Lär dig hur du uppdaterar ditt konto och återinitierar en betalning om den misslyckades eller om du missade den.

Hur lång tid har jag på mig med att korrigera betalningen?

Du har upp till 30 dagar på dig att uppdatera betalningsinformationen från det första betalningsfelet på förnyelsedatumet. Prenumerationen stängs av den 30:e dagen.

Kontrollera och korrigera betalningsinformationen

De vanligaste orsakerna till att en betalning misslyckas är:

 • Ett kort har gått ut.
 • Du har fått ett nytt kort utfärdat.
 • Din personliga information har ändrats.

Kontrollera betalningsinformationen och uppdatera den om det behövs:

 1. Logga in på ditt Adobe-konto.

 2. Under Mina planer kan du se ett felmeddelande om din prenumeration har löpt ut eller om du har missat en betalning. Klicka på Redigera betalningsinformation.

  Fönstret Mina planer
  Fönstret Mina planer

  Obs!

  länder som betjänas av Digital River, Adobes e-handelspartner, måste du kontakta oss för att återinitiera betalningen.

 3. I dialogrutan som visas ska du granska din betalningsinformation och uppdatera den om det behövs.

  Redigera betalningsinfo
  Redigera betalningsinformation

  Använder du ett företagskort?
  Se till att du anger kortinnehavarens namn och faktureringsadress, inte din egen. Om du vill kontrollera att du har rätt namn och faktureringsadress kontaktar du kortinnehavaren eller ekonomiavdelningen.

 4. Klicka på Spara för att spara ändringarna (även om du inte har ändrat något).

  Obs!

  Kontakta oss om din betalning inte återinitieras inom fyra timmar (kontorstid).

Bekräfta ställningen med betalningsleverantören

Om du betalar med ett kreditkort

Om du har bekräftat att kreditkortsinformationen är korrekt ska du kontakta banken för att:

 • Kontrollera att kreditgränsen inte har överskridits. 
 • Fråga om gränser för dagliga uttag eller inköp, eftersom avvisade betalningar ibland kan bero på sådana gränser. 
 • Kontrollera att kredit- eller betalkortet uppfyller kraven och att det stöder onlinetransaktioner.
 • Ta reda på om policyer för bedrägeriskydd påverkar användningen av ditt kort.

När eventuella fel har åtgärdats, behandlar Adobe din betalning automatiskt.

Om du betalar via Paypal

Kontakta PayPal direkt för att lösa alla faktureringsproblem. När eventuella fel har åtgärdats, behandlar Adobe din betalning automatiskt.

Kontrollera att betalningen gick igenom

 1. Gå in på Adobe-kontot för att verifiera betalningen.

 2. I den vänstra rutan ska du klicka på Orderhistorik.  

  Orderhistorik
  Orderhistorik
 3. Under Orderhistorik ska du välja ordernummer för den medlemskapsplan du vill se. 

  Det kan ta upp till 24 timmar för en betalning att visas på ditt konto.