Läs om hur du migrerar förinställningar, funktionsmakron, plugin-program och inställningar när du uppgraderar till en ny version av Photoshop eller installerar Photoshop på en annan dator.

Förinställningar, inställningar och funktionsmakron

Förinställningar är samlingar av objekt och värden som används på bilder i Photoshop. Du kan spara och läsa in förinställningar eller ersätta dem med anpassade värden när som helst. Funktionsmakron, penslar och kortkommandon är exempel på förinställningar. Photoshop levereras med förinställningar, men du kan även skapa egna.

Inställningar är faktiska värden som är inlästa i Photoshop. De används till att kontrollera olika element och verktyg i programmet, som din aktuella pensel och alla dess värden.

Funktionsmakron är en rad åtgärder som du använder på en enskild fil eller en grupp med filer, t.ex. menyalternativ, panelalternativ, verktygsåtgärder osv. Du kan till exempel använda ett funktionsmakro till att först ändra storlek på en bild, sedan använda en effekt på bilden och slutligen spara filen i önskat format.

Migrera förinställningar

Du kan migrera din uppsättning med egna förinställningar, och några Photoshop-förinställningar, från en version av Photoshop till en annan på samma dator. De förinställningar du kan migrera är bl.a.:

 • Funktionsmakron
 • Penslar
 • Svartvit (justering)
 • Blanda kanaler (justering)
 • Färgområde
 • Färgrutor
 • Konturer
 • Kurvor (justering)
 • Egna former
 • Duplex (Mono, Duo, Tri, Quad)
 • Exponering (justering)
 • Övertoningar
 • HDR-toning (justering)
 • Nyans och Mättnad (justering)
 • Kortkommandon
 • Nivåer (justering)
 • Ljuseffekter
 • Ljus (3D)
 • Material (3D)
 • Menyanpassning
 • Mönster
 • Återgivningsinställningar (3D)
 • Ciselering (3D)
 • Selektiv färgändring (justering)
 • Stilar
 • Verktyg
 • Volymer (3D)

Migrera förinställningar när du uppdaterar Photoshop

När du uppdaterar Photoshop till den senaste versionen med hjälp av Creative Cloud-datorprogrammet migreras som standard dina förinställningar och inställningar från den tidigare versionen av Photoshop. När du startar Photoshop för första gången får du även en uppmaning om att migrera alla tillgängliga förinställningar från den senaste versionen av Photoshop som är installerad på datorn. 

Förinställningar kan migreras från den senaste versionen som installerades före Photoshop, ända tillbaka till Photoshop CS3. Om du vill migrera från flera versioner av Photoshop migrerar du förinställningar från en version av Photoshop i taget.

Obs!

Du kan välja att inte migrera dem genom att avmarkera Avancerade alternativ > Importera inställningar och förinställningar från föregående version på den bekräftelseskärm som visas när du klickar på Uppdatera i Creative Cloud-datorprogrammet.

Advanced options available after you click Update in the Creative Cloud desktop app
Avancerade alternativ som blir tillgängliga när du klickar på Uppdatera i Creative Cloud-datorprogrammet

Migrera förinställningar när du installerar/uppdaterar Photoshop

Om du valde att inte migrera dina förinställningar när du uppdaterade Photoshop, eller om det uppstod problem när du migrerade dem, kan du välja Redigera > Förinställningar > Migrera förinställningar för att migrera förinställningar och inställningar senare i Photoshop. Photoshop söker efter en äldre version av Photoshop på samma system och uppmanar dig att migrera förinställningar.

Exportera och importera förinställningar

Du kan flytta dina förinställningar från en dator till en annan, eller till en offlinedator, genom att exportera dem manuellt och sedan importera dem. Exportera/importera förinställningar är inte begränsat till datorer som kör Photoshop som en del av Creative Cloud.

KÄLLDATOR: Utför följande på den dator som förinställningarna du vill migrera finns på:

 1. Öppna Photoshop.
 2. Välj Redigera > Förinställningar > Exportera/importera förinställningar.
 3. Välj Exportera förinställningar.
 4. Markera önskade förinställningar och flytta dem till kolumnen Förinställningar att exportera.
 5. Klicka på Exportera förinställningar.
 6. Välj den mapp du vill exportera förinställningarna till. Välj en mapp som du kan använda till att överföra filerna med en USB-enhet, ett nätverk eller en onlinedelningstjänst.
 7. Klicka på OK.

MÅLDATOR: Utför följande på den dator du vill importera de exporterade inställningarna till:

 1. Välj Redigera > Förinställningar > Exportera/importera förinställningar.
 2. Välj Importera förinställningar.
 3. Välj de förinställningar du vill importera eller klicka på Lägg till alla.
 4. Om du har sparat dina förinställningar i en mapp som inte är standardmappen markerar du Välj importmapp och väljer rätt mapp.
 5. Klicka på Importera förinställningar.

Spara och läsa in förinställningar

Du kan flytta funktionsmakron och förinställningar mellan olika versioner av Photoshop på samma dator eller olika datorer genom att spara dem och läsa in dem i målprogrammet.

KÄLLDATOR: Utför följande på den dator som förinställningarna du vill migrera finns på:

 1. Öppna Photoshop.
 2. Välj Redigera > Förinställningar > Förinställningshanteraren.
 3. Välj önskat alternativ i listrutan Förinställningstyp. Du kan t.ex. välja Penslar.
 4. Välj önskade förinställningar. Välj t.ex. de penslar du vill migrera.
 5. Klicka på Spara uppsättning och sedan på Spara. För en uppsättning penslar skapar Photoshopen.ABR-fil på följande sökväg som standard:
 • (Windows) C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <versionsnummer>\Presets\Brushes
 • (macOS) Applications/Adobe Photoshop <versionsnummer>/Presets/Brushes

MÅLDATOR: Utför följande på den dator du vill importera de exporterade inställningarna till:

 1. Välj Redigera > Förinställningar > Förinställningshanteraren.
 2. Klicka på Läs in i dialogrutan Förinställningshanteraren.
 3. Markera den sparade uppsättning du vill läsa in.
 4. Klicka på Läs in.

Migrera funktionsmakron

Kopiera inställningar manuellt

Photoshop har ett antal inställningsfiler som du kan kopiera manuellt från en installation till en annan. Bland de filerna finns:

 • Actions Palette.psp
 • Brushes.psp
 • Contours.psp
 • CustomShapes.psp
 • Default Type Styles.psp
 • Gradients.psp
 • Patterns.psp
 • Styles.psp
 • Swatches.psp
 • ToolPresets.psp

Om du vill flytta de här inställningarna till en ny installation kopierar du de filerna från följande sökväg i källinstallationen till samma sökväg i målinstallationen:

 • Mac: <användarnamn>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <versionsnummer> Settings
 • Windows: C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <versionsnummer>\Adobe Photoshop <versionsnummer> Settings