Problém

Aplikácia Creative Cloud veria CC 2019 alebo neskoršia používa niekoľko bezpečnostných funkcií operačného systému na zaistenie, že vaše aplikácie a predplatné zostanú bezpečné a zabezpečené.

Neregistrované (Guest) účty na moderných operačných systémoch ako macOS and Windows 10, sú veľmi obmedzené a v sandboxe a neposkytujú povolenie na zápis do oblastí požadovaných aplikáciami Creative Cloud. Taktiež, všetky súbory vytvorené Guest používateľom sú vymazané pri odhlásení používateľa.

Inštalácia a používanie aplikácií Adobe Creative Cloud na Guest účtoch nie je odporúčaná alebo podporovaná.

Riešenie

Adobe odporúča, aby ste používali regulárne používateľské účty na inštaláciu aplikácií Creative Cloud.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online