Ett nätobjekt är ett flerfärgat objekt på vilket färger kan flöda i olika riktningar och mjukt övergå från en punkt till en annan. När du skapar ett nätobjekt genomkorsas objektet av flera linjer, s.k. nätlinjer som gör det enkelt att redigera färgövergångarna i objektet. Genom att flytta och redigera punkter på nätlinjerna kan du ändra intensiteten i en färgskiftning eller ändra omfånget på ett färgat område i objektet.

Vid skärningspunkten där två nätlinjer möts finns en särskild typ av fästpunkt som kallas nätpunkt. Nätpunkterna visas som diamantikoner och har samma egenskaper som fästpunkter, men kan dessutom hantera färg. Du kan lägga till och ta bort nätpunkter, redigera nätpunkter eller ändra färgen på nätpunkter.

Fästpunkter visas också i nätet (de känns igen på att de är fyrkantiga i stället för diamantformade). De kan läggas till, tas bort, redigeras och flyttas som alla andra fästpunkter i Illustrator. Det går att placera fästpunkter på alla nätlinjer. Om du vill ändra en fästpunkt klickar du på den och drar dess riktningslinjer.

Området mellan fyra nätpunkter kallas nätruta. Du kan ändra nätrutans färg med samma teknik som när du ändrar färg på en nätpunkt.

Schematisk teckning över nätobjekt
Schematisk teckning över nätobjekt

A. Nätlinje B. Nätruta C. Nätpunkt D. Fästpunkt 

Skapa nätobjekt

Du kan skapa nätobjekt från vektorobjekt, förutom stansade banor och textobjekt. Du kan inte skapa nätobjekt från länkade bilder.

Om du vill förbättra prestanda och hastigheten vid omritning bör du hålla nätobjekten så små som möjligt. Avancerade nätobjekt kan påverka prestanda negativt. Därför är det bättre att skapa några små, enkla nätobjekt än att skapa ett enda avancerat nätobjekt. När du konverterar avancerade objekt bör du använda kommandot Skapa nätövertoning för att få bästa resultat.

Obs!

När du skriver ut nätobjekt bevaras dekorfärger för EPS-, PDF- och PostScript-utdata.

Skapa ett nätobjekt med ett oregelbundet mönster med nätpunkter

 1. Välj nätverktyget  och välj sedan en fyllningsfärg för nätpunkterna.
 2. Klicka på den plats där den första nätpunkten ska placeras.

  Objektet konverteras till ett nätobjekt med det minsta antalet nätlinjer.

 3. Fortsätt att klicka och lägg till fler nätpunkter. Skift-klicka om du vill lägga till en nätpunkt utan att ändra den aktuella fyllningsfärgen.

Skapa ett nätobjekt med ett regelbundet mönster med nätpunkter

 1. Markera objektet och välj Objekt > Skapa nätövertoning.
 2. Ange antalet rader och kolumner och välj riktning för högdagern på utseendepaletten.

  Plan

  Tillämpar objektets originalfärg jämnt över ytan utan högdager.

  Mot centrum

  Skapar en högdager i mitten av objektet.

  Mot kanten

  Skapar en högdager vid kanterna av objektet.

 3. Ange ett procentvärde för vit högdager som ska användas på nätobjektet. Ett värde på 100 % använder maximal vit högdager på objektet. Med värdet 0 % används ingen vit högdager på objektet.

Konvertera ett övertoningsobjekt till ett nätobjekt

 1. Markera objektet och välj Objekt > Expandera.
 2. Markera Nätövertoning och klicka på OK.

  Det markerade objektet konverteras till ett nätobjekt som antar övertoningens form, antingen cirkelformad (radiell) eller rektangulär (linjär).

Konvertera ett nätobjekt tillbaka till ett banobjekt

 1. Markera nätobjektet, välj Objekt > Bana > Skapa ytterkontur och ange noll som förskjutningsvärde.

Redigera nätobjekt

Du kan redigera ett nätobjekt genom att lägga till, ta bort och flytta på nätpunkter, ändra färg på nätpunkter och nätrutor och konvertera nätobjektet tillbaka till ett vanligt objekt.

 1. Du kan redigera ett nätobjekt genom att göra något av följande:
  • Om du vill lägga till en nätpunkt väljer du nätverktyget  och väljer en fyllningsfärg för de nya nätpunkterna. Sedan klickar du någonstans i nätobjektet.

  • Om du vill ta bort en nätpunkt håller du ned Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) och klickar på nätpunkten med nätverktyget.

  • Du flyttar en nätpunkt genom att dra den med nätverktyget eller direktmarkeringsverktyget. Om du vill ha kvar en nätpunkt på en nätlinje Skift-drar du nätpunkten med nätverktyget. Det här är ett praktiskt sätt att flytta en nätpunkt längs en kurvformad nätlinje utan att nätlinjen förvrängs.

  Dra så att nätpunkten flyttas (vänster) och Skift-dra med nätverktyget så att punkten begränsas till nätlinjen (höger)
  Dra så att nätpunkten flyttas (vänster) och Skift-dra med nätverktyget så att punkten begränsas till nätlinjen (höger)

  • Om du vill ändra färg på en nätpunkt eller nätruta markerar du nätobjektet och drar en färg från färgpanelen eller färgrutepanelen till punkten eller rutan. Du kan också avmarkera alla objekt och välja en fyllningsfärg. Sedan markerar du nätobjektet och använder pipetten för att lägga på fyllningsfärgen på nätpunkter eller nätrutor.

  Färg läggs till på en nätpunkt (vänster) och på en nätruta (höger)
  Färg läggs till på en nätpunkt (vänster) och på en nätruta (höger)

Ange genomskinlighet för nätövertoningar

Du kan ange värden för genomskinlighet och opacitet i nätövertoningar. Enskilda nätnoder kan tilldelas genomskinlighets- och opacitetsvärden. Så här tilldelar du genomskinlighetsvärden:

 1. Välj en eller flera nätnoder eller rutor.
 2. Välj opacitet med hjälp av opacitetsreglaget på panelen Genomskinlighet, på kontrollpanelen eller på panelen Utseende.

  Obs!

  Om du sparar objektet i ett äldre format, EPS eller PDF, bevaras genomskinligheten i nätobjektet genom att en opacitetsmask skapas.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy