Podpisovanie súborov PDF

Aplikácia Reader umožňuje podpisovať súbory PDF a začleniť tento podpis do súboru. Ak súbor PDF prehliadate na internete, najprv ho prevezmite a potom ho môžete podpísať.

Na niektoré dokumenty sa vzťahuje zabezpečenie, ktoré zamedzuje ich elektronickému podpisovaniu. Takéto dokumenty vytlačte a podpíšte vytlačenú kópiu.

Podpísanie dokumentu

V aplikácii Reader môžete zadať svoje meno, vytvoriť svoj podpis alebo umiestniť obrázok svojho podpisu na dokument. Zároveň k nemu môžete pridať text, ako napríklad svoje meno, spoločnosť, titul alebo dátum. Keď dokument dokončíte, tento podpis sa stane súčasťou dokumentu PDF.

 1. Otvorte súbor PDF, ktorý chcete podpísať.

 2. Kliknutím na ikonu Podpis na paneli s nástrojmi otvorte tablu Podpis alebo kliknite na tablu Podpis.

  Poznámka:

  Ak sa ikona podpisu na paneli s nástrojmi nenachádza, kliknite pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi a vyberte voľby Súbor > Pridať text alebo podpis.

 3. Ak chcete pridať text, ako je vaše meno, spoločnosť alebo titul, kliknite na položku Pridať text na paneli Potrebujem podpísať. Kliknite v dokumente na miesto, kam chcete text vložiť, a začnite písať.

  Možnosť Pridať text vám umožňuje pridať do PDF svoje meno, spoločnosť alebo dátum.

 4. (Voliteľné) Ak dokument vyžaduje, aby ste označili výber, kliknite na položku Pridať začiarknutie. Kliknutím na dokument umiestnite na dokument značku začiarknutia.

 5. Na table Podpis kliknite na položku Umiestniť podpis.

  Pri prvom podpisovaní voľba Umiestniť podpis otvorí dialógové okno, v ktorom môžete vytvoriť alebo importovať svoj podpis.

 6. (Prvý podpis) V dialógovom okne Umiestniť podpis vyberte, ako chcete svoj podpis umiestniť:

  Zadať podpis

  Do poľa Zadajte svoje meno zadajte svoje meno. Aplikácia Reader vytvorí podpis za vás. Môžete si vybrať z malého výberu štýlov podpisu. Kliknutím na možnosť Zmeniť štýl podpisu zobrazíte iný štýl. Keď ste s podpisom spokojní, kliknite na tlačidlo Prijať.

  Nakresliť podpis

  Do poľa Nakreslite svoj podpis nakreslite svoj podpis. Keď ste s podpisom spokojní, kliknite na tlačidlo Prijať.

  Použiť obrázok

  Kliknite na možnosť Prehľadávať a vyhľadajte súbor s podpisom. Keď sa v dialógovom okne zobrazí váš podpis, kliknite na voľbu Prijať.

  Poznámka:

  Ak nemáte obrázok svojho podpisu, použite čierny atrament na podpísanie sa svojím menom na čistý prázdny list papiera. Odfotografujte alebo naskenujte svoj podpis a preneste obrazový súbor (JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF alebo PDF) do počítača. Obrázok neorezávajte, aplikácia Reader importuje iba podpis.

  Môžete zvoliť, či chcete podpis napísať, nakresliť alebo importovať. Aplikácia Reader bude tento podpis využívať pri podpisovaní dokumentov PDF v budúcnosti.

 7. Kliknite v dokumente PDF na miesto, kam chcete umiestniť podpis.

 8. Ak chcete podpis presunúť, zmeniť jeho veľkosť alebo ho otočiť, vykonajte jeden z týchto krokov.

  A. Presuňte ukazovateľ B. Zmeňte veľkosť ukazovateľa C. Otočte ukazovateľ 

  Premiestnenie

  Umiestnite kurzor nad podpis a potiahnite ho na požadované miesto.

  Zmena veľkosti

  Veľkosť zmeníte potiahnutím rohového tiahla.

  Otočenie

  Umiestnite kurzor nad tiahlo otočenia (tiahlo v strede vrchnej časti), kde sa kurzor premení na kruhovú šípku. Potiahnutím podpis otočíte.

 9. Kliknite na alebo vyberte položky Súbor > Uložiť, čím sa podpísaný dokument uloží.

 10. Po zobrazení výzvy „Pridali ste podpis alebo iniciály. Chcete dokončiť zmeny?“, kliknite na voľbu Potvrdiť.

 11. Určite umiestnenie súboru a kliknite na položku Uložiť.

Odoslanie podpísaného dokumentu e-mailom

Podpísané dokumenty môžete odosielať prostredníctvom e-mailu pomocou služby Adobe Acrobat Sign. Služba Acrobat Sign uchová kópiu súboru vo vašom účte online, aby ste ho mohli neskôr otvoriť. Do služby Acrobat Sign sa môžete prihlásiť pomocou identifikátora Adobe ID alebo si vytvoriť účet.

 1. Keď je dokument hotový a pridali ste svoj podpis alebo iniciály, kliknite na položku Odoslať podpísaný dokument na table Podpis.

 2. Po zobrazení výzvy „Pridali ste podpis alebo iniciály. Chcete dokončiť zmeny?“, kliknite na voľbu Potvrdiť a odoslať.

 3. Určite umiestnenie súboru a kliknite na Uložiť.

 4. Keď sa zobrazí hlásenie „Váš podpísaný dokument sa odovzdá do služby Acrobat Sign…“, kliknite na tlačidlo Nahrať.

 5. Keď sa v prehliadači otvorí služba Acrobat Sign, vyplňte požadované polia a kliknite na tlačidlo Doručiť.

 6. Podľa pokynov na obrazovke sa zaregistrujte a dokončite odoslanie daného dokumentu.

Získanie podpisu dokumentov PDF od ostatných používateľov pomocou služby Adobe Acrobat Sign

Dokumenty PDF môžete nechať podpísať ostatnými používateľmi pomocou služby Acrobat Sign. Acrobat Sign je online služba, ktorá používateľom umožňuje rýchlo podpisovať dokumenty vo webovom prehliadači bez použitia digitálneho identifikátora. Táto služba zaznamenáva celý proces podpisovania.

Služba Acrobat Sign podpisujúcim osobám odošle e-mail s informáciou o tom, že chcete, aby podpísali dokument. Dokument môžu prezrieť a podpísať na zabezpečenej webovej lokalite Acrobat Sign. Po podpísaní vy aj podpisujúce osoby dostanete podpísaný dokument PDF e-mailom. Služba Acrobat Sign podpísaný dokument uchová v rámci vášho účtu, kde ho môžete v budúcnosti otvoriť. Viac informácií nájdete na stránke o produkte Adobe Acrobat Sign.

 1. Otvorte dokument PDF, ktorý chcete nechať podpísať.

 2. Otvorte tablu Podpísať (kliknite na voľbu Podpísať na pravej strane panela s nástrojmi).

 3. Panel otvoríte kliknutím na možnosť Zabezpečiť podpísanie ostatnými.

 4. Kliknite na voľbu Odoslať na podpis.

 5. Keď sa zobrazí hlásenie „Dokument bol odoslaný do služby Acrobat Sign“, pokračujte kliknutím na voľbu Pokračovať do služby Acrobat Sign.

 6. Keď sa vo webovom prehliadači otvorí webová lokalita Acrobat Sign, odošlite dokument PDF podľa zobrazených pokynov.

Podpísanie pomocou digitálneho identifikátora

V aplikácii Reader je možné pomocou digitálneho identifikátora podpísať iba súbory PDF s povolenými právami na používanie aplikácie Reader. Ak nemáte digitálny identifikátor, pokyny na obrazovke vám ho pomôžu vytvoriť. Ďalšie informácie nájdete v časti Digitálne identifikátory.

 1. Otvorte súbor PDF, ktorý chcete podpísať.

 2. Vykonajte jeden z uvedených úkonov:

  Pridanie digitálneho podpisu

  Kliknite na položku Pracovať s certifikátmi na table Podpis a potom kliknite na položku Podpísanie pomocou certifikátu. Nakreslite obdĺžnik na umiestnenie podpisu. (Ak je táto možnosť zakázaná, tvorca PDF nepovolil v PDF digitálne podpisy.)

  Poznámka:

  Ak si prezeráte dokument PDF v prehliadači, na paneli s nástrojmi v hornej časti okna kliknite na ikonu podpisu .

  Pole digitálneho podpisu

  Ak formulár obsahuje pole digitálneho podpisu, dvojitým kliknutím na pole otvorte dialógové okno Podpísať dokument.

 3. Ak nie sú nakonfigurované žiadne digitálne podpisy, zobrazí sa dialógové okno Pridať digitálny identifikátor. Podľa pokynov na obrazovke vytvorte podpis.

 4. V dialógovom okne Podpísať dokument postupujte nasledovne:

  • Vyberte si podpis z ponuky Podpísať ako.
  • Pre vybraný digitálny podpis zadajte heslo.
  • Vyberte Vzhľad alebo vyberte možnosť Vytvoriť nový vzhľad.
  • Povoľte možnosť Po podpísaní uzamknúť dokument, ak je k dispozícii. Vyberte ju, iba ak ste posledným príjemcom, ktorý dokument podpísal. Výberom tejto možnosti sa uzamknú všetky polia vrátane poľa podpisu.
 5. Kliknutím na tlačidlo Podpis umiestnite digitálny podpis do dokumentu PDF.

Ak chcete zobraziť a podpísať dokument v statickom a zabezpečenom stave, použite režim náhľadu dokumentu. Dynamický obsah ako multimédiá a JavaScript sú blokované.

Správa certifikátov (zabezpečené súbory PDF)

Autor súboru PDF môže dokument zašifrovať pomocou certifikátu na overovanie digitálnych podpisov. Certifikáty prijaté od iných osôb sa uchovávajú v zozname dôveryhodných identít. Tento zoznam sa podobá na adresár a umožňuje vám overovať podpisy týchto používateľov vo všetkých dokumentoch, ktoré od nich prijmete.

Ďalšie informácie nájdete v časti Certifikované podpisy.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online