Användarhandbok Avbryt

Grundläggande om metadata och åtgärder

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Om metadata och XMP

Metadata innehåller standardiserad information om ett foto med bland annat författarnamn, upplösning, färgrymd, copyright och nyckelord som används i informationen. De flesta digitalkameror kopplar viss grundläggande information till en bildfil, till exempel höjd, bredd, filformat och den tid när bilden togs. I Lightroom Classic stöds även den informationsstandard som utvecklats av IPTC (International Press Telecommunications Council) för att identifiera överförd text och bild. I den här standarden ingår beskrivningar, nyckelord, kategorier, tillkännagivanden och ursprung. Du kan använda metadata för att effektivisera arbetsflödet och ordna dina filer.

Filinformationen sparas enligt XMP-standarden (Extensible Metadata Platform). XMP är uppbyggt på XML. XMP-data skrivs inte in i originalfilen för Camera Raw-filer med ett eget filformat. XMP-metadata sparas i en separat fil, en underordnad fil, för undvika eventuella filfel. För alla andra filformat som stöds i Lightroom Classic (JPEG, TIFF, PSD och DNG), skrivs XMP-metadata till filen på den plats som är angiven för de data. XMP underlättar utbytet av metadata mellan Adobe-program och mellan olika arbetsflöden för publicering. Du kan till exempel spara metadata från en fil som en mall och sedan importera filinformationen till andra filer.

Metadata som lagras i andra format, till exempel EXIF, IPTC (IIM), och TIFF, synkroniseras och beskrivs enligt XMP-standarden så att de enkelt kan visas och hanteras.

Ange var metadataändringar ska skrivas

Justeringar och inställningsdata skrivs automatiskt till katalogen. Du kan även ange att ändringarna ska skrivas till XMP-filen. Om du vill att de ändringar du gör i Lightroom Classic ska kännas igen i andra program måste metadata skrivas till XMP-filen.

 1. Välj Redigera > Kataloginställningar (Windows) respektive Lightroom Classic > Kataloginställningar (macOS).

 2. Klicka på fliken Metadata och gör sedan något av följande:

  • Om du vill att metadata för justeringar och inställningar ska skrivas till XMP markerar du Skriv ändringar automatiskt i XMP-fil.

  • Om du endast vill att metadata för ändringar och inställningar ska skrivas till katalogen avmarkerar du Skriv ändringar automatiskt i XMP-fil.

Om du anger att metadata för ändringar och inställningar inte ska skrivas automatiskt till XMP markerar du en fil väljer Metadata > Spara metadata i fil.

Ändringar i metadataarbetsflödet som skulle skrivas in i XMP i modulen Framkalla

Från och med Lightroom Classic 13.0 har vi ändrat skrivfrekvensen för XMP i modulen Framkalla när Skriv automatiskt in ändringar i XMP har aktiverats. XMP-skrivning genomfördes för varje redigeringsåtgärd i tidigare versioner av Lightroom Classic, vilket resulterade i frekventa diskskrivningar. Om Skriv automatiskt in ändringar i XMP är markerat skapas XMP-filen för en Raw-fil efter importen. XMP-skrivning görs på följande användaråtgärder för en enda bild.

 • Ändring i aktiv bild.
 • Byte till en annan modul.
 • Flytt av Lightroom Classic-programmet i bakgrunden.
 • Avsluta Lightroom Classic-programmet.

Satsvis redigering av bilder ändras inte. XMP sparas direkt efter varje redigering.

Spara metadataändringar i en fil manuellt

Om du vill spara metadataändringar för ett foto i Lightroom Classic manuellt gör du något av följande:

 • Markera ett eller flera foton i stödrastervyn i modulen Bibliotek och välj Metadata > Spara metadata i fil eller tryck på Ctrl+S (Windows) respektive Kommando+S (macOS).
 • Klicka på ikonen Metadatafilen behöver uppdateras () i en miniatyrbild i stödrastervyn i modulen Bibliotek och klicka sedan på Spara.
 • Om du använder en DNG-fil och vill spara metadataändringar i filen samt generera en förhandsvisning som är baserad på de aktuella Raw-bearbetningsinställningarna väljer du Metadata > Uppdatera DNG-förhandsvisning och -metadata.

Visa fotometadata

I modulen Bibliotek visas filnamnet, filsökvägen, klassificeringen, textetiketten samt EXIF- och IPTC-metadata för markerade foton i panelen Metadata. På snabbmenyn kan du välja en uppsättning metadatafält. I Lightroom Classic finns redan förberedda uppsättningar för att visa olika metadatakombinationer.

 1. Välj något av följande på snabbmenyn högst upp i panelen Metadata när du markerat ett eller flera foton i stödrastervyn eller om du markerat ett foto på bildbandet i lupp-, jämförelse- eller undersökningsvyn.

  Standard

  Visar filnamn, kopianamn, mapp, klassificering, textetikett och underordnade IPTC- och EXIF-metadata. Du kan anpassa standardpanelen för metadata så att den innehåller specifika fält som du vill se.

  Alla metadata för plugin-program

  Visar metadata skapade av tredjeparts plugin-program. Om du inte har installerat något plugin-program visas filnamn, kopianamn och mapp.

  DNG

  Visar DNG-version, DNG-kompatibilitet och Lightroom-kompatibilitet

  EXIF

  Visar filnamn, filsökväg, dimensioner och EXIF -kamerametadata, till exempel exponering, brännvidd, ISO-hastighet och blixt. Om kameran lagrar GPS-metadata visas informationen som EXIF-metadata.

  EXIF och IPTC

  Visar filnamn, storlek, typ, plats, metadatastatus samt alla EXIF-metadata och grundläggande IPTC-metadata.

  IPTC

  Visar filnamnet och grundläggande IPTC-metadata: kontakt-, innehålls-, status- och copyrightmetadata.

  IPTC-tillägg

  Visar filnamnet och IPTC-metadata för modell- och teckningsfriskrivningar, samt andra typer av licensrättigheter.

  Stor bildtext

  Visar en stor bildtextsredigeringsruta och copyrightrutan.

  Plats

  Visar fälten för filnamn, kopienamn, mapp, titel, bildtext och plats, däribland GPX-koordinater.

  Minimal

  Visar filnamn, klassificering, bildtext och copyrightmetadata.

  Snabbeskrivning

  Visar filnamn, kopianamn, filsökväg, klassificering samt följande EXIF- och IPTC-metadata: Dimensioner, Datum och tid, Kamera, Rubrik, Bildtext, Copyright, Skapare och Placering.

  Tredimensionell projektion

  Visar fälten Projektion och Skapad av.

  Obs!

  På panelen Metadata klickar du på pilen, om en pil visas vid ett IPTC-metadatafält, för att snabbt hitta och visa alla foton som innehåller dessa metadata.

Visa metadata för målfoto

Från och med version 11.0 av Lightroom Classic kan du ta exakta beslut om hur du vill visa metadata för ditt bildval. När du har markerat flera bilder kan du välja att visa metadata för den aktiva bilden eller för alla markerade bilder. Om du vill visa metadata för den aktiva bilden väljer du Målfoto eller Markerade foton om du vill visa metadata för alla markerade bilder. Målfoto är som standard valt som alternativ för att visa metadata.

metadata-target-photo
Visa metadata för ett målfoto.

metadata-selected-photo
Visa metadata för markerade foton.

Anpassa standardpanelen för metadata

Lightroom Classic har nu en Anpassa-knapp längst ned på panelen Metadata.

anpassa metadatapanelen
Anpassa standardpanelen för metadata

Klicka på Anpassa-knappen för att välja de specifika metadatafält som du vill visa på panelen Metadata. Använd listrutan för att välja specifika fält från den angivna menyn.

Anpassa standardpanelen för metadata
Anpassad standardpanel för metadata

Obs!

Om du väljer ett stort antal metadatafält kan det påverka prestandan på panelen Metadata.

Du kan också ordna i vilken ordning de markerade metadatafälten ska visas på panelen Metadata. Klicka på Ordna i dialogrutan Anpassa standardpanelen för metadata och dra och släpp de markerade fälten för att ordna om dem. Alla nya fält som läggs till på den anpassade panelen Metadata läggs till i slutet av den omorganiserade listan.

arrange-metadata-fields
Ordna metadatafält på den anpassade standardpanelen för metadata.

Läget Endast redigering

Du kan redigera alla synliga metadatafält på panelen Metadata genom att aktivera läget Endast redigering. De aktuella metadatavärdena visas inte i det här läget.

Metadata med Endast redigering
Läget Endast redigering på panelen Metadata

Lägga till och redigera IPTC-metadata

Metadata läggs till foton när du lägger till informationen i panelen Metadata. Med förberedda metadatauppsättningar är det enkelt att göra alla eller bara en del av fotots metadata tillgängliga för att läggas till eller redigeras.

Obs!

Att välja en metadataförinställning, att kopiera och klistra in metadata från andra foton samt att synkronisera metadata erbjuder snabba sätt att lägga till metadata till foton som ska dela samma metadata.

 1. Välj en metadatauppsättning på snabbmenyn högst upp i panelen Metadata när du markerat ett eller flera foton i stödrastervyn eller om du markerat ett foto på bildbandet i lupp-, jämförelse- eller undersökningsvyn. Se Visa fotometadata.
 2. Gör något av följande:
  • Lägg till metadata i en metadatatextruta.

  • Välj en metadataförinställning på menyn Förinställning för att lägga till metadata från en förinställning.

  • Skriv över ett värde i en metadatatextruta för andra ändra informationen.

  • Klicka på åtgärdsikonen till höger om metadatafältet för att utföra den aktuella åtgärden. Om du till exempel vill visa alla foton med en speciell etikett, klickar du på ikonen till höger om fältet Etikett.

   Tips: Det finns speciella fält tillgängliga för att skicka e-post och för att hoppa till en webbplatslänk. Genom att till exempel klicka på länken till höger om Webbplats, kan du öppna webbläsaren och den speciella webbplatsen.

Om flera foton är markerade på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning, kommer metadata endast att läggas till för det aktiva fotot.

Ändra fångsttid för foto

Ibland kanske du vill ändra tiden när fotot är taget. Du kanske vill ändra tiden om du rest mellan olika tidszoner och inte ändrat kamerainställningen för datum och tid innan du började fotografera. Du kan dessutom ha importerat skannade foton till Lightroom Classic och då innehåller fotona tiden när de skannades och inte när de togs.

Du måste aktivera alternativet i dialogrutan Kataloginställningar för att kunna spara en redigerad fångsttid för ett Raw-foto. Se Anpassa kataloginställningar.

Om du ändrar fångsttiden ändras EXIF-metadata i Ursprungligt datum och tid i panelen Metadata. För de flesta kameror är värden i Ursprungligt datum och tid och Digitalt datum och tid desamma, vilket medför att även Digitalt datum och tid ändras. Metadata för datum och tid indikerar senaste gången ett foto uppdaterades och påverkas inte när du ändrar fångsttid.

Obs!

Kommandot Redigera fångsttid kan inte ångras genom att trycka på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS). Du ska istället använda kommandot Återställ fångsttid till ursprunglig tid.

 1. Gör något av följande när du markerat ett eller flera foton i stödrastervyn eller ett foto på bildbandet i lupp-, jämförelse- eller undersökningsvyn:
  • Välj Metadata > Redigera fångsttid.

  • Klicka på pilen intill fältet Datum och tid på panelen Metadata när EXIF-informationen visas.

 2. Markera i dialogrutan Redigera fångsttid den typ av ändring det gäller:

  Ändra till ett speciellt datum och en speciell tid

  Fångsttiden ändras till det datum och den tid du anger.

  Växla med angivet antal timmar (tidszonsjustering)

  Fångsttiden ändras med det antal timmar som du lägger till eller drar ifrån ursprungstiden.

  Ändra till datum då filen skapades för varje bild

  Fångsttiden i kamerans EXIF-data ändras till det datum som filen skapades. Hoppa över steg 3 om du väljer detta alternativ.

  Obs!

  Om du justerar till ett visst datum och en viss tid för flera bilder rekommenderar vi att du väljer bilder som tillhör en enda tidszon. Om du väljer bilder som tillhör flera tidszoner ställs även andra bilder in på det datum och den tid som angivits, men förskjuts av tidsskillnaden mellan den bild som används och andra bilder som väljs för att ändra datum och tid.

 3. Gör något av följande i området Ny tid i dialogrutan:
  • Skriv det nya datumet och den nya tiden i textrutan Korrigerad tid, om du markerade Ändra till ett speciellt datum och en speciell tid. Du kan även markera datum- och tidsvärden för att sedan öka eller minska värdena med upp- eller nedknapparna.

  • Välj ett värde på popup-menyn för att ändra tiden framåt eller bakåt om du valde Växla med angivet antal timmar.

  Obs!

  Om du har markerat flera foton i stödrastervyn ändras fångsttiden för det aktiva fotot med den angivna justeringen. (En förhandsvisning av det aktiva fotot visas i dialogrutan Redigera fångsttid.) Andra foton i samlingen justeras med samma tidsmängd. Om flera foton är markerade på bildbandet i lupp-, jämförelse- eller undersökningsvyn, kommer fångsttiden endast att ändras för det aktiva fotot.

 4. (Valfritt) Om du vill återställa fångsttiden till den ursprungliga tiden markerar du fotot i stödrastervyn eller på bildbandet och väljer Metadata > Återställ fångsttid till ursprunglig tid.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?