Klávesnica ako alternatíva pre akcie myši

Aplikácie Reader a Acrobat obsahujú rovnaké klávesové skratky. Ak chcete zobraziť úplný zoznam, pozrite si časť Klávesové skratky v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.

Použitie programu na čítanie z obrazovky alebo programu na zväčšenie zobrazenia

Pomocou Sprievodcu nastavením prístupu nastavte aplikáciu Reader pre program na zväčšenie zobrazenia alebo pre program na čítanie z obrazovky.

  • Vyberte položku Úpravy > Uľahčenie prístupu > Sprievodca nastavením a potom vyberte želané možnosti na každej obrazovke Sprievodcu nastaveniami.

Používanie funkcie prevodu textu na reč Čítať nahlas

Čítať nahlas je funkcia prevodu textu na reč, ktorá je zabudovaná do aplikácie Adobe Reader. Predčítava text nachádzajúci sa v okne dokumentu.

Ak chcete používať funkciu Čítať nahlas, vo vašom počítači musí byť nainštalovaná aplikácia Adobe Reader a nástroj na prevod textu na reč. Dokument musí byť zároveň prístupný, v opačnom prípade by sa mohlo stať, že ho nebude možné čítať alebo sa bude čítať v nesprávnom poradí.

Aktivácia funkcie Čítať nahlas:

  1. V ponuke Zobrazenie vyberte voľby Čítať nahlas > Aktivovať funkciu Čítať nahlas.
  2. Znova prejdite na voľby Zobrazenie > Čítať nahlas a potom vyberte vhodnú možnosť na čítanie:
    • Ak chcete čítať aktuálnu stranu, vyberte položku Čítať iba túto stranu.
    • Ak chcete čítať celý dokument, vyberte položku Čítať do konca dokumentu.

 

Viac informácií o funkcii Čítať nahlas nájdete v časti Používanie funkcie prevodu textu na reč Čítať nahlas.

Preformátovanie textu v dokumente PDF

Dokument PDF môžete preformátovať, aby sa dočasne zobrazoval v jednom stĺpci na celú šírku tably dokumentu. Pri tomto preformátovaní bude dokument ľahšie čitateľný.

  • Ak chcete preformátovať text, vyberte voľby Zobrazenie > Zväčšenie > Preformátovať.

V preformátovanom zobrazení sa väčšinou zobrazí len čitateľný text. Medzi texty, ktoré sa nepreformátujú, patria formuláre, poznámky, polia digitálnych podpisov a artefakty strán, ako sú čísla strán, hlavičky a päty. Strany, ktoré obsahujú čitateľný text, ako aj polia formulárov a digitálnych podpisov, sa nepreformátujú. Zvislý text sa preformátuje na vodorovný.

Poznámka:

Pri preformátovanom zobrazení sa dokument nedá ukladať, upravovať ani tlačiť.

Ďalšie informácie

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online