Ukladanie, prehliadanie a vyhľadávanie v dokumentoch PDF

Ukladanie dokumentov PDF

Ak autor dokumentu PDF povolil lokálne ukladanie, je možné uložiť kópiu dokumentu PDF alebo portfólia PDF.

Aplikácia Reader alebo webový prehliadač

 • Ak chcete uložiť dokument PDF, kliknite na ikonu diskety  na paneli nástrojov v ľavom hornom rohu okna.

Iba aplikácia Reader

 • Ak chcete vytvoriť kópiu dokumentu PDF, vyberte voľby Súbor > Uložiť ako.

 • Ak chcete dokument PDF uložiť ako prístupný text, vyberte voľby Súbor > Uložiť ako iné > Text.

Prečo nemôžem uložiť dokument PDF?

Pretože autor dokumentu PDF z dôvodu bezpečnosti, ochrany autorských práv alebo iných dôvodov zakázal vytváranie lokálnych kópií.

Ak dokument PDF potrebujete uložiť, obráťte sa na jeho autora a požiadajte ho o povolenie vytvárania lokálnych kópií. Ďalšie informácie nájdete v časti Povolenie ukladania dát formulárov pre používateľov aplikácie Reader v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.

Prehliadanie a navigácia v dokumentoch PDF

Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:

 • Ak chcete stranu zväčšiť alebo zmenšiť, použite voľby lupa, zväčšenie a prispôsobiť na paneli s nástrojmi vo vrchnej časti okna.
Voľby lupa, zväčšenie a prispôsobiť na paneli s nástrojmi
Voľby lupa, zväčšenie a prispôsobiť na paneli s nástrojmi

 • Ak chcete prejsť na konkrétne číslo strany, zadajte ho vpravo od tlačidiel Zobraziť predchádzajúcu  a Zobraziť nasledujúcu  na paneli s nástrojmi.

 • Ak sa chcete v súbore pohybovať na základe zobrazenia, kliknite na ikonu Miniatúry strán  v ľavom hornom rohu okna.

 • Ak chcete prechádzať do vybratých častí dokumentu, kliknite na ikonu Záložky  v ľavom hornom rohu okna.

Rýchla navigácia pomocou týchto volieb
Rýchla navigácia pomocou týchto volieb

 • Ak chcete nastaviť voľby rolovania a zobrazenia viacerých strán, v aplikácii Reader vyberte menu Zobrazenie > Zobrazenie strany. V prehliadači kliknite pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi aplikácie Reader a vyberte voľbu Zobrazenie strany.

Pozrite si aj časť Zobrazenie obrázkov, objektov a 3D modelov. Ďalšie informácie nájdete v časti Navigácia na stranách dokumentu PDF v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.

Priblíženie konkrétnej oblasti

 • Kliknite na dokument pravým tlačidlom myši a z kontextového menu vyberte voľbu Rámček zväčšenia. Následne myšou ťahajte okolo oblasti, ktorú chcete zväčšiť.

 • (Iba aplikácia Reader, nie prehliadač) Z menu Zobrazenie > Zväčšenie vyberte voľbu Dynamické zväčšenie, Posúvanie a zväčšovanie alebo Nástroj lupa. Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach nájdete v časti Úpravy zobrazenia PDF v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.

Vyhľadanie informácií v dokumente PDF

Ak chcete vyhľadávať v obsahu strany, môžete vykonať niektorý z týchto krokov:

 • Kliknite na dokument pravým tlačidlom myši a z kontextového menu vyberte voľbu Hľadať. V pravom hornom rohu okna zadajte hľadaný termín a kliknutím na príslušnú šípku vyhľadajte jednotlivé výskyty.
Kliknite na dokument pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Hľadať
Ak chcete zobraziť okno vyhľadávania, pravým tlačidlom myši kliknite na príslušný dokument a vyberte voľbu Hľadať.

 • Ak chcete využiť podrobnejšie vyhľadávanie celých slov, fráz, poznámok alebo iných možností, postupujte niektorým z týchto spôsobov:

  • Vo webovom prehliadači kliknite na ikonu ďalekohľadu   na ľavej strane okna.

  • V aplikácii Reader vyberte voľby Úpravy > Rozšírené hľadanie.

  Na spodnej strane tably vyhľadávania po kliknutí na voľbu Zobraziť viac volieb môžete podrobnejšie prispôsobiť kritériá vyhľadávania. Ďalšie informácie nájdete v časti Rozšírené voľby prehľadávania v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.

Zobrazenie a prehľadávanie portfólia PDF

Portfólio PDF je zbierka súborov v rôznych formátoch vytvorených v rôznych aplikáciách. Pomocou nástrojov na hľadanie aplikácie Reader môžete v portfóliu PDF vyhľadať text. Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať, do poľa Hľadať na paneli s nástrojmi Portfólio PDF. Vo výsledkoch hľadania sa zobrazia všetky súbory, v ktorých sa nachádza zadaný text.

 • V súboroch PDF rozbaľte zoznam a zobrazte výsledky v kontexte. Kliknutím na výsledok hľadania prejdete na umiestnenie textu v dokumente PDF.

 • Pri iných typoch súborov kliknite na tlačidlo Otvoriť a potom prehľadajte otvorený súbor.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu