Otváranie, upravovanie a odstraňovanie dokumentov PDF

Prečo nemôžem otvoriť dokument PDF?

V aplikácii Adobe Acrobat chcete vykonávať pokročilé úpravy

Kým bezplatná aplikácia Adobe Reader umožňuje zobrazovanie dokumentov PDF, na niektoré pokročilé úpravy je potrebná aplikácia Adobe Acrobat. Napríklad na tieto úkony:

  • Upravovanie textu

  • Kombinovanie dokumentov PDF

  • Skenovanie do dokumentov PDF

  • Vytváranie nových formulárov (aplikácia Reader umožňuje vypĺňať existujúce formuláre)

Ďalšie informácie nájdete v tomto podrobnom porovnaní funkcií aplikácií Acrobat a Reader.

Dokument PDF je chránený heslom a sú v ňom obmedzené úpravy

Ak dostanete dokument PDF chránený heslom, na otvorenie dokumentu použite príslušné heslo. Niektoré zabezpečené dokumenty obsahujú obmedzenia zabraňujúce tlači, úpravám alebo kopírovaniu obsahu. Ak sú funkcie dokumentu obmedzené, všetky nástroje a položky menu súvisiace s týmito funkciami sú v aplikácii Reader neaktívne.

Ak máte ťažkosti pri otváraní dokumentu PDF alebo ak nemôžete používať určité funkcie, obráťte sa na autora dokumentu PDF.

Zobrazí sa hlásenie o chybe „Niektoré rozšírenia Adobe PDF sú zakázané“

Tento problém môžete vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov:

  1. Otvorte priečinok Možnosti siete internet na ovládacom paneli a kliknite na kartu Rozšírené.

  2. Začiarknite políčko Povoliť rozšírenia prehľadávačov tretej strany.

  3. Kliknite na tlačidlo OK a potom reštartujte počítač.

Ďalšie tipy na riešenie problémov

Kombinovanie dokumentov PDF

Bezplatná aplikácia Adobe Reader nedokáže kombinovať viacero súborov PDF. Aplikácia Adobe Acrobat to však umožňuje. Ďalšie informácie nájdete v časti Portfóliá PDF a skombinované súbory PDF v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.

Odstraňovanie dokumentov PDF

Súbory PDF sú uložené v rôznych priečinkoch počítača v závislosti od toho, či ste príslušný súbor PDF dostali e-mailom, prevzali z internetu alebo získali inak.

Ak chcete dokument PDF rýchlo nájsť, vyhľadajte názov jeho súboru v systéme Windows alebo Mac OS. Následne otvorte vyhľadaný priečinok, kliknite pravým tlačidlom myši na príslušný súbor PDF a vyberte voľbu Odstrániť (Windows) alebo Presunúť do koša (Mac OS).

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu