Kopírovanie obsahu z dokumentov PDF

Kopírovanie textu a obrázkov z dokumentov PDF

V aplikácii Reader môžete jednoducho kopírovať obsah, pokiaľ autor dokumentu PDF nepoužil nastavenia bezpečnosti, ktoré zabraňujú kopírovaniu.

Ak dostanete dokument PDF chránený heslom, na otvorenie dokumentu použite príslušné heslo. Niektoré zabezpečené dokumenty obsahujú obmedzenia zabraňujúce tlači, úpravám alebo kopírovaniu obsahu. Ak sú funkcie dokumentu obmedzené, všetky nástroje a položky ponuky súvisiace s týmito funkciami sú v aplikácii Reader neaktívne.

Ak máte ťažkosti pri otváraní dokumentu PDF alebo ak nemôžete používať určité funkcie, obráťte sa na autora dokumentu PDF.

Potvrdenie, že je povolené kopírovanie obsahu

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Reader. Kliknite na dokument pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Vlastnosti dokumentu.

 2. Kliknite na kartu Zabezpečenie a prezrite si časť Prehľad obmedzení dokumentu.

  Skontrolujte, či je povolené kopírovanie obsahu
  Skontrolujte, či je povolené kopírovanie obsahu

Kopírovanie konkrétneho obsahu z dokumentu PDF

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Reader. Kliknite na dokument pravým tlačidlom myši a z kontextovej ponuky vyberte voľbu Nástroj na výber.

  Vyberte nástroj na výber

 2. Potiahnutím vyberte text alebo kliknutím vyberte obrázok. Na vybratú položku kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Kopírovať.

  Kopírovať vybratý obsah

 3. Obsah sa skopíroval do schránky. V inej aplikácii vložte skopírovaný obsah výberom volieb Upraviť > Vložiť.

Kopírovanie celého dokumentu PDF (iba aplikácia Reader v systéme Windows, nie prehliadač)

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Reader. Vyberte voľby Úpravy > Kopírovať súbor do schránky.

  Kopírovať súbor do schránky

 2. Obsah sa skopíroval do schránky. V inej aplikácii vložte skopírovaný obsah výberom volieb Upraviť > Vložiť.

Kopírovanie oblasti z dokumentu PDF (iba aplikácia Reader, nie prehliadač)

Nástroj Snímka skopíruje oblasť ako obrázok, ktorý je možné vložiť do iných aplikácií.

 1. Vyberte voľby Úpravy > Urobiť snímku.

 2. Ťahaním vytvorte obdĺžnik okolo oblasti, ktorý chcete skopírovať, a potom uvoľnite tlačidlo myši.

 3. Stlačením klávesu Esc ukončite režim Snímka.

V inej aplikácii skopírovaný obrázok vložte výberom volieb Upraviť > Vložiť.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu