Problem

När du öppnar Photoshop visas ett eller fler av följande felmeddelanden:

  • Det gick inte att läsa in FastCore Routines-modulen eftersom den inte fungerar med den här versionen av Photoshop.
  • Det gick inte att läsa in Multiprocessor Support-modulen eftersom den inte fungerar med den här versionen av Photoshop.
  • Det gick inte att läsa in MMXCore Routines-modulen eftersom den inte fungerar med den här versionen av Photoshop.

Orsak

Detta problem uppstår på grund av något av följande:

  • Du har ställt in plugin-inställningarna i Photoshop på så sätt att mappen med ytterligare plugin-program pekar mot plugin-mappen.
  • Du använder gamla pluginprogram.

Lösning

Gör något av följande:

Lösning 1: Ändra Photoshops inställningar så att den ytterligare plugin-mappen inte pekar mot plugin-mappen.

  1. Gå till Redigera > Inställningar > Plug-ins.

  2. Avmarkera alternativet Ytterligare plugin-mapp.

Lösning 2: Ta bort gamla pluginprogram från tredje part.

Ta bort alla pluginprogram från tredje part genom att gå till Photoshop > mappen Plug-ins.