Môžete rýchlo zdieľať prepojenie na dokument PDF s inými používateľmi na zobrazenie a komentovanie. Dokument zdieľaný ako prepojenie sa otvorí v akomkoľvek prehliadači a v akomkoľvek zariadení. Dokument sa bezpečne uloží do aplikácie Adobe Document Cloud. Príjemcovia dostanú e-mail s prepojením a po kliknutí na toto prepojenie môžu zobraziť a komentovať dokument v prehliadači bez nutnosti prihlásenia.

Poznámka:

Spoločnosť Adobe testuje v aplikácii Acrobat DC nové prostredie na zdieľanie súborov PDF. Ak sa kroky uvedené v tomto dokumente nezhodujú s vašom verziou aplikácie Acrobat, prezrite si dokument Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online | Nová funkcia.

Zdieľanie dokumentov PDF

 1. Kliknite na tlačidlo Zdieľať v pravom hornom rohu po otvorení dokumentu PDF v aplikácii Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC. Prípadne vyberte možnosti Nástroje > Zdieľať a potom vyhľadajte a vyberte požadovaný súbor PDF. Zobrazí sa dialógové okno na zdieľanie.

  Možnosti zdieľania sa zobrazia na pravej table.

 2. V časti Pozvať používateľov zadajte alebo vyberte e-mailové adresy všetkých osôb, ktoré majú súbor dostať. E-mailové adresy môžete vybrať aj pomocou prepojenia Adresár. Ak chcete pridať viac súborov, kliknite na možnosť Pridať súbory a potom vyhľadajte a vyberte požadované súbory.

  Pridať súbory
 3. Súbor môžete zdieľať jedným z nasledujúcich spôsobov:

Odoslanie prispôsobených pozvánok pomocou možnosti zdieľania v aplikácii Adobe Document Cloud

Podrobné informácie o sledovaní sú k dispozícii pre súbory zdieľané pomocou prispôsobenej pozvánky pre individuálnych používateľov.

 1. Vyberte možnosť Zobraziť súbor.

 2. Polia Názov a Správa sú rovnaké ako tie, ktoré používate na odosielanie e-mailov, a príjemcovi sa zobrazujú rovnako. Zadajte potrebné informácie a potom kliknite na položku Odoslať.

  Príjemcom bude odoslaný e-mail s oznámením o zdieľanom súbore.

Zdieľanie anonymného alebo verejného prepojenia

Anonymné alebo verejné prepojenie sprístupní súbory pre každého, kto naň klikne. Pre súbory zdieľané pomocou verejných prepojení nie sú k dispozícii podrobné informácie o sledovaní.

 1. Kliknite na položku Získať prepojenie. Predvolene je vybraná možnosť Zobraziť súbor.

 2. Kliknite na položku Vytvoriť prepojenie. Vybrané súbory sa nahrajú do aplikácie Adobe Document Cloud a vytvorí sa verejné prepojenie.

 3. Kliknite na možnosť Kopírovať prepojenie a zatvorte panel zdieľania.

 4. Zdieľajte prepojenie s príjemcami.

Zdieľanie dokumentu ako e-mailovej prílohy

Pre súbory zdieľané ako prílohy nie sú k dispozícii podrobné informácie o sledovaní.

 1. Kliknite na možnosť Odoslať ako prílohu.

 2. V časti Odoslať ako prílohu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte nastavenie položky Predvolená e-mailová aplikácia a kliknite na možnosť Pokračovať.
  • Vyberte položku Webová e-mailová služba. V rozbaľovacom zozname Vyberte možnosť vyberte jednu z nasledujúcich možností:
   • Pridať službu Gmail: zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo Pokračovať. Zadajte heslo a po zobrazení výzvy udeľte oprávnenia.
   • Pridať inú službu: zadajte svoju e-mailovú adresu a nastavenia e-mailového servera IMAP/SMTP. Kliknite na položku Pridať.
  Použitie webovej e-mailovej služby na zdieľanie súboru
 3. Zobrazí sa koncept e-mailu s priloženým súborom. Zadajte e-mailové adresy príjemcov, pridajte správu do predmetu a tela e-mailu a e-mail odošlite.

Zdieľanie dokumentu na získanie podpisov od ostatných používateľov

Ak chcete vyžiadať podpisy od ostatných používateľov, postupujte nasledovne.

 1. Vyberte položku Vyplniť a podpísať súbor.

  Zdieľanie súborov PDF na získanie podpisov od ostatných používateľov
 2. Polia Názov a Správa sú rovnaké ako tie, ktoré používate na odosielanie e-mailov, a príjemcovi sa zobrazujú rovnako. Zadajte požadované informácie a vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • (Nepovinné) Kliknite na položku Ďalšie možnosti, ak si chcete pozrieť rozšírené možnosti vrátane overenia totožnosti podpisujúceho, pripomenutí a ďalšie.
  • Ak chcete pridať polia formulára a určiť miesto podpisu, kliknite na tlačidlo Pokračovať.

  Zobrazí sa okno funkcie Adobe Sign. Zadajte informácie na základe výzvy. Ďalšie informácie nájdete v časti Zabezpečiť podpísanie dokumentov ostatnými.

 3. Kliknite na tlačidlo Odoslať. Dokument sa odošle na podpis príjemcom a zobrazí sa potvrdenie.

Používanie zo strany príjemcu

Príjemcom bude odoslaný e-mail s oznámením o zdieľanom súbore. Tento e-mail obsahuje tlačidlo Zobraziť súbor a prepojenie na zdieľaný dokument. Kliknutím na prepojenie alebo na tlačidlo sa dokument otvorí v prehliadači. Príjemcovia si môžu v prípade potreby dokument aj prevziať.

 Nižšie je zobrazená snímka obrazovky s e-mailovým oznámením prijatým príjemcom.

Prijaté prepojenie v e-maile
E-mailové oznámenie s prepojením na zdieľaný dokument

Sledovanie zdieľaných súborov

Súbory, ktoré ste nedávno zdieľali, sú uvedené v časti Domov > Nedávne. Keď príjemca zobrazí súbor, dostanete oznámenie v aplikácii Acrobat aj v e-maile. Ak chcete zobraziť a sledovať všetky súbory zdieľané na zobrazenie, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na položku Domov. V časti Zdieľané kliknite na položku Na zobrazenie. Všetky súbory zdieľané na zobrazenie sa zobrazia spolu s nasledujúcimi informáciami:

  • Názov:Názov súboru zdieľaného nazobrazenie.
  • Odoslané/prijaté: Časová značka odoslania súboru alebo jeho prijatia na zobrazenie.
  • Odosielateľ: Meno osoby, ktorá odoslala súbor.
  • Stav: Zobrazuje počet ľudí, ktorí zobrazili daný súbor.
  Operácie so zdieľanými súbormi
 2. Ak chcete zobraziť podrobnosti o súbore, vyberte daný súbor. Na pravej table sa zobrazí miniatúra daného súboru. Na paneli akcií na pravej table sa zobrazia akcie, ktoré môžete so súborom vykonať. Zobrazené akcie sa môžu líšiť v závislosti od toho, či ste súbor zdieľali alebo prijali na zobrazenie, ako je to znázornené nižšie:

  Akcie so zdieľanými súbormi

  • Zobrazenie činnosti a časovej značky zdieľaného súboru. Rozbaľte časť Činnosť na zobrazenie podrobností, ako sú napríklad údaje Vytvoril, Odoslané komu, Zobrazil a Prevzal.
  • Vyberte možnosť Zrušiť zdieľanie súboru, ak chcete zabrániť ostatným používateľom v zobrazovaní a preberaní súboru.
  • Skopírujte zdieľané prepojenie a zdieľajte s ostatnými príjemcami na zobrazenie.
  • Možnosť natrvalo odstrániť súbor z aplikácie Adobe Document Cloud výberom položky Odstrániť zdieľaný súbor.
  • Prevzatie súboru do zariadenia.
  Akcie so súbormi zdieľanými na zobrazenie
  Akcie so súbormi zdieľanými na zobrazenie

  Akcie s prijatými súbormi

  • Zobrazenie časovej značky prijatého súboru.
  • Skopírovanie zdieľaného prepojenia na zdieľanie s ostatnými príjemcami alebo otvorenie súboru v prehliadači.
  • Prevzatie súboru do zariadenia.
  • Možnosť natrvalo odstrániť súbor výberom položky Odstrániť prepojenie z aplikácie Document Cloud.
  • Nahlásiť zneužitie v prípade prijatia nevhodného obsahu.
  Akcie so súbormi prijatými na zobrazenie
  Akcie so súbormi prijatými na zobrazenie

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online