Problem

Tillägg visas inte i Photoshop CC 2014.

Uppdatera Extension Manager

För att visa tillägg i Photoshop CC ska du uppdatera Extension Manager till version 7.2 eller senare. Du kan uppdatera Extension Manager via fliken Appar i Creative Clouds skrivbordsapplikation.

Vänta på att Extension Manager eller tillägg ska fyllas i

När du öppnar Extension Manager eller väljer Bläddra bland tillägg kan du räkna med en viss fördröjning innan tilläggen visas.  

Enbart vissa tillägg är tillgängliga för Photoshop CC

Photoshop CC kan enbart använda tillägg som har skrivits med HTML5. Tidigare versioner av Photoshop använde tillägg som var skrivna med Flash, men de tilläggen stöds inte längre i Photoshop CC. Tilläggen är inte tillgängliga i Photoshop CC förrän de skrivits om i HTML5. 

Om du kan ladda ner och använda Kuler fungerar tilläggsfunktionaliteten. 

Om det uppstår problem vid installation av Kuler ska du följa dessa steg:

  1. I Photoshop CC väljer du Hjälp > Hantera filtillägg
  2. I Mac OS väljer du menyn Extension Manager > Om Extension Manager. I Windows väljer du Hjälp > Om Extension Manager. Anteckna vilken version det är. Om den är under 7.2 ska du stänga Extension Manager och uppdatera via Creative Clouds skrivbordsapplikation. Låt den uppdaterade Extension Manager vara öppen.
  3. Ladda ner Kuler-tillägget genom att välja Hjälp > Bläddra bland tillägg i Photoshop.
  4. Längst ner på sidan som visas efter att du laddat ner Kuler-tillägget markerar du länken Ladda ner/installera ditt tillägg på annat sätt.
  5. Klicka på knappen Hämta tillägg.
  6. Standardplatsen för nerladdningen är mappen Hämtade filer. Navigera till den mappen. 
  7. I Extension Manager, klicka på Installera.
  8. Sök reda på den nerladdade Kuler-filen i dialogrutan som visas och välj att installera den. Följ anvisningarna på skärmen.
  9. När tillägget har lästs in väljer du i Photoshop, Fönster > Tillägg. Om tilläggsmenyn är nedtonad eller tillägget inte visas ska du starta om Photoshop.