Användarhandbok Avbryt

Nät

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
   21. Synka inställningar med hjälp av Adobe Creative Cloud
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer | Illustrator CC
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  5. Problem med Wacom-enheter
  6. Problem med DLL-filer
  7. Minnesproblem
  8. Problem med preferensfilen
  9. Problem med teckensnitt
  10. Skrivarproblem
  11. Skicka en kraschrapport till Adobe

Ett nätobjekt är ett flerfärgat objekt på vilket färger kan flöda i olika riktningar och mjukt övergå från en punkt till en annan. När du skapar ett nätobjekt genomkorsas objektet av flera linjer, s.k. nätlinjer som gör det enkelt att redigera färgövergångarna i objektet. Genom att flytta och redigera punkter på nätlinjerna kan du ändra intensiteten i en färgskiftning eller ändra omfånget på ett färgat område i objektet.

Vid skärningspunkten där två nätlinjer möts finns en särskild typ av fästpunkt som kallas nätpunkt. Nätpunkterna visas som diamantikoner och har samma egenskaper som fästpunkter, men kan dessutom hantera färg. Du kan lägga till och ta bort nätpunkter, redigera nätpunkter eller ändra färgen på nätpunkter.

Fästpunkter visas också i nätet (de känns igen på att de är fyrkantiga i stället för diamantformade). De kan läggas till, tas bort, redigeras och flyttas som alla andra fästpunkter i Illustrator. Det går att placera fästpunkter på alla nätlinjer. Om du vill ändra en fästpunkt klickar du på den och drar dess riktningslinjer.

Området mellan fyra nätpunkter kallas nätruta. Du kan ändra nätrutans färg med samma teknik som när du ändrar färg på en nätpunkt.

Schematisk teckning över nätobjekt
Schematisk teckning över nätobjekt

A. Nätlinje B. Nätruta C. Nätpunkt D. Fästpunkt 

Skapa nätobjekt

Du kan skapa nätobjekt från vektorobjekt, förutom stansade banor och textobjekt. Du kan inte skapa nätobjekt från länkade bilder.

Om du vill förbättra prestanda och hastigheten vid omritning bör du hålla nätobjekten så små som möjligt. Avancerade nätobjekt kan påverka prestanda negativt. Därför är det bättre att skapa några små, enkla nätobjekt än att skapa ett enda avancerat nätobjekt. När du konverterar avancerade objekt bör du använda kommandot Skapa nätövertoning för att få bästa resultat.

Obs!

När du skriver ut nätobjekt bevaras dekorfärger för EPS-, PDF- och PostScript-utdata.

Skapa ett nätobjekt med ett oregelbundet mönster med nätpunkter

 1. Välj nätverktyget  och välj sedan en fyllningsfärg för nätpunkterna.
 2. Klicka på den plats där den första nätpunkten ska placeras.

  Objektet konverteras till ett nätobjekt med det minsta antalet nätlinjer.

 3. Fortsätt att klicka och lägg till fler nätpunkter. Skift-klicka om du vill lägga till en nätpunkt utan att ändra den aktuella fyllningsfärgen.

Skapa ett nätobjekt med ett regelbundet mönster med nätpunkter

 1. Markera objektet och välj Objekt > Skapa nätövertoning.
 2. Ange antalet rader och kolumner och välj riktning för högdagern på utseendepaletten.

  Plan

  Tillämpar objektets originalfärg jämnt över ytan utan högdager.

  Mot centrum

  Skapar en högdager i mitten av objektet.

  Mot kanten

  Skapar en högdager vid kanterna av objektet.

 3. Ange ett procentvärde för vit högdager som ska användas på nätobjektet. Ett värde på 100 % använder maximal vit högdager på objektet. Med värdet 0 % används ingen vit högdager på objektet.

Konvertera ett övertoningsobjekt till ett nätobjekt

 1. Markera objektet och välj Objekt > Expandera.
 2. Markera Nätövertoning och klicka på OK.

  Det markerade objektet konverteras till ett nätobjekt som antar övertoningens form, antingen cirkelformad (radiell) eller rektangulär (linjär).

Konvertera ett nätobjekt tillbaka till ett banobjekt

 1. Markera nätobjektet, välj Objekt > Bana > Skapa ytterkontur och ange noll som förskjutningsvärde.

Redigera nätobjekt

Du kan redigera ett nätobjekt genom att lägga till, ta bort och flytta på nätpunkter, ändra färg på nätpunkter och nätrutor och konvertera nätobjektet tillbaka till ett vanligt objekt.

 1. Du kan redigera ett nätobjekt genom att göra något av följande:
  • Om du vill lägga till en nätpunkt väljer du nätverktyget  och väljer en fyllningsfärg för de nya nätpunkterna. Sedan klickar du någonstans i nätobjektet.

  • Om du vill ta bort en nätpunkt håller du ned Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) och klickar på nätpunkten med nätverktyget.

  • Du flyttar en nätpunkt genom att dra den med nätverktyget eller direktmarkeringsverktyget. Om du vill ha kvar en nätpunkt på en nätlinje Skift-drar du nätpunkten med nätverktyget. Det här är ett praktiskt sätt att flytta en nätpunkt längs en kurvformad nätlinje utan att nätlinjen förvrängs.

  Dra så att nätpunkten flyttas (vänster) och Skift-dra med nätverktyget så att punkten begränsas till nätlinjen (höger)
  Dra så att nätpunkten flyttas (vänster) och Skift-dra med nätverktyget så att punkten begränsas till nätlinjen (höger)

  • Om du vill ändra färg på en nätpunkt eller nätruta markerar du nätobjektet och drar en färg från färgpanelen eller färgrutepanelen till punkten eller rutan. Du kan också avmarkera alla objekt och välja en fyllningsfärg. Sedan markerar du nätobjektet och använder pipetten för att lägga på fyllningsfärgen på nätpunkter eller nätrutor.

  Färg läggs till på en nätpunkt (vänster) och på en nätruta (höger)
  Färg läggs till på en nätpunkt (vänster) och på en nätruta (höger)

Ange genomskinlighet för nätövertoningar

Du kan ange värden för genomskinlighet och opacitet i nätövertoningar. Enskilda nätnoder kan tilldelas genomskinlighets- och opacitetsvärden. Så här tilldelar du genomskinlighetsvärden:

 1. Välj en eller flera nätnoder eller rutor.
 2. Välj opacitet med hjälp av opacitetsreglaget på panelen Genomskinlighet, på kontrollpanelen eller på panelen Utseende.
  Obs!

  Om du sparar objektet i ett äldre format, EPS eller PDF, bevaras genomskinligheten i nätobjektet genom att en opacitetsmask skapas.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto