Ukladanie, prezeranie a vyhľadávanie v dokumentoch PDF

Ukladanie dokumentov PDF

Ak autor dokumentu PDF povolil lokálne ukladanie, môžete uložiť kópiu dokumentu alebo portfólio PDF.

Aplikácia Reader alebo webový prehliadač

 • Ak chcete uložiť dokument PDF, kliknite na ikonu disku  na paneli s nástrojmi v ľavej hornej časti okna.

Iba aplikácia Reader

 • Ak chcete vytvoriť kópiu dokumentu PDF, vyberte položky Súbor > Uložiť ako.

 • Ak chcete uložiť súbor PDF ako prístupný text, vyberte položky Súbor > Uložiť ako iné > Text.

Prečo nemôžem uložiť dokument PDF?

Pretože autor dokumentu PDF z dôvodu bezpečnosti, ochrany autorských práv alebo iných dôvodov zakázal vytváranie lokálnych kópií.

Ak dokument PDF potrebujete uložiť, obráťte sa na jeho autora a požiadajte ho o povolenie na ukladanie lokálnych kópií. Ďalšie informácie nájdete v časti Povolenie ukladania údajov formulárov pre používateľov aplikácie Reader v pomocníkovi pre Acrobat.

Prezeranie dokumentov PDF a navigácia v nich

Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:

 • Ak chcete stranu zväčšiť alebo zmenšiť, použite možnosti priblíženia, zväčšenia a prispôsobenia veľkosti v paneli s nástrojmi v hornej časti okna.
Možnosti priblíženia, zväčšenia a prispôsobenia veľkosti v paneli s nástrojmi
Možnosti priblíženia, zväčšenia a prispôsobenia veľkosti v paneli s nástrojmi

 • Ak chcete prejsť na konkrétnu stranu, zadajte jej číslo napravo od tlačidiel Zobraziť predchádzajúcu stranu  a Zobraziť nasledujúcu stranu  v paneli s nástrojmi.

 • Vizuálne sa v dokumente môžete presúvať kliknutím na ikonu miniatúr strán v ľavej hornej časti okna.

 • Ak chcete prejsť na oblasti záujmu, kliknite na ikonu Záložky  v ľavom hornom rohu okna.

Rýchla navigácia pomocou týchto možností
Rýchla navigácia pomocou týchto možností

 • Ak chcete nastaviť možnosti posúvania a zobrazenia viacerých strán, v aplikácii Reader vyberte položky Zobrazenie > Zobrazenie strany. V prehliadači kliknite pravým tlačidlom na panel s nástrojmi aplikácie Reader a vyberte položku Zobrazenie strany.

Pozrite si aj tému Zobrazenie obrázkov, objektov a 3D modelov. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi pre Acrobat v článku Navigácia na stranách dokumentu PDF.

Priblíženie konkrétnej oblasti

 • Kliknite pravým tlačidlom na dokument a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Rámček zväčšenia. Potom potiahnite výber cez oblasť, ktorú chcete zväčšiť.

 • (Iba aplikácia Reader, nie v prehliadači) V ponuke Zobrazenie > Zväčšenie vyberte položky Dynamické zväčšenie, Posúvanie a zväčšovanie alebo Nástroj Lupa. Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach nájdete v pomocníkovi pre Acrobat v téme Úpravy zobrazenia PDF.

Vyhľadanie informácií v dokumente PDF

Ak chcete vyhľadávať v obsahu strany, môžete vykonať niektorý z týchto krokov:

 • Kliknite pravým tlačidlom na dokument a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Vyhľadať. V pravom hornom rohu okna zadajte hľadaný výraz a kliknutím na šípky prejdite na jednotlivé výskyty.
Kliknite pravým tlačidlom na dokument a vyberte položku Vyhľadať
Ak chcete zobraziť vyhľadávacie pole, kliknite pravým tlačidlom na dokument a vyberte položku Hľadať.

 • Ak chcete vykonať zložitejšie vyhľadávanie celých slov, slovných spojení, poznámok a ďalších možností, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vo webovom prehliadači kliknite v ľavej časti okna na ikonu ďalekohľadu .

  • V aplikácii Reader vyberte položky Upraviť > Rozšírené vyhľadávanie.

  Ak chcete prispôsobiť vyhľadávanie podrobnejšie, v dolnej časti tably vyhľadávania kliknite na položku Zobraziť viac možností. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi pre Acrobat v časti Rozšírené možnosti vyhľadávania.

Zobrazenie a prehľadávanie portfólia PDF

Portfólio PDF je zbierka súborov v rôznych formátoch vytvorených v rôznych aplikáciách. Text v portfóliu PDF môžete nájsť pomocou nástrojov na vyhľadávanie v aplikácii Reader. Text, ktorý chcete nájsť, zadajte do poľa vyhľadávania na paneli s nástrojmi portfólia PDF. Vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazujú všetky súbory, v ktorých bol nájdený príslušný text.

 • V prípade súborov PDF môžete zobraziť výsledky v kontexte rozbalením zoznamu. Kliknutím na konkrétny výsledok vyhľadávania prejdete na umiestnenie textu v dokumente PDF.

 • V prípade iných typov súborov kliknite na položku Otvoriť a potom vyhľadávajte v danom súbore.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?