Chránený režim (Windows)

V záujme zvýšenia bezpečnosti obsahuje aplikácia Adobe Reader XI chránený režim a chránené zobrazenie, ktoré pomáhajú chrániť váš počítač. Ak je aktivovaný chránený režim, všetky operácie vyžadované aplikáciou Adobe Reader na zobrazenie súboru PDF sa spustia obmedzeným spôsobom vnútri uzatvoreného prostredia, ktoré sa nazýva aj „karanténa“.

Chránený režim

Na zabezpečenie dodatočnej úrovne zabezpečenia sa aplikácia Adobe Reader XI predvolene spúšťa v chránenom režime. V chránenom režime nemôžu škodlivé dokumenty PDF spúšťať ľubovoľne spustiteľné súbory ani zapisovať do systémových adresárov či databázy Registry systému Windows.

Ak chcete skontrolovať stav chráneného režimu, vyberte položky Súbor > Vlastnosti > Rozšírené > Chránený režim.

Chránený režim je predvolene aktivovaný. Ak chcete zadať nastavenia, postupujte takto:

 1. Vyberte položky Upraviť > Nastavenia.

 2. V zozname Kategórie na ľavej strane vyberte položku Zabezpečenie (rozšírené).

 3. V oblasti Ochrany izolovaného priestoru začiarknite položku Povoliť chránený režim pri spustení (alebo jej začiarknutie zrušte).

  • Ak chcete zaznamenávať udalosti, povoľte možnosť Vytvoriť denník chráneného režimu. Zmeny sa uplatnia pri ďalšom spustení aplikácie
  • Ak chcete otvoriť súbor denníka, kliknite na položku Zobraziť denník

Chránené zobrazenie

Ak chcete zvýšiť zabezpečenie a vyhnúť sa potenciálnym bezpečnostným rizikám spojeným so súbormi, ktoré môžu pochádzať z nebezpečných umiestnení, použite režim chráneného zobrazenia, v ktorom je väčšina funkcií vypnutá. Môžete zobraziť súbor PDF, ale nemôžete vykonať nič iné.

V chránenom zobrazení sa v hornej časti okna aplikácie Reader zobrazuje žltý panel. Ak chcete ukončiť chránené zobrazenie, kliknite na položku Povoliť všetky funkcie.  

Informačný panel chráneného zobrazenia

Ak chcete vykonať úpravy, keď sa používa Chránené zobrazenie, postupujte takto:

 1. Vyberte položky Súbor > Nastavenia.
 2. V zozname Kategórie na ľavej strane vyberte položku Zabezpečenie (rozšírené).
 3. V oblasti Ochrany izolovaného priestoru vyberte možnosť pre chránené zobrazenie:
  • Vypnuté
  • Súbory z potenciálne nebezpečných umiestnení
  • Všetky súbory

Privilegované umiestnenia

Do privilegovaných umiestnení môžete pridať konkrétne súbory, priečinky a hostiteľov, aby ste podľa výberu udelili určitým súborom PDF dôveru a obišli obmedzenia zabezpečenia.

V časti Privilegované umiestnenia vykonajte nasledujúce:

 • Ak chcete udeliť dôveru niektorým stránkam, ktorým už dôverujete v prehliadači Internet Explorer, vyberte položku Automaticky dôverovať stránkam z mojich zón zabezpečenia operačného systému Windows.
 • Ak chcete pridať len jeden alebo dva súbory PDF z umiestnenia, kliknite na položku Pridať súbor.
 • Ak chcete vytvoriť dôveryhodný priečinok pre viaceré súbory PDF, kliknite na položku Pridať cestu k priečinku alebo Pridať hostiteľa.
 • Ak chcete povoliť načítanie údajov z webovej lokality, zadajte názov koreňovej adresy URL. Zadajte napríklad www.adobe.com, avšak nie www.adobe.com/products. Ak chcete dôverovať len súborom zo zabezpečených pripojení, vyberte položku Len zabezpečené pripojenia (https:).

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?