Photoshop och Catalina | macOS 10.15

Vilka Photoshop-versioner är kompatibla med macOS Catalina?

Photoshop 21.0 och Photoshop 20.0.7 är kompatibla med macOS 10.15 (Catalina) men har dessa kända kompatibilitetsproblem. Du kanske vill behålla din nuvarande version av macOS tills dessa problem har lösts.

Adobe rekommenderar starkt att kunder gör ett eget test på en partition som inte är i drift för att säkerställa att det nya operativsystemet fungerar med aktuell maskinvara och drivrutiner (vid utskrift och så vidare). 

Om du upptäcker problem som inte har dokumenterats här, får du gärna rapportera dem på vår webbplats för feedback.

Är äldre eller permanenta versioner av Photoshop kompatibla med macOS Catalina?

Nej, äldre/permanenta versioner av Photoshop har inte utformats eller testats för att fungera på macOS 10.15 (Catalina). De har inte på något sätt stöd för användning på macOS Catalina.

Adobe rekommenderar inte att kunder som använder gamla versioner av Photoshop uppgraderar till macOS Catalina.

Inkompatibla versioner (version 19.x och tidigare) visas inte i listan över äldre versioner i Creative Cloud-datorprogrammet.

Äldre versioner använder 32-bitars licensieringskomponenter och installationsprogram. Därför kan de inte installeras och aktiveras efter uppgradering till macOS Catalina. Uppgradering till macOS Catalina när en äldre version redan är installerad på datorn kan innebära att applikationen fungerar i viss mån; du kommer emellertid inte att kunna installera om eller aktivera applikationen efter macOS-uppgraderingen.

Innan du uppgraderar till macOS Catalina kan du avinstallera de äldre versionerna eftersom avinstallationsprogrammet inte fungerar efter uppgraderingen. Om du redan har uppgraderat till macOS Catalina kan du använda rensningsverktyget för Creative Cloud för att avinstallera äldre versioner.

Grafikprocessorproblem i macOS Catalina

Problem

Tillfällig lösning

Det kan uppstå problem med grafikprocessorn när du använder Photoshop i macOS 10.15.7.

Uppgradera macOS till version 11.3 (Big Sur).
Om du inte kan uppdatera macOS-versionen till 11.3 följer du den provisoriska lösning som beskrivs i Photoshop och Catalina.

Dokumentinnehållet kan inte uppdateras vid växling mellan flikar och/eller andra paneler är tomma

Problem

Tillfällig lösning

På macOS 10.15 Catalina uppdateras inte dokumentfönstret med rätt bildinnehåll när du växlar flikar, eller så är dokumentfönstret och/eller panelerna tomma/svarta.

Uppdatera till macOS 10.15.4

Adobe Spara för webben – fel

När du använder Photoshop på macOS 10.15.x och väljer Arkiv > Exportera > Spara för webbenfår du felet ”Adobe Spara för webben – fel: Åtgärden kan inte slutföras. Det uppstod ett okänt fel.”

Tillfällig lösning

Se till att namnet på filen du har öppnat, namnet på filen du exporterar från Spara för webben och att mappen du sparar till är alfanumeriskt (endast siffror och bokstäver) och inte innehåller specialtecken som # och %.

Lösning

Uppdatera Photoshop till den senaste versionen och uppdatera macOS till aktuell version.

Adobe Spara för webben – fel: Åtgärden kan inte slutföras. Det uppstod ett okänt fel.
Adobe Spara för webben – fel: Åtgärden kan inte slutföras. Det uppstod ett okänt fel.

Rendera video startar men slutförs aldrig

När du väljer Arkiv > Exportera > Rendera video... slutförs processen aldrig.

Lösning

Uppdatera till Photoshop 21.x

Kringgå problem för 20.0.7 eller tidigare

Starta Systeminställningar i Finder och gå till Säkerhet och integritet > fliken Integritet > Full skivtillgång. Klicka på låsikonen nere till vänster och ange ditt administratörsnamn och lösenord. Klicka på ikonen med plustecknet och lägg till Photoshop för att ge åtkomst till hårddisken.

Säkerhet och integritet

Alternativen för att namnge fil fungerar inte korrekt i dialogrutan Spara som

Att ändra filformatet ändrar inte filtillägget i namnfältet i Photoshop 20.0.6.

Lösning

Uppdatera till Photoshop 21.x eller Photoshop eller Photoshop 20.0.7. Filtillägget är som standard dolt men kommer automatiskt att stämma överens med det format som väljs i popup-fönstret Format.

Obs!

Photoshop kan inte öppna en fil om tillägget inte stämmer med filformatet, vilket leder till följande fel:

Om en fil redan har sparats med ett felaktigt tillägg kan filen döpas om med rätt tillägg. Den går sedan att öppna i Photoshop.

Om du inte minns den faktiska filtyp som filen bör vara kan du läsa Avgör ett dokuments filtyp.

 

Droplets fungerar inte

Droplets startar men körs inte.

Lösning

Uppdatera till Photoshop 21.x eller Photoshop 20.0.7 och återskapa droplets.

Apples färgväljare orsakar krasch

Om du väljer Inställningar > Allmänt... och ställer in färgväljaren på ”Apple”, så kraschar Photoshop andra gången du öppnar färgväljaren.

Lösning

Uppdatera till Photoshop 21.x eller Photoshop 20.0.7.

 

Ytterligare åtgärdade fel

Se Åtgärdade fel i oktober 2019-utgåvan (version 20.0.7) för mer information.

Kända kompatibilitetsproblem

Adobe har upptäckt följande kompatibilitetsproblem i samband med körning av Photoshop 20.0.7 eller senare med macOS 10.15 (Catalina).

Photoshop kraschar vid start eller slumpmässigt vid användning

Photoshop på macOS 10.15.7 kraschar vid start eller slumpmässigt vid användning.

Lösning

Uppgradera macOS till version 11.3.

Tillfällig lösning

Om du inte kan uppdatera macOS till 11.3 gör du följande:

  1. Starta Photoshop.
  2. Gå till Inställningar > Prestanda > Avancerade inställningar och avmarkera kryssrutan Använd OpenCL.
  3. Starta om Photoshop.

Om du inte kan starta Photoshop för att slutföra steg 2 ovan startar du om datorn och försöker sedan igen.

Ytterligare information

OpenCL-data på macOS 10.15.7 kan skadas och orsaka fel i program som är beroende av OpenCL för att förbättra funktionerna. Detta problem har åtgärdats i macOS 11.3.

”Kopia” läggs inte till i filnamnet när ”Som en kopia” markeras

”Kopia” läggs inte till i filnamnet när ”Som en kopia” markeras i dialogrutan Spara som

Lösning

Uppdatera till Photoshop 22.4 eller senare och använd det nya kommandot Spara en kopia.

Mer information finns i Spara dina filer i Photoshop.

Tillfällig lösning

Redigera namnet manuellt och lägg till ”kopia”, eller ändra namnet till något unikt.

Det går inte att skriva över en befintlig fil när du sparar med samma filnamn

Photoshop sparar en kopia istället för att skriva över en befintlig fil med samma namn.

Lösning

Uppdatera till Photoshop 22.4 eller senare och använd det nya kommandot Spara en kopia.

Mer information finns i Spara dina filer i Photoshop.

Kringgå problemet

Gör något av följande:

  • Byt namn på den sparade filen manuellt och ta bort ”kopia” från filnamnet.
  • Spara filen på en annan plats.

Åtgärden Spara slutförs inte när du sparar till en exFAT-formaterad enhet

Åtgärden att spara filer på exFAT-formaterade externa enheter kan hänga sig innan filen sparas.

Kringgå problemet

  • Spara filen på en extern enhet som är formaterad med ett annat filsystem än exFAT.
  • Spara filen på den lokala enheten och dra och släpp filen till den exFAT-formaterade enheten via Finder.
Obs!

Vi arbetar tillsammans med Apple för att lösa detta problem.

Plugin-program hittades inte eller kan inte verifieras

En nyhet för mac 10.15 (Catalina) är att plugin-program som är i karantän kommer att ge ett Photoshop-fel om att ”filen inte hittades” eller ett OS-fel om att plugin-programmet ”inte kan öppnas eftersom integriteten inte kan verifieras”.

Dialogruta för fel med plugin-program

Detta händer med plugin-program som inte är bestyrkta och som hämtas från webben eller installeras via andra metoder, som t.ex. dra-och-släpp.

Lösning

Skaffa uppdaterade tillägg från tredjepartsutvecklare som är bestyrkta för macOS 10.15. Photoshop kommer att läsa in tillägg som har bestyrkts av Apple.

 

Ytterligare information

Kunder som redan har plugin-program installerade och sedan uppdaterar till macOS 10.15 bör inte få detta problem.

Kunder som uppgraderar till macOS 10.15 och sedan försöker hämta och installera ett plugin-program kan uppleva detta fel.

Obs!

När du tittar på Hjälp > Systeminformation ser det ut som om plugin-programmen har hämtats. Det beror på att vid start samlar vi endast in grundläggande information om plugin-programmet, t.ex. namnet. Karantänkontrollen inträffar inte förrän kunden försöker använda plugin-programmet, ofta i form av ett tredjepartsfilter, eller spara en fil med ett plugin-program för valfritt filformat eller ett filformat från tredje part.

Kringgå problem för gamla tillägg som inte är skapade för macOS 10.15

För äldre plugin-program som inte är bestyrkta kan kunder med administratörsanvändarbehörigheter ta bort karantänflaggan med hjälp av följande kommando om plugin-programmet är installerat i Photoshop-applikationens mapp för plugin-program:

sudo xattr -r -d com.apple.quarantine /Applications/Adobe\ Photoshop\ 2019/Plug-ins/<plug-in-name>

Eller så kan du använda följande kommando om plugin-programmet är installerat i den delade Creative Cloud-mappen för plugin-program:

sudo xattr -r -d com.apple.quarantine /Library/Application\ Support/Adobe/Plug-Ins/CC/<plug-in-name>

Lens Profile Creator körs inte

Lens Profile Creator är för närvarande 32-bitars, men vi undersöker om det går att uppdatera till ett 64-bitars verktyg.

Verktyget suddgummi fungerar inte med justeringspenseln

När du har aktiverat suddgummialternativet för justeringspenseln avaktiveras det så fort du målar och ökar på justeringen istället för att sudda bort den.

Lösning

Teknikteamet utreder detta problem.

Att välja Ny vid användning av en justeringspensel ökar på tidigare vald pensel

När du använder en justeringspensel och väljer Ny, fortsätter efterföljande penseldrag på tidigare vald justeringspensel istället för en ny pensel.  

Tillfällig lösning

Det går att klicka på ett annat verktyg och sedan klicka på justeringspenseln igen för att lägga till en ny pensel. 

Lösning

Teknikteamet utreder detta problem

Det går inte att använda pensel på en övertoningsjustering

När du har skapat en övertoningsjustering kan du inte välja penseln som ska läggas till i övertoningen

Lösning

Teknikteamet utreder detta problem.

Det går inte att välja Insida av radiell justering

Det går inte att välja alternativet Insida när man ritar en radiell justering. Om du ritar en radiell justering med alternativet Utsida valt. Det går inte att byta justeringen till alternativet Insida

Lösning

Teknikteamet utreder detta problem

ExtendScript Toolkit körs inte

ExtendScript Toolkit, som är en 32-bitars applikation, fungerar inte längre på macOS 10.15.

Lösning

ExtendScript Toolkit har ersatts av ExtendScript Debugger 1.1.0.

Kraschar med endast mörkt menyfält och terminalkommando för dock

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto