Chránený režim (systém Windows)

V záujme zvýšenej bezpečnosti ponúka aplikácia Adobe Reader XI chránený režim a chránené zobrazenie, ktoré chránia váš počítač. Keď je zapnutý chránený režim, všetky operácie, ktoré aplikácia Adobe Reader potrebuje na zobrazovanie dokumentov PDF, sa vykonávajú dôkladne kontrolovaným spôsobom v rámci samostatného izolovaného priestoru.

Chránený režim

Aplikácia Adobe Reader XI sa štandardne spúšťa v chránenom režime, ktorý poskytuje ďalšiu vrstvu zabezpečenia. V chránenom režime nemôžu škodlivé dokumenty PDF spúšťať ľubovoľné spustiteľné súbory ani zapisovať do systémových priečinkov ani do databázy Registry systému Windows.

Ak chcete skontrolovať stav chráneného režimu, vyberte voľby Súbor > Vlastnosti > Rozšírené > Chránený režim.

Chránený režim je štandardne zapnutý. Ak chcete upraviť nastavenia, postupujte takto:

 1. Vyberte voľby Úpravy > Predvoľby.

 2. V zozname Kategórie v ľavej časti vyberte voľbu Zabezpečenie (zvýšené).

 3. V časti Ochrany izolovaného priestoru začiarknite alebo zrušte začiarknutie voľby Povoliť chránený režim pri spustení.

  • Zaznamenávanie udalostí spustíte zapnutím voľby Vytvoriť denník chráneného režimu. Tieto zmeny sa prejavia pri ďalšom spustení aplikácie
  • Kliknutím na voľbu Zobraziť denník otvoríte súbor denníka.

Chránené zobrazenie

V záujme zvýšenia bezpečnosti a zabránenia potenciálnym ohrozeniam bezpečnosti zo strany súborov pochádzajúcich z nebezpečných umiestnení je v chránenom zobrazení zakázaná väčšina funkcií. Môžete prehliadať dokument PDF, no nemôžete vykonávať nič iné.

V chránenom zobrazení sa na vrchu okna aplikácie Reader zobrazuje žltá lišta. Kliknutím na voľbu Povoliť všetky funkcie ukončíte Chránený režim.

Informačná lišta chráneného zobrazenia

To, kedy sa Chránené zobrazenie uplatňuje, môžete upraviť pomocou týchto krokov:

 1. Vyberte voľby Súbor > Predvoľby.
 2. V zozname Kategórie v ľavej časti vyberte voľbu Zabezpečenie (zvýšené).
 3. V časti Ochrany izolovaného priestoru vyberte voľbu Režim chráneného zobrazenia:
  • Vypnutý
  • Súbory z potenciálne nebezpečných umiestnení
  • Všetky súbory

Privilegované umiestnenia

Medzi privilegované umiestnenia môžete pridať konkrétne súbory, priečinky a hostiteľov, pri ktorých sa má dokumentom PDF selektívne dôverovať, a tak obísť bezpečnostné obmedzenia.

V časti Privilegované umiestnenia vykonajte tieto úkony:

 • Ak chcete dôverovať lokalitám, ktoré sú nastavené ako dôveryhodné v aplikácii Internet Explorer, vyberte voľbu Automaticky dôverovať lokalitám zón zabezpečenia operačného systému Windows.
 • Ak chcete z umiestnenia pridať iba jeden alebo dva dokumenty PDF, kliknite na položku Pridať súbor.
 • Ak chcete vytvoriť dôveryhodný priečinok pre viac dokumentov PDF, kliknite na položku Pridať cestu k priečinku alebo Pridať hostiteľa.
 • Ak chcete povoliť načítavanie dát z webovej lokality, zadajte názov koreňovej adresy URL. Môžete zadať napríklad adresu www.adobe.com, ale nie adresu www.adobe.com/products. Ak chcete dôverovať iba súborom zo zabezpečených pripojení, vyberte voľbu Len zabezpečené pripojenia (https:).
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu