Kopírovanie obsahu zo súborov PDF

Kopírovanie textu a obrázkov zo súborov PDF

Ak autor dokumentu PDF nepoužil nastavenia bezpečnosti, ktoré zabraňujú kopírovaniu, môžete v aplikácii Reader obsah jednoducho kopírovať.

Ak dostanete heslom chránený súbor PDF, zadajte určené heslo, aby ste ho mohli otvoriť. Niektoré zabezpečené dokumenty majú obmedzenia, ktoré vám bránia tlačiť, upravovať alebo kopírovať ich obsah. Ak má dokument obmedzené funkcie, nástroje a položky ponuky súvisiace s týmito funkciami budú v aplikácii Reader neaktívne.

Ak máte problém s otváraním súboru PDF alebo ak nemôžete používať niektoré funkcie, obráťte sa na autora súboru PDF.

Uistite sa, že je povolené kopírovanie obsahu

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Reader. Kliknite na dokument pravým tlačidlom a vyberte položku Vlastnosti dokumentu.

 2. Kliknite na záložku Zabezpečenie a prezrite si Prehľad obmedzení dokumentu.

  Skontrolujte, či je povolené kopírovanie obsahu
  Skontrolujte, či je povolené kopírovanie obsahu

Kopírovanie konkrétneho obsahu zo súboru PDF

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Reader. Kliknite pravým tlačidlom na dokument a vyberte možnosť Nástroj na výber z rozbaľovacej ponuky.

  Vyberte nástroj na výber

 2. Potiahnutím vyberiete text alebo kliknutím vyberiete obrázok. Kliknite pravým tlačidlom na vybranú položku a vyberte možnosť Kopírovať.

  Skopírujte vybraný obsah

 3. Obsah sa skopíruje do schránky. V inej aplikácii výberom možností Upraviť > Prilepiť prilepte skopírovaný obsah.

Kopírovanie celého súboru PDF (len aplikácia Reader systému Windows, nie prehliadača)

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Reader. Vyberte Úpravy > Kopírovať súbor do Schránky.

  Skopírujte súbor do schránky

 2. Obsah sa skopíruje do schránky. V inej aplikácii výberom možností Upraviť > Prilepiť prilepte skopírovaný obsah.

Kopírovanie oblasti súboru PDF (len aplikácia Reader , nie prehliadač)

Nástroj Snapshot (Snímka) skopíruje oblasť ako obrázok, ktorý je možné vložiť do iných aplikácií.

 1. Prejdite na položky Upraviť > Snímka.

 2. Ťahaním vytvorte obdĺžnik okolo oblasti, ktorú chcete skopírovať a potom uvoľnite tlačidlo myši.

 3. Stlačením klávesu Esc ukončíte režim Snímky.

V inej aplikácii vyberte položky Úpravy > Prilepiť s cieľom prilepiť skopírovaný obrázok.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online