Zdieľanie súborov online pomocou aplikácie Adobe Acrobat

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Môžete rýchlo zdieľať prepojenie na dokument PDF s inými používateľmi na zobrazenie a komentovanie. Dokument zdieľaný ako prepojenie sa otvorí v akomkoľvek prehliadači a v akomkoľvek zariadení. Dokument sa bezpečne uloží do cloudového úložiska Adobe. Príjemcovia dostanú e-mail s prepojením a po kliknutí na toto prepojenie môžu zobraziť a komentovať dokument v prehliadači bez nutnosti prihlásenia.

Poznámka:

Nové prostredie zdieľania sa postupne sprístupňuje a je nedostupné všetkým používateľom.

Adobe Acrobat deeplink

Vyskúšajte si to v aplikácii
Niekoľko jednoduchých krokov stačí na to, aby ste pozvali ľudí, nech si prezrú, skontrolujú alebo podpíšu váš súbor PDF.

Zdieľanie súborov PDF

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader a vyberte možnosť Zdieľať v pravom hornom rohu.

  Nástroje na zdieľanie súborov PDF

 2. Štandardne je prepínač Ľudia môžu komentovať tento súbor zapnutý. Ak chcete zdieľať súbor len na zobrazenie, výberom prepínača túto funkciu vypnete. Súbor PDF môžete zdieľať pomocou niektorého z nasledujúcich spôsobov:

  • Pridať meno alebo e-mail na pozvánku – Zadať meno alebo e-mail príjemcu. V prípade potreby pridajte správu alebo Pridajte termín dokončenia a vyberte možnosť Prizvať.
  Pridať meno alebo e-mail na pozvánku

  • Vytvoriť prepojenie a zdieľať pomocou aplikácií tretej strany – Keď si vyberiete nejakú dostupnú aplikáciu tretej strany ako Microsoft Outlook, Gmail, Microsoft Teams, Whatsapp alebo predvoleného e-mailového klienta, aplikácia Acrobat vytvorí zdieľateľné prepojenie a otvorí príslušnú aplikáciu so skopírovaným prepojením v koncepte správy. Prípadne vyberte možnosť Získať odkaz a potom ho skopírujte a zdieľajte so zamýšľanými príjemcami.
  Zdieľať prepojenie na tento súbor

Používanie zo strany príjemcu

Príjemcom bude odoslané upozornenie o zdieľanom súbore. Správa obsahuje prepojenie na zdieľaný dokument. Kliknutím na prepojenie alebo na tlačidlo sa dokument otvorí v prehliadači. Príjemcovia si môžu v prípade potreby dokument aj prevziať.

Sledovanie zdieľaných súborov

Súbory, ktoré ste nedávno zdieľali, sú uvedené v aplikácii Acrobat v časti Domov > Zdieľate vy. Keď príjemca zobrazí súbor, dostanete oznámenie v aplikácii Acrobat aj v e-maile. Ak chcete zobraziť a sledovať všetky súbory zdieľané na zobrazenie, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte možnosť Domov a vykonajte nasledovné:

  • Ak chcete zobraziť súbory, ktoré ste zdieľali na zobrazenie alebo recenzovanie, kliknite na možnosť Zdieľate vy.
  • Ak chcete zobraziť súbory, ktoré ste dostali na zobrazenie alebo recenzovanie, kliknite na možnosť Zdieľajú ostatní.

  Všetky súbory zdieľané na zobrazenie sa zobrazia spolu s nasledujúcimi informáciami:

  • Názov: Názov súboru zdieľaného na zobrazenie.
  • Zdieľanie: Zobrazuje, či je súbor zdieľaný alebo nie.
  • Posledná aktivita: Posledný dátum úpravy súboru.
  Operácie so zdieľanými súbormi

 2. Ak chcete zobraziť podrobnosti o súbore, vyberte daný súbor. Na pravej table sa zobrazí miniatúra daného súboru. Na paneli akcií na pravej table sa zobrazia akcie, ktoré môžete so súborom vykonať. Zobrazené akcie sa môžu líšiť v závislosti od toho, či ste súbor zdieľali alebo prijali na zobrazenie, ako je to znázornené nižšie:

  Akcie so súbormi zdieľanými Vami

  • Zobrazenie časovej značky, keď bol súbor upravený naposledy.
  • Pridajte ľudí do zdieľaného súboru.
  • Skopírujte zdieľané prepojenie a zdieľajte s ostatnými príjemcami na zobrazenie.
  • Vyberte možnosť Zrušiť zdieľanie súboru, ak chcete zabrániť ostatným používateľom v zobrazovaní a preberaní súboru.
  • Natrvalo odstráňte zdieľaný súbor z Adobe Document Cloud.
  Akcie so súbormi zdieľanými na zobrazenie
  Akcie so súbormi zdieľanými Vami

  Akcie so súbormi zdieľanými Ostatnými

  • Zobrazenie časovej značky prijatého súboru.
  • Skopírovanie zdieľaného prepojenia na zdieľanie s ostatnými príjemcami alebo otvorenie súboru v prehliadači.
  • Odobrať seba , ak sa chcete odobrať ako recenzent zdieľaného súboru.
  • Nahlásiť zneužitie v prípade prijatia nevhodného obsahu.
  Akcie so súbormi prijatými na zobrazenie
  Akcie so súbormi zdieľanými ostatnými

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online