Poznámka:

Ak chcete kopírovať konkrétne obrázky alebo snímky oblastí strany, pozrite si časť Kopírovanie obsahu z dokumentov PDF.

Nevidím obrázky v dokumente PDF

  1. Kliknite na dokument pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Predvoľby zobrazenia strán.

  2. Vyberte voľbu Zobraziť veľké obrázky.

Poznámka:

Ak zrušíte výber voľby uvedenej vyššie, aplikácia Reader bude zobrazovať súbory veľkých obrázkov ako šedé rámčeky, čím sa zrýchli zobrazovanie a rolovanie.

Premiestnenie alebo otočenie 3D modelov

Keď kliknete na 3D model, zobrazí sa panel s nástrojmi 3D. Kliknutím na šípku pri nástroji na otáčanie zobrazte všetky 3D navigačné nástroje, ktoré sú v aplikácii Reader k dispozícii.

Analýza objektov, merania alebo geopriestorové umiestnenie

Aplikácia Reader ponúka možnosti analýzy, ktoré umožňujú zobrazovať metadáta pre určité objekty, merať ich alebo pracovať s geopriestorovými dátami. Ak chcete otvoriť tieto voľby, kliknite na voľbu Rozšírené v pravom hornom rohu okna.

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich témach v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat:

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online