Krymper fryst ram vid import

Den frysta ramen krymper när du importera den i Adobe Premiere Elements

Exporterad fryst ram krymps vid import i Premiere Elements-projekt med samma projektinställningar. Problem uppstår på grund av dålig matchning pixelproportionen för bilden och projekt.

Lösning

  1. Importera fryst ram i projektresurserna.

  2. Högerklicka på filen och välj Interpret Footage.

  3. I pixelproportionens inställning, välj pixelproportionen för den aktuella projektinställningen, från anpassa för att gå nedåt.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?