstorleken med hjälp av reglaget eller genom att ange storleken i textfältet. Du kan ange en storlek i intervallet 1 till 10 mm.

  Penselstorleken från den ursprungliga penseldefinitionen visas i penselförhandsvisningen på panelen Penslar.

  Obs! Hakparenteserna [ och ] används som kortkommandon för att minska respektive öka storleken. Hakparenteserna ökar och minskar storleken i steg om 1 mm.

  Borstlängd

  Borstlängden mäts från den punkt där borsten möter handtaget till borstens spets. Du kan ange borstens längd på samma sätt som andra borstpenselalternativ, d.v.s. genom att dra reglaget för borstlängd eller genom att skriva det exakta värdet i fältet Borstlängd (25 % till 300 %).

  Borsttäthet

  Borsttätheten är antalet strån i ett visst område i borsthalsen. Du kan ange det här attributet på samma sätt som andra alternativ för borstpenseln. Intervallet ligger mellan 1 % och 100 % och beräknas baserat på penselstorleken och pensellängden.

  Borsttjocklek

  Borstens tjocklek kan variera från fin till grov (från 1 % till 100 %). Du kan ange borstens tjocklek på samma sätt som andra borstpenselinställningar, d.v.s. genom att dra reglaget eller genom att ange tjockleken i fältet.

  Färgopacitet

  Med det här alternativet kan du ange opaciteten för den färg som används. Färgens opacitet kan variera från 1 % (genomskinlig) till 100 % (heltäckande). Det angivna opacitetsvärdet är den största opacitet som används i penseln. Du kan använda de numeriska tangenterna [0–9] som kortkommandon om du vill ställa in opaciteten för borstpenselns linjer där:

  • 0 = 100

  • 1 = 10%

  • 9 = 90

  Om du i andra fall till exempel anger 35, anges opaciteten till 35 %, och om du anger 356 anges opacitetsvärdet till 56 (de sista två siffrorna). En sträng med siffror som slutar med 00 anges som 100 %.

  Styvhet

  Styvheten syftar på hur hård borsten är. Om du anger ett lågt styvhetsvärde är borsten flexibel. Borsten blir hårdare ju högre värde du anger. Borstens styvhet kan variera från 1 % till 100 %.

 4. Klicka på OK om du vill skapa penseldefinitionen med de valda inställningarna.

När du har valt penselverktyget och en borstpenseldefinition på panelen Penslar kan du skapa teckningar med borstpenseln.

Om du försöker att skriva ut, spara eller förenkla genomskinlighet i ett dokument med mer än 30 borstpenseldrag visas ett varningsmeddelande. Dessa varningar visas när du sparar, skriver ut och förenklar filinnehåll.

Varningsmeddelande
Om du försöker spara ett dokument med mer än 30 borstpenseldrag visas ett varningsmeddelande.

Varningsmeddelande
Om du försöker att skriva ut ett dokument med mer än 30 borstpenseldrag visas ett varningsmeddelande.

Varningsmeddelande
Om du försöker att förenkla genomskinligheten för en borstpensellinje i ett dokument med mer än 30 borstpenseldrag visas ett varningsmeddelande.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy