Otváranie, upravovanie a odstraňovanie dokumentov PDF

Prečo nemôžem otvoriť alebo upraviť dokument PDF?

Potrebujete pokročilé možnosti úprav dostupné v aplikácii Adobe Acrobat

Bezplatná aplikácia Adobe Reader umožňuje zobrazovať súbory PDF, na niektoré pokročilejšie úpravy je potrebná aplikácia Adobe Acrobat. Patrí sem napríklad:

  • Úprava textu

  • Spájanie súborov PDF

  • Skenovanie do formátu PDF

  • Vytváranie nových formulárov (pomocou aplikácie Reader možno vypĺňať existujúce formuláre)

Ďalšie informácie nájdete v tomto podrobnom porovnaní funkcií aplikácie Acrobat a Reader.

Súbor PDF je chránený heslom a jeho úpravy sú obmedzené

Ak dostanete heslom chránený súbor PDF, zadajte určené heslo, aby ste ho mohli otvoriť. Niektoré zabezpečené dokumenty majú obmedzenia, ktoré vám bránia tlačiť, upravovať alebo kopírovať ich obsah. Ak má dokument obmedzené funkcie, nástroje a položky ponuky súvisiace s týmito funkciami sa v aplikácii Reader zobrazia stlmené.

Ak máte problém s otváraním súboru PDF alebo ak nemôžete používať niektoré funkcie, obráťte sa na autora súboru PDF.

Zobrazuje sa chyba „Je vypnuté najmenej jedno rozšírenie Adobe PDF“

Ak chcete problém odstrániť vykonajte tento postup:

  1. Otvorte položku Možnosti internetu v Ovládacom paneli a kliknite na kartu Rozšírené.

  2. Vyberte začiarkavacie políčko Povoliť doplnky prehliadačov tretej strany.

  3. Kliknite na tlačidlo OK a potom reštartujte počítač.

Ďalšie tipy na riešenie problémov

Ďalšie tipy na riešenie problémov nájdete v týchto technických poznámkach:

Spájanie súborov PDF

Bezplatná aplikácia Adobe Reader neumožňuje spájať viacero súborov PDF; aplikácia Adobe Acrobat to však dokáže. Ďalšie informácie nájdete v téme Portfóliá PDF a spájanie súborov PDF v pomocníkovi pre Acrobat.

Odstránenie súborov PDF

Súbory PDF sa ukladajú vo vašom počítači do rôznych priečinkov v závislosti od toho, či ste súbor PDF dostali e-mailom, získali z webu alebo z iného zdroja.

Ak chcete rýchlo nájsť súbor PDF, vyhľadajte v systéme Windows alebo Mac OS súbor s príslušným názvom. Potom prejdite do nájdeného priečinka, kliknite pravým tlačidlom na súbor PDF a vyberte možnosť Odstrániť (Windows) alebo Presunúť do koša (Mac OS).

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?