Lär dig hur du förnyar eller förlänger ditt medlemskap. Här får du även lära dig hur du startar om ett inaktivt medlemskap.

Förnya eller förläng ett medlemskap

För enskilda användare

Medlemskap förnyas automatiskt om din betalningsinformation är aktuell. Du kan även förlänga ett medlemskap med ett förbetalt kort. 

Uppdatera betalningsinformation

Du kan kontrollera din betalningsinformation och dina aktiva prenumerationer under Planer och produkter i ditt Adobe ID-konto online. Anvisningar om hur du uppdaterar din kreditkortsinformation finns i Uppdatera kreditkorts- och faktureringsinformation.

Förläng ett medlemskap med ett förbetalt kort

Du kan använda ett förbetalt kort för att förlänga ett valfritt medlemskap. Kortets prenumerationsperiod läggs till ditt konto. Om du köpt ditt medlemskap med ett kreditkort läggs kortets prenumerationsperiod till ditt konto, och den vanliga debiteringen återupptas sedan när den förbetalda perioden upphör.

  1. Gå till http://creative.adobe.com/redeem och logga in.

  2. Ange den kod som finns på kortets baksida.

    Ange inlösenkoden

    Obs!

    Kontrollera att det förbetalda kort du köper är avsett för rätt prenumeration och region. Du kan till exempel inte utöka ett medlemskap för ett fristående program med ett förbetalt Creative Cloud-kort. Du kan på liknande sätt endast använda ett förbetalt kort för studenter eller lärare för att förlänga ett medlemskap för studenter eller lärare.

Video: förnya eller starta om ditt medlemskap med ett förbetalt kort

Video: förnya eller starta om ditt medlemskap med ett förbetalt kort

Läs mer om inlösenkoder finns i Hjälp med inlösenkoder.

För team

Direkt köp

Uppdatera betalningsinformation Om din betalningsinformation är aktuell för ditt Creative Cloud for teams-medlemskap behöver du inte göra något. Ditt medlemskap förlängs automatiskt till det aktuella pris som erbjuds.

Den primära administratören får ett e-postmeddelande innan medlemskapet ska förnyas och kan uppdatera antalet prenumerationer på Teams-licensen. 

Om du är primär administratör kan du uppdatera betalningsinformationen online under Planer och produkter för ditt Adobe ID-konto.

Creative Cloud for teams-medlemskap

Adobe Value Incentive Plan (VIP)

Kontakta din återförsäljare Kontakta din återförsäljare om du vill förlänga eller förnya ditt Adobe VIP-medlemskap. Om du är administratör finns återförsäljarens kontaktinformation online under Planer och produkter för ditt Adobe ID-konto.

Starta om ett inaktivt medlemskap

Du kan enkelt starta om ditt Creative Cloud-medlemskap om det har upphört att gälla. Om en betalning misslyckas görs ytterligare betalningsförsök efter förfallodatumet. Om betalningen fortfarande inte lyckas inaktiveras ditt Creative Cloud-konto och de betalda funktionerna på ditt konto.

Gör en betalning för planen

Om du har missat en betalning kan du återaktivera medlemskapet genom att initiera betalningen för det. Mer information finns i Jag missade en betalning för min prenumeration. Hur startar jag om betalningen?

Vill du köpa en plan eller ändra till en annan plan?

Köp en plan

Du kan logga in med samma Adobe ID och köpa en ny plan:

När betalningen godkänts loggar du ut från Creative Cloud och loggar in igen för att återställa din Creative Cloud-licens.

Starta Creative Cloud-datorprogrammet. Välj ikonen Konto uppe till höger och välj sedan Logga ut. På nästa skärm loggar du sedan in igen med ditt Adobe ID och lösenord. Detaljerade instruktioner finns i Logga in för att aktivera dina Adobe-program.

Utloggning från profilmenyn

Ändra eller uppgradera planer

Information om hur du ändrar din plan finns i Ändra din Adobe-plan. Du kan även uppgradera din plan, till exempel från Creative Cloud Fristående program till Creative Cloud Alla program. Du kan även uppgradera din Creative Cloud-lagringsplan.