Läs mer om nyheterna i den senaste versionen av Adobe Lightroom CC (dator och mobil).
Lightroom_CC_logo_96px

December 2018-versionen och oktober 2018-versionen av Lightroom CC har flera nya funktioner och förbättringar som berikar din digitala bildbehandlingsupplevelse. Läs nedan om du vill få en kort introduktion till de nya funktionerna och länkar till resurser med mer information


Obs!

Tack vare den nya funktionen Uppdatera automatiskt uppdateras nu dina Creative Cloud-program när det finns en ny version. För Lightroom CC kan du inte använda två versioner av programmet samtidigt på datorn. Dina programinställningar migreras till den senaste versionen. Du kan ändra uppdateringsinställningarna med hjälp av Creative Cloud-programmet för datorer. Mer information

Lightroom CC för datorer

Lightroom CC för datorer 2.1 | december 2018-versionen

I den här versionen av Lightroom CC för datorer finns det nya funktioner och förbättringar, till exempel en förbättring av vyn Personer, sökförbättringar, möjlighet att visa alla förinställningar, stöd för nya kameror och objektiv samt programrättningar.

Förbättringar av vyn Personer

I den här versionen av Lightroom CC för datorer kan du sortera de namngivna persongrupperna efter för- och efternamn. Det går också mycket snabbare att läsa in och bläddra i vyn Personer.

Så här sorterar du persongrupper efter för- och efternamn:

 1. Om du vill öppna vyn Personer väljer du Personer i panelen Mina foton längst upp till vänster på skärmen. 
 2. Klicka på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger på skärmen. Välj ett av följande alternativ i listrutan under Sortera efter: Förnamn eller Efternamn.

Mer information finns i Sorteringsalternativ i vyn Personer.

Sortera persongrupperna efter för- och efternamn.
Sortera persongrupperna efter för- och efternamn.

Sökförbättringar

När du börjar söka i sökfältet läggs en sökfunktion automatiskt till i det album eller den mapp du för närvarande visar i Lightroom CC. Om du till exempel visar foton ur ett album som heter Landskap läggs en sökfunktion för det albumet automatiskt till i sökfältet när du börjar skriva söknyckelordet.

En sökfunktion för det aktuella albumet läggs automatiskt till i sökfältet när du börjar skriva söknyckelordet.
En sökfunktion för det aktuella albumet läggs automatiskt till i sökfältet när du börjar skriva söknyckelordet.

Mer information finns i Söka efter foton.

Visa eller dölj delvis kompatibla förinställningar

I panelen Förinställningar döljer Lightroom CCförinställningarsom refererar till kameraprofiler som inte är tillämpbara för det aktuella fotot som du redigerar. Nu kan du välja att visa de delvis kompatibla förinställningarna som annars är dolda.   

Gör så här om du vill visa delvis kompatibla förinställningar i panelen Förinställningar:

 1. Välj ett foto i vyn Detalj. Öppna panelen Redigera.
 2. Klicka på Förinställningar längst ned i panelen Redigera.
 3. Klicka på ikonen med tre punkter längst upp till höger i panelen Förinställningar.
 4. Klicka på Dölj delvis kompatibla förinställningar på snabbmenyn om du vill dölja eller visa tillgängliga förinställningar.

Stöd för nya kameror och objektiv

Om du vill visa fullständig lista över kameror och objektivprofiler som stöds använder du följande resurser:

Lightroom CC för datorer 2.0 | oktober 2018-versionen

Vyn Personer

Med Adobe Sensei-funktioner

Sök efter personer snabbare: nu används Adobe Sensei-teknik i Lightroom CC till att automatiskt sortera dina foton med utgångspunkt från de personer som finns i dem. När du överför och synkroniserar foton till molnet identifieras och grupperas foton av samma person i Lightroom CC.

Om du vill gå till vyn Personer klickar du på ikonen Mina foton () längst upp till vänster på skärmen och sedan på Personer

Vyn Personer i Lightroom CC

Migrera från Apple Photos (endast macOS)

Nu kan du migrera ditt Apple Photos Library-bibliotek till Lightroom CC för datorer. Fotona i det synkroniseras till molnet så att du kan få åtkomst till och redigera, ordna och dela dem på alla dina enheter.

Migrera Apple Photos Library-bibliotek till Lightroom CC

Dela dina foton på webben

Förutom att dela album kan du nu dela ett urval av dina foton som ett webbgalleri. 

Dela dina foton som ett webbgalleri

Så här delar du ett urval av dina foton:

 1. Markera de foton du vill dela i stödrastervyn eller på bildbandet.
 2. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) på markeringen och välj Dela på webben på snabbmenyn.
 3. Dialogrutan Delningsinställningar visas med en unik genererad länk. Du kan använda den länken till att dela dina valda foton. Redigera namnet på uppsättningen med foton du vill dela under alternativet Namn och ange inställningar för delningen.
 4. Klicka på Fortsätt. Din uppsättning med valda foton är nu allmän.

Om du vill visa en lista med alla allmänna foton eller fotogallerier visar du panelen Delning genom att klicka på ikonen Delning (). Om du vill visa alla dina allmänna foton och fotogallerier i en listruta klickar du på Foton under Delas på webben..

Mer information finns i Dela foton som ett webbgalleri.

Integrering med Adobe Portfolio

Nu kan du visa dina foton på webben genom att skicka dem direkt till direkt till Adobe Portfolio från Lightroom för datorer.

Dela dina foton till Adobe Portfolio

Mer information finns i Dela till Adobe Portfolio.

Förbättrad sökning

Med Adobe Sensei-funktioner

När du skriver något i sökfältet visas automatiskt förslag för att du enklare ska kunna hitta det du söker efter. Du kan söka efter kameror, platser och andra metadata. Dina aktiverade filter visas på ett ordnat sätt i sökrutan. Du kan till och med använda namnet på ett filter till att söka (testa med "kamera:").

Förbättrad sökning

Mer information finns i Söka efter, filtrera och sortera foton.

Lokal färgton

Du kan använda verktyget Pensel och övertoningsverktygen till att använda färger på vissa områden i ett foto.

När du använder verktyget Pensel, Linjär övertoning eller Radiell övertoning kan du aktivera Färg genom att rulla längst ned i panelen med justeringsskjutreglage. 

Använda verktyget Pensel till att använda färger på vissa områden i ett foto
Exempel: Ändra färg på irisar (ögon) med hjälp av verktyget Pensel.

Mer information om hur du använder verktyget Pensel och övertoningsverktygen till att förbättra olika delar av ett foto finns i följande självstudiekurser:

Stöd för HEVC-filer i macOS

Från och med den här versionen finns det stöd för Apples videoformat HEVC (High Efficiency Video Coding, kallas även för H.265) i macOS High Sierra (10.13) och senare i Lightroom CC.

Mer information finns i Stöd för HEVC-videofilmsfiler.

Stöd för nya kameror och objektiv

Om du vill visa fullständig lista över kameror och objektivprofiler som stöds använder du följande resurser:

Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android)

Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android) 4.1 | december 2018-versionen

Förbättringar av vyn Personer

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

 • Automatiska förslag för att sammanfoga persongrupper: I den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter för iOS får du automatiska förslag på sammanfogningar för persongrupper som liknar varandra när du är i vyn Personer. Mer information om sammanfogningsåtgärder i vyn Personer finns i Sammanfoga personer.
 • Nytt sorteringsalternativ i vyn Personer: Nu kan du sortera persongrupper efter för- och efternamn. Så här sorterar du persongrupper:
  1. Välj alternativet Sortera efter för att visa panelen Sortera.
  2. Välj Efter förnamn eller Efter efternamn i panelen Sortera om du vill sortera namngivna persongrupper i alfabetisk ordning efter deras för- eller efternamn.
  3. Om du vill växla mellan stigande och fallande ordning för det valda sorteringsalternativet trycker du på markeringen igen.
   Mer information om att sortera i vyn Personer finns i Sorteringsalternativ i vyn Personer.
Sortera persongrupper efter deras för- och efternamn
Sortera persongrupper efter deras för- och efternamn

 • Ange omslagsfoto för en persongrupp: Gör så här om du vill ange ett foto i en persongrupp som dess omslagsfoto:
  1. Öppna det önskade fotot i persongruppen.
  2. Tryck på () längst upp till höger.
  3. Välj Ordna på snabbmenyn.
  4. Tryck på Ange som omslagsfoto för att ange fotot som omslagsfoto för persongruppen.
   Mer information finns i Ange omslagsfoto för en persongrupp.
Ange ett foto i en persongrupp som omslagsfoto
Ange ett foto i en persongrupp som omslagsfoto

Ny självstudiekurs om Premium-lagningspenseln

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

I den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter för iOS introduceras en ny självstudiekurs under Hjälp och support om Premium-lagningspenseln. I slutet av den här självstudiekursen visas dialogrutan Behåll förändringar? då användaren kan välja att ignorera eller spara ändringarna i fotot. I Premium-funktionens självstudiekurs kan du uppgradera prenumerationen för att behålla förändringarna om du använder en kostnadsfri version.

Ändringar

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

 • Tillägg av en bekräftelsetext när en flagga används eller en stjärngradering ges ut med tangentbord på iPad.
 • Nu visas det valda fotot utan ändringar när du trycker på Före-läget och håller ned. Tidigare avaktiverades endast ändringar som tillämpats på mobilenheten med Före-läget.
 • När du bläddrar bland foton i ett album är albumnamnet eller fotoantalet fast och sitter kvar längst upp när du bläddrar ned. Snabbare bläddringshastighet.
 • Vi har lagt till en ny meny intill Alla foton. Den kan komprimeras för att visa/dölja komponenterna i Alla foton: Lr-kamerafoton, Nyligen tillagda och Personer.

Tillfälliga fotodelningar (Premium-funktion)

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

I Lightroom CC för mobila enheter (Android) kan du göra ett urval av foton allmänna utan att du behöver skapa ett särskilt album för delning. Gör så här för atttillfälligtdela och låta andra se dina foton på webben:

 1. Tryck länge på ett foto i stödrastret för att växla till läget för att markera flera.
 2. Markera alla foton du vill dela på webben.
 3. Tryck på ikonen () längst upp till höger på skärmen.
 4. Tryck på alternativet Dela på webben på snabbmenyn.
 5. I panelen Dela på webben som visas redigerar du fältet Titel och aktiverar Aktivera delning. Välj vilka delningsinställningar du vill ha baserat på alternativen Delningsalternativ, Visning, Visa på webben och Dela länk.
 6. Tryck på ikonen () bredvid namnet på din tillfälliga delning och välj ett alternativ på snabbmenyn:

Flytta till Album  Välj det här alternativet för att flytta den valda tillfälliga delningen till Album.

Dela på webben  Välj det här alternativet om du vill gå tillbaka till snabbmenyn Dela påwebben.

Ändra namn  Välj det här alternativet om du vill öppna dialogrutan Ändra namn på album.

Ta bort  Välj det här alternativet om du vill ta bort den valda tillfälliga delningen. Endast den valda tillfälliga delningen tas bort, inte fotona i det delade albumet.

Dela vyn och välj flera foton för att dela dem på webben Foton som delas på webben
Välj flera foton för att tillfälligt dela dem på webben med Lightroom CC för mobila enheter (Android)
Välj inställningar för att tillfälligt dela dina foton på webben
Välj inställningar för att tillfälligt dela dina foton på webben

Ny flik för Delade album (Premium-funktion)

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

I den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android) finns vyn Delade album. Här visas alla delade album och foton på fliken Delade album (). Du kan övervaka dinatillfälligadelningar under avsnittet Foton som delas på webben på fliken Dela.

I vyn Albumtrycker du sedan påikonen () bredvid ett namn på ett delat album och väljer Flytta till Delade foton. Ditt valda delade album läggs nu till i behållaren Foton som delas på webben under fliken Delat som visar dina tillfälliga delningar.

Fliken Dela och Foton som delas på webben
Fliken Delade album och behållaren Foton som delas på webben
Flytta ett delat album till behållaren Foton som delas på webben
Flytta ett delat album till behållaren Foton som delas på webben

Mer information finns i vyn Delade album.

Flytta foton mellan persongrupper

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

I Lightroom CC för mobila enheter (Android) kan du nu manuellt välja och flytta foton mellan persongrupper om du tycker att något foto passar bättre i en annan grupp. Flyttningen kan utföras för både namngivna och ej namngivna grupper.

Gör så här om du vill flytta foton från en grupp till en annan:

 1. Tryck länge på ett foto i persongruppen för att växla till läget för att markera flera.
 2. Markera de foton som du vill flytta.
 3. Tryck på () längst upp till höger.
 4. Tryck på Flytta till på snabbmenyn.
 5. I Flytta foton till-fönstretsom öppnas väljer du målet för persongruppen och trycker på () i hörnet längst upp till höger.
Mer information finns i Flytta foton mellan persongrupper.
Flytta foton från en persongrupp till en annan
Flytta foton från en persongrupp till en annan

När du skapar en förinställning med ett namn som redan finns kan du ersätta, duplicera eller ändra namn på förinställningen
När du skapar en förinställning med ett namn som redan finns kan du ersätta, duplicera eller ändra namn på förinställningen

Hantera förinställningsdubletter

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Om du försöker skapa en förinställningsdubblett med samma namn under samma förinställningsgrupp i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android) öppnas dialogrutan Dubblett av förinställningsnamn med alternativen:

 • Ersätt – Välj det här alternativet för att endast behålla den senaste förinställningen med samma namn i gruppen.
 • Duplicera – Välj det här alternativet för att bifoga ett nummersuffix till den nya förinställningen som standard. Du kan inte skapa en ny förinställning med samma namn.
 • Ändra namn – Välj det här alternativet för att gå tillbaka till dialogrutan Ändra namn och ändra namn på förinställningen.
Mer information finns i Hantera förinställningsdubletter.

Visa/dölj delvis kompatibla förinställningar

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

När du öppnar ett foto i luppvyn kanske vissa förinställningar inte visas på grund av inkompatibilitet med det valda fotot, som kameraprofiler som inte är tillämpliga för det aktuella fotot eller förinställningar som endast gäller Raw-filer. 

Gör så här om du vill visa alla förinställningar även om de inte är kompatibla med det aktuella fotot:

 1. Tryck för att öppna Förinställningar i panelen Redigera.
 2. På snabbmenyn som öppnas trycker du på Visa delvis kompatibla förinställningar.
 3. I dialogrutan Delvis kompatibla förinställningar som visas trycker du på Visa.

Nu är alla förinställningar synliga. Förinställningarna som inte är kompatibla visas i kursiv stil i panelen Förinställningar. Du kan dölja delvis kompatibla förinställningar när som helst genom att välja Visa delvis kompatibla förinställningar i Förinställningar.

partial-presets-android
partial-presets-android-dialog

Stöd för trådanslutet ethernet

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Nu kan du få åtkomst till internet via trådanslutet ethernet, en funktion som kör Lightroom CC för mobila enheter (Android) på ChromeOS.

Stöd för nya kameror och objektiv

Om du vill visa fullständig lista över kameror och objektivprofiler som stöds använder du följande resurser:

 Lightroom CC för mobila enheter 4.0 (iOS och Android) | oktober 2018-versionen

Vyn Personer

Du kan använda vyn Personer med Adobe Sensei-funktioner till att snabbt söka efter personer. Personer i foton taggas automatiskt, vilket gör att du enkelt kan söka efter foton som en person finns i.

Vyn Personer i Lightroom för mobila enheter för iOS
I vyn Personer i Lightroom för mobila enheter för iOS identifieras och grupperas foton av samma person i en grupp.
Vyn Personer i Lightroom för mobila enheter för Android
I vyn Personer i Lightroom för mobila enheter för Android identifieras och grupperas foton av samma person i en grupp.

Om du vill ha mer information använder du följande hjälpresurser:

Sökförbättringar

Nu visas sökförslag när du börjar skriva i sökfältet, med rekommendationer för kameror, objektiv, slutartider, bländare, ISO-värden, nyckelord, platser med mera.

Förslag för automatisk ifyllning i Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
Intuitiva förslag för automatisk ifyllning när du söker i Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
Förslag för automatisk ifyllning i Lightroom CC för mobila enheter (Android)
Intuitiva förslag för automatisk ifyllning när du söker i Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Om du vill ha mer information använder du följande hjälpresurser:

Fler delningsalternativ för Dela på webben

Nu kan du välja om du endast vill dela bilder som är flaggade eller har en viss stjärngradering eller högre och kontrollera visningstema och -utseende direkt i Lightroom CC.

Visningsalternativ i Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
Visningsalternativ när du delar en samling på webben i Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
Visningsalternativ i Lightroom CC för mobila enheter (Android)
Visningsalternativ när du delar en samling på webben i Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Om du vill ha mer information använder du följande hjälpresurser:

Nya självstudiekurser

Följande nya självstudiekurser har lagts till i den här versionen:

 • Inledande justeringar och Lagningspensel (iOS)
 • Inledande justeringar, Verktyget Måljustering och Upright med stödlinjer (Android)
Självstudiekurser (iOS)
Nya självstudiekurser på menyn Hjälp och support i Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
Självstudiekurser för Lightroom CC för mobila enheter (Android)
Nya självstudiekurser på menyn Hjälp och support i Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Stöd för nya kameror och objektiv

Om du vill visa fullständig lista över kameror och objektivprofiler som stöds använder du följande resurser:

Övriga förbättringar

 • Förbättrad återgivning för höga ISO-värden: bearbetningen av foton med Raw-format har förbättrats ytterligare så att foton som du har tagit vid svag belysning med höga ISO-värden återges med mer naturliga färger. 
 • (Endast Android) Bättre kvalitet för HDR-fångst.

Lightroom CC på webben (lightroom.adobe.com)

Lightroom CC på webben |oktober 2018-versionen

I den nya vyn Visninglightroom.adobe.com kan du förhandsvisa sidor som betraktaren ser dem. I vyn Visning kan du kontrollera layouten och bakgrundsfärgen och lägga till en berättelse till dina foton genom att infoga brytningar mellan dina foton och texten. När du har konfigurerat layouten kan du använda kontrollerna i vyn Delning till att dela albumet.

Den nya vyn Visning på lightroom.adobe.com

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy