Användarhandbok Avbryt

Korrigera misslyckad eller missad betalning

 1. Användarhandbok för Creative Cloud
 2. Introduktion till Creative Cloud
  1. Vanliga frågor | Creative Cloud
  2. Systemkrav för Creative Cloud
 3. Hämta, installera, konfigurera och uppdatera
  1. Hämta Creative Cloud-program
  2. Öppna Creative Cloud-program
  3. Arbetsytan Start
  4. Uppdatera Creative Cloud-program
  5. Ändra språkinställning för dina Creative Cloud-program
  6. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet
  7. Avinstallera eller ta bort Creative Cloud-program
 4. Hantera ditt konto
  1. Konvertera en testversion av Creative Cloud till ett betalt medlemskap
  2. Återställ ditt Adobe-lösenord
  3. Ändra din Adobe-plan
  4. Uppdatera kreditkort och faktureringsadress
  5. Visa, hämta eller e-posta din Adobe-faktura
  6. Åtgärda en misslyckad eller utebliven betalning
  7. Avbryta en Adobe-testversion eller prenumeration
 5. Tjänster i Creative Cloud
  1. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
  2. Använda Adobe Fonts i Creative Cloud-program
  3. Creative Cloud Market är inte längre tillgängligt
 6. Tjänster för samarbete och lagring
  1. Vad är molndokument?
  2. Molndokument | Vanliga frågor
  3. Skapa eller konvertera filer till molndokument
  4. Konfigurera molndokument för användning offline
  5. Återgå till en tidigare version av ett molndokument
  6. Dela dina alster för att få kommentarer
  7. Varför kan jag inte se mina molndokument offline?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Samarbeta om bibliotek och mappar i Creative Cloud
  10. Frågor och svar om samarbete
  11. Synka dina filer med molnlagring
  12. Ta reda på hur mycket molnlagring du har
  13. Ange synkningsalternativ
 7. Creative Cloud-mobilappar
  1. Vanliga frågor | Mobilappar
  2. Adobe Creative Cloud för mobila enheter
 8. Enterprise och team
  1. Lär dig mer och support för företag
  2. Lär dig mer och support för team
  3. Snabbstartguide för teammedlemmar

Lär dig hur du initierar en betalning på nytt om den misslyckades eller om du missade den.

Hur lång tid har jag på mig med att korrigera betalningen?

Prenumerationen kan avbrytas om vi inte mottar betalningen inom 30 dagar efter förfallodatumet för betalningen. Så länge kontot är spärrat har du inte åtkomst till dina produkter och tjänster. Adobe kan göra flera försök att debitera betalningsmetoden för det belopp du är skyldig.

Så här gör du för att försöka betala igen eller uppdatera betalningsinformationen

Om kortuppgifterna eller faktureringsinformationen har ändrats kan du uppdatera informationen. Adobe kommer att prova att genomföra betalningen med den nya informationen.

 1. Välj Redigera fakturering och betalning.

  Redigera fakturerings- och betalningsuppgifter

 2. Välj ett av följande alternativ i popup-fönstret:

  • Lägg till nytt: Gör att du kan betala med ett nytt kort.
  • Redigera: Uppdaterar kortuppgifterna eller återinitierar betalningen med samma kort.
  • Försök igen (om tillgängligt): Återinitierar betalningen med ditt befintliga kort. I det här fallet kan du hoppa över steg 4.
  Uppdatera betalningsinformation
  Välj Lägg till nytt för att lägga till ett nytt kort eller Redigera för att uppdatera betalningsinformationen

 3. Gör något av följande:

  Lägg till nya kortuppgifter

  Uppdatera nödvändig information för att lägga till ett nytt kort. Välj sedan Spara.

  Uppdatera betalningsinformationen
  Uppdatera det nya kortet

  Redigera kortuppgifterna för att initiera betalningen på nytt

  Om du vill försöka betala igen med samma kort tar du bort kortnumret och skriver in det igen. Välj sedan Spara.

  Uppdatera betalningsinformationen
  Ta bort och skriv in kortnummer igen

  Vill du byta från kreditkort till PayPal? Lär dig hur du enkelt växlar mellan kreditkort och PayPal

  Använder du ett företagskort?
  Se till att du anger kortinnehavarens namn och faktureringsadress, inte dina egna uppgifter. Om du vill kontrollera att du har rätt namn och faktureringsadress kontaktar du kortinnehavaren eller ekonomiavdelningen.

Video: Så här gör du för att försöka betala igen eller uppdatera betalningsinformationen

Så här kontrollerar du att betalningen gick igenom

Det kan ta upp till 24 timmar för en betalning att visas på ditt konto.

 1. Under Beställningar och fakturor väljer du Visa fakturor för att se ordernumret för medlemsplanen.

  Välj Visa fakturor

 2. Kontrollera om betalningen gick igenom.

  Verifiera betalningsuppgifter

Har du fortfarande problem?

Om betalningen fortfarande inte går igenom kontaktar du betalningsleverantören direkt. Du kan oväntat ha nått kreditgränsen eller ha fått en spärr på kontot som skydd mot bedrägerier. När felet har åtgärdats behandlar Adobe din betalning på nytt automatiskt.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto