Lös möjliga problem medan du migrerar foton från Lightroom Classic CC till Lightroom CC
Lös möjliga problem medan du migrerar katalogen Lightroom Classic CC till Lightroom CC

Obs!

Hittade du inte ditt problem i den här artikeln? Se tillfälliga lösningar på kända migreringsproblem här.

Det finns metadatakonflikter i vissa filer

Fel: Det finns metadatakonflikter i vissa filer. En del filer i Lightroom Classic har data på disken som inte överensstämmer med katalogen. Filerna kommer att migreras med data i katalogen.

Lösning: Detta meddelande är snarare en varning än ett felmeddelande. Det betyder att du vid något tillfälle använde kommandot Spara metadata till fil i Lightroom Classic genom att välja Metadata > Spara metadata till fil eller tryckte på Ctrl+S (Win)/Kommando+S (macOS). Det här kommandot sparar en kopia av alla metadata som är kända för ett foto, till exempel framkallningsinställningar, klassificeringar och sökord, från Lightrooms databas till en fil bredvid det fotot så att andra program också kan använda det.

Otillräckligt molnlagringsutrymme

Fel: otillräckligt molnlagringsutrymme. Uppgradera lagringsutrymmet. När du har uppnått den aktuella gränsen synkroniseras inte nya foton till Creative Cloud utan lagras endast lokalt.

Lösning: Detta meddelande är snarare en varning än ett felmeddelande. Du kan använda Lightroom CC utan att synkronisera allt med molnet, men vissa filer kommer inte att säkerhetskopieras eller vara tillgängliga från andra enheter. För optimal prestanda rekommenderar vi att du gå till sidan för kontohantering på Adobe.com och tittar på uppgraderingsalternativ. Du hittar mer användbar information här:

Alla resurser saknas

Fel: Alla resurser eller alla mappar saknas. Migreringen kan inte fortsätta. Kontrollera att fotona är tillgängliga och kan öppnas från Lightroom Classic.  

Lösning: Om du ser det här felmeddelandet innebär det att Lightroom CC inte kunde hitta några av filerna från din Lightroom Classic-katalog via de sökvägar de förväntas ta av Lightroom CC. Det är troligt att du flyttade katalogen, lämnade en extern enhet urkopplad, eller att Windows-enheten ändrade enhetsbeteckning när den kopplades in igen. Migreringen kan fortsätta om vissa filer fattas, men det här felmeddelandet innebär att Lightroom CC inte kunde hitta någon av dem.

Öppna Lightroom Classic och sök efter mappar med frågetecken i Mappanelen för att åtgärda problemet. Högerklicka och välj Gå till Saknad mapp... för att hitta mapparna på din enhet.

Gå till Leta efter saknade foton.
för mer information om hur du hittar saknade filer.

Det gick inte att läsa katalogen

Fel: Det gick inte att läsa katalogen. Stäng Lightroom Classic innan du fortsätter.

Lösning: Lightroom Classic får inte köras när du flyttar foton och videor till Lightroom CC. Avbryt Lightroom Classic och påbörja migreringen igen.

Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme

Fel: Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme för att slutföra migreringen. Lightroom CC behöver tillräckligt med utrymme för att kopiera dina foton och videofilmer före överföring till molnet.  

Lösning: Lightroom CC kopierar dina foton och videor till en ny plats på din lokala enhet innan de kan importeras. Med tiden kan Lightroom CC komma att avlägsna dessa större ursprungliga filer, i takt med att de säkerhetskopieras till molnet, och ersätta dem med mindre, smartare förhandsvisningar för att spara diskutrymme. Denna kopiering kan dock ta upp mycket utrymme i början.

Få Lightroom CC att lagra ursprungliga filer på en separat enhet om du ser detta felmeddelande.

  1. I Lightroom CC går du till Redigera > Inställningar (Windows) eller Lightroom CC > Inställningar (Mac).
  2. Välj Lokal lagringspanel. Klicka på Byt plats för att välja en enhet med minst lika mycket ledigt utrymme som rekommenderas i felmeddelandet ovan.

Obs!

Under tiden Lightroom Classic-katalogen migreras, skapar Lightroom CC även en databas och smarta förhandsvisningar på din lokala hårddisk för att aktivera visning och redigeringen av bilderna under migreringen. Detta kan uppta viktigt extra utrymme, så mycket som 20 % av storleken på katalogen och originalfilerna. Särskilt när du migrerar stora kataloger, måste du se till att det finns den mängden ledigt utrymme på din lokala hårddisk.

Katalogen är redan migrerad

Fel: Katalogen är redan migrerad. Du har redan flyttat den här katalogen till Lightroom CC.

Lösning: En viss katalog (.lrcat-fil) kan endast migreras till Lightroom CC en gång. Du kan däremot migrera andra kataloger.

Katalogversionen stöds inte

Fel: Lightroom Classic-katalogversionen stöds inte. Uppdatera till den senaste versionen av Lightroom Classic innan du flyttar katalogen till Lightroom CC.

Lösning: För närvarande kan endast kataloger från Lightroom 6/Lightroom CC (2015) eller senare migreras till Lightroom CC. Hämta den senaste versionen, nu kallad Lightroom Classic, om du ser detta felmeddelande och öppna din katalog så att den uppdateras automatiskt. Du kan då avbryta Lightroom Classic och köra migreringen igen.

Lightroom CC är inte uppdaterad

Fel: Uppdatera Lightroom CC och försök igen. 

Lösning: Gå till skrivbordsprogrammet Creative Cloud och hämta en senare version av Lightroom CC om du ser detta felmeddelande.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy