Príručka používateľa Zrušiť

Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Môžete rýchlo zdieľať prepojenie na dokument PDF s inými používateľmi na zobrazenie a komentovanie. Dokument zdieľaný ako prepojenie sa otvorí v akomkoľvek prehliadači a v akomkoľvek zariadení. Dokument sa bezpečne uloží do aplikácie Adobe Document Cloud. Príjemcovia dostanú e-mail s prepojením a po kliknutí na toto prepojenie môžu zobraziť a komentovať dokument v prehliadači bez nutnosti prihlásenia.

Pozrite si rýchly video kurz a začnite

Zdieľanie súborov PDF

Otvorte súbor vo formáte PDF v programe Acrobat alebo Acrobat Reader. V hornom pravom rohu panela s nástrojmi sa zobrazia nástroje na zdieľanie.

Nástroje na zdieľanie súborov PDF

Súbor PDF môžete zdieľať pomocou niektorého z nasledujúcich spôsobov:

Anonymné alebo verejné prepojenie sprístupní súbory pre každého, kto naň klikne. Pre súbory zdieľané pomocou verejných prepojení nie sú k dispozícii podrobné informácie o sledovaní.

 1. Kliknite na ikonu Zdieľať prepojenie na tento súbor ().

  Zdieľať prepojenie na tento súbor

 2. Prepínač Povoliť pridávanie komentárov je predvolene zapnutý. Ak chcete zdieľať súbor len na zobrazenie, kliknutím na prepínač túto funkciu vypnite. Kliknite na položku Vytvoriť prepojenie.

  Kopírovanie prepojenia a zdieľanie

  Výzva Získať odkaz zobrazuje priebeh.

  Priebeh nahrávania a zdieľania súborov

 3. Prepojenie je predvolene vytvorené a skopírované. Po vytvorení prepojenia sa zdieľaný súbor otvorí v prehliadači Acrobat. Na pravej table môžete tiež vykonať ktorúkoľvek z nasledujúcich akcií:

  • Pridajte ľudí, s ktorými chcete dokument zdieľať
  • Zrušiť zdieľanie súboru
  • Uložte kópiu súboru
  Zdieľajte vytvorené prepojenie s ďalšími príjemcami

Pre súbory zdieľané ako prílohy nie sú k dispozícii podrobné informácie o sledovaní.

 1. Kliknite na ikonu Odoslať súbor e-mailom ().

  Odoslanie súboru PDF e-mailom

 2. V dialógovom okne Poslať e-mailom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte Outlook, ak je to vaša predvolená e-mailová aplikácia.
  • V rozbaľovacom zozname vyberte možnosť Webová e-mailová služba a potom vyberte možnosť Pridať službu Gmail. Zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo OK. Po zobrazení výzvy zadajte heslo.
  • Vyberte položku Webová e-mailová služba a potom vyberte možnosť Pridať ďalšiu (e-mailovú adresu, ktorú používate). V dialógovom okne Pridať webový e-mailový účet zadajte e-mailovú adresu, heslo, nastavenia IMAP a SMTP a kliknite na položku Pridať.

  Prepínač Priložiť prepojenie je predvolene zapnutý; zdieľané prepojenie, ktoré slúži len na zobrazenie súboru PDF, sa pridá do tela e-mailu. Ak chcete namiesto prepojenia priložiť súbor PDF, kliknutím tento prepínač vypnite.

 3. Kliknite na tlačidlo Ďalšie. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu a odošlite e-mail.

Podrobné informácie o sledovaní sú k dispozícii pre súbory zdieľané pomocou prispôsobenej pozvánky pre individuálnych používateľov.

 1. Kliknite na ikonu Zdieľať tento súbor s ostatnými ().

  Pozvanie používateľov na zobrazenie alebo komentovanie

 2. Polia Názov a Správa sú rovnaké ako tie, ktoré používate na odosielanie e-mailov, a príjemcovi sa zobrazujú rovnako. Zadajte potrebné informácie a potom kliknite na položku Odoslať.

  Príjemcom bude odoslaný e-mail s oznámením o zdieľanom súbore.

Používanie zo strany príjemcu

Príjemcom bude odoslaný e-mail s oznámením o zdieľanom súbore. Tento e-mail obsahuje tlačidlo Otvoriť a prepojenie na zdieľaný dokument. Kliknutím na prepojenie alebo na tlačidlo sa dokument otvorí v prehliadači. Príjemcovia si môžu v prípade potreby dokument aj prevziať.

 Nižšie je zobrazená snímka obrazovky s e-mailovým oznámením prijatým príjemcom.   

Prijaté prepojenie v e-maile
E-mailové oznámenie s prepojením na zdieľaný dokument

Sledovanie zdieľaných súborov

Súbory, ktoré ste nedávno zdieľali, sú uvedené v časti Domov > Nedávne. Keď príjemca zobrazí súbor, dostanete oznámenie v aplikácii Acrobat aj v e-maile. Ak chcete zobraziť a sledovať všetky súbory zdieľané na zobrazenie, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na položku Domov a vykonajte nasledovné:

  • Ak chcete zobraziť súbory, ktoré ste zdieľali na zobrazenie alebo recenzovanie, kliknite na položku Zdieľate vy.
  • Ak chcete zobraziť súbory, ktoré ste dostali na zobrazenie alebo recenzovanie, kliknite na položku Zdieľajú ostatní.

  Všetky súbory zdieľané na zobrazenie sa zobrazia spolu s nasledujúcimi informáciami:

  • Názov: Názov súboru zdieľaného na zobrazenie.
  • Zdieľanie: Zobrazuje, či je súbor zdieľaný alebo nie.
  • Dátum zmeny: Posledný dátum úpravy súboru.
  Operácie so zdieľanými súbormi

 2. Ak chcete zobraziť podrobnosti o súbore, vyberte daný súbor. Na pravej table sa zobrazí miniatúra daného súboru. Na paneli akcií na pravej table sa zobrazia akcie, ktoré môžete so súborom vykonať. Zobrazené akcie sa môžu líšiť v závislosti od toho, či ste súbor zdieľali alebo prijali na zobrazenie, ako je to znázornené nižšie:

  Poznámka:

  S účinnosťou od 1. decembra 2020 nebude možné použiť funkciu sledovania a oznamovania pri preberaní zdieľaných súborov.

  Akcie so súbormi zdieľanými Vami

  • Pridajte ľudí do zdieľaného súboru.
  • Vyberte možnosť Zrušiť zdieľanie súboru, ak chcete zabrániť ostatným používateľom v zobrazovaní a preberaní súboru.
  • Skopírujte zdieľané prepojenie a zdieľajte s ostatnými príjemcami na zobrazenie.
  • Natrvalo odstráňte zdieľaný súbor z Adobe Document Cloud.
  Akcie so súbormi zdieľanými na zobrazenie
  Akcie so súbormi zdieľanými Vami

  Akcie so súbormi zdieľanými Ostatnými

  • Zobrazenie časovej značky prijatého súboru.
  • Skopírovanie zdieľaného prepojenia na zdieľanie s ostatnými príjemcami alebo otvorenie súboru v prehliadači.
  • Odobrať seba , ak sa chcete odobrať ako recenzent zdieľaného súboru.
  • Nahlásiť zneužitie v prípade prijatia nevhodného obsahu.
    
  Akcie so súbormi prijatými na zobrazenie
  Akcie so súbormi zdieľanými ostatnými

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu