Grundläggande

Vad är Lightroom?

Lightroom är en ny fotograferingstjänst från Adobe med program för datorer, mobila enheter och webben. I Lightroom säkerhetskopieras automatiskt alla dina foton till molnet så att du kan få tillgång till och arbeta med dem oavsett vilken dator eller mobil enhet du använder.

Lightroom innehåller de redigeringsfunktioner som finns i Lightroom Classic och Adobe Camera Raw i ett enda lättanvänt paket. Med Lightroom kan du använda flera enheter för arbetsflöden. De redigeringsverktyg och verktyg för att ordna som finns i Lightroom liknar de du redan använder på dina mobila enheter, på datorn och på webben.

Lightroom är framtaget att för att fungera sömlöst med Lightroom för mobila enheter (iOS), Lightroom för mobila enheter (Android), Lightroom på webben och Lightroom Apple TV.

Vad är skillnaden mellan Lightroom och Lightroom Classic?

Även om Lightroom och Lightroom Classic är annorlunda på många sätt finns det tre huvudsakliga saker som skiljer dem åt:

  • Lightroom i macOS och Windows har ett gränssnitt som liknar och är konsekvent med andra Lightroom-program för mobila enheter och på webben. 
  • Alla dina ursprungliga foton överförs med fullständig upplösning till molnet. Det innebär att alla dina foton säkerhetskopieras. Det innebär också att du kan göra många saker med hjälp av Lightroom som du inte kan göra med hjälp av Lightroom Classic. Du kan till exempel använda Lightroom till att få tillgång till alla dina foton på flera datorer, som en bärbar dator och en stationär dator eller en hemdator och en arbetsdator.
  • Det finns molnbaserade funktioner i Lightroom, som funktioner för att söka efter foton beroende på vad som finns i dem, utan att du behöver ange några nyckelord manuellt. Du kan söka efter foton på hundar i Lightroom genom att söka efter "hund", utan att behöva ange nyckelordet "hund" manuellt för något foto.

Vad kommer att hända med Lightroom Classic? Kommer Adobe att lansera en ny version av Lightroom Classic?

Adobe kommer att fortsätta utveckla Lightroom Classic samtidigt som Lightroom.

Kan jag använda Lightroom och Lightroom Classic tillsammans?

Det är inte rekommenderat att du synkroniserar mellan Lightroom Classic och Lightroom för datorer.

Fungerar Lightroom tillsammans med Adobe Photoshop? Går det att använda tredjeparts-plugin-program?

Ja, i Lightroom finns funktionen Redigera i Photoshop. Det finns för närvarande inget stöd för tredjeparts-plugin-program i Lightroom

Kan jag gå tillbaka till att använda Lightroom Classic om jag inte gillar Lightroom ?

Ja, alla dina filer i Lightroom (förutom nyckelord) synkroniseras automatiskt tillbaka till Lightroom Classic. Om du vill aktivera den här funktionen startar du Lightroom Classic och aktiverar synkronisering.

Är Lightroom tillgängligt i Creative Cloud Team- och Enterprise-planerna?

Ja, Lightroom är tillgängligt i Creative Cloud Team- och Enterprise-planerna.

Tekniska frågor

Vilka är minimikraven för att köra Lightroom? Används min grafikprocessor med Lightroom

Finns det stöd för Raw-filer i Lightroom

Ja, det finns stöd för alla Raw-filformat som stöds i Lightroom Classic och Adobe Camera Raw i Lightroom Om du vill visa en fullständig lista läser du i Kameror som stöds i Camera Raw.

Dina ursprungliga Raw-filer med fullständig upplösning säkerhetskopieras till molnet.

Finns det stöd för HEIF-filer (High Efficiency Image File) i Lightroom

Mer information om stödet för HEIC-fotofiler finns i den här tekniska kommentaren.

Kan jag ha flera kataloger i Lightroom?

Nej. Ditt Adobe ID-id är nyckeln till alla dina foton som lagras i fotomolnet.

Var lagras mina foton? Kan jag lagra dem lokalt på datorn?

Dina foton hanteras i Lightroom så att de inte fyller hela hårddisken. Det gör att du kan behålla och arbeta med många foton, även när det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme för alla foton på hårddisken.

Du kan alltid visa alla foton i Lightroom, även när den ursprungliga filen inte är lagrad på hårddisken. När du arbetar med ett foto och det ursprungliga fotot inte finns på datorn hämtas det automatiskt från molnet.

I Lightroom finns även ett alternativ för att alltid behålla alla ursprungliga filer på hårddisken på datorn, förutom att säkerhetskopiera dem till molnet. Så här gör du om du vill behålla vissa foton tillgängliga lokalt:

  1. Gå till vyn Kvadratiskt stödraster () och klicka på synkroniseringsikonen längst ned till höger på miniatyrbilden för fotot. 

    Lagra det ursprungliga fotot lokalt
  2. Välj Lagra ursprungligt foto lokalt på den snabbmeny som visas.

Du kan använda inställningar för lokal lagring till att ändra hur mycket av det lediga utrymmet på hårddisken du vill använda för Lightroom. Med hjälp av skjutreglaget Användning av tillgängligt diskutrymme på målet kan du välja hur mycket eller lite av utrymmet på hårddisken som du vill använda för Lightroom

Hur mycket molnlagringsutrymme får jag med Lightroom Kan jag uppgradera mitt lagringsutrymme?

Hur mycket molnlagringsutrymme du får beror på ditt Creative Cloud-medlemskap. Du kan kontrollera hur mycket utrymme du har genom att gå till fliken Konto i dialogrutan Inställningar i Lightroom.

Mer information om hur du uppgraderar lagringsutrymmet finns i Uppgradera Creative Cloud-lagringsutrymmet.

Kan jag synkronisera endast vissa av mina foton till molnet?

Nej, alla dina foton säkerhetskopieras till molnet.

Hur kan jag få tillgång till mina foton när mitt medlemskap har upphört?

Du kan använda programmet Adobe Lightroom Downloader till att hämta dina foton från Creative Cloud när ditt medlemskap har upphört att gälla.  

Hämta

Jag får inte hämta det här programmet enligt hämtningssidan. Varför det?

Innan du försöker hämta måste du se till att du ha loggat in på adobe.com med ditt Adobe ID-id.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy